OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2011/122BME Mérnöktovábbképző IntézetEU rendszerű energia auditor képzés egységei és tartalma (tanfol  EU rendszerű energia auditor képzés egységei és tartalma (tanfolyam 1998 tavaszától kezdődően, folyamatosan, szemeszterenként megújítva): -bevezető és oktatástechnikai szempontok, -energia auditálás röviden-megtakarítási lehetőségek, mintapéldák, -bevezetés az energiagazdálkodásba, -energia mértékegységek, tarifák, -energia vételezés szerződéssel a versenypiacon, -az energia auditálás módszertana, -ipari létesítmény és oktatási épület audit esettanulmány, ----információ-, és támogatási források-szakirodalom, -villamos motorok- hajtások, -műszerek-mérések, -kazánok és karbantartásuk, -gőzrendszerek, -sűrítettlevegő rendszerek, -EU épületenergetikai előírások, -épületenergetikai követelményrendszer és tanúsítás tervezet, -épületenergetikai mintapéldák, -épületfizika, -épületszerkezetek energetikai követelményei, -világítás, -épületenergetikai szoftverek és használatuk, -szoftveres épületenergetikai mintapélda, -fűtés-távfűtés, -klímatizálás-hűtés, -beszabályozás-légtechnika-automatika, -hidraulikai beszabályozás -kapcsolt hő-, és villamosenergia-termelés, - vízgazdálkodás, -megújuló energiák, -hidrogén-, és tüzelőanyag-technológiák, -közlekedési energiagazdálkodás, -mérés és felülvizsgálat, -energiamegtakarítás szerződéssel, -energiatakarékossági beruházások gazd. értékelése, -naprakész épületenergetikai információk, -banki folyamatok, szempontok, -terepgyakorlat épületen, -a jó auditor szemlélete, diplomáciai és gyakorlati fogásai -mellékletek: legfontosabb szabványok szakirodalom, Célja: A résztvevők jártasságot szereznek: az EU-rendszerű energia auditálásban, veszteségfeltárásban, audit jelentésben, bankrakész javaslatban, szakértői véleményben, megvalósíthatósági tanulmány készítésében épületekre, létesítményekre, üzemekre, közlekedési és egyéb vállalkozásokra, épületenergetikai követelményrendszer szerinti felülvizsgálatban, tanúsítás készítésében Terjedelme: kb. 800 oldal -------------------------------------------------------------------------------------------- A képzés célja: A végzett auditorok kellő többlettudással felvértezve, a tanfolyam tudásanyagának sikeres elsajátítása, ennek szakdolgozattal és írásbeli szintfelmérő teszt-dolgozattal történő megerősítése, az egyéb, minden ilyen szakértői jogosultságot kérvényezőre érvényes feltétel teljesülése esetén – a továbbképzésen túl, többek között – a) kellő szakmai kiinduló alapot és BME MTI energiaauditor végzettséget ad energia auditálás tevékenységhez, b) megszilárdítja MMK (épület) energetikai szakértői cím megszerzésének esélyét, továbbá c) felkészít az épületenergetikai „tanúsítói” jogosultság elnyeréséhez szükséges – a MMK/MÉK által szervezett/szervezendő, de jelenleg kamarai tagságot nem kívánó – vizsga sikeres letételére. A tantermi gyakorlatok során számpéldák megoldásával, a terepgyakorlatok során épületszerkezeti-, és épületgépészeti rendszer- felismeréssel foglalkoznak a hallgatók. Célcsoport: Energetikával, energia-gazdálkodással, energia-veszteségfeltárással és létesítmény-üzemeltetéssel, -gazdálkodással foglalkozó cégek, tervezők, szakértők, más szakemberek, vállalkozók, akik korlátozás nélkül – többek között – Magyarország teljes, mintegy 1100 PJ/év energiafelhasználásának csökkentésében kívánnak munkálkodni, beleértve az épületek mintegy 400PJ/év fogyasztását. A részvétel feltételei: Szakirányú felsőfokú végzettség (építész-, építő-, gépész-, villamos-, energetikai-mérnöki, (energetikusi), tanúsításhoz, szakirányú felsőfokú végzettség és 1 éves szakirányú szakmai gyakorlat, az energia auditor szakképzéshez, illetve az MMK (épület) energetikai szakértéshez szakirányú egyetemi végzettség és 8 éves gyakorlat. A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben: EU-rendszerű auditálás, veszteségfeltárás, audit-jelentés, bankrakész javaslat, szakértői vélemény, megvalósíthatósági tanulmány készítése épületekre, létesítményekre, üzemekre, közlekedési-, és egyéb vállalkozásokra, elő épületenergetikai követelményrendszer szerinti felülvizsgálat, tanúsítás készítése (a vonatkozó, már hatályba lépett rendeletek, illetve rendelet tervezetek alapján). A képzés főbb témakörei: Bevezetés az energiagazdálkodásba, audit módszertannal, villamos-, és hőenergiával, azok műszaki és piaci kérdéseivel, épületenergetikával, gazdasági-banki megítéléssel, menedzsmenttel, humán- erőforrással kapcsolatos fejezetek. Résztvevők értékelése: Tudásszint mérő teszt dolgozat és szakdolgozat alapján. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a „Tanúsító oklevél a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott EU-rendszerű enegia auditor című képzésen részt vett” tanúsítványt kapja. Tanfolyami tananyagok: Az előadók által összeállított oktatási segédletek és szakanyagok. Baumann Mihály: Épületenergetika PTE Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécs 2009. 320 oldal.Tanfolyam kezdése: 2011. 04. 13. Befejezése: 2011. 06. 15. Sz  Tanfolyam kezdése: 2011. 04. 13. Befejezése: 2011. 06. 15. Szintfelmérő teszt: 2011. 06. 22. Szakdolgozat: 2011. 07. 06. Kiértékelés: 2011. 07. 22. Budapest XI. kerület9 pont
2008/10/120Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki Tudományok Centruma Műszaki KarÉpületenergetikai tanfolyam: Épületfizikai alapok, Komfort-kérd  Épületenergetikai tanfolyam: Épületfizikai alapok, Komfort-kérdések, Energiafelhasználás, Épületszerkezetek, Fűtési rendszerek, Szellőzési rendszerek, Klímatechnikai rendszerek, Világítás és villamosenergia felhasználás, Épületfelügyeleti rendszerek, Víz- és használati melegvíz fogyasztás, Hőkamerás vizsgálatok, Épületfelújítással kapcsolatos tapasztalatok, Alkalmazott műszerek, Megújuló energiák, Az új épületenergetikai szabályozás hátterefolyamatban van, a következő szeptember 17-re van tervezveDE AMTC Műszaki Kar 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.8 pont
2012/169Német-Magyar Képző Központ EgyesületEnergiagazdász képzés Témakörök: - Energiatechnikai alapis  Energiagazdász képzés Témakörök: - Energiatechnikai alapismeretek (7 tanóra) (Természettudományi alapismeretek, Energiarendszerek felépítése, jellemző optimalizálási módszerek, Mérés és szabályozástechnika) - Épületek energiaigénye, energiahatékony épületek (23 tanóra) (Építésfizikai alapismeretek, Energiatechnikai követelmények, Az épület energiaigényének kiszámítása, Az időjárás hatása egy épületre, Épület-energiatanúsítvány Energiahatékony építkezés, Nem lakóépületek energetikai értékelése DIN V 18599 szerint, Energiamegtakarítási rendelet (EnEV) Energiatanúsítvány (az EnEV által meghatározott szabályai)) - Világítás (8 tanóra) (Fénytechnikai jellemzők Világításrendszerek (Lámpák, Világítótestek) Nappali fénnyel kapcsolatos szabályozások Világítóberendezések dimenzionálása Üzemi időoptimalizálás Nagyhatékonyságú világításrendszerek) - Fűtés (8 tanóra) (Alapok Hőelosztók Fűtési rendszerek A fűtés hatásfoka) - Technológiai hő, gőz, hővisszanyerés (8 tanóra) (Bevezetés (technológiai hő) Gőzberendezések Hővisszanyerés) - Szellőztetési- és klímatechnika (19 tanóra) (A klímatechnika alapjai Fiziológiai alaptörvények A berendezések részei, azok dimenzionálása Tényanalízis Optimalizálási lehetőségek Beruházási intézkedések Funkciók) - Hűtéstechnika (8 tanóra) (Termodinamikai alapok Hűtőberendezések alapelemei és azok funkciói Tényanalízis Optimalizációs lehetőségek) - Sűrített levegő (7 tanóra) (Bevezetés Példák sűrített levegő alkamazására (anyagymozgatás, fújás, alakítás, szövéstechnika) Elméleti alapok Kompresszorok, elosztóhálózat, sűrített levegővel működő készüléke, berendezés-szabályozás Veszteségminimalizálás, dimenzionálás, szabályozás Tényanalízis Optimalizálási lehetőségek) - Elektrotechnika, villamos hajtások (8 tanóra) (Az elektromos felhasználás / alkalmazás alapismeretei Transzformátorveszteségek és motorveszteségek Elektromos fordulaszámszabályozás Hatékonyabb elektromotorok kiválasztása Rendszeroptimalizálás) - Kapcsolt energiatermelés (6 tanóra) (A KET alapkoncepciója és változatai Berendezéstípusok Periféria-rendszerek A KET berendezések dimenzionálása (technikai értelmezés, gazdaságosság) Fűtőerőművek) - Napenergia hasznosítása (12 tanóra) (A napsugárzás energiája A globális sugárzás A nap fényenergiájának átalakítása Napenergiát hasznosító berendezések alkotóelemei és működési elvük A napenergiát hasznosító berendezések felhasználási területei (melegvíz-előállítás, fűtéstámogatás, nagy terek és csarnokok felfűtése, szárítás, szoláris hűtés Fotovoltaikus berendezések alkotóelemei és működési elvük Fotovoltaikus berendezések felhasználási területei (hálózattól független áramellátás, homlokzatba integrálás, árnyékolóelemek)) - Geotermikus energia, hőszivattyú (8 tanóra) (Definíció Geotermikus hőmérsékleti gradiens és hőmérséklet-változások Geotermális kőzetréteg Vízadó rétegek és azok geotermális hasznosítása Át nem eresztő vagy kevéssé áteresztő kőzetrétegek hasznosítása A geotermiát hasznosító berendezések Felszínközeli geotermikus energia (kitermelés hőszivattyú segítségével) Mély geotermikus energia) - A biomassza (biogáz) energetikai célú felhasználása (4 tanóra) (Tüzelőanyagok Biomassza fajtái, biomassza potenciál Az égés folyamata (3 szakasz) Emissziók Égető berendezések (részegységeik) A biogáz összetétele, tulajdonságai A biogáz keletkezése Pirolízis és elgázosítás) - Projektmenedzsment (4 tanóra) (Projektkoncepció kidolgozása A projektkoncepoció előadása a felsővezetés előtt Projektirányítás) - Gazdaságossági számítás (6 tanóra) (Alapok Költségtényezők Kalkulációk) - Energia-adatmenedzsment, költségmenedzsment (10 tanóra) (Az energia-adatmenedzsment feladatai Az energia-adatmenedzsment rendszer felépítése A fogyasztási adatok és költségek rögzítése és rendszerezése Fogyasztási- és költségkiértékelések Mutatószámképzés, a jellemző értékek összehasonlítása Folyamatmenedzsment rendszerek Költséghatár csökkentés Szoftver alapú energiakontrolling) - Energiajog, contracting, emissziókereskedelem (6 tanóra) (Az energia szempontjából lényeges törvények és rendelkezések Emissziókereskedelem Contracting-modellek és azok tartalma)2012-01-12, 2012-01-13, 2012-01-14, 2012-02-09, 2012-02-10, 2012  2012-01-12, 2012-01-13, 2012-01-14, 2012-02-09, 2012-02-10, 2012-02-11, 2012-02-17, 2012-03-22, 2012-03-23, 2012-03-24, 2012-04-19, 2012-04-20, 2012-04-21, 2012-05-10, 2012-05-11, 2012-05-12, 2012-05-31, 2012-06-01, 2012-06-02, 2012-06-06, 2012-06-07, 2012-06-14, 2012-06-15, 2012-06-16, 2012-06-28, 2012-06-29, 2012-06-30, 2012-07-06, 2012-09-27, 2012-09-28, 2012-09-29, 2012-10-18, 2012-10-19, 2012-10-25, 2012-10-26, 2012-10-27, 2012-11-15, 2012-11-16, 2012-11-17, 2012-12-06, 2012-12-07, 2012-12-08Lövőház u. 30., Budapest II. kerület Lövőház u. 30., Lövőház u.  Lövőház u. 30., Budapest II. kerület Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Budapest II. kerület Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Budapest II. kerület Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30., Lövőház u. 30.,   Lövőház u. 30.,   Lövőház u. 30.,   Lövőház u. 30.,   Lövőház u. 30.,   Lövőház u. 30.,   Lövőház u. 30., Ősi Lövőház u. 30.,   Lövőház u. 30.,   Lövőház u. 30.8 pont
2008/12/061RQC Regionális Minőségbiztosítási Központ KftBETONTECHNOLÓGIA – nem csak betontechnológusoknak • Fogalom   BETONTECHNOLÓGIA – nem csak betontechnológusoknak • Fogalom meghatározások, jelölések, rövidítések • A beton osztályozása • Követelmények a betonra és azok vizsgálata • Műszaki feltételek a betonra • A frissbeton átadása • A gyártásközi ellenőrzés • A megfelelőség ellenőrzése és megfelelőségi fel-tételek • A beton jelölése • A vizsgálatok legfontosabb eszközei, előírásai • A beépített beton vizsgálata • Vizsga ---------------------------------------------------------------------------------------- Betontechnológia tanfolyam (008900) (2011-ben MÉK 2008/11/061 2012-ben MÉK 2008/12/061) TEMATIKA 1. MODUL: ALAPFOGALMAK, JELÖLÉSEK 1.1 Fogalommeghatározások, jelölések, rövidítések. A résztvevők legyenek tisztában a szakmai fogalmakkal, jelölésekkel, rövidítésekkel. 1.2 A beton osztályozása. Környezeti hatás, friss beton, konzisztencia osztályok, a legnagyobb szemnagyság szerinti osztály, a megszilárdult beton, nyomószilárdsági osztályok, testsűrűségi osztályok. 1.3 A beton jelölése. A szabványban leírt jelölések ismertetése. Példák ismertetése a beton jelölésére az MSZ 4798-1:2004 szabvány előírásai alapján. 2. MODUL: KÖVETELMÉNYEK A BETONRA 2.1 A beton alapanyagai A beton anyagai (kötőanyagok, adalékanyagok, víz, adalékszerek, kiegészítőanyagok, betonösszetétel (cement kiválasztása, adalékanyagok felhasználása, újrahasznosított víz), kiegészítőanyagok, adalékszerek, kloridtartalom. Kitéti osztályok (határérték, teljesítőképesség). Frissbeton (konzisztencia, cementtartalom, vízcement tényező, légtartalom, legnagyobb szemnagyság). Megszilárdult beton (szilárdság, testsűrűség, vízzáróság, tűzveszélyesség, fagyállóság, kopásállóság, a szilárd beton levegőtartalma). 2.2 Műszaki feltételek, betontervezés Általános előírások, műszaki feltételek a tervezett betonra és az előírt összetételű betonra, műszaki feltételek az előírt szabványos betonra és az előírt iparági betonra. 2.3 A frissbeton átadása A beton felhasználójának tájékoztatása a gyártó részére, a gyártó tájékoztatása a felhasználó részére, szállítólevél transzportbeton esetén, szállítási tájékoztató a helyszínen kevert beton esetén, konzisztencia a leszállításkor, a beton szállítása a felhasználás helyére, eltarthatóság. 2.4 Az előírt követelmények ellenőrzése, megfelelőségi feltételek A tervezett beton megfelelőségének az ellenőrzése, a nyomószilárdság megfelelőségének ellenőrzése, a megfelelőségi feltételek a testsűrűségre, más tulajdonságok megfelelőségének az ellenőrzése (pl. konzisztencia, stb.), a hasító-húzószilárdság megfelelőségének az ellenőrzése, az előírt összetételű és előírt szabványos és előírt iparági beton megfelelőségének az ellenőrzése, mi a teendő nem megfelelőség esetén. 2.5 A gyártásközi ellenőrzés Általános előírások, ellenőrzési rendszerek, jegyzőkönyvezés, dokumentumok, vizsgálatok, kezdeti vizsgálat, személyzet, eszközök, felszereltség, a beton alkotóanyagainak adagolása, a beton keverése, gyártásközi ellenőrzési eljárások. 3. MODUL: A MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSE 3.1 A vizsgálatok legfontosabb eszközei, előírásai Szitavizsgálat, konzisztencia vizsgálatok, próbatestek készítése, mintavétel, mintavételi jegyzőkönyv, utókezelés, hitelesítés, kalibrálás, saját kalibrálás (pontosság ellenőrzés), nyilvántartás, dokumentálás, vonatkozó szabványok. 3.2 A beépített beton vizsgálata Roncsolásos, és roncsolásmentes vizsgálatok Schmidt-kalapács, szónikus vizsgálat, fúrásos magmintavétel. 3.3 Egyéb beton szerkezetek és újdonságok Az üzemi előregyártás, a különleges betonok, és betontechnológiák kérdései, a beton és vasbeton korróziós folyamatai. Nanotechnológia az építőiparban, betontechnológiai alkalmazások. 4. Vizsga ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Órarend Betontechnológia tanfolyam (00 8900 20), 2011-es azonosító: MÉK -2008/11/061 Helyszín:.változó, Időpont:.változó Időbeosztás 1. Nap 2. Nap 3. Nap 4. Nap 9.00-10.30. Témakör: Fogalommeghatározások, követelmények, jelölések Témakör: A beton alapanyagai Témakör: Az előírt követelmények ellenőrzése, megfelelőségi feltételek Témakör: A vizsgálatok eszközei, előírásai 10.45-12.15. Témakör: A beton osztályozása Témakör: Műszaki feltételek, betontervezés Témakör: Gyártásközi ellenőrzés Témakör: A beépített beton vizsgálata Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet 13.00-14.30. Témakör: A beton jelölése Témakör: A frissbeton átadása Témakör Gyártásközi ellenőrzés Témakör: Egyéb beton szerkezetek 14.45-16.15. Témakör: A beton alapanyagai Témakör: Az előírt követelmények ellenőrzése, megfelelőségi feltételek Témakör: A vizsgálatok eszközei, előírásai Témakör: Egyéb beton szerkezetek Vizsga A teljes, 30 órás tanfolyamot alkalmanként azonos előadó tartja meg, az alábbi személyek közül: Előadók neve, végzettsége, titulusa: 1. Dr. Orbán József, okleveles szerkezetépítő mérnök, betontechnológus szakmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár (JPTE PMMF) 2. Nagy Sándor, okleveles építőmérnök, minőségvizsgáló szakmérnök, az ÉMI Pécsi Állomás nyugalmazott állomásvezetője Az előadók részletes szakmai önéletrajzát az akkreditációs pályázathoz mellékeltük. Pécs, 2011. november 23. Puska József ügyvezető igazgató2012-ben várható első időpont: február 08-09 és február 15-16, B  2012-ben várható első időpont: február 08-09 és február 15-16, Budapest III., Hunor Hotel.Bp., Hunor Hotel.8 pont
2012/158BME Mérnöktovábbképző IntézetEU-rendszerű energia auditor képzés A képzés célja: A végz  EU-rendszerű energia auditor képzés A képzés célja: A végzett auditorok kellő többlettudással felvértezve, a tanfolyam tudásanyagának sikeres elsajátítása, ennek szakdolgozattal és írásbeli szintfelmérő teszt-dolgozattal történő megerősítése, az egyéb, minden ilyen szakértői jogosultságot kérvényezőre érvényes feltétel teljesülése esetén – a továbbképzésen túl, többek között – a) kellő szakmai kiinduló alapot és BME MTI energiaauditor végzettséget ad energia auditálás tevékenységhez, b) megszilárdítja MMK (épület) energetikai szakértői cím megszerzésének esélyét, továbbá c) felkészít az épületenergetikai „tanúsítói” jogosultság elnyeréséhez szükséges – a MMK/MÉK által szervezett/szervezendő, de jelenleg kamarai tagságot nem kívánó – vizsga sikeres letételére. A tantermi gyakorlatok során számpéldák megoldásával, a terepgyakorlatok során épületszerkezeti-, és épületgépészeti rendszer- felismeréssel is foglalkoznak a résztvevő szakemberek. A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben: EU-rendszerű auditálás, veszteségfeltárás, audit-jelentés, bankrakész javaslat, szakértői vélemény, megvalósíthatósági tanulmány készítése épületekre, létesítményekre, üzemekre, közlekedési-, és egyéb vállalkozásokra, élő épületenergetikai követelményrendszer szerinti felülvizsgálat, tanúsítás készítése (a vonatkozó, már hatályba lépett rendeletek, illetve rendelet tervezetek alapján). EU rendszerű energia auditor képzés egységei és tartalma(1998 tavaszától kezdődően, folyamatosan, szemeszterenként megújítva): -bevezető és oktatástechnikai szempontok, -energia auditálás röviden-megtakarítási lehetőségek, mintapéldák, -bevezetés az energiagazdálkodásba, -energia mértékegységek, tarifák, -energia vételezés szerződéssel a versenypiacon, -az energia auditálás módszertana, -ipari létesítmény és oktatási épület audit esettanulmány, információ-, és támogatási források-szakirodalom, -villamos motorok- hajtások, -műszerek-mérések, -kazánok és karbantartásuk, -gőzrendszerek, -sűrítettlevegő rendszerek, -EU épületenergetikai előírások, -épületenergetikai követelményrendszer és tanúsítás tervezet, -épületenergetikai mintapéldák, -épületfizika, -épületszerkezetek energetikai követelményei, -világítás, -épületenergetikai szoftverek és használatuk, -szoftveres épületenergetikai mintapélda, -fűtés-távfűtés, -klímatizálás-hűtés, -beszabályozás-légtechnika-automatika, -hidraulikai beszabályozás -kapcsolt hő-, és villamosenergia-termelés, - vízgazdálkodás, -megújuló energiák, -hidrogén-, és tüzelőanyag-technológiák, -közlekedési energiagazdálkodás, -mérés és felülvizsgálat, -energiamegtakarítás szerződéssel, -energiatakarékossági beruházások gazd. értékelése, -naprakész épületenergetikai információk, -banki folyamatok, szempontok, -terepgyakorlat épületen, -a jó auditor szemlélete, diplomáciai és gyakorlati fogásai.2012-03-07Budapest XI. kerület Egry József utca 1. E. épület8 pont
2013/188ICOMOS Magyar Nemezti Bizottság EgyesületROMÁN ANDRÁS MŰEMLÉKVÉDELMI NYÁRI EGYETEM (43. EGRI MŰEMLÉKVÉDEL  ROMÁN ANDRÁS MŰEMLÉKVÉDELMI NYÁRI EGYETEM (43. EGRI MŰEMLÉKVÉDELMI NYÁRI EGYETEM) MŰEMLÉKVÉDELEM - FENNTARTHATÓSÁG MEGŐRZÉS ÉS HASZNOSÍTÁS 2013. JÚNIUS 27 - JÚLIUS 3. 8 óra előadás (45 perc/előadás) 4 óra műhelymunka 4 óra interaktív hallgatói fórum 1,5 óra gyakorlat 3 óra tapasztalatok összegzése 9 óra tanulmányút 1,5 óra vitafórum Összesen 41 óra2013-06-27, 2013-06-28, 2013-06-28, 2013-06-29, 2013-06-30, 2013  2013-06-27, 2013-06-28, 2013-06-28, 2013-06-29, 2013-06-30, 2013-07-01, 2013-07-02Noszvaj Síkfőkút, Nomád Hotel, Novaj Síkfőkút, Nomád Hotel, Eger  Noszvaj Síkfőkút, Nomád Hotel, Novaj Síkfőkút, Nomád Hotel, Eger BOTOS JUDIT ÉS DELY GYÖRGY VEZETÉSÉVEL: HARANGÖNTŐ - HÁZ, KEPES - HÁZ, , TŰZOLTÓ LAKTANYA, Noszvaj Síkfőkút, Nomád Hotel, MŰEMLÉKVÉDELEM ÉS FENNTARTHATÓSÁG – MEGŐRZÉS ÉS HASZNOSÍTÁS: MEZŐSZEMERÉN, FÜLEKEN, SZÉCSÉNYBEN, TERÉNYBEN ÉS SZIRÁKON, Noszvaj Síkfőkút, Nomád Hotel, Novaj Síkfőkút, Nomád Hotel7,5 pont (1,5 naponta)
2007/11/026TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.AutoCAD 2D-s számítástechnikai program oktatása, szakmai tan  AutoCAD 2D-s számítástechnikai program oktatása, szakmai tanfolyam 30 órában Cél: az AutoCAD szoftver 2D-s geometriai szerkesztő funkciójának tervezői szintű alkalmazása Tartalma: Az AutoCAD, a munkaterület felépítése, felhasználói felület, indítás, fájl menü, fóliakezelés, beállítások, rajz menű, lekérdezés, módosítás, sraffozás, méretezés, blokkok és referenciák, beillesztés, szerkesztés, eszköz, ablak, súgó, formátum, adatok megosztása, eszközpaletták, tulajdonságok, objektumok kezelése, beállítások, nyomtatás, nézet, együttműködés más felhasználókkalA MÉK engedélye alapján, 2011. januártól folyamatosan 2011. sz  A MÉK engedélye alapján, 2011. januártól folyamatosan 2011. szeptember 26-30.1149 Budapest, Pillangó park 9. TERC Irodaház7,5 pont
2011/198ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLETRomán András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (41. EGRI MŰEMLÉKVÉDE  Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (41. EGRI MŰEMLÉKVÉDELMI NYÁRI EGYETEM) Történeti terek és térkapcsolatok (41th EGER SUMMER UNIVERSITY ON MONUMENT PROTECTION) HISTORICAL INTERIORS AND EXTERIORS ---------------------------------------------------------------- TÖRTÉNETI TEREK ÉS TÉRKAPCSOLATOK A nyári egyetem több mint négy évtizedes hagyományát követve, ebben az évben is jelentős és aktuális műemlékvédelmi alapkérdések bemutatását és tisztázását kívánja elősegíteni. Az idei, immár negyvenegyedik nyári egyetem során a történeti enteriőrök és exteriőrök, illetve kapcsolatuk jelentőségét, jellegzetességeit, mai használatát, hasznosítását segítő, vagy akadályozó sajátosságait az elmélet és a gyakorlat oldaláról közelítve fogjuk vizsgálni. Manapság gyakran tapasztaljuk, a történeti terek értékeinek figyelmen kívül hagyását, sőt gátlástalan pusztítását, legyen szó egy-egy épület, épületegyüttes, vagy közterület fenntartásáról, felújításáról, rehabilitálásáról, hasznosításáról. Holott ezek a terek és térkapcsolatok meghatározó tényezői az eredményes műemlékvédelemnek és tágabban az örökségvédelemnek, hiszen értő, kreatív kezelésük záloga lehet a bennük rejlő értékek fennmaradásának és hasznosításának. Hagyományainkhoz híven a tervezett témakörök bemutatására és megvitatására a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatási eredményekre támaszkodva kerül sor, de tervezzük, hogy bemutatjuk a szemléletbeli és az elméleti háttér változásait is. Mindezek mellett a továbbképzésen résztvevő szakembereket esettanulmányok sorának elemzésével is segítjük annak érdekében, hogy mindennapi gyakorlati feladataikat minél eredményesebben tudják elvégezni. Természetesen a helyszíni bemutatók, fórumszerű programok és kiscsoportos foglalkozások ebben az évben is hozzájárulnak az elvek és az elmélet gyakorlati érvényesülésének megértéséhez és elsajátításához. A nyári egyetem a választott témát:„Történeti terek és térkapcsolatok" kiváló hazai és külföldi előadók közreműködésével fogja bemutatni, lehetőséget biztosítva arra, hogy a hallgatók és az előadók megvitassák a felmerült kérdéseket. A hallgatók közvetlen tapasztalatcseréjét fórumszerű programok is segítik. A szokásos egynapos tanulmányút, valamint a félnapos egri látogatás célja, hogy az érdekelt szakemberek bevonásával a hallgatók megismerjék és értékeljék a tágabb régió, valamint Eger történeti belvárosában, a folyamatban lévő, illetve a közelmúltban elkészült témához illő példák tanulságait. A kezdetektől napjainkig az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság dolgozza ki a nyári egyetem oktatási koncepcióját, szakmai programját és gondoskodik annak lebonyolításáról. A nyári egyetem az élethosszig való tanulás keretében döntéshozók, műemlékes szakemberek, tulajdonosok, önkormányzati és örökségvédelmi szakemberek, valamint az elkötelezett civilek mozgásterét és megoldási lehetőségeit kívánja megvilágítani. Az ismeretek elsajátítását egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében gyakorlati feladatokkal is szeretnénk segíteni. Arra törekszünk, hogy a résztvevők ne csak jelen legyenek az előadásokon, hanem maguk is beszámoljanak saját tapasztalataikról. A nyári egyetem az építészeti és műemlékes szakmán belül egyedülálló, itthon és külföldön is elismert továbbképzési lehetőség. Így nem véletlen, hogy a továbbképzés hallgatóinak sorában a hazaiakon kívül, rendszeresen üdvözölhetünk szakembereket a környező és Európa távolabbi országaiból, sőt más távoli földrészekről is Dél Amerikától Afrikáig, Japántól Indiáig. A nyári egyetemet a Budapesti Műszaki Egyetemen kívül akkreditált képzésnek fogadja el a leuveni Katolikus Egyetem Raymond Le Maire Intézete is. A továbbképzésben résztvevőknek a Magyar Építész Kamara akkreditációs bizottsága 2010-ben 10 kredit pontot ítélt a szabadon választható kategóriában. A ROMÁN ANDRÁS NYÁRI EGYETEM PROGRAMJA Elnök: Winkler Gábor Június 30. csütörtök 15.00 óra MEGNYITÓ 16.00 óra A TÖRTÉNETI TÉR KÖRNYEZETALAKÍTÓ SZEREPE - A HELY SZELLEME (Winkler Gábor) Előadó: Winkler Gábor (HU) 17.00 óra AZ ÉPÍTÉSZETI TÉR FOGALMÁNAK KIALAKULÁSA ÉS MAI HASZNÁLATA Előadó: Mezős Tamás (HU) 18.00 óra TÖRTÉNETI TEREK, TÉRKAPCSOLATOK ÉS A FUNKCIÓ HARMÓNIÁJÁNAK SZEREPE A MŰEMLÉKVÉDELEMBEN Előadó: Fejérdy Tamás (HU) 19.00 óra VACSORA, NYITÓEST Július 1. péntek 9.00 óra PROMENADOLÓGIA Előadó: Meggyesi Tamás (HU) 10.00 óra AZ ÉPÍTÉSZETI TÉR ALKALMASSÁGA ÉS MEGFELELÉSE Előadó: Nagy Gergely (HU) 11.00 óra KERTMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK TEREI ÉS TÉRKAPCSOLATAI – A TÖRTÉNETI KERT SZERKEZETE. Előadó: Fatsar Kristóf (HU) Július 1. péntek délután 14.30 óra FÉLNAPOS TANULMÁNYÚT EGERBE A TÖRTÉNETI VÁROS TEREI ÉS TÉRKAPCSOLATAI – ÉPÜLETEK ÉS KÖZTEREK Bemutatják: Dely György (HU) Kurzveil Mária (HU) Július 2. szombat 9.00 óra FOGALMI ABSZTRAKCIÓ – MŰEMLÉKKULTUSZ A KORTÁRS SPANYOL ÉPÍTÉSZETBEN Előadó: Koródy Anna, Vukoszavlyev Zorán (HU) 10.00 óra JAPÁN TEREK ÉS TÉRKAPCSOLATOK Előadó: Kaszás Károly (HU) 11.00 óra AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÉS TEREI NÉLKÜLÖZHETETLENEK, VAGY FIGYELMEN KÍVÜL HAGYHATÓK? A SIKERES HOLLAND MÓDSZER Előadó: Koldeveijl, Eloy (NL) 15.00 óra HALLGATÓK FÓRUMA Július 3. vasárnap 7.00 óra Tanulmányi kirándulás Szlovákiába:Pelsőc, Csetnek, Rozsnyó, Bettlér KIRÁNDULÁSVEZETŐK: Markušova, Tina (SK),Šmelková, Eva (SK), Lazarova, Eva (SK), Lőrincsikova, Szilvia (SK), Nagyova Brigitta (SK) Július 4. hétfő 9.00 óra TÖRTÉNETI TEREK ÉS A VÁROSFEJLESZTÉS (VESZÉLY, VAGY LEHETŐSÉG) Előadó: Aczél Gábor (HU) 10.00 óra VÁROSI TEREK ÉRTÉKŐRZŐ REHABILITÁCIÓJA NÉMETORSZÁGBAN Előadó: Brenner János (DE) 11.00 óra VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK HATÁRA… Előadók: Soós Gábor (HU) 15.00 óra A VÁROSI TÉR JELENTŐSÉGE ÉS MEGŐRZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE – A SZEGEDI, SZT. ISTVÁN TÉRI VÍZTORONY ÉS A TÉR REHABILITÁCIÓJA Előadó: Fekete Zoltán (HU) 16.00 óra A VÁROSI TÉR JELENTŐSÉGE ÉS MEGŐRZÉSÉNEK HELYZETE HOLLANDIÁBAN Előadó: Hendriks, Leo (NL) 17.00 óra A NAGYSZEBENI TÖRTÉNETI TEREK ÉS TÉRKAPCSOLATOK KULTURÁLIS HASZNOSÍTÁSA. EGYEDI JELENSÉG, VAGY KÖVETENDŐ, KÖVETHETŐ PÉLDA ERDÉLYBEN? Előadó: Guttmann Szabolcs (RO) Július 5. kedd 9.00 óra TÖRTÉNETI KÖRNYEZET ÉS A KORTÁRS ÉPÍTÉSZET TÉRALAKÍTÓ SZEREPE, ILLESZKEDÉSE Előadó: Roth János (HU) 10.00 óra 19. SZÁZADI BELSŐ TEREK, 21. SZÁZADI IGÉNYEK (Mányi István) Előadó: Mányi István (HU) 11.00 óra TÉRKAPCSOLAT ÉS ÁTJÁRHATÓSÁG – A GÖDÖLLŐI KASTÉLY HELYREÁLLÍTÁSA Előadó: Máté Zsolt (HU) délután: Szabad program 18.00 óra Zárás, diplomaosztás, díszvacsora, búcsúest Július 6. szerda Elutazás2011. június 30-július 5.Eger7,5 pont
2012/299ICOMOS Magyar Nemezti Bizottság EgyesületRomán András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (42. EGRI MŰEMLÉKVÉDE  Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (42. EGRI MŰEMLÉKVÉDELMI NYÁRI EGYETEM) TÖRTÉNETI SZERKEZETEK SZEREPE A MŰEMLÉKVÉDELEMBEN PROGRAM TERVEZET Elnök: Nagy Gergely Elméleti előadások Történeti szerkezetek és szerkezeti rendszerek változása (Pattantyús - Ábrahám Ádám) Szerkezetek és szerkezeti rendszerek fejlődéstörténetének mai jelentősége (Mezős Tamás) Történeti szerkezetek fenntartása, fenntarthatósága és a hitelesség (Fejérdy Tamás) Történeti szerkezetek és stílusjegyek üsszefüggései és a műemlákvédelem (Winkler Gábor) Nemzetközi kitekintés Ausztriában (Eva Hody) Írországban (Paul Mc Mahon) Romániában (Szabó Bálint) Történeti szekezetek megőrzésének anyagi tecnikai és törvényi feltételei az oktatás és a gyakorlat helyzete Falazott és boltozott szerkezetek és felújításuk (Krähling János, Sajtos István) Történeti tetőszerkezetek (Fátray György) A kő szerkezeti szerepének változása az építészetben (Szabó Attila) A XIX-XX század fordulójának vasbeton szerkezetei (Arany Piroska,) Esettanulmányok A kassai Szt. Erzsébet székesegyház felújításai (Tina Markušova) A walbrooki St.Stephan templom szerkezetei és helyreállítása (Margaret Davies) A Haydn”zeneház” szerkezeti kutatásairól (Krähling János) A budapesti Zeneakadémia felújításának szerkezeti problémái (Armuth Miklós) Az Iparművészeti Múzeum életveszélyessé vált szerkezeteinek szerkezet és anyagvizsgálata (Lichter Tamás) Az Iparművészeti Múzeum szekezeti helyreállítása és helyreállíthatósága (Nagy Gergely) A londoni szabadkőművesek art deco székházának szerkezeti problémái ( Richard Davies) Hallgatók Fóruma Fénapos tanulmányút Egerbe: Líceum, Kepes-ház, Minaret Egynapos tanumányút a régióba:Bélapátfalva, Krasznahorka (Szlovákia), Szalonna, Martony,Edelény Tapasztalatok megvitatása és összegzése2012-06-28, 2012-06-29, 2012-06-30, 2012-07-01, 2012-07-02, 2012  2012-06-28, 2012-06-29, 2012-06-30, 2012-07-01, 2012-07-02, 2012-07-03Noszvaj Hotel Nomád 3325 Noszvaj, Síkőkúti út 5-7., Noszvaj Hote  Noszvaj Hotel Nomád 3325 Noszvaj, Síkőkúti út 5-7., Noszvaj Hotel Nomád 3325 Noszvaj, Síkőkúti út 5-7., Noszvaj Hotel Nomád 3325 Noszvaj, Síkőkúti út 5-7., Noszvaj Bélapátfalva, Krasznahorka (Szlovákia), Szalonna, Martony, Edelény, Noszvaj Hotel Nomád 3325 Noszvaj, Síkőkúti út 5-7., Noszvaj Hotel Nomád 3325 Noszvaj, Síkőkúti út 5-7.7,5 pont
2010/204Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.Közbeszerzési tanfolyam2010. május 26. 9:00-16:00 (8 tanóra) 2010. június 2. 9:00-16:00  2010. május 26. 9:00-16:00 (8 tanóra) 2010. június 2. 9:00-16:00 (8 tanóra) 2010. június 8. 9:00-16:00 (8 tanóra) 2010. június 15. 9:00-12:00 (beszámoló)Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 1094 Bp. Angyal u. 1-3.7 pont

3893 rekord, 390 oldalon

 |<   <   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >   >| 


© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft