Gyakran ismételt kérdések pályázók, szervezők és egyéni kérelmet benyújtók részére

Kérjük, a pályázatok ill. kérelmek benyújtása előtt mindenképpen olvassa végig a leggyakoribb kérdéseket, 2023. január 1-től ugyanis több változás is életbe lépett a szakmai továbbképzések bírálatára vonatkozóan.

 • Kihez fordulhatok kérdésemmel?

  Kérjük, olvassa el figyemelmesen mind az Általános információk, mind a Gyakran ismételt kérdések menüpontokat!
  Amennyiben nem talál választ kérdésére, az alábbi módokon tudja velük a kapcsolatot felvenni:

  - Szakmai, a pályázattal összefüggő kérdés esetén a tovabbkepzes@mek.hu címre írhat.
  - Az OTIR rendszerével kapcsolatos technikai probléma esetén a segitseg@mek.hu címre írhat.
  - Általános felvilágosítást telefonon ill. személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 12.00 és 15.00 között) a MÉK Titkárságán kaphat: +36 30 307 3713

 • Mi az a továbbképzési pont?

  Bírálati sorszámmal már rendelkező szakmai továbbképzésre vonatkozó pontérték, amelyről a Továbbképzési Szakértői Testület dönt a Szakmai továbbképzési szabályzatban ill. a függelékben meghatározott keretek és elvek alapján. Az OTIR felületén mind a képzés, mind a program, mind a megítélt pontérték bárki számára ellenőrizhető.

  A továbbképzési pontot és a bírálati sorszámot a továbbképzési igazoláson fel kell tüntetni.

 • Hogyan kell a szakmai program, rendezvény továbbképzési pontjának elbírálására vonatkozó pályázatot benyújtani?

  A pályázat kizárólag előzetes regisztrációt követően az OTIR felületén keresztül történhet az erre szolgáló űrlap hiánytalan kitöltésével.

 • Milyen szakmai továbbképzés kaphat továbbképzési pontot?

  A Szakmai továbbképzési szabályzat függeléke tartalmazza az értékelés szempontjait:

  • a tervezett képzés mennyiben segíti a szakmagyakorlási tevékenység színvonalának emelését,
  • az előadások átfogó informatív tömörsége, a szakmagyakorláshoz szükséges információk naprakészsége, a tematika időszerűsége,
  • távoktatás esetén az ellenőrző tesztkérdések mennyiben segítik az ismeretanyag gyakorlati szakmai alkalmazását. Távoktatás esetében a Továbbképzési Szakértői Testület csak akkor értékeli a képzést, amennyiben előzetesen megkapja a tematikát és az ellenőrző kérdéseket. Ennek hiányában a távoktatás nem értékelhető.
 • Mennyibe kerül egy továbbképzési pályázat elbírálása?

  2024-ben megrendezendő továbbképzések esetében!
  Az elbírálási díj mértéke a megrendezendő továbbképzés dátumának (év) és nem a pályázat benyújtásának időpontjának függvénye!

  115.000 Ft +áfa szolgáltatási díjat kell fizetni a pályázónak:
  - a szakmai továbbképzési témakörökben tartott rendezvény (tanfolyam), előadás sorozat esetén (pályázat jellege: személyes részvételhez kötött és élő online távoktatás), amely legfeljebb 3 alkalommal kerül megrendezésre és maximum 72 órás érdemi időtartamú

  86.000 Ft +áfa szolgáltatási díjat kell fizetni a pályázónak:
  - a szakmai továbbképzési témakörökben egy alkalommal tartott rendezvény (tanfolyam) esetén (pályázat jellege: személyes részvételhez kötött és élő online távoktatás), amely legfeljebb 18 óra időtartamú.
  - a szakmai továbbképzési témakörökben előre felvett, távoktatás formájában szervezett online továbbképzések esetében (pályázat jellege: Online távoktatás [felvételről])

  A szakmai továbbképzési témakörökben legfeljebb 8 órás, előre felvett, távoktatás formájában szervezett online továbbképzések (pályázat jellege: Online távoktatás [felvételről]) egy továbbképzés szervező által benyújtott pályázatok esetében az alábbiak szerinti szolgáltatási díj fizetendő (mindegyik „részre” önálló pályázat benyújtására van szükség és mindegyik „rész” egyedi bírálati sorszámmal kell, hogy rendelkezzen):
  1 felvétel esetében: 86.000 Ft + áfa
  2 – 3 felvétel esetében összesen: 172.000 Ft + áfa
  4 - 6 felvétel esetében összesen: 250.000 Ft + áfa
  7 – 12 felvétel esetében összesen: 490.000 Ft + áfa
  13 – 24 felvétel esetében összesen: 650.000 Ft + áfa
  25 felvétel feletti esetben: 740.000 Ft + áfa


  14.500 Ft +áfa szolgáltatási díjat kell fizetni a kérelmezőnek:
  - az egyéni (magánszemély) önképzési teljesítés bírálati kérelméért amennyiben a kérelmezőnek tagdíj vagy egyéb kamarai díjhátraléka van.

  Sikertelen pályázat esetén az elbírálási díj vissza nem téríthető.
  Az elbírálási díj megfizetése vagy a mentességi kérelem, ill. annak igazolása nélkül benyújtott pályázatot a Továbbképzési szakértői testület kizárja.
  Mentességek: Az itt felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítésmentesen biztosítja a következők részére:
  - az országos és a területi építész kamarák, tagozatok, valamint a kamarák által alapított szervezetek, 
  - a területi kamarák tagjai és nyilvántartottai (amennyiben nincs tagdíj- vagy egyéb kamarai díjhátralékuk),
  - a MÉSZ,
  - a MUT,
  - a Magyar Mérnöki Kamara, területi kamarái és általuk alapított szervezetek,
  - a Magyar Tudományos Akadémia,
  - a Magyar Művészeti Akadémia,
  - oktatási intézmények (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára),
  - egyesületek, alapítványok, és szakmai kollégiumok részére (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára és külső szponzoráció nem jelenik meg), ha a bírálatra vonatkozó pályázatukat önállóan nyújtják be,
  - Teljesítésigazolási Szakértői Szerv,
  - Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ,
  - az ÉMI (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára és külső szponzoráció nem jelenik meg).

 • Milyen időtartamra és hány alkalomra érvényes a bírálat?

  Egy pályázat kizárólag a benyújtás évében érvényes bírálati sorszámot kap, amellyel maximum három alkalommal tartható meg a szakmai program.

  2023. január 1-től amennyiben a szervező háromnál több alkalommal szeretne személyes részvétellel vagy élő konferencia online közvetítésével képzést szervezni, újra kell akkreditálnia a képzést.

  A távoktatási képzések csak abban az esetben tarthatók meg korlátlan számban az adott év során, amennyiben azok előre felvett anyagra vonatkoznak, az élő konferencia online közvetítése ugyanúgy maximum három alkalommal tartható meg, akárcsak a jelenléti oktatás.

 • Milyen módon tudom rendezni az elbírálási díjat?

  Az elbírálási díjat a pályázat benyújtásával egy időben bankkártyával ki tudja egyenlíteni, továbbá lehetősége van banki utalásra is, az alábbi adatok közleményben történő megadásával.

  Számlatulajdonos: MÉK
  Bank: K&H Bank
  Számlaszám: 10405004 – 49535656 – 53501050

  Közleményként kérjük az alábbi adatokat minden esetben feltüntetni:
  - „TK elbírálási díj”,
  - a továbbképzés elbírálási törzsszáma (bírálati törzsszám), valamint
  - számlázási név, cím és adószám.
  Kérjük vegye figyelembe, hogy utalás esetén a számla kiállítását követően kerül a Testület elé a kérelme, amely esetenként több napot is igénybe vehet, így javasoljuk a bankkártyás fizetést!

 • Visszaigényelhető-e az elbírálási díj elmaradt, vagy 0 továbbképzési pont esetén?

  Az elbírálási díj nem igényelhető vissza.

 • Milyen anyagokat kell csatolnom a pályázat elbírálásához?

  A pályázat benyújtása során részletesen be kell mutatni a szakmai programot a pályázati űrlap megfelelő kitöltésével. Bizonyos esetekben anyagok csatolása is kötelező, de lehetőség van internetes linkek megadására is, ahonnan az anyagok elérhetőek. Amennyiben banki utalással rendezi az elbírálási díjat, a befizetésről szóló igazolást pdf formátumban mindenképpen csatolnia kell!

  A távoktatási továbbképzési tananyagot be kell nyújtani az elbíráláshoz a MÉK Továbbképzési Szakértői Testületéhez előre megszerkesztett video/prezentációs tananyag esetén.

  A továbbképzési rendszerben korábban már elbírált, és érvényes MÉK akkreditációval rendelkező konferencia ill. továbbképzés internetes közvetítése esetén a tananyag előzetes benyújtása értelemszerűen nem szükséges amennyiben a tananyag változatlan. Ilyenkor a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület a szervezőktől belépési kódot kér a továbbképzés tananyagának folyamatos illetve szúrópróba szerű ellenőrzéséhez.

 • Hány nap alatt kerül elbírálásra a pályázat?

  A Továbbképzési Szakértői Testület minden hónap 1. napján a felületen keresztül benyújtott ill. hiánypótlásra került pályázatokat összesíti, a hónap 10. napjáig elbírálja és a pontértékeket meghatározza. Ezen időszakon kívül külön kérelemre sem történik pontérték megállapítás. A nyári és téli ügyviteli szünet alatt a Testület nem ülésezik.
  2023. februárjában az új rendszer bevezetése miatt valószínűleg több alkalommal fog ülésezni!

 • Mi a teendő, ha módosítani kell egy már benyújtott vagy elbírált továbbképzési programon?

  Amennyiben az időpont vagy a helyszín módosítása szükséges (elírás, változás esetén), kérjük emailen jelezze a tovabbkepzes@mek.hu-ra olyan módon, hogy az üzenet tárgyában az un. bírálati sorszámot vagy a TK. azonosítót feltétlenül tüntesse fel a beazonosíthatóság érdekében! Ezen esetben a változtatást a MÉK Titkársága elvégzi.

  Amennyiben nem az időpont, vagy a helyszín módosítására van szükség, a Továbbképzési Szakértői Testület mérlegeli, hogy szükséges-e a pályázat újbóli benyújtása. Kérjük, a módosítási szándékot a tovabbkepzes@mek.hu-ra küldje meg olyan módon, hogy az üzenet tárgyában un. bírálati sorszámot vagy a TK. azonosítót feltétlenül tüntesse fel a beazonosíthatóság érdekében!

 • Egy 2022-ben vagy korábbi évben már elbírált esemény ismételt megtartására van-e mód?

  Természetesen van rá lehetőség, ez esetben teljesen új pályázat benyújtása szükséges.

 • 2023-ban már megtartott továbbképzés ismételt megtartása esetén mi a teendő?

  2023. január 1-től személyes részvétellel tartott továbbképzések vagy élő távoktatás esetén maximum 3 alkalomra érvényes a bírálati sorszám. Amennyiben háromnál több alkalommal kívánja a továbbképzést megtartani, úgy három továbbképzésenként kell pályázatot  beadni. Ez esetben egy már elbírált pályázat adatai duplikálhatóak lesznek a rendszerben hamarosan.

  Távoktatás (online felvétellel) esetén a bírálati sorszámmal korlátlan alkalom/megtekintés lehetséges.

 • Van-e kötött formátuma a jelenléti ívnek?

  Az aláírt jelenléti ívet PDF formátumban ill. a résztvevők adatait tartalmazó adatokat CSV formátumban a továbbképzést követően fel kell tölteni az erre szolgáló űrlapon keresztül. 

  A jelenléti íven minimum szereplő adatok
  : továbbképzés bírálati sorszáma; továbbképzés dátuma (formátuma: ÉÉÉÉ-HH-NN), résztvevő teljes neve, résztvevő telefonszáma (formátuma: +36-00-1234567), résztvevő e-mail címe, kamarai névjegyéki szám (formátum: 00-0000), résztvevő aláírása

  A részvevőkre vonatkozó adatok szerkeszthető táblázata CSV formátumban, a fájl fejléce: TKBS;DATUM;NEV;CIM;TELEFONSZAM;EMAIL;KAMARAISZAM

  A minta fájlokat a Letöltések menüpontból töltheti le. 

  További információért a jelenléti ívről és annak feltöltéséről kattintson ide

 • A továbbképzés jelenléti ívét el kell-e küldenie a szervezőnek valahova?

  Személyes részvétellel tartott továbbképzések esetében az aláírt, beszkennelt jelenléti ívet pdf formátumban kell a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül feltölteni a jelenléti ív beküldő adatlapon keresztül, amelyet a Pályázatok kezelése menüpontban talál.
  A jelenléti íven minimum szereplő adatok: továbbképzés bírálati sorszáma; továbbképzés dátuma (formátuma: ÉÉÉÉ-HH-NN), résztvevő teljes neve, résztvevő telefonszáma (formátuma: +36-00-1234567), résztvevő e-mail címe, kamarai névjegyéki szám (formátum: 00-0000), résztvevő aláírása

  Élő online távoktatás és online távoktatás (felvételről) esetén a jelenlévők adatait tartalmazó CSV formátumú fájlt a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül kell feltöltenie a jelenléti ív beküldő adatlapon keresztül, amelyet a Pályázatok kezelése menüpontban talál.
  A CSV fájl kötelező fejléce: TKBS;DATUM;NEV;CIM;TELEFONSZAM;EMAIL;KAMARAISZAM.

  A CSV/PDF fájl típus létrehozható az Excell-munkafüzetek CSV (pontos vesszővel tagolt) / PDF (hordozható dokumentum fájl) fájl típusban történő elmentésével, amelyet a mentés ill. a mentés másként funkcióval választhat ki.

  A minta fájlokat a Letöltések menüpontból töltheti le.

  A fájlokat az alábbi módon töltheti fel: A Pályázatok kezelése menüpontba lépve láthatja az eddigi pályázatainak összesítését. A táblázat felett kattintson a Jelenléti ívek feltöltése ikonra. Az új lapon tudja kiválasztani a listából, hogy melyik továbbképzéshez kívánja a feltöltést elvégezni. A kiválasztást követően van mód - amennyiben több alkalom került megadásra a dátum kiválasztásával - a feltöltésre.

 • Milyen igazolást kell kiállítanom a továbbképzésen részt vett szakmagyakorlók részére?

  Az alább letölthető és szerkeszthető igazolás minta felhasználásával kell a részvételt igazolni és a szervező által aláírt formában legalább 2 eredeti példányban elkészíteni.

  A minta fájlokat a Letöltések menüpontból töltheti le.

 • Hogyan és kinek kell a továbbképzési igazolásokat eljuttatni a szervezőnek?

  A kitöltött továbbképzési igazolásokat a szervező által aláírt formában legalább 2 eredeti példányban kell elkészíteni. Az egyik példányt a továbbképzésen részt vevő szakmagyakorlóhoz, a másikat a résztvevőt nyilván tartó területi építész kamarához kell eljuttatni, a képzés elvégzését követő 10 napon belül.

 • Milyen következménye van, ha nem küldi el a szervező a továbbképzési igazolásokat?

  Amennyiben a Továbbképzési Szakértői Testület az ellenőrzései során észleli, hogy az igazolások megküldése több alkalommal késve vagy nem történik meg, úgy két évre az akkreditációból a szervezetet kizárhatja. Kizárás esetén sem önállóan, sem más szervezettel közösen nem pályázhat a kizárt szervezet, a nem akkreditált, de általa ill. közreműködésével szervezett programokon résztvevő szakmagyakorlók egyéni továbbképzés keretében sem kaphatnak továbbképzési pontot.

 • Utólag is igényelhető-e a továbbképzési pont?

  Szervezett képzések esetében nem igényelhető utólag továbbképzési pont.
  Az új rendszer 2023. január végi bevezetése miatt 2023. márciusáig lehet az év eleji továbbképzésekre akkreditációt utólag is benyújtani!

 • Jogi (korábban kötelező) továbbképzést szeretnék szervezni, mi a teendő?

  A jogi továbbképzést kizárólag a Magyar Építész Kamara szervezi és bonyolítja, erre nem nyújtható be pályázat.

 • A szakmai továbbképzésem reklámozható-e a MÉK honlapján, internetes felületein?

  Van lehetőség szakmai cikkek, hirdetések megjelentetésére is a MÉK honlapján, hírlevelében, a két havonta megjelenő Építész Közlönyben is, valamint az OTIR felületén és a MÉK honlapján bannerek elhelyezésére.
  Bővebb felvilágosításért kérjük írjon a szerkesztoseg@mek.hu címre. További információ ide kattintva.

 • Mitől függ, hogy hány továbbképzési pontot kaphatok?

  A szakmai továbbképzésekre vonatkozó szabályokat, eljárásokat a MÉK küldöttgyűlése által elfogadott Szakmai továbbképzési Szabályzat és annak a MÉK Elnöksége által elfogadott Függeléke határozza meg. A két anyag egymással szorosan összefügg: míg a szabályzat jellemzően alapfogalmakat  tisztáz, meghatározza a szakmai továbbképzés fő kereteit, feltételeit, eljárási szabályokat, addig a függelék az értékelési szempontok mellett általános érvényű döntéseket tartalmaz a megítélhető továbbképzési pontokról.