Általános információk

1. Az új OTIR felületről szervezőknek, szakmagyakorlóknak
2. Általános információk továbbképzést szervezők, pályázók részére
3. Általános információk az egyéni kérelmek elbírálásáról


1. Az új OTIR felületről szervezőknek,szakmagyakorlóknak

2023. januárjában megújult az OTIR felülete és annak teljes informatikai háttere is. Bevezetését követően megszűnik az „önképzéssel teljesített szakmai továbbképzés pontértékének utólagos megállapításához” szükséges kérelem online űrlapja, a szakmagyakorlók az új rendszerbe történő regisztrációt követően nyújthatják be egyéni kérelmüket a MÉK Továbbképzési Szakértői Testülete felé.
Fontos, hogy a korábbi felhasználó névvel (email cím) és jelszóval az új rendszerbe azok a pályázók tudnak belépni, akik 2022 évben a régi OTIR rendszerét használták, azaz ezek a pályázói regisztrációk megmaradnak. Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérhet jelszó helyreállítást!
Azon pályázók azonban, akik 2022 év előtti időszakban használták utoljára a rendszert, új regisztrációt kell tenniük (a korábbi felhasználói fiókók inaktivitás miatt törlésre kerültek).
Egy email címhez továbbra is csak egy, személyhez kötött regisztráció tartozhat a rendszerben, viszont egy regisztrációhoz kapcsolódóan a pályázó több szervezet vagy saját maga nevében is benyújthat továbbképzési pályázatot, vagy un. egyéni kérelmeit is továbbképzési pont utólagos megállapítására! 

Az első belépést követően kérjük a korábban már regisztrált pályázókat, hogy ellenőrizzék a rendszerben szereplő adatokat!
Kérjük a számlázási adatok pontos megadását, mivel a befizetést követően a rendszer a számlát az itt szereplő adatok alapján állítja ki. Természetesen ezen adatok a későbbiekben módosíthatóak!
A banki utaláson kívül lehetőség lesz hamarosan online bankkártyás fizetéssel is rendezni a továbbképzés bírálati díját (készpénzes befizetésre továbbra sincs lehetőség). 


2. Általános információk továbbképzést szervezők, pályázók részére

Amennyiben 2023 januárját megelőzően volt már regisztrációja a régi OTIR rendszerébe és 2022 során be is lépett, kérjük a régi felhasználó nevével (email cím) és jelszóval jelentkezzen be (lehetőség van jelszó helyreállítás kérésére), majd ezt követően mindenképpen ellenőrizze adatait! A belépést követően láthatja korábbi, lezárt pályázatait is.
Amennyiben 2022-t megelőzően lépett be legutóbb a régi OTIR rendszerébe, úgy mindenképpen regisztrálnia kell az új felületen keresztül. Ez esetben a korábbi pályázatait nem éri már el.

Az OTIR a szakmai továbbképzések elbírálására, közzétételére szolgáló, interneten bárki számára elérhető felülete. A korábban már elbírált pályázatok továbbra is elérhetőek a felület nyilvános keresőjében.
A szakmai továbbképzések elbírálása díjköteles, mértékét és a mentességek körét minden esetben a MÉK adott évre vonatkozó Díjtáblázata határozza meg.

A szakmai továbbképzésekre vonatkozó szabályokat, eljárásokat a MÉK küldöttgyűlése által elfogadott Szakmai továbbképzési Szabályzat és annak a MÉK Elnöksége által elfogadott Függeléke határozza meg.

A pályázatokról minden esetben a MÉK Továbbképzési Szakértői Testülete dönt. A Testület minden hónap 1. napján a felületen keresztül benyújtott ill. hiánypótlásra került pályázatokat összesíti, a hónap 10. napjáig elbírálja és a pontértékeket meghatározza. Ezen időszakon kívül külön kérelemre sem történik pontérték megállapítás, kérjük ennek figyelembevételét a pályázatok benyújtásakor.

A nyári és a téli ügyviteli szünet alatt a Testület nem ülésezik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy elbírálásra kizárólag az a hiánytalanul benyújtott pályázat kerül, amely esetében az elbírálási díj rendezésre került! Az elbírálás időpontját így a legutolsó hiánypótlás határozza meg, függetlenül attól, hogy mikor került a – hiányos – pályázat legelőször benyújtásra! 
A döntésről a pályázó email útján kap tájékoztatást, a rendszerbe belépve a pályázat státusza folyamatosan nyomonkövethető. A már elbírált pályázatok listája a nyilvános felületen megtalálható.

 A Továbbképzési Szakértői Testület a továbbképzések értékelésén túl felügyeli és ellenőrzi is azokat. Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy a valóságnak nem megfelelő az adatszolgáltatás, a képzésnek az előzetes programtól való eltérése jelentős, illetve a képzés szakmai színvonala csökken, a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület két évre az akkreditációból a szervezetet kizárja. Kizárás esetén sem önállóan, sem más szervezettel közösen nem pályázhat a kizárt szervezet, a nem akkreditált, de általa ill. közreműködésével szervezett programokon résztvevő szakmagyakorlók egyéni továbbképzés keretében sem kaphatnak továbbképzési pontot.


3. Általános információk az egyéni kérelmek elbírálásáról

 A továbbképzés teljesítésének kötelezettségét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet írja elő minden szakmagyakorló számára, ennek alapján mind a jogi (korábban kötelező), mind a szakmai továbbképzés teljesítése a továbbképzési időszak 5 éve alatt kötelező. A továbbképzés elmulasztásának jogszabályban rögzített következménye a szakmagyakorlási tevékenység megtiltása, majd a jogosultság törlése.

A szakmai továbbképzésekre vonatkozó szabályokat, eljárásokat a MÉK küldöttgyűlése által elfogadott Szakmai továbbképzési Szabályzat és annak a MÉK Elnöksége által elfogadott Függeléke határozza meg, ezeket itt érik el: https://mek.hu/index.php?link=szakmai_tovabbkepzesi_szabalyzat

A továbbképzési időszak 5 éve alatt összesen 20 továbbképzési pontot kell a szakmagyakorlóknak szereznie (a 70. életévüket betöltöttek számára 5 pontot, ennek szabályait a szabályzat tartalmazza).

A szakmai továbbképzés teljesíthető szervezett továbbképzésen való részvétellel, a szabályzat értelmében emellett lehetőség van ún. önképzés keretén belül is továbbképzési pontot szerezni. Az egyéni kérelmekről a függelékben meghatározott esetekben a MÉK Továbbképzési Szakértői Testülete dönt (a többi esetben a területi kamara titkára).

A Továbbképzési Szakértői Testület minden hónap 1. napján a felületen keresztül benyújtott ill. hiánypótlásra került kérelmeket összesíti, a hónap 10. napjáig elbírálja és a pontértékeket meghatározza. Ezen időszakon kívül külön kérelemre sem történik pontérték megállapítás, kérjük ennek figyelembevételét a kérelem benyújtásakor. A nyári és a téli ügyviteli szünet alatt a Testület nem ülésezik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elbírálásra kizárólag a hiánytalanul benyújtott kérelmek kerülnek! Az elbírálás időpontját így a legutolsó hiánypótlás határozza meg, függetlenül attól, hogy mikor került legelőször a – hiányos – kérelem benyújtásra!

A döntésről a kérelmező email útján kap tájékoztatást, a rendszerbe belépve a kérelem státusza folyamatosan nyomonkövethető, illetve a letölthető a továbbképzési igazolás is.