57. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM

Pályázat rövid címe: 57. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM
Bírálati sorszám: 2024/224
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: első nap: 1,5 pont, második nap: 2 pont, harmadik nap délelőtt 0,5 pont, délután 1 pont
Pályázat témaköre: Terület- és településtervezés
Pályázat jellege: személyes részvételhez kötött
Időtartam: 3 nap
Létszám: 50 fő
Pályázó megnevezése: Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
Pályázó címe / elérhetőségei:
Kőszegi u. 2.
Telefonszám: 94509500
E-mail: kuglics.gabor@vasitit.hu
Weboldal: http://www.vasitit.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Béla Bakó
E-mail: bako.bela@vasitit.hu
Regisztrációs link: https://www.sune.hu
Pályázat részletes tartalma:

57. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM

„IPARTERÜLETEK SZÜLETÉSE ÉS ÚJJÁSZÜLETÉSE”

SZOMBATHELY, 2024. JÚNIUS 18-20.

A városok fejlődését különböző földrajzi, társadalmi és gazdasági tényezők határozták meg, egyik lényeges tényező az ipar fejlődése. A városfejlődés során az iparterületek, amelyet a közbeszédben prózai egyszerűséggel ipari parkoknak nevezhetünk, mára Magyarországon „a gazdasági modernizáció mitikus jelképévé váltak.” (Buzás N. – Lengyel I. (szerk.) 2002) Ugyanakkor ezek a várostól elkülönülő, mégis a település szerves részét képező területek számtalan kérdést vetnek fel, ami meghatározó lehet a városról való gondolkodás számára, mint például az iparterületet határoló területek minőségi javulásának, átalakulásának gátja, vagy akár az ipari technológia változásával az épületekkel szemben támasztott igények megváltozása.

Különösen érdekessé válik a kérdés a városok belső részein elhelyezkedő iparterületek esetében, amelyekben a felmerülő problémák megoldását a fejlesztők általában az épületek lebontásában, a felszabaduló területek új beépítésében látják (Barta Gy. – Kukely Gy., 2004). Ugyanakkor a fenntartható fejlődés szellemében az épületekre erőforrásként kell tekintenünk, célszerű jól gazdálkodni velük, érdemes és szükséges vizsgálni a hasznosításuk lehetőségét. Mára hazánkban is elfogadott megoldássá vált az egykori üzemépületek, raktárak funkcióváltása; napjaink egyik érdekes építészeti-urbanisztikai feladata e területek, épületek rehabilitációja.

Ezt kísérli meg a Savaria több nézőpontból is körüljárni. Egyik oldalról az iparterületek születésének kérdése kerül a nyári egyetem előadásainak fókuszába - vizsgálva az ipari létesítmények terjeszkedését, ezek hatását a technológiai, tudományos, innovációs stb. fejődésre - valamiképp utalva az ott folyó tevékenységek jellegére, nem kihagyva a biztonsági és a társadalmi vetületet sem. Másik oldalról az iparterületek újjászületése legalább ilyen aktuális kérdéskör, amelyekben az elhagyott, sok esetben leromlott ipari létesítmények hasznosíthatósága válik központi kérdéssé, itt - a fenntartható fejlődés szellemében, az épületekre erőforrásként tekintve - kísérletet teszünk körüljárni a hasznosításuk lehetőségét.

Az építészek és urbanisták mellett a teljesség igénye nélkül környezetvédelmi szakjogász, okleveles villamosmérnök, iparbiztonsági szakember, történész is gazdagítja a tudástárat, a szempontrendszert.


Előadók:

2024. június 18. – Iparterületek születése

09:15 – 10:00 Egri Balázs (okl. építészmérnök, ügyvezető, nemzetközi minősített passzívháztervező, Mátis és Egri Kft) Iparterület születőben – a G2 logisztikai központ Szombathely északi iparterületén

10:00 – 10.30 Németh Kornél (Minőségirányítási és Mérnökségi igazgató, IVY Technology Kft.) : Iparterületek ipari szempontú megközelítése

10:45 – 11:15 Dr. Bognár Balázs PhD. (igazgató, Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi főigazgatóság; egyetemi adjunktus NKE – Iparbiztonsági Tanszék) – Katasztrófavédelmi Reziliencia

11.15 – 11.45 dr. Bartuszek Lilla Judit (A Fenntartható Városok alapítója) Fenntartható Városok. Élhető Települések

11.45 – 12.15 Dr. Kisőrsi-Farkas Zsófia PhD. (történész, egyetemi adjunktus ELTE – Savaria Egyetemi Központ) – A megkésett iparosítás társadalmi következményei Szombathelyen és környékén

2024. június 18. – Iparterületek újjászületése

13.00 – 13.30 Varga Piroska DLA (vezető tervező, Grafit Műterem Kft. ; egyetemi adjunktus , Széchenyi Egyetem , Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Építészettörténeti és Városépítési Tanszék) Iparterületek funkcióváltása

13.00 – 13.30 Szombathelyi Sára (operatív vezető, Torula Művésztér) - Torula Művésztér a szeszgyár területén

13.45 – 14.15 Ambrus Fruzsina (alpolgármester, Sepsiszentgyörgy) – Város a városban- A sepsiszentgyörgyi volt Cigaretta gyár fejlődéstörténete

15.15 – 15.45 Dr. Zsigmond Gábor (múzeumszakmai és tudományos főigazgató-helyettes, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum) új Közlekedési Múzeum a MÁV korábbi Északi Járműjavítójának dízelmozdony-javító csarnokában

2024. június 19. – Városi térbe ágyazott iparterület közösségi célú újrahasznosítása – Tervek és megvalósítások a szombathelyi régi EPCOS telephelyen

09.10 – 09.40 Mátis Barna (okl. építészmérnök, vezető településtervező, Mátis és Egri Kft) – A laktanyától az elektronikán át a városi alközpontig

09.40 – 10.10 Gáspár Péter (okl. építészmérnök, vezető tervező, Gáspár Mérnöki Iroda) Ipari terület rehabilitációja (Szombathely, volt Epcos terület)

11.30 – 12.00 Babós Csaba (elnök, Szombathelyi Vívóakadémia SE) Hogyan lett egy elhagyott üzemcsarnokból a szombathelyi Komatits József Vívóterem, a kulturált, korszerű sportolás tere?

12.00 – 12.30 Szár Gyula Gergely (premontrei szerzetes, a Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közösségének elnöke) Ipari létesítményből cserkészház – megvalósulás és fenntarthatóság

13:40 – 14:40 Helyszínbejárás volt EPCOS telep (9700 Szombathely, Szent László Király u.)

2024. június 19 – Regionális Főépítészi Konferencia

Az Országos Főépítészi Kollégium – Magyar Főépítészek Egyesülete, a Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája, és a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közös rendezvénye

Tematika: Az új építészeti törvény alapján minden település/járás főépítészt fog alkalmazni. Érdemes erre az új helyzetre közösen, előre felkészülni.

Moderátor: Fabacsovics Zoltán, Veszprém vármegye főépítésze

Tervezett program:

14:00 – 14:05 Köszöntő, Megnyitó

14:05 – 14:45 Gombos Márk (helyettes államtitkár, Építési és Közlekedési Minisztérium) A magyar építészetről szóló törvény önkormányzati és főépítészi vonatkozásai

14:45 – 15:10 Salamin Ferenc (elnök, Országos Főépítészi Kollégium) Főépítészek, állandóság és változás

15.40 – 16:25 Főépítészi tevékenység napjainkban - felkért három önkormányzati főépítész előadása

17:00 zárszó Salamin Ferenc (elnök, Országos Főépítészi Kollégium)

2024. június 20 – Hallgatói prezentációk

Program: Az ELTE – SEK Savaria Urbanisztika kurzusának hallgatóinak előadásai

10.10 – 10.30 Gerencsér Dóra (egyetemi hallgató, ELTE - SEK) Városi turizmus és iparterület kapcsolata

10.30 – 11.00 Iszak Fanni (egyetemi hallgató, ELTE - SEK) Szombathely összeköt: Ipar és a sport kapcsolata

11.10 – 11.30 Hegedűs Hella (egyetemi hallgató, ELTE - SEK) Zöld közlekedés Szombathelyen: Fenntartható megoldások a városi mobilitásért

11.30 – 11.50 Szekeres Szederke (egyetemi hallgató, ELTE - SEK) Ipari vállalat növekedésének lehetőségei, veszélyei

2024. június 20 – Szombathelyi iparterületek nyomában

Helyszín: Szombathely belváros

13.00 – 15.00 Vezetett séta Szombathely belvárosában a régen volt ipari létesítmények hasznosításának bemutatására (EPCOS – Cipőgyár – Nyomda)Részvétel feltétele / célcsoport: Aktív építészettel, városépítészettel, településtervezéssel, településföldrajzzal foglalkozó szakemberek és egyetemi hallgatók. Városfejlesztésben érintett egyéb szereplők: kivitelezők, települési önkormányzati alkalmazottak, választott vezetők
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes
Időpontok (dátumok) és helyszínek:
  • 2024-06-18, 9700 Szombathely, Körmendi. u. 2.
  • 2024-06-19, 9700 Szombathely, Körmendi. u. 2
  • 2024-06-20, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.

Kiegészítés az időpontokhoz: Regionális Főépítészi Konferencia - 2024. 06.19
Kiegészítése a helyszínekhez: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.