Oltári Múlt szakmai kirándulások, Bény Hontvarsány Lakszakállas

Pályázat rövid címe: Oltári Múlt szakmai kirándulások, Bény Hontvarsány Lakszakállas
Bírálati sorszám: 2024/87
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2
Pályázat témaköre: Épületlátogatás, szervezett kirándulás
Pályázat jellege: személyes részvételhez kötött
Időtartam: 7 óra
Létszám: max 40 fő
Pályázó megnevezése: Magyar Építőművészek Szövetsége
Pályázó címe / elérhetőségei:
Ötpacsirta utca 2
Telefonszám: +36-06-1328244
E-mail: titkar@meszorg.hu
Weboldal: http://www.meszorg.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Nemeskéri Klára
E-mail: klara.nemeskeri@yahoo.com
Pályázat részletes tartalma:

Bény – Hontvarsány – Lakszakállas

Szakmai vezetőnk utazásunk során: Prokopp Mária, professor emeritus, Széchenyi-díjas magyar művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa.

Bény: A történeti hagyomány szerint itt készülődött a harcra az ifjú István Koppány ellen. Elsősorban a körtemplom (rotunda) és a Kéttornyú templom fémjelzi a település épített környezetét, kulturális örökségét. Bény hatalmas körsáncairól, román kori prépostsági templomáról, illetve körtemplomáról nevezetes. A tizenkét apostol tiszteletére épült rotunda önmagában is egyedi építészeti értékeit különleges akusztikája fokozza. A belső falában kiképzett 12 ülőfülke mind más énekhangot képez, ami sajátos hangzást biztosít az itt énekelt énekeknek. A rotunda egykoron gazdag freskódíszítéséből mára csak töredékek maradtak fenn.

A Szűz Mária premontrei kolostortemplom alapítása a XIII. század közepére tehető. A templom egyhajós tere három szentélyben végződik. A szentélyek sokszögűek. Az alaprajza szerint a tervek építés közben többször is módosulhattak. A templom egyik féloszlopfőjén medve vadászat jelenete látható. Az alakokon a kor ruhaviselete jól megfigyelhető (galéria). A bélletes kapuk díszítése szorosan kapcsolódik Esztergomhoz.

Hontvarsány: Református temploma egyhajós, támpillérekkel gyámolított poligonális záródású keleti szentélyrésszel, hangsúlyos nyugati toronnyal. A jelenlegi hajó nyugati szakaszát egy XIII. századi kisebb urasági templom falai alkotják. A XV-XVI. század fordulója táján végzett átépítés során emelték a különleges háromszögzáródású csillagboltozatos szentélyt északi oldalán sekrestyével. Ebből a korból származó építészeti részletek a későgótikus díszítésű szentségház, a csúcsíves diadalív, a hajó támpillérei valamint déli két eredeti mérműves ablaka is.

A 2016. és 2017. évben a Teleki László Alapítvány támogatásából sor került a hajó héjazatcseréjére: az azbesztpala-héjazat elbontásával cink-titán anyagú fémlemez fedés készült A munkálatokhoz kapcsolódóan megtörtént az utca felőli villamosvezeték-csatlakozás áthelyezése és az ereszrendszer teljes cseréje.

Lakszakállas: A XII. századi kisméretű templom hajóját félköríves diadalív kapcsolja a félkör alaprajzú apszishoz. A hajó nyugati oldalán attraktív, a hajó tengelyében letámaszkodó karzat látható. A templomot 1655 óta a református gyülekezet használja. A XVIII. században a nyugati oldalon tornyot építettek az épülethez, amely a középtengelytől kissé észak felé tolódik.

2016 áprilisában a Teleki László Alapítvány megbízásából a fazsindely héjazat javítása, és újrakezelése valósult meg. A kivitelezés során a zsindelyhéjazat felületkezelésére és a homlokzat felújítására került sor. A károsodott, cserére szoruló elemek pótlása során – igazodva a meglévő anyagokhoz – kézi hasítású impregnált zsindely került beépítésre.

Előadók:

Kísérőnk: Szick Gergely +36 70 311 8536


Részvétel feltétele / célcsoport: Regisztrálni a szakmaiut@oltarimult.hu e-mail címen lehet. Információ: +36 20 312 5925
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 16 000 Ft
Időpontok (dátumok) és helyszínek:
  • 2024-02-17, Bény
  • 2024-02-17, Hontvarsány
  • 2024-02-17, Lakszakállas