A tájkarakter-kutatások felhasználása a tervezési gyakorlatban

Pályázat rövid címe: A tájkarakter-kutatások felhasználása a tervezési gyakorlatban
Bírálati sorszám: 2024/241
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5
Pályázat témaköre: Tájépítészet
terület-és településtervezés, építészet
Pályázat jellege: személyes részvételhez kötött
Időtartam: 6,5
Létszám: min, 40 - max. 75
Pályázó megnevezése: Magyar Építész Kamara
Pályázó címe / elérhetőségei:
Ötpacsirta u 2.
Telefonszám: +36-30-3303741
E-mail: fotitkar@mek.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Regisztrációs link: https://tako.mek.hu/
Pályázat részletes tartalma:

Az Agrárminisztérium és a Magyar Építész Kamara közös képzésének célcsoportja a tájépítész, az építész és a területi- és a településtervező szakma képviselői.

A szakmai továbbképzésen a gyakorlati alkalmazást segítő módon kerülnek bemutatásra a hazai TÁJKARAKTER kutatás eredményei azzal a céllal, hogy a tervezői gyakorlatban a korábbi, a tájkép védelemét kiemelő szemléletet - a természet védeleméről szóló törvényben már nevesített - tájkaraktert alapul vevő tájvédelem váltsa fel.

A szakmagyakorlóknak az új, tájkarakter alapú szemlélet alapján szükséges többlettudást adó ismereteket átadni, a térségi, a települési és objektum tervezési feladatokhoz.

Tervezett program (a változtatás jogát fenntartjuk)
A képzésen kép és hangfelvétel készülhet!

9:00 – 10:00 regisztráció

10:00 – 10:05 MÉK/AM házigazda Köszöntő 

10:05 – 10:15 Kincses Krisztina: Bevezető 

10:15 – 10:45 Konkoly-Gyuró Éva: Tájkarakter elemzés a tervezői gyakorlatban 

10:45 – 11:15 Konkoly-Gyuró Éva: Terepi felvételezés gyakorlata a tájkarakter-elemzés során 

11:15 – 11.45 Jombach Sándor: Térinformatikai és tájkarakter-meghatározási feladatok a kistáj szintű tájkarakter-elemzés során 

11:45 – 12:00 szünet 

12:00 – 12:30 Boromisza Zsombor: Gyakorlati tanácsok az érintettek bevonásához és a minőségi célkitűzések megfogalmazásához a tájkarakter elemzés során 30 perc

12:30 – 13:00 Csőszi Mónika: A Tájkarakter Tudástár tartalma, hasznosítása a területi- és településtervezésben 30 perc

13:00 – 13:45 szünet 

13:45 – 14:15 Iváncsics Vera: A tájkarakter és a ZIFFA tervezés kapcsolata 

14:15 – 14:45 Pádárné Dr. Török Éva: A táj védelmének jogi szabályozási környezete, eszközei 

14:45 – 15:15 Nádasy László Zoltán: Tájkarakterhez illeszkedő növényalkalmazás 

15:15 Zárás, továbbképzési igazolások kiosztása


Előadók:

1. előadás: Tájkarakter elemzés a tervezői gyakorlatban - Konkoly-Gyuró Éva:

A bemutatásra kerülő kutatás folyamata az országos léptékű elemzéssel indult, amelynek során meghatározásra kerültek azok a lehatároló és leíró indikátorok, valamint definiálásra kerültek az alapfogalmak, amelyek szükségesek voltak a tájkarakter egységek azonosításához és lehatárolásához. A tájak jellegzetességeit, karakterét meghatározó tényezők és kapcsolatrendszerük elemzésén keresztül meghatározásra kerültek azok a tájkarakter-típusok, amelyek az ország több pontján is megtalálhatóak, és mindenütt ugyanazokat a főbb jellegzetességeket, kulcsjellemzőket hordozzák.

Az előadó bemutatja a tájkarakter meghatározás legfőbb alapfogalmait, elveit, a hazai országos tájkarakter elemzés menetét, betekintés ad a kistáj szintű tájkarakter elemzés elméletébe, rámutatva a tervezői gyakorlat kapcsolódásaira.

Az országos léptékű tájkarakter azonosítás térinformatika módszerekre épül, míg kistáj szintű és a helyi elemzéseknél a percepcionális, azaz a közvetlen megtapasztalásra épülő, a helyiek bevonásával megismert információk vizsgálatba vonása is szerepet kap.

2. előadás: Terepi felvételezés gyakorlata a tájkarakter-elemzés során - Konkoly-Gyuró Éva

A terepi felmérés a kistáj szintű tájkarakter elemzés alapvető mozzanata, elsődleges célja az információgyűjtés, a tájkarakter percepcionális jellemzőinek leírásához, valamint a tájak jövőjével kapcsolatos döntések megfogalmazásához.

A Nagy-Britanniában évtizedek óta széles körben alkalmazott terepi felvételi módszer továbbfejlesztésén alapuló módszertan bemutatása. A terepi felmérés tervezésének, a terepi információk rögzítésének, a terepfelvételi jegyzőkönyv felépítésének és kategóriáinak gyakorlati tanácsokkal együtt történő bemutatása.

3. előadás: Térinformatikai és tájkarakter-meghatározási feladatok a kistáj szintű tájkarakter-elemzés során - Jombach Sándor

Az országos és a kistáj szintű tájkarakter-elemzésben nem pusztán a részletességben, de a módszertanban is lényegi eltérés van. Kistáj szinten a mennyiségi jellemzők, az absztrakt, térképi és statisztikai adatok térinformatikai és térstatisztikai módszerekkel elemzése kiegészül a megtapasztalt, észlelt minőségi jellemzők vizsgálatba vonásával. Előadó gyakorlati példákon mutatja be a kistáj-színtű feladatok folyamatát és a kapcsolódó térinformatikai feladatok lehetséges megoldásait.

4. előadás: Gyakorlati tanácsok az érintettek bevonásához és a minőségi célkitűzések megfogalmazásához a tájkarakter elemzés során - Boromisza Zsombor

Az Európa Tanács Táj Egyezménye minőségi célkitűzések megfogalmazását írja elő. A helyi érintettek által megfogalmazott célokat kell a döntéshozóknak és az illetékes hatóságoknak tervekké, stratégiákká formálni, amely révén a táj jövője alakul.

A részvételi kutatás, illetve tervezés folyamatában különféle kommunikációs tereket, kommunikációs eszközöket hozunk létre abból a célból, hogy a helyi érintettek közösen elvégezzék a helyzet feltárását, a jövőkép, a célok és végül a célok eléréséhez szükséges tevékenységek meghatározását. A részvételiség formáit előadó példákon keresztül mutatja be egyúttal gyakorlati tapasztalatokat oszt meg.

5. előadás: A Tájkarakter Tudástár tartalma, hasznosítása a területi- és településtervezésben - előadó: Csőszi Mónika

A tájkarakter-típusok és tájkarakter-területek tulajdonságait befogadó adatbázis viszonyítási alapként információt ad a megrendelőnek és a tervezőknek is. A tájban zajló folyamatok megértése támogatja a helyes védelmi és fejlesztési döntéseket, amelyek révén az egyedi és megbecsült jellegzetességek, különlegességek nem tűnnek el a tájból, amelyek a karakter értékes vonásainak érvényesülését, erőteljesebbé tételét segítik. A tájkarakterről szerzett tudás segíti az értékek és a problémák felismerését.

Az előadás egyik célja a Tájkarakter-kutatás során született dokumentumok bemutatása. A Tájkarakter Tudástárban összefoglaljuk és ismertetjük az országos elemzés eredményeit, a tájkarakter-típusokat és a középtáj szintű tájkarakter-területeket, a lehatároló és a leíró indikátorokat. Előadó rámutat, hogy milyen tervek, milyen feladatrészéhez hogyan használható a Tájkarakter Tudástár.

6. előadás: A tájkarakter és a ZIFFA tervezés kapcsolata - Iváncsics Vera

Az előadás bemutatja, hogy a Zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv készítése során miként vegyék figyelembe a tervezők a tájak jellegzetességeit, a tájakkarakterét.

7. előadás: A táj védelmének jogi szabályozási környezete, eszközei - Pádárné Török Éva

A természet védelméről szóló törvény, ágazati jogszabályok tájvédelmi tartalma, szabványok és útmutatók tájvédelmi vonatkozású elemeinek bemutatása, kitérve a hatóságok és a tervezők szerepkörére, mozgásterére, valamint az adatszolgáltatás és a véleményezés folyamatára.

8. előadás: Tájkarakterhez illeszkedő növényalkalmazás - Nádasy László Zoltán

Az előadás elveket és gyakorlati tanácsokat fogalmaz meg a tervezők számára. Több tervezési szinten és több tervezési feladattípushoz hoz szemléltető példákat tájkarakterhez igazodó növényalkalmazásról.Részvétel feltétele / célcsoport: tájépítészek, terült- és településtervezők, építészek
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: egyeztetés alatt
Időpontok (dátumok) és helyszínek:
  • 2024-10-09, 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.