OTIR

Utolsó módosítás: 2018-11-19 16:16:57

 

 

 

2018. november 15.

 

 

Információk továbbképzésre pályázók, szervezők részére

 

A MÉK a szakmai továbbképzési rendszert a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet állította fel, és szabályozta 2007. jan. 1. - 2013 dec. 31 között.

2014. jan. 1-től a 266/2013 Korm. rendelet szabályozza a kamarai továbbképzést.

Jelenleg a kamara a továbbképzési rendszert a hatályos Korm. rendelet, és a Magyar Építész Kamara Szakmai Továbbképzési Szabályzata szerint működteti.

A MÉK Továbbképzési szakbizottsága 2007-2013 között dolgozott. A jogszabály előírása szerint 2014-től jogfolytonosan Továbbképzési szakértői testületté alakult át.

 

_____________________________________________________

 

01.

Mennyibe kerül a benyújtott továbbképzési pályázat elbírálása?

 

 

 

Az elbírálási díjat minden esetben a MÉK Elnöksége által elfogadott éves díjtáblázat melléklete tartalmazza! Jelenleg a 37/2018. (09.28.) sz. MÉK Elnökségi határozattal elfogadott díjtáblázat az alábbiakat tartalmazza:

(link: http://mek.hu/media/files/2018/kamarai/2018evi_dijtablazat_MOD_37_2018_0907_MEK_Eln_hat.pdf )

 

1. melléklet

 

A továbbképzési pályázat elbírálási díja

 

 

Elbírálási alapdíj:

75.000 Ft +ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni a pályázónak:

- a szakmai továbbképzési témakörökben tartott tanfolyam, (vagy más olyan rendezvény, ami meghaladja a 18 órás, a továbbképzés szempontjából érdemi időtartamot,) valamint

- az előadássorozat, (ami több alkalommal, egymással összefüggő, egymásra épülő témában szervezett olyan rendezvény, amely előreláthatóan egy pályázati adatlapon bírálható el) bírálatáért.

 

50.000 Ft +ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni a pályázónak:

- a szakmai továbbképzési témakörökben tartott legfeljebb 18 óra időtartamú továbbképzési rendezvény bírálatáért.

 

10.000 Ft +ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni a kérelmezőnek:

- az egyéni (magánszemély) önképzési teljesítés bírálati kérelméért olyan, a MÉK szakmagyakorlói számára szervezett belföldi konferencia, vagy szakmai előadás, előadássorozatra vonatkozóan, amelyre a szervező nem nyújtott be továbbképzési pályázatot, és az nem része a MÉK országos szakmai továbbképzési rendszerének.

 

 melyben a MÉK szakmagyakorlási jogosultságaihoz kötődő tematika a program időtartamának 50%-át meghaladja

 

Sikertelen pályázat esetén az elbírálási alapdíj vissza nem téríthető.

Az elbírálási alapdíj megfizetése, vagy a mentességi kérelem, ill. annak igazolása nélkül benyújtott pályázatot a Továbbképzési szakértői testület kizárja.

Az igazolási adminisztrációs díj meg nem fizetése esetén az adott képzést a Továbbképzési szakértői testület törli a MÉK továbbképzési rendszeréből.

 

Mentességek:

Az itt felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítésmentesen biztosítja:

- a területi építész kamarák,

- a területi és országos építész kamara szervei, valamint az általuk alapított szervezetek,

- a területi kamarák tagjai (amennyiben nincs tagdíj- vagy egyéb kamarai díjhátralékuk)

- a kamarai névjegyzéki nyilvántartási díjat külön névjegyzéken szereplő személyek

- a MÉSZ,

- a MUT,

- a Magyar Mérnöki Kamara, szervei és általa alapított szervezetek,

- a Magyar Tudományos Akadémia,

- a Magyar Művészeti Akadémia,

- oktatási intézmények (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára),

- egyesületek, alapítványok, és szakmai kollégiumok részére (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára), ha a bírálatra vonatkozó pályázatukat önállóan nyújtják be

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv.

 

A fent nem említett más személyekkel és szervezetekkel közös szervezés, vagy együttműködés esetén a bírálati díjat a kívül álló félnek meg kell fizetnie.

A továbbképzési elbírálási alapdíj alóli egyedi mentességet a MÉK elnökségénél indoklással egyedileg lehet kérelmezni.

 

 

Az elbírálási alapdíj megfizetendő

a MÉK elkülönített számlájára:

Számlatulajdonos: MÉK

Bank:K&H Bank

Számlaszám:10405004 – 49535656 – 53501050

 

Közleményként kérjük feltüntetni:

- „TK elbírálási díj”; továbbképzés törzsszáma

 

valamintkérjük megadni:

- a számlázási név, cím és adószám.

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

02.

Építészkamarai tagoknak és nyilvántartott műszaki ellenőröknek, felelős műszaki vezetőknek pontot érő továbbképzést akarok szervezni a szakmai témakörökben. Mit kell tennem?

 

Vonatkozó rendelkezések: a jelenleg hatályos 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, és a MÉK Szakmai Továbbképzési Szabályzata.

 

A MÉK továbbképzési rendszerébe a szakmai továbbképzési témakörökben bárki pályázhat szakmai előadásokkal, szakmai konferenciákkal, szakmai tanulmányutakkal.

A MÉK Továbbképzési Szakértői Testülete állapítja meg az adott szakmai program "továbbképzési pont" értékét. A testület ülései és az elbírálás általában havonta történik.

(kivétel az augusztus, ekkor a MÉK zárva tart.)

Tehát mindenképpen javasolt a tervezett továbbképzési program időpontja előtt egy hónappal benyújtani a továbbképzési pályázatot.

 

 

Az elbírálási alapdíj befizetéséről szóló igazolás másolatát a beadandó pályázathoz digitalizált (scannelt formában, pl. pdf fájl) mellékelni kell.

 

Az elbíráláshoz fontos megnevezni az előadások témáját, előadók személyét, előadások tervezett időtartamát; tanulmányút estén a szakmai programot/útitervet, tervezett időtartamot.

 

Az igazolásokon, és az adott képzéssel kapcsolatosan minden hivatkozáskor kérjük a MÉK általi elbírálási számot (azaz a képzés törzsszámát) feltüntetni.

 

Ha az adott program már lebonyolódott, akkor is érdemes a pályázatot benyújtani elbírálásra: a Továbbképzési Szakértői Testület utólagosan is megállapíthat a részvételért pontokat.  Ekkor is a szervezőnek kell kiállítani a résztvevők számára az igazolást a teljesített pontokról.

(Ilyenkor a szervezőnek a rendezvényen részt vevőktől be kell gyűjtenie a későbbi igazoláshoz szükséges adatokat, és a szakértői testületi elbírálás után tudja majd kiállítani tagjainknak a pont-igazolást.)

 

A Továbbképzési Szakértői Testület minden elfogadott továbbképzést és továbbképzési pont-értéket nyilvánossá tesz a MÉK honlapján a MÉK-OTIR felületen, és megjelenteti a fontosabb adatok feltüntetésével.  (ld.   http://otir.mek.hu/    )

 

A mérnököknek, MKK tagoknak tartható szakmai továbbképzések tekintetében a MMK az illetékes.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakmagyakorlóról az igazolásokon megadandó adatok: név, lakcím, névjegyzéki szám.

Ezen túlmenő személyes adatot a továbbképzés résztvevője nem köteles szolgáltatni.

A területi kamara megnevezését (névjegyzéket vezető szerv) praktikus okokból lehet kérni, mert a területi kamaráink titkárságához kell eljuttatni Önöknek az igazolások másodpéldányát, mely történhet elektronikus úton is.

Email, telefon megadását önkéntes adatszolgáltatásként lehet csak kérni, amennyiben ez segíti a továbbképzés résztvevőjével való, az adott továbbképzéssel és igazolással kapcsolatos kommunikációt.

A személyes adatok csak az adott továbbképzéssel kapcsolatosan használhatóak fel. Bármely, ezen túlmenő felhasználáshoz a szakmagyakorló előzetes hozzájárulása szükséges, azokat csak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megfelelően szabad kezelni.

 

 

2012. januárban megnyitottuk a MÉK ”Országos Továbbképzési Információs Rendszer” on-line pályázatbenyújtási felületet (MÉK-OTIR).

 A továbbiakban elegendő ezen keresztül beküldeni a szakmai továbbképzési pályázataikat.

A szükséges adattartalom megegyezik a korábbi pályázati kérelem-adatlappal.

 

http://www.mek.hufelső menü, „Képzés-Vizsga” menüpont,

„Online Továbbképzési Információs Rendszer” almenüpontot kell kiválasztani:

http://otir.mek.hu/

 

A „Pályázóknak/Szervezőknek” menüpont alatt

„Regisztráció az Online Továbbképzési Információs Rendszerbe”

Itt tudnak pályázói regisztrációs hozzáférést készíteni maguknak.

 

Az internetes regisztráció során megadott elsődleges e-mail címükre küldi vissza a rendszer automatikusan pár másodperc múlva a hitelesítő e-mailt. Fontos, hogy az ebben megadott linkre kattintva aktiválják a regisztrációjukat. Tapasztalatunk szerint az e-mail meg nem érkezésének oka szokott lenni a spam szűrő beállítása akár a pályázó levelező programjában, akár a céges levelező szerveren.

 

Regisztráció után fel tudják tölteni a pályázói adataikat, megadhatják a kontaktszemélyt, elérhetőségeiket, meg tudják adni a továbbképzéssel kapcsolatos honlapjukat.

 

Közvetlenül, online módon tudják kitölteni a pályázati adatlapot, ezt munkaközi állapotként el tudják menteni, majd ha véglegesítik, a narancs színű „PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSE” gombbal on-line fel tudják tölteni a Továbbképzési Szakértői Testület részére az elbírálandó továbbképzési pályázatok közé.

 

A „Témakör” adatmezőbe lehet a tervezett továbbképzés, rendezvény vagy konferencia címét, témakörét, illetve a tervezett programot, a tanagyag egységeit, előadások címeit, időrendjét beírni.

A tervezett program részletes beírása (előadások címei, időtartama, előadók megnevezése) segít a Továbbképzési szakértői testületnek az értékelésben.

 

Az elbírálási alapdíj átutalási bizonylatát scannelve tudják csatolni az adott pályázathoz, a többi adatot elegendő az elbíráláshoz szöveges módban megadni.

Ha tanfolyamot, távoktatást, vagy 18h-t meghaladó összefüggő előadás-sorozat jellegű továbbképzést szerveznek, az oktatók/szerzők rövid szakmai önéletrajzait is kérjük külön megküldeni.

Az önéletrajzok illetve a bírálati díj befizetési bizonylatot - amennyiben ez nem sikerül a csatolás -  a szokásos módon scannelve elküldhető a következő e-mail címre:

tovabbkepzes@mek.hu

Amennyiben ismert a rendezvényük részletes programja, vagy ismertetése, azt a témakörbe beírhatják, ezzel is segítve a továbbképzési alkalmakat kereső kamarai tagságot a pontosabb eligazodásban.

 

Az online pályázatbeküldéssel feleslegessé válik a postai, papiros alapú pályázati adatlapok, valamint a DOC formátumú korábbi adatlap megküldése.

 

A már elbírált képzéseik tárgyévben történő megismétlése esetén Önök  regisztrációjukkal bejelentkezve közvetlenül megadhatják az OTIR-ban a változatlanul ismételt rendezvényük  időpontját, és a helyét.  Ilyen bejegyzéssel értelemszerűen a megismételt képzésekre vonatkozó, MÉK felé való bejelentési kötelezettségüknek is eleget tesznek.

 

••••• - ••••• - •••••

 

Ennek menete:

Be kell lépni a MÉK-OTIR-ba a "Pályázóknak/Szervezőknek"  menüpontnál az azonosítójukkal és jelszavukkal. 

Az ott feljövő menük között a "helyek időpontok módosítása" ikonos menüpontot kiválasztva feljönnek az Önök aktív, akkreditált továbbképzései.

Kiválasztva a megfelelőt annak az elbírálási számára kattintva megjelenik az adott  továbbképzésnek a dátum/hely táblája, ahova a tervezett tárgyévi megismétlésnek új dátumot, és új helyszínt tud megadni.  (új adatot megadni tudnak, de meglévő képzést törölni nem, ehhez kérjük segítségünket)

 

Az itteni  mezők között kötött a dátum mező, valamint a "Helyszín, település" mező. Az utóbbiban irányítószám és helyiségnév választható ki.

A felső "Leírás" és a "Cím (további adatok)" mezők szabad szövegesek, ide pl utcanév, házszám, vagy a helyszín megnevezése (XX Hotel Konferenciaterem),  vagy a "leírás"-hoz a kezdési időpont, vagy egyéb információ beírható.

Fontos, hogy a beírás után a "Hozzáadás", majd a "Helyek listájának mentése" sötétzöld gombokat megnyomják kilépés előtt.

A már meglévő dátum/hely adatot a mellette lévő jobb oldali ikonok közül a legalsó (rajta lefele mutató kis kék nyíl, "duplikálás" funkció a listában megduplázza. Azonos helyszínen de új dátummal való megrendezés esetén érdemes duplikálni, majd a duplikálás után az új adatnál már csak az új dátumot kell módosítani, beállítani.

Majd utána természetesen az alsó sötétzöld "Helyek listájának mentése" gombbal elmenteni a bővített listát.

 

Ezzel az adatbejegyzéssel az évközi ismételt megtartás bejelentését is értelemszerűen teljesítették a MÉK felé.

A mentés után az Ön által beírt új dátum és helyszínű képzésük megismétlése a nyílt internet felől a továbbképzést keresőknek egyből látszani fog listázáskor, illetve rákereshető hely, vagy dátum-intervallum keresés alapján is.

 

••••• - ••••• - •••••

 

A korábbi "átfutó program” kategória 2012-ben a MÉK Elnöksége megszüntette, a megelőző évi képzéseket - ha azok a következő naptári évben is megrendezésre kerülnek - be kell nyújtani elbírálásra online pályázatként a Továbbképzési Szakértői Testületnek.

 

A korábbi elbírálási számot, és korábbi továbbképzési pontértéket kérjük az alsó, Továbbképzési Szakértői Testületnek szóló információs adatsorban feltüntetni. Ide írható be további kiegészítő információ a testület számra, ami az elbírálást segíti. Ezt az adatmezőt csak a testület látja, nem nyilvános. (a mező az első munkaközi mentés után vehető igénybe)

 

 ••••• - ••••• - •••••

 

A MÉK-OTIR online pályázói felülete

- Mozilla Firefox 3.x vagy újabb, illetve

- Internet Explorer 9.xvagy újabb,
- Safari 4.xilletve

- Chrome 10.x böngészőkkel használható.

 

Fontos, hogy a rendszerprogram (pl Windows) és a JAVA frissített legyen.

 

Internet Explorer 9.x itt található:

http://windows.microsoft.com/hu-HU/internet-explorer/downloads/ie

 

Firefox böngésző innen tölthető le:

http://www.mozilla.org/hu/firefox/fx/

 

Chrome böngésző itt tölthető le:

https://www.google.com/chrome?hl=hu

 

A kiválasztandó fő- és altémakörök lenyitható almenükben találhatóak. A fő témakör kiválasztás után az ahhoz tartozó altémakör menüje is lenyitható.

Ezek a témakörök a szakmai továbbképzési pályázatok témakörei. Elérhetőek a www.mek.hu honlapon, de mellékelem is, áttekintés végett. (ld. lent)

Ezekbe kell besorolni az Önök tervezett továbbképzését.

 

Az operációs rendszerük naprakészen frissítve legyen, különös tekintettel a JAVA-ra.

A MÉK-OTIR használatával kapcsolatos esetleges technikai hiba, probléma esetén, kérjük azt rövid leírással jelezzék azt informatikusunknak a következő e-mail címre:

simon.nandor@mek.hu

 

••• ••• •••

 

 

OTIR szakmai továbbképzési pályázói felület, kitöltési segédlet:

 

Témakörök:

A megadott fő- és al-témakörökben fogad be a MÉK továbbképzési pályázatot, az éves kiírás szerint. Itt lehet kiválasztani a tervezett képzés témakörét. Több témakört érintő rendezvény esetén a legjelentősebb témakört érdemes kiválasztani. Ha ez nem lehetséges, akkor a „nincs adat” opciót kérjük kiválasztani.

 

Pályázó címe/elérhetőségei:

A továbbképzésre pályázó személy vagy cég címe és elérhetőségei.

 

Továbbképzés jellege:

Képzési módszerek, képzés formája, pl.: szakmai előadás, konferencia, szakmai tanulmányút, posztgraduális képzés, szakmai tanfolyam stb.

 

Időtartam:

A képzés tervezett időtartama, illetve az adott napon a szakmai előadások időtartama (óra vagy tanóra)

vagy több napos konferencia esetén napok száma

 

Témakör:

A tananyag címe, egységei, (moduljai) célja, tartalma (tematika), terjedelme; konferencia esetén a konferenciaprogram, elóadások címei, időtartama, előadók; szükség esetén a szakmai program vagy előadás pár soros ismertetése.

 

Előadók:

Előadók, oktatók megnevezése, végzettségük, szakterületük, esetleg munkahely megnevezésével.

 

Helyszínek:

Ez a mező csak akkor töltendő ki, ha a következő „Helyszínek és időpontok” táblázat nem kerül kitöltésre.

 

Helyszínek és időpontok:

Itt kell megadni, hogy a tervezett képzés mely településen, és mikor, milyen naptári napon lesz megtartva. Lenyíló listából választandó ki a „Helyszín, település”. A dátum a megnyitható kötött naptárból választandó ki.

Dátumnál a képzés induló dátumát kell érteni.

A további szabad szövegmezőkbe (cím, további adatok, leírás és helyszín) lehet megadni a pontos utcanevet és házszámot; esetleg az intézmény nevét ahol a rendezvény lesz; a kezdési időpontot, vagy egyéb, az adott dátumú rendezvénnyel kapcsolatos fontosnak tartott rövid információt  (pl. több napos képzésnél, vagy tanfolyamnál a napok számát, vagy tanfolyam indító és záró dátumát)

Legalább egy tervezett dátum/hely adatot meg kell adni a pályázatban.

Ezt a dátum/helyszín táblázatot az első képzési dátum/hely beírása után menteni kell (zöld gomb), s utána érdemes folytatni a kitöltést.

 

Időpontok:

Ez a mező csak akkor töltendő ki, ha a következő „Helyszínek és időpontok” táblázat nem kerül kitöltésre.

 

Létszám:

Minimális ill. maximális csoportlétszám:

A tervezett minimális létszám, aminél a rendezvény meg lesz tartva.

A tervezett maximális létszám, amit a szervező befogad (pl. terem befogadó képessége, tervezett csoportméret stb.)

 

Kapcsolattartó/jelentkezés:

A rendezvénnyel kapcsolatos kérdéssel ide fordulhatnak a kamarai tagok. Itt kell kérdezniük, jelentkezniük, ha előregisztráció igénye merül fel. Probléma, igazolás hiánya esetén a kapcsolattartót kell keresniük a kamaránk tagjainak és nyilvántartottjainak.

 

Jelentkezési e-mail cím:

Akkor kell megadni, ha a képzésre e-mailben előre kell jelentkezni.

 

Regisztrációs/kapcsolódó link:

Akkor kell megadni, ha a képzésre a szervező által megadott internetes felületen kell beregisztrálni.

Akkor adható meg a rendezvénnyel kapcsolatos internetes honlap, ha a képzésről a MÉK-OTIR-ban megjelenő információkon túlmenően további tudnivalókat is megjelentet pl a saját, vagy a rendezvény honlapján a szervező.

 

A részvétel feltételei, a továbbképzés célcsoportja:

Itt adható meg a tervezett célcsoporttal kapcsolatos minden információ, illetve a  részvétel egyéb feltételei is (pl. nyilvános; szakmagyakorlóknak, csak meghívottaknak, részvételi díj befizetése, stb.; ill. a továbbképzésben érintett jogosultsági szakterület)

 

Díjmentes/kedvezményes:

Meg lehet adni, ha kedvezményes részvétel lehetséges. A lehetőségek a legördülő listából választhatóak. Ha nincs kedvezményes részvételi lehetőség, ez a mező üresen kell hagyni.

 

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek:

Itt kell megadni a tervezett részvételi díjat. A pályázatkiírás szerint a részvételi díj értékarányossága elbírálási szempont.

 

Megjegyzés, tájékoztatás, MMK pontérték (csak tájékoztatás):

Itt lehet megadni, ha az MMK korábban az adott képzést ajánlott továbbképzésként regisztrálta.

Itt lehet megadni továbbá a résztvevők számára egyéb, a rendező által fontosnak ítélt tájékoztatást a képzést kereső építész kamarai szakmagyakorlók számára.

 

Online továbbképzés:

Csak akkor választandó ki, ha a megpályázott képzés távoktatási formában történik. Kontaktórás és egyéb esetben nem kell kiválasztani („nincs adat”)

 

Adminisztráció:

Ezt a mező a MÉK Továbbképzési szakértői testülete számára szolgáló egyéb információ a pályázó részéről.

MÉK - A tervezett továbbképzéshez hasonlót, vagy majdnem azonosat korábban már pályázott a MÉK-nél? A MÉK által korábban meghatározott elbírálási szám és pontérték?

MMK – Kamara által ajánlott szakmai továbbképzésről van-e szó?

Ezt a mező a képzést keresők számára a nyílt internet felől nem lesz látható, az ide beírt közlendőt csak a MÉK Továbbképzési szakértői testülete látja.

 

Befizetési igazolás:

Ide kell csatolni (feltölteni) a pályázat elbírálási díjának átutalásáról szóló igazolást (akár kép formátumban scannelve, akár a banki szoftverből pl pdf formátumban lementve). Az elbírálási díj alóli mentesség eseteit ld fent, a MÉK Elnökségének határozatában.

 

 

Az elkészült továbbképzés pályázatot az alsó  narancssága gombbal lehet beküldeni elbírálásra. Amíg ez nem történik meg, a pályázat státusza : „pályázói szerkesztés alatt”

Beküldés után, de még elbíráslás előtt szükség esetén lehet kérni a „pályázói szerkesztés alatt” státuszra visszaállítást a következő e-mail címen:   tovabbkepzes@mek.hu 

 

 

_____________________________________________________

 

03.

KÖTELEZŐ témakörökben szeretnénk továbbképzést szervezni. A hatályos kormányrendelet szerinti felnőttoktatási akkredátcióval („FAT”) rendelkezünk. Mik a feltételek?

 

A KÖTELEZŐ továbbképzés feltételit a 266/2013 Korm. rendelet 2014. jan. 1-el megváltoztatta !!! 

További pályázatot a MÉK kötelező továbbképzési témakörökben 2014-től már nem fogad be.

 

_____________________________________________________

 

04.

Szakmai továbbképzések ismételt megtartása:

 

A MÉK Továbbképzési szakértői testület 2009. VI. 3.-i döntése értelmében :
(a 2007. dec. 5-i döntés módosítása a  9/2009. (IV.9.) sz. MÉK Elnökségi határozattal összhangban) :

 

Aki szakmai továbbképzésitémakörben pályázatával már pontot kapott a szakértői testülettől, változatlan szakmai tartalommal és előadókkal a tárgyévben ismételten megtarthatja rendezvényét, de bejelentési kötelezettséggel tartozik. A bejelentés a MÉK OTIR online felületén történik, a hely-idő táblázatba történő bejegyzéssel.

 

(Megjegyzés:

Változatlan tematika – előadók - időtartam esetén tehát a tárgyévben  új elbírálás nem szükséges. A tervezett új időpontokat és helyszíneket azonban be kell jelenteni a szakértői testületnek. Ez célszerűen a megismételt dátum és helyszín  MÉK-OTIR rendszerébe való pályázói beírással történik.

Probléma esetén azt a tovabbkepzes@mek.hu email címen kérjük bejelenteni.

 

_____________________________________________________

 

05.

KÖTELEZŐ témakörökben évente beadott ismételt pályázat:

 

A MÉK Továbbképzési Szakbizottság 2008. jan. 16-i és 2009. jan. 7-én módosított döntése szerint:

Amennyiben a kötelező témakörökben korábban már elbírált pályázók újra beadnák a korábbival teljesen megegyező, már jóváhagyott pályázatukat, akkor mellékelniük kell egy részletes beszámolót a már megtartott eseményről (hányszor és hány helyen volt, résztvevők száma; témavázlat a leadott anyagról). Pályáznia mindenkinek minden évben újra kell, de ez csak a kötelező témakörökre vonatkozik. Azt mostantól a kiadott szakbizottsági akkreditációba is bele kell írni, hogy az mettől meddig érvényes.

 

(Az on-line kötelező oktatási anyag benyújtását a Szakbizottság 2009. jan. 7-i ülésén törölte)

 

_____________________________________________________

 

06.

Továbbképzést szervezek, az előadásaimat a MÉK honlapján reklámozni szeretném,

lehetséges-e ez?

 

Az elbírált továbbképzések listáját a 2011. január 1-től MÉK Online Továbbképzési Információs Rendszerében (MÉK-OTIR) tesszük közzé:

A képzés elbírálási törzsszámára kattintva jön fel az adott képzés teljes információs adatlapja.

 

Itt található:

www.mek.hu / „Továbbképzés” menüpont alatt:

 

 

(közvetlen link:    http://otir.mek.hu   )

 

A MÉK-OTIR-ban a továbbképzések 2010. jan. 1-től szerepelnek.

Korábbi képzéseket továbbra is az excel táblákban lehet megtalálni:

www.mek.hu / „Továbbképzés” menüpont alatt: Szakmai továbbképzési és Kötelező továbbképzések táblázata.

 

Ezen túlmenően is lehetséges továbbképzési alkalmak reklámozása a MÉK honlapján, a „Továbbképzések” között (ld. a felső menüsorban).

Hirdetéssel kapcsolatban Tatai Máriát, a MÉK média főszerkesztőjét kell megkeresni a következő e-mail címen:tatai.maria@mek.hu

Ő tudja megadni a kamarai honlapon elhelyezett továbbképzési hirdetések lehetőségeit és aktuális tarifáit.

(ld. www.mek.hu felső menüsor „Képzés-Vizsga” menüpont „Továbbképzési hirdetések”)

 

 (Felhívjuk a továbbképzési programot szervezők figyelmét, hogy a MÉK honlapján megjelenő hitelesnek tekintendő táblázatos tájékoztató nem helyettesíti a szakmai program szervező általi meghirdetését, közzétételét, és nem minősül meghívónak!)

 

_____________________________________________________

 

07.

Továbbképzést, előadást szerveztünk. Az előadónak hány pontot kell adnunk?

 

A MÉK Továbbképzési Szakbizottság 2007. V. 3-i döntése értelmében :

Az előadásokat tartó tagjainknak az előadás meghallgatására megállapított pontszám kétszerese adható, minimum 0,5 pont, de maximum 5 pont, amennyiben a Szakbizottság más pontszámot nem határozott meg az elbírálásban külön az előadóknak.

Az irányadó táblázat alapján kiállíthatják az adott továbbképzést szervezők a pont-igazolást az előadóknak is:

 

Előadás időtartama :Előadó pontértéke :

1 óra időtartamig0,5pont

2 óra (v 2x45 perc) időtartamig1 pont

3 óra (v. 3x45 perc) időtartamig1,5pont

4 óra (v. 4x45 perc) időtartamig2pont

5 óra (v. 5x45 perc) időtartamig2,5pont

6 óra (v. 6x45 perc) időtartamig3pont

7 óra (v. 7x45 perc) időtartamig3,5pont

8 óra (v. 8x45 perc)4pont

 

Természetesen a Szakbizottság az elbírálás során nem csak az időtartamot veszi figyelembe, szakmai szempontokat is mérlegel. Ezért az adott továbbképzésre megítélt pontértékek a hallgatókra és az előadókra vonatkozóan is eltérhetnek a fenti táblázattól.

 

_____________________________________________________

 

08.

Ha valaki többször részt vesz azonos szakmai programú képzésen (pl. több helyszínen megismételt, azonos tematikájú előadások), többször is megkaphatja-e a továbbképzési pontokat?

 

Nem, csak egyszer kaphatja meg.

A MÉK Továbbképzési Szakbizottság 2009. VI. 3-i döntése értelmében :

Az előadók ugyanazon előadás ismételt, változatlan megtartásáért a pontokat csak egy alkalommal kaphatják meg. Az előadás szakmai tartalmának érdemi megváltozása esetén új pályázat keretében új elbírálás szükséges.

 

_____________________________________________________

 

09.

Ha valaki nem a teljes képzésen vesz részt - pl. 2 pontos előadássorozat esetén - akkor megkaphatja-e – a meghallgatott előadások számától függően - a 0,5; 1; 1,5 pontot, vagy csak a 2 pontot igazolhatjuk akkor, ha a teljes képzésen részt vett?

 

Nem, a teljes részvétel számít. A Továbbképzési szakértői testület a bírálatban megadja, ha rész-bontás lehetséges (pl. 4 órás előadásonként, vagy naponta X pont), akkor ott bontható a részvételre adott pontszám. Egyéb esetekben az adott továbbképzést egységnek kell tekinteni.

 

_____________________________________________________

 

10.

A Mérnök Kamara szintén elfogadja-e azokat a továbbképzési pontokat, amiket az Építész Kamara pályázata alapján adunk (van ugyanis olyan tervező, aki mindkét kamarának tagja)?

 

A kötelező továbbképzések keresztben elfogadásáról MÉK és MMK 2007. nov. 12-én megállapodott:

- A MÉK kötelező továbbképzéseit a MMK tagjainak elismeri a mérnöki kamarai kötelező továbbképzés általános részének. Ezt a MMK tagoknak ki kell egészíteni: általános részben munkabiztonság témakörrel, illetve az illető tag MMK szakma-specifikus kötelező továbbképzéssel.

- a MMK kötelező továbbképzéseit MÉK Szakbizottsága elfogadja a MÉK-nél előírt témakörökben kötelező továbbképzéskent: jog-pénzügy, illetve minőség-szabványügy.

 

Szakmai továbbképzések tekintetében nincs automatikus kölcsönös elfogadás a két kamara között.

 

(Megjegyzés: az automatikus kölcsönös elismerés az új jogszabály, és a továbbképzési rendszer átalakításával 2014. jan. 1-el megszűnt.)

 

_____________________________________________________

 

11.

Más továbbképzés elbírálásánál (pl. gyógyszerész továbbképzés) figyelembe veszik, ha tesztvizsgával záródik a rendezvény, ilyenkor a pontérték duplázódik. Ez a MÉK esetében is így működik?

 

A továbbképzési pontok megszerzéséhez csak a rendezvényen való részvétel, az előadás meghallgatása a feltétel, vizsga, teszt, stb nem szükséges a továbbképzési pont megszerzéséhez vagy kötelező tanfolyam elvégzéséhez.

A teszt kitöltéséért többlet pontot nem szokott megállapítani a Továbbképzési Szakértői Testület.

Távoktatáshoz azonban kapcsolódik a képzés elvégzését ellenőrző teszt.

 

_____________________________________________________

 

12.

A képzési programban szereplő témakör előadóinak neve ill. titulus, munkahely változhat-e a beadotthoz képest? (Az eredeti tervben leadotthoz képest másik előadóval helyettesíthető-e a program?)

 

Alapvetően ne változzon. Az elbíráláshoz fontos látni, hogy milyen témát, milyen előadóval, mennyi időterjedelemben hallgatnak a tagjaink.

Tehát egy akadémikus professzor előadót nem "illik" felcserélni egy építőanyag alkalmazás technikusi termékismertető előadással....

Vis major esetben - természetesen produkál az élet olyan eseteket, hogy az előadó váratlanul nem ér rá - hasonló szakmai tartalmú és időtartamú előadással nyilván pótolható az előadás.

Mindenképpen: a pályázat beadásánál látnia kell a kamarának a tervezett program szakmai jellegét, értékét.

Érdemi változás esetén azt kérjük bejelenteni a tovabbkpezes@mek.hu e-mail címre. Ha érdemi változás történik azt új továbbképzési pályázat keretében újra be kell nyújtani.

 

_____________________________________________________

 

13.

A továbbképzés igazolás nyomtatványán a véleményezést majd a résztvevőnek kell kitölteni? A véleményről hogyan értesül majd a tanfolyamszervező?

 

Igen, a véleményezést a résztvevőnek kell kitölteni az igazolási űrlapon. Ennek egyik példányát a szervező küldi majd meg a tag területi építészkamarájának. Az űrlapon rajta van az értékelés is.

A továbbképzési igazolás utólagos kiállítása és megküldése esetén értelemszerűen nem kerül kitöltésre a kamarai tag részéről az értékelési sor.

 

_____________________________________________________

 

14.

Az igazolást hány példányban kell a résztvevőnek eljuttatni? A MÉK-nek, vagy a területi építészkamrának kell elküldeni?

 

Két példányban kell az igazolás. Egyiket a résztvevő kapja, a másikat az adott továbbképzést szervezőnek kell megküldenie annak a területi építészkamarának, ahol az illető kamarai tag, vagy nyilvántartott. (ui. az a névjegyzéket vezető szerv)

 

_____________________________________________________

 

15.

A továbbképzési rendelet alapján elindult pont-rendszer sok segítséget ad abban, hogy folyamatosan szinten tartsuk szakmai ismereteinket, ugyanakkor sok bosszúságot okoz, ha nekünk kell "futni" a megszerzett pontjainkról szóló cédulák után…

 

A fent idézett kormányrendelet szerint a továbbképzés szervezőjének kötelessége a személyre szóló részvételi és pont-igazolás kiállítása. Pont-igazolást az állíthat ki, aki az adott továbbképzés megszervezését a MÉK-nél megpályázta, és pozitív elbírálást kapott (MÉK honlapon közzétéve).

Probléma esetén alapvetően őket kell ez ügyben megkeresni. Ha tagjaink ebben a tanfolyamszervezők részéről problémát tapasztalnak, kérjük minket is értesítsenek! Felvesszük a kapcsolatot az adott továbbképzést szervezővel. A kamara nem jogosult a szervező helyett igazolást kiállítani, szankcionálni is csak annyit tud, hogy ahol problémát tapasztal, annak a tanfolyamszervezőnek legközelebbi kérelme elbírálásakor ezt a tényt is figyelembe veszi.

 

_____________________________________________________

 

16.

Mellékelni kell-e a MÉK (Magyar Építész Kamara) részére a Továbbképzés jelenléti ívét?

 

A továbbképzési pont-igazolást kell a szervezőnek tagokra bontva megküldeniük a tagjaink területi építész kamaráinak (ahol a továbbképzésen résztvevő jogosultságát nyilvántartják)

A részvételi jelenlét ívet kérjük megküldeni e-mailben a Továbbképzési Szakértői Testületnek is.

 

_____________________________________________________

 

17.

Továbbképzést szervezünk, azonban az igazolásokkal kapcsolatos többlet adminisztráció elvégzése gondot jelent, arra nincs elegendő kapacitásunk. Mit tehetünk?

 

Az Építész Továbbképző NKft. megbízás esetén vállalja az egyes továbbképzési alkalmakhoz kapcsolódó adminisztrációs teendők elvégzését, ide értve a program meghirdetését, a jelentkezések fogadását, a helyszíni regisztrációt valamint az igazolások elkészítését és kézbesítését. Igény esetén kérjük, keressék meg Szendrei Zsolt ügyvezetőt.

Építész Továbbképző Kht. 1013 Bp., Attila út 14. ,

tel.: 1/784-1791fax: 1/784-0107,

www.epitesztovabbkepzo.hu  epitesztovabbkepzo@chello.hu

 

_____________________________________________________

 

18.

TÁVOKTATÁS szakmai továbbképzésitémakörökben:

 

A MÉK Továbbképzési Szakbizottság 2009.10.7-i döntése:

A továbbképzést szabályozó hatályos kormányrendelet szerint szakmai továbbképzésitémakörökben továbbképzést teljesíteni távoktatás keretében csak tanfolyami formában lehet.

Tanfolyamot FAT akkreditációval rendelkező szervezet, illetve az építész és mérnöki kamara, és az igazságügyi szakértők vonatkozásában a miniszter szervezhet.

 

(megjegyzés: hatályos a 103/2006 Kr. hatályáig, 2013. dec.31-ig)

 

Az on-line továbbképzés a Szakbizottság álláspontja szerint akkor tekinthető tanfolyamnak, ha:

- legalább a 8 óra időtartamot elérő terhelést jelent a résztvevőnek

- a részvétel, illetve az ismeretanyag elsajátítása a távoktatásban szokásos ellenőrző tesztekkel ellenőrzött

 

A távoktatásra befizető szakmagyakorló az on-line képzés tananyagát a befizetéstől számított egy évig el kell tudja érni a szervezőtől kapott kóddal.

 

Az on-line tanfolyam beindulásakor a MÉK Továbbképzési szakértői testület a szervezőktől belépési kódot kér a továbbképzés tananyagának folyamatos ellenőrzéséhez.

 

Amennyiben az elbírálást követő naptári évben az on-line tanfolyamot folytatni szeretnék, azt új elbírálásra  a következő évben ismételten be kell nyújtani.

 

 

Összeállította:

Dulácska Zsolt okl. építészmérnök

a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület elnöke

tovabbkepzes@mek.hu

 

© 2009 - 2018 Online Továbbképzési Informáci

 


© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft