OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2018-09-20 16:34:47  
Békés Megyei Építész Kamara
- főtémakör: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
- altémakör: 8.9 A tervező szerepe a kivitelezés során (kivitelezés tervezői felügyelete), tervezői részvétel •••
Postai címe: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.
Telefonszám(ok): 06-66/454-987
Fax: 06-66/447-377
E-mail (elsődleges): bemek@freemail.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

Szakmai előadások, konzultáció

2018-10-09 fél nap

Építésügyi Szakmai Konzultáció
- 2018. évi Békés Megyei Építészeti Díj átadása
- Építési engedélyezési eljárások lefolytatása és egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése során tapasztalt problémák
• az engedélyezési tervdokumentáció tartalmi követelményei, jellemző hiányosságok, hibák, ezek gyakorlati következményei
• egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció jellemző hiányosságai és hibái
• a helyi építési szabályzat előírásainak figyelembevétele nélkül összeállított tervdokumentáció következményei
• tervezői felelősség
- A tervdokumentáció hiányosságainak következményei a kivitelezésre
• a kivitelezés szereplőinek feladatai, felelősségük a beruházás során
• a kivitelezés közben felmerülő szerkezeti változtatások rögzítésének szükségessége, annak szabályszerű dokumentálása
• a tervezői és a kivitelezői feladatok kapcsolódási pontjai a gyakorlatban
- Kivitelezési szerződés, felelősségbiztosítás
• kivitelezési szerződés tartalmi elemei az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján
• a kivitelezési szerződés hiányosságainak a jogkövetkezményei
• a felelősségbiztosítás nem megfelelő igazolásának a jogkövetkezményei a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján
- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSzSz), Építőipari Vállalkozók Etikai Kódexe, Építési Szerződésminták.
- A kivitelezési tevékenyég ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok
• az e-építési napló vezetésének gyakori hibái és azok következményei (szankciók)
- A tűzvédelmi feltételek teljesítése a kivitelezés során
• Jogszabályi háttér
• Kivitelezési tűzvédelmi műszaki leírás tartalmi és formai követelményei
• Nyilatkozatok, bizonyítványok
• Használatbavételi eljárás a tűzvédelmi szakhatóság szemszögéből
- Kivitelezői-, szakági nyilatkozatok
- Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályainak és tűzállósági határértékeinek meghatározása
- Teherhordó acél szerkezetek tűzvédelmi követelményeinek igazolása
- Oltóvíz biztosítása
- Villamos-, villámvédelem berendezések megfelelőségének vizsgálata
Válaszok az előadásokhoz kapcsolódóan előzetesen beküldött kérdésekre

1 pont

Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, Békés Megyei Kormányhivatal
Fajzi Tamás elnök, Békés Megyei Építész Kamara
Makkai Nóra - BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztály építésügyi szakügyintéző
Krivjanszki János - BÉMKH Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztály, osztályvezető
dr. Tari Béla - BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, hatósági szakügyintéző
Bődi János – Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, általános alelnök
Petróczki Zsuzsanna - BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztály, építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző
Bódi Csaba - Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi hatósági osztályvezető

Dátum Leírás Hely
2018-10-09 Építésügyi Szakmai Konzultáció 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Kormányhivatal Nagyterme

 Időszak kezdő dátuma: 2018-09-24

 Időszak záró dátuma: 2018-10-08
80-100 fő

Békési Gábor titkár

bemek@freemail.hu
http://bekesweb.kh.gov.hu/rendezveny
bemek@freemail.hu

Békés Megyei Építész Kamara tagjai, Békés Megyei Mérnöki Kamara tagjai, Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai, Békés megyei építési vállalkozók, felelős műszíki vezetők, építési műszaki ellenőrök

Díjmentes a regisztrációt követően

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft