OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2014-05-14 18:00:39  
Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara
- főtémakör: 7. Gyakorlati menedzsment, üzletvitel
- altémakör: 7.10 Építészeti szerződésminták, ajánlott díjszabás, szerződéskötési ismeretek
Postai címe: 2802 Tatabánya, Pf. 224.
Telefonszám(ok): 34/311-950,34/312-585
Fax: 34/311-950
E-mail (elsődleges): takacs@mtesz.hu
E-mail (másodlagos): kemepitesz@gmail.com
Weboldal: www.kemek.hu
 

szakmai továbbképzés

5 óra (7 X 45 perc)

Az Új Polgári Törvénykönyv és az építési jogszabályok változásainak hatása az építőipari vállalkozásokra, a kivitelezési szerződésre vonatkozó jogi szabályozás szintjei

Tatabánya, 2014. május 7.

Az elmúlt hónapokban nemcsak az építési jogszabályok, a szakmagyakorlási kódex változott meg, hanem hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv is. Ezzel életbe léptek olyan új jogintézmények, amelyek alapjaiban befolyásolják az építőipari vállalkozások működését és kihatnak a szerződéses kapcsolatokra is. Csak néhány példát említve:
- korlátolt felelősség kivétele a Kft-ből
- garanciavállalás, mint önálló szerződéstípus
- részletes szerződésszegés fogalma, közbenső szerződésszegés, amely lehetővé teszi, hogy már a szerződési idő lejárata előtt is lehet szavatossági igénnyel élni
- beépítés és hozzáépítés fogalmának bevezetése
- hozzáépítésnek nem minősülő építőipari kivitelezés fogalma.

Program:
13:00 Megnyitó

13:10 Előadás, konzultációval egybekötve
Előadó: Dr. Bertha Árpád ügyvéd

I. Ptk.
A vállalkozás szabályai (6:238-250 §§)
Kivitelezési szerződés (6:252. §)

II. Építési törvény
Kivitelezés fogalma (39. §)
Felelős műszaki vezető (39/A §)
Építtetői fedezet (39/A §), Megrendelői utasítások (40/A §)
Építményekkel szembeni elvárások (31. § és 41. §, 305/2011 EU rendelet)
Alvállalkozói rendszer felépítése (39/A. § (6))

III. Kivitelezési rendelet
A kivitelezési szerződés tartalmi elemei (3. §)
Többletmunka, pótmunka részletszabályai (3. §)
Építtetői feladatok (7. §)
Kivitelező személyi feltételei, kivitelezői feladatok (12. §)
Kivitelezési dokumentáció (22. §)
E-napló (NÜJ) (24. §)
Teljesítésigazolás, átadás-átvétel, birtokbaadás (31-33. §§)

IV. Eljárási rendelet
Építési engedély hatálya, meghosszabbítása (21. §, 50. §)
Eltérés az engedélytől (22. §)
Használatbavétel (40. §, 54. §)
Engedély nélkül végezhető építési, bontási tevékenységek (1. és 2. melléklet)

Közben igény szerint szünet

Kb. 18:00 A rendezvény zárása

1,5 pont

Dr. Bertha Árpád ügyvéd

Dátum Leírás Hely
2014-05-07 Kezdés: 13:00 órakor 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos utca 106.

 Időszak kezdő dátuma: 2014-01-01

 Időszak záró dátuma: 2014-12-31
80 fő

Takács Zsuzsanna
2800 Tatabánya, Kossuth Lajos utca 106.
Levélcím: 2802 Tatabánya, Pf. 224.
Tel/fax: 34/311-950, Tel.: 34-312-585
e-mail: takacs@mtesz.hu, kemepitesz@gmail.com, kemek@t-online.hu

A jelentkezéseket faxon, e-mailen és postai úton is fogadjuk.

takacs@mtesz.hu
www.kemek.hu

Az Építész Kamara tagjai, építőipari vállalkozások, építőipari kivitelezésben tevékenykedő szakmagyakorlók.

nincs adat

A KEM Építész Kamara aktív tagjai számára: 4.000.- Ft + ÁFA/fő
Egyéb jelentkezőknek: 8.000.- Ft + ÁFA/fő

-

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft