OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-01-30 19:50:39  
Trainex Kft.
- főtémakör: Nincs adat
- altémakör: NA
Postai címe: 1132 Budapest, Váci út 70.
Telefonszám(ok): 320-4198
Fax: 320-9454
E-mail (elsődleges): trainex@trainex.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

szakmai előadás

1 nap, 10-16 óráig

A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR JOGA, KÖTELESSÉGE, FELELŐSSÉGE
Kártérítési felelősség általános szabályai
• felróhatóság • károsodás veszélye • többek károkozása • károsult kárenyhítési kötelezettsége • kártérítés mértéke és módja – általános kártérítés • eredeti állapot helyreállítása • kártérítés esedékessége, elévülés
Szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség
• kártérítés mértéke • szolgáltatást helyettesítő ügylet • károsulti közrehatás és kárenyhítési kötelezettség Pl.: késedelem, teljesítés megtagadása, nyilatkozattétel elmulasztása okán megbízó, munkáltató felé
Szerződésen kívül okozott kár megtérítése
• felelősség az alkalmazott a tag és a megbízott károkozásáért • megbízott és a megbízó felelőssége • felelősség egyéb szerződés kötelezettjének károkozásáért • épület tulajdonosának felelőssége
Pl.: kivitelező, alvállalkozó, megbízó – építtető részére
Konzultáció

1,5 pont

Dr. Szitás Ágnes ügyvéd, biztosítási szakjogász

Dátum Leírás Hely
0000-00-00 Budapest,
0000-00-00 7600 Pécs,
0000-00-00 9000 Győr,
0000-00-00 4000 Debrecen,
0000-00-00 4246 Nyíregyháza,
0000-00-00 6700 Szeged,

 Időszak kezdő dátuma: 2010-01-01

 Időszak záró dátuma: 2010-12-31
15-40 fő

Keresztes Éva
Telefon: 320-4198
Fax: 320-9454
trainex@trainex.huJelentkezési lap kitöltése, részvételi díj megfizetése

nincs adat

19.900 Ft + áfa/fő

MMK elbírálás folyamatban

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft