OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2014-11-11 14:04:41  
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
Postai címe: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. fszt.
Telefonszám(ok): 06 52 349 075
Fax:
E-mail (elsődleges): hbmepkam@net-portal.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.hbmek.hu
 

kontaktórás előadások - 266/2013 Korm.rendelet szerinti kötelező továbbképzés.

8 tanóra

Kötelező továbbképzés (266/2013 K.r.)

I. A továbbképzési ciklusban minden kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára egységesen teljesítendő témakörök:

I./1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő
építészeti-műszaki dokumentáció követelményei
I./2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében
és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei
I./3. Az építmény elhelyezését és kialakítását befolyásoló
településfejlesztési és településrendezési eszközök rendszere.
I./4. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre
I./5. Az építési termékek
I./6. Az energetikai követelmények
I./7. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő
műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások


(Megjegyzés:
A miniszter által 2014. áprilisban megadott kötelező továbbképzési tematika II. fejezetei a Magyar Mérnöki Kamara kötelező továbbképzésén teljesíthetőek, amennyiben valakinek ezekhez a témakörökhöz köthető szakterületi jogosultsága van:

II. A továbbképzési ciklusban a kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára
szakmagyakorlási szakterületenként teljesítendő témakörök:

II./1. Az atomenergia alkalmazása
II./2. A közlekedési építményekre vonatkozó változások
II./3. A hírközlési építményekre vonatkozó változások
II./4. Vízgazdálkodási építményekre vonatkozó változások
II./5. Bányászati építményekre vonatkozó változások
II./6. Gáz- és olajipari építményekre vonatkozó változások
II./7. Energiaellátási építményekre vonatkozó változások)

(2014.január 1-jétől megszűnt témakör, a Miniszter által megadott tematikában nem szerepel)

(2014.január 1-jétől megszűnt témakör, a Miniszter által megadott tematikában nem szerepel)

- a kötelező továbbképzésben nincs pontértékelés, nincs továbbképzési pont -

- Kiss Andor okl. építőmérnök, okl. építőmester, Építéshatósági Vezető Szentendre
- Király Mónika okl. építészmérnök, építésfelügyelő
- Papp László okl. építőmérnök, okl. építőmester, Egyesületi elnök, cégvezető
- Fritz Péter okl. épületgépész mérnök, cégvezető
- Sarkadi Márton építészmérnök, Koordinációs és Felügyeleti Főosztályvezető helyettes (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)

Dátum Leírás Hely
2014-10-17 4000 Debrecen, 4028 Debrecen, Sarló utca 3. fszt.

 Időszak kezdő dátuma: 2014-01-01

 Időszak záró dátuma: 2014-12-31

Radics Beatrix titkár

hbmepkam@net-portal.hu
http://hbmek.hu/index.php?page=hir&id=321

A MÉK minden szakmagyakorlója.

nincs adat

- 8.000.-Ft/ fő, amennyiben a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, illetve nincs hátraléka a Kamara felé,
- 12.700.-Ft/fő, amennyiben a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, DE rendezetlen hátraléka van Kamaránk felé, VAGY
- aki nem kamarai tagsággal rendelkező AKTÍV nyilvántartott (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító).

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft