OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-10-25 13:18:41  
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest / ARTIFEX Kiadó
Postai címe: 1146 Budapest, Thököly út 74.
Telefonszám(ok): +36(1)252-12-70
Fax: +36(1)252-12-70
E-mail (elsődleges): Csomborne.Ocsko.Maria@ybl.szie.hu
E-mail (másodlagos): csanady.pal@artifexkiado.hu
Weboldal: www.tervlap.hu/tovabbkepzes
 

távoktatás az interneten:

www.tervlap.hu/tovabbkepzes

jogi ismeretek min. 6 óra, pénzügyi ismeretek min. 2 óra, minőség-szabványügyi ismeretek min. 3 óra

1/a Jogi ismeretek:
1. A jogi környezet általános felépítése
A jogszabályokkal kapcsolatos alapfogalmak (hierarchikus rendszerük, jelölésük, hatályuk, stb.)
Az építésüggyel foglalkozó jogszabályok (építési törvény, OTÉK, egyéb főbb jogszabályok) rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik
Az építési törvény és az OTÉK előírásai: településrendezés, telekalakítás, építmények elhelyezése és létesítése
Az építési törvény változásai
2. A polgári jog alapjai
A polgári jog a jogrendszerben. A Polgári Törvénykönyv. A polgári jog alapelvei. Jogképesség, cselekvőképesség.
A szerződés fogalma és általános szabályai. A megbízási, a vállalkozási, az építési és a tervezési szerződés

3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
A közigazgatási eljárási törvény.
A közigazgatási eljárás alapelvei.
Joghatóság, hatáskör és illetékesség.
A közigazgatási eljárás szakaszai, megindítása, az elsőfokú eljárás. A hatóság döntései.
A jogorvoslati rendszer

4. Építési munkák hatósági engedélyezése
Az építésügyi szervezetrendszer és felépítése. Az Eljárási kódex.
Építkezésre alkalmas telek.
Építésügyi hatósági eljárások típusai. Az építésügyi engedélyezési eljárások közös szabályai. Az ügyfél fogalma és az építési jogosultság megállapítása. Az elvi építési, az építési és az egyszerűsített építési engedélyezési eljárás. Mihez kell építési engedély vagy bejelentés? Összevont és integrált engedélyezési eljárás. A bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedély. A bejelentési eljárás. Telekalakítási engedélyek. Építésügyi hatóságok által kiállított bizonyítványok szabályai. Építésügyi eljárásokban fizetendő illetékek és díjak. Építésügyi bírság.

5. Műemlékvédelem
A műemlék és a műemléki érték fogalma. A műemléki jelentőségű terület és a területi védelem egyéb kategóriái. A műemlékvédelem szintjei
A védetté nyilvánítási eljárás. Az elővédelem jelentősége
Műemlékekre vonatkozó építésügyi előírások
A hatóság. Eltérő telekalakítási szabályok.
Műemlékeken végzendő engedélyköteles tevékenységek. Kiegészítő engedélyezési szabályok. Az eljárási szabályok
Műemlékvédelmi eszközök. Hatósági kötelezés. Bírságok. A műemlék rongálása mint bűncselekmény vagy szabálysértés

6. A tervezői és szakértői szakmagyakorlás általános követelményei
Az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályai. Munkaszerződés, munkaviszony.
A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, a közbeszerzési törvény

7. Kamarai szabályzatok és eljárások
Az építész és mérnök szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük, kamarai szabályzatok.
Hatósági, önkormányzati, érdekképviseleti feladataik.
A MÉK szervezeti rendje, főbb tisztségviselői. Tagfelvétel, névjegyzékbe vétel, valamint a névjegyzéken tartás követelményei, jogosultsági vizsgáztatás.
Tagsági, névjegyzéki bejegyzés szünetelése, megszűnése

8. Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi köre
Az építési folyamat résztvevői.
Az építtető.
Az építési szerződés.
A beruházáslebonyolító.
A tervező és a tervellenőr.
A tervezési szerződés.
A kivitelező (a vállalkozó és az alvállalkozó kivitelező). A felelős műszaki vezető.
Az építési műszaki ellenőr, az építésügyi igazgatási szakértő.
A fedezetkezelő.
Az építési napló.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1/b Pénzügyi ismeretek
Vállalkozások pénzügyei
Pénzügyek tartalma, feladatai. Finanszírozás. Likviditás. Kockázatok.
Számvitel
Könyvvezetés. Számlarend. Pénzügyi-számviteli kimutatások. Mérleg. Eredménykimutatás. Cash-flow kimutatás. Egyéb kimutatások. Elemzések.
Döntéselőkészítés, döntéstámogatás
Kontrolling. Befektetési tevékenység elemzése
Adózás
Az adó fogalma, adóztatási alapelvek. Az adózó
és az adókötelezettség. Az adókötelezettség teljesítése

2 Szabvány- és minőségügyi ismeretek:
1. Szabványok – általános ismeretek
A szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja, az önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei
A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül
A szabványok jelölése, közzétételük. Szabványok keresése

2. Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok
A szabványok és a szerződések kapcsolata.
Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok jegyzéke. (A műszaki ábrázolásra és a műszaki tervezésre vonatkozó szabványok)
A szabványhasználat önkéntessége és kötelező esetei.
A szabványokra való merev, rugalmas és általános hivatkozás


3. Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás
Az építési termékek megfelelősége
A minőségellenőrzéstől a teljeskörű minőségirányítási rendszerig.
Az ISO 9001.2000 szabvány rövid ismertetése.
Az építési termékek megfelelősége.
Az Európai Műszaki Engedély.
Az épületszerkezetek megfelelősége.
A megfelelőség tanúsítása.
Az építési hibák

4. Munkavédelem az építőiparban
A munkavédelem célja, szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése. Jogszabályok. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorral kapcsolatos előírások. A tervezői koordinátor feladatai. A kivitelezői koordinátor feladatai. A biztonsági és egészségvédelmi terv.
A munkavédelmi hatóság feladatai, működése. A munkavédelmi ellenőrzések gyakorlati tapasztalatai. Munkabaleseti esettanulmányok.
Az építőiparban az általános munkavédelmi követelményeken felül betartandó (speciális) előírások, munkáltatói, munkaadói kötelezettségek.

5. Építmények tűzvédelmi követelményei
A tűz elleni védekezés követelményeinek rendszere
Alapfogalmak
A tűzveszélyességi osztályba sorolás szabályai és módszerei
Tűzállósági fokozatok
Az építőanyagok és az épületszerkezetek tűzvédelmi jellemzői
A tűzállósági fokozatból adódó főbb követelmények
A tűzvédelmi tervezés dokumentumai

6. Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint
A szabályozás háttere, előzményei.
A rendelet hatálya alá eső épületek.
Az épületek energiaigényének számítása tervezésnél.
Számítási módszerek, követelmények, tervezés - ellenőrzés.

7. Akadálymentesítés
Az akadálymentesség fogalma az építési törvényben.
Az akadálymentesség az OTÉK-ban: építmények elhelyezése, megközelítése, létesítése, épületszerkezetek részletes előírásai, helyiségek általános előírásai, építmények, önálló rendeltetési egységek általános előírásai

--- (kötelező témakörökben nincs továbbképzési pontérték) ---

Arató Zoltán okl. villamosmérnök, irányítástechnikai szakmérnök, munkavédelmi szakmérnök (OMMF)

Dr. Jámbor Attila jogász, ügyvéd (Építéshatósági Szakmai Kollégium, a SZIE oktatója)

Nagy Béla okl. gépészmérnök, mérnöktanár, Biztonságszervező szakmérnök, ny. alzrds, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet műszaki tanár, tűzvédelmi szakértő

Neumann Gábor okl. közgazda, mérlegképes könyvelő (LB-Knauf), Pannon Egyetem Gazdaság-
tudományi Kara Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék oktatója

Pesti Monika okl.építészmérnök, szakíró, Springer, ill. Business Media Magyarország Szakkiadó, szerkesztő

Szende Árpád, Alpár díjas építészmérnök, szakmérnök, építész vezető tervező, dipl. nemzetközi színszakértő,
aranykoszorús igazságügyi szakértő, építésügyi szakértő, műszaki ellenőr

Dátum Leírás Hely
2012-07-01 folyamatos jelenkezés, interneten on-line ,
2012-12-31 folyamatos jelenkezés, interneten on-line ,

 Időszak kezdő dátuma: 2012-07-01

 Időszak záró dátuma: 2013-06-30
nincs korlátozva

FAT akkreditáció: ALF-053

Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.
Telefon: +36(1)252-12-70 +36(1)252-12-70, Fax: +36(1)252-12-70, Csomborne.Ocsko.Maria@ybl.szie.hu

Csanády Pál (csanady.pal@artifexkiado.hu )
Artifex Kiadó Kft. 1119 Budapest, Mohai út 43-45. Telefon: 783-1711, Fax: 783-6360 www.tervlap.hu/tovabbkepzes

www.tervlap.hu/tovabbkepzes

A továbbképzésben a moduláris rendszernek köszönhetően a jogosultsági vizsgát tett vagy nem tett tagok is megtalálják az új/még nem tanult jogszabályokhoz kapcsolódó tananyagot az adott tematikán belül.

A pénzügyi, valamint a szabvány- és minőségügyi blokkok kiegészítő képzésekként külön-külön is elvégezhetőek azoknak a kollégáknak a számára, akik a jogi ismeretekből már egyéb keretek között levizsgáztak.

A résztvevők jelenlétét értékelő rendszer – a képzésen való részvételről szóló igazolás kiadásának feltételei, módja:
A honlapon a tananyaghoz kapcsolódó ellenőrző kérdések vannak, amiknek helyben utána lehet nézni (tehát nem vizsga), a részvételt az teljesíti, aki jó válaszokat ad az anyag alapján.
A 6+2+3 óra teljesítéséről a résztvevő az igazolást e-mailben kapja meg.

nincs adat

Az online képzésen való részvétel díja
(teszt kitöltéssel és továbbképzési igazolás kiállítással):

Kötelező építész (MÉK)
(teljes kötelező, 10 óra, 9800 Ft+áfa)

Kiegészítő építész (MÉK) kötelező képzés - Szabvány- és minőségügy
(5 óra, 6000 Ft+áfa)

Kiegészítő építész (MÉK) kötelező képzés - Pénzügy
(1 óra, 2000 Ft+áfa)

A www.tervlap.hu/tovabbkepzes, illetve elődje, a www.epitesztovabbkepzes.hu honlap 2009 decembere óta működik, online kötelező és szabadonválasztott építész- és mérnökkamarai képzések teljesítésére szolgál.

1. A továbbképzésben kamarai tagok vehetnek részt, a részvételi díj befizetése előtt is hozzá lehet férni a tananyaghoz.

2. A jelentkező a tanfolyamon (jogi min. 6 óra, pénzügyi min. 2 óra, minőség-szabvány min. 3 óra) való részvételt tesztek kitöltésével igazolja, és összesen 9.800,- ft+áfa befizetése ellenében kap igazolást. A honlapon több ½, 1, 1½, ill. 2 órás kurzus közül választhat érdeklődése szerint (pl. új rendeletről, vagy amit kevésbé ismer, amivel éppen találkozik a munkája folyamán…), összesen legalább 6+2+3 órányit.

A pénzügyi, valamint a szabvány- és minőségügyi blokkok kiegészítő képzésekként külön-külön is elvégezhetőek azoknak a kollégáknak a számára, akik a jogi ismeretekből már egyéb keretek között levizsgáztak.

3. Tervezünk szakmai információkat a továbbképzésen belül is.

4. A továbbképzési lapot a rendeletek megjelenésekor frissítjük, naprakész.

-------------------------------------------------------------------

MMK korábbi elbírálási törzsszámok:
Á/2011/5207-KT, 01/2011/5207-KT (2010/5374/KT, 2009/5374/KT)

Online továbbképzés

A konzultáció két módon biztosított:
- A honlapon fórum van, ahol a honlap (építész) szerkesztőjétől lehet kérdezni.
- Telefonon is segítséget lehet kérni

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft