OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-12-01 12:17:16  
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budapest
Postai címe: 1146 Budapest, Thököly út 74.
Telefonszám(ok): +36(1)252-12-70/124
Fax: +36(1)252-12-78
E-mail (elsődleges): Csomborne.Ocsko.Maria@ybl.szie.hu
E-mail (másodlagos): csanady.pal@artifexkiado.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzes.hu
 

1. távoktatás
interneten
www.epitesztovabbkepzes.hu

2. konzultáció
- A honlapon fórumot van, ahol egymástól és a honlap (építész) szerkesztőjétől lehet kérdezni.
- Telefonon is segítséget lehet kérni

min. 2•5 óra összesen (több 1/2 ill. 1-2 órás online kurzusból választhatóan az egyes fejezetekből)

Jogi ismeretek

I.1 A jogi környezet általános felépítése
A jogszabályokkal kapcsolatos alapfogalmak, jogszabályi hierarchia, jelölés, kihirdetés, érvényesség, hatályosság. Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere. Az építésügy legfontosabb jogszabályai: az építési törvény és az OTÉK. Felépítésük, főbb fogalmaik.
Az építési törvény és az OTÉK előírásai: településrendezés, telekalakítás, építmények elhelyezése és létesítése. Az építési törvény változásai

Jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. törvény
253/1997. (XII. 20.) Korm. rend.
2010. évi CXXX. tv.

I. 2 A polgári jog alapjai
A polgári jog a jogrendszerben. A Polgári Törvénykönyv. A polgári jog alapelvei. Jogképesség, cselekvőképesség. A szerződés fogalma és általános szabályai. A megbízási, a vállalkozási, az építési és a tervezési szerződés.

Jogszabályok:
1959. évi IV. tv.
1952. évi IV. tv.
1960. évi 11. tvr.
1978. évi 2. tvr.
1998. évi XI. tv.
191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.

I.3 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
A közigazgatási eljárási törvény. A közigazgatási eljárás alapelvei. Joghatóság, hatáskör és illetékesség. A közigazgatási eljárás szakaszai, megindítása. Az elsőfokú eljárás fontosabb szabályai. A hatóság döntései. A közigazgatási jogorvoslati rendszer.

Jogszabályok:
193/2009. (IX. 15.) Korm. rend.
2004. évi CXL. tv.
1995. évi LIII. tv.
188/2009. (IX. 10.) Korm. rend.
1990. évi XCIII. tv.
2003. évi CXXVIII. tv.
347/2006. (XII. 23.) Korm. rend.
40/2002. (III. 21.) Korm. rend.
22/2009. (VI. 19.) IRM rend.
2009. évi XLVII. tv.
1996. évi LXXXV. tv.
32/2009. (XII. 29.) NFGM rend.
1997. évi LXXVIII. tv.
180/2005. (IX. 9.) Korm. rend.
1952. évi III. tv.
1949. évi XX. tv.
90/2007. (XI. 14.) AB hat.
338/2006. (XII. 23.) Korm. rend.
1997. évi CXLI. tv.
1996. évi LVIII. tv.

I. 4 Építési munkák hatósági engedélyezése
Az építésügyi szervezetrendszer és felépítése. Az Eljárási kódex. Építkezésre alkalmas telek.
Építésügyi hatósági eljárások típusai. Az építésügyi engedélyezési eljárások közös szabályai. Az ügyfél fogalma és az építési jogosultság megállapítása. Az elvi építési, az építési és az egyszerűsített építési engedélyezési eljárás. Mihez kell építési engedély vagy bejelentés? Összevont és integrált engedélyezési eljárás. A bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedély. A bejelentési eljárás. Telekalakítási engedélyek. Építésügyi hatóságok által kiállított bizonyítványok szabályai. Építésügyi eljárásokban fizetendő illetékek és díjak. Építésügyi bírság.

Jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. tv.
149/2006. (VII. 21.) Korm. rend.
1990. évi LXV. tv.
343/2006. (XII. 23.) Korm. rend.
291/2007. (X. 31.) Korm. rend.
1988. évi I. tv.
2003. évi C. tv.
27/2006. (V. 5.) GKM rend.
2006. évi LIII. tv.
2004. évi CXL. tv.
347/2006. (XII. 23.) Korm. rend.
2003. évi CXXVIII. tv.
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
193/2009. (IX. 15.) Korm. rend.
253/1997. (XII. 20.) Korm. rend.
1990. évi XCIII. tv.
218/1999. (XII. 28.) Korm. rend.
338/2006. (XII. 23.) Korm. rend.
85/2000. (XI. 8.) FVM rend.
166/2009. (XII. 9.) FVM rend.
245/2006. (XII. 5.) Korm. rend.

I. 5 Műemlékvédelem
A műemlék és a műemléki érték fogalma. A műemléki jelentőségű terület és a területi védelem egyéb kategóriái. A műemlékvédelem szintjei. A védetté nyilvánítási eljárás. Az elővédelem jelentősége. Műemlékekre vonatkozó építésügyi előírások. A hatóság. Eltérő telekalakítási szabályok. Műemlékeken végzendő engedélyköteles tevékenységek. Kiegészítő engedélyezési szabályok. Az eljárási szabályok. Műemlékvédelmi eszközök. Hatósági kötelezés. Bírságok. A műemlék rongálása mint bűncselekmény vagy szabálysértés

Jogszabályok:
9/2006. (IX. 25.) OKM rend.
7/2005. (III. 1.) NKÖM rend.
3/2002. (II. 15.) NKÖM rend.
2001. évi LXIV. tv.
324/2010. (XII. 27.) Korm. rend.
10/2006. (V. 9.) NKÖM rend.
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
191/2001. (X. 18.) Korm. rend.
2004. évi CXL. tv.
1978. évi IV. tv.
1999. évi LXIX. tv.

I. 6 A tervezői és szakértői szakmagyakorlás általános követelményei
Az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályai. Munkaszerződés, munkaviszony. A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, a közbeszerzési törvény.

Jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. tv.
104/2006. (IV. 28.) Korm. rend.
103/2006. (IV. 28.) Korm. rend.
2005. évi XLVII. tv.
210/2005. (X. 5.) Korm. rend.
9/2006. (II. 27.) IM rend.
2/1988. (V. 19.) IM rend.
3/1986. (II. 21.) IM rend.
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
2006. évi LIII. tv.
1992. évi XXII. tv.
1997. évi LXXIV. tv.
2003. évi CXXIX. tv.
137/2004. (IV. 29.) Korm. rend.

I. 7 Kamarai szabályzatok és eljárások
Az építész és mérnök szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük, kamarai szabályzatok. Hatósági, önkormányzat, érdekképviseleti feladataik. A MÉK szervezeti rendje, főbb tisztségviselői. Tagfelvétel, névjegyzékbe vétel, valamint a névjegyzéken tartás követelményei, jogosultsági vizsgáztatás. Tagsági, névjegyzéki bejegyzés szünetelése, megszűnése

Jogszabályok:
1996. évi LVIII. tv.
32/2009 (XII. 29.) NFGM rend.


Új tananyag:
I. 8 A tervezési szerződés. Az építészeti szerzői jog
A tervező és a tervellenőr
A tervezési szerződés
Az építészeti szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak
A szerzői jog tartalma
A tervek átdolgozásával kapcsolatos problémák
A szabad felhasználás esetei
A szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei

Jogszabályok:
191/2009. (IX. 15.) Korm. Rend.
1997. évi LXXVIII. tv.
1959. évi IV. tv.
1999. évi LXXVI. tv.

Pénzügyi ismeretek

I. 9 Pénzügyi ismeretek
Vállalkozások pénzügyei. (Pénzügyek tartalma, feladatai.) Finanszírozás. (Célja, feladata. Eszközök és források összhangja. Finanszírozási elvek, szempontok. Finanszírozási módszerek, lehetőségek. Rövid, közép és hosszú lejáratú formák. Likviditás kezelése. Lehetőségek a beavatkozásra.) Kockázatok. Számvitel. (Könyvvezetés – számviteli információs rendszer. Bizonylatok, bizonylati rend. Számlarend. Infrastruktúra. Beszámolási, közzétételi kötelezettség. Pénzügyi – számviteli kimutatások. Mérleg. Eredménykimutatás. Cash-flow kimutatás. Egyéb kimutatások. Elemzések.
Döntéselőkészítés, döntéstámogatás. Kontrolling. Termelési tevékenység gazdaságossági elemzése. Befektetési tevékenység elemzése.) Adózás. (Az adó fogalma, adóztatási alapelvek. Az adózó és az adókötelezettség. Az adókötelezettség teljesítése.)

Jogszabályok:
2000. évi C. törvény a számvitelről
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
2009. évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2006. évi LX. törvény a házipénztár adóról
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
1991. évi LXXIX. törvény a földadóról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Szabvány- és minőségügyi ismeretek


II. 1 Szabványok – általános ismeretek
A szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja, az önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei. A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül. A szabványok jelölése, közzétételük. Szabványok keresése.

Jogszabályok:
1995. évi XXVIII. törvény, az ezt módosító 2001. évi CXII. törvény

II. 2 Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok
A szabványok és a szerződések kapcsolata. Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok jegyzéke. A műszaki ábrázolásra vonatkozó szabványok jegyzéke (A műszaki rajzokra vonatkozó általános szabványok, építési tűrések és modulkoordináció.) A műszaki tervezésre vonatkozó szabványok jegyzéke (Általános, az építészeti-műszaki tervezést érintő szabványok. Tartószerkezetek tervezési szabványai. Eurocode előszabványok. Minőségügyi szabványok. Környezetközpontú irányítási rendszerek. Hőtechnikai szabványok. Hangszigetelési szabványok. Tűzvédelem. Színdinamika.) Az épületszerkezetekre, és azok megvalósítására vonatkozó szabványok jegyzéke (Általános, a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szabványok. Egyéni védőeszközök. Építési munkák.)
A szabványhasználat önkéntes volta. A szabványhasználat kötelező esetei. (Jogszabály szabványra hivatkozik. Jogszabályban előírt szabvány szabványra hivatkozik. Szerződés keretében. Bírósági perek esetén.)
A szabvány hivatkozások lehetséges módjai. A szabványhasználat tartalmi és formai követelményei

Jogszabályok:
1959. IV. törvény 305. § (1), 277. § (1), (2)
1995. évi XXVIII. törvény, az ezt módosító 2001. évi CXII. Törvény

II. 3 Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás. Az építési termékek megfelelősége
A minőségellenőrzéstől a teljeskörű minőségirányítási rendszerig. Az ISO 9001.2000 szabvány rövid ismertetése. Az építési termékek megfelelősége. Az Európai Műszaki Engedély. Az épületszerkezetek megfelelősége. A megfelelőség tanúsítása. Az építési hibák

Jogszabályok:
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
1959. IV. törvény
1997. évi LXXVIII. törvény

II. 4 Munkavédelem az építőiparban
A munkavédelem célja, szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése. Jogszabályok. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorral kapcsolatos előírások. A tervezői koordinátor feladatai. A kivitelezői koordinátor feladatai. A biztonsági és egészségvédelmi terv.
A munkavédelmi hatóság feladatai, működése. A munkavédelmi ellenőrzések gyakorlati tapasztalatai. Munkabaleseti esettanulmányok.
Az építőiparban az általános munkavédelmi követelményeken felül betartandó (speciális) előírások, munkáltatói, munkaadói kötelezettségek.

Jogszabályok:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseiről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
1999. évi LXIX. sz. törvény a szabálysértésekről
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
(Ez a rendelet 2009 október 1-től hatályon kívül helyezte az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletet, azzal, hogy annak rendelkezéseit a 2008. január 1. és 2009. október 1. között:
a) megkötött tervezési és kivitelezési (építési) szerződésekre,
b) tervezett kivitelezési dokumentációkra,
c) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységekre,
d) megnyitott építési napló vezetésére
az építmény használatbavételéig alkalmazni kell.)
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
11/2003 (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális munkabiztonsági követelményekről
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelősségének tanúsításáról
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
15/2008. (VIII. 31.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

II. 5 Építmények tűzvédelmi követelményei
A tűz elleni védekezés követelményeinek rendszere.
Alapfogalmak.
A tűzveszélyességi osztályba sorolás szabályai és módszerei.
Tűzállósági fokozatok.
Az építőanyagok és épületszerkezetek tűzvédelmi jellemzői.
A tűzállósági fokozatból adódó főbb követelmények.
A tűzvédelmi tervezés dokumentumai

Jogszabályok:
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat


II. 6 Az épületenergetika alapvető fogalmai
A szabályozás háttere. Az épület energiaigényének számítása tervezésnél. Számítási módszerek. Követelmények. Épülethatároló szerkezetek. Épület fajlagos hőveszteség-tényezőjére vonatkozó követelményértékek. Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények. Az épületek nyári túlmelegedésének kockázata. 1000 m2 feletti épületre vonatkozó speciális követelmény. Tervezés – ellenőrzés. Alapadatok bevitele, követelmények meghatározása. Szerkezetekre vonatkozó tervezett értékek kiszámítása. Épületre vonatkozó tervezett értékek kiszámítása. A hővezetési tényező értékének meghatározása. Sugárzási nyereségek számítása. Fajlagos hőveszteség számítása. Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése. Összesített energetikai mutató kiszámítása. A fűtés primer energiaigényének kiszámítása. Használati melegvíz ellátás primer energiaigényének kiszámítása. Légtechnikai rendszer primer energiaigényének kiszámítása. A hűtés primerenergia-igényének számítása. A világítás éves energia igényének meghatározása. Az épület saját rendszereiből származó nyereségáramok meghatározása. Eredmények összegzése.
Vonatkozó szabványok, rendeletek, ajánlott szakirodalom

Jogszabályok:
7/2006. (V. 24.) TNM
43/1997. (XII. 29.) KTM

II. 7 Akadálymentesítés
Az akadálymentesség fogalma az építési törvényben.
Az akadálymentesség az OTÉK-ban: építmények elhelyezése, megközelítése, létesítése, épületszerkezetek részletes előírásai, helyiségek általános előírásai, építmények, önálló rendeltetési egységek általános előírásai

Jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. törvény
253/1997. (XII. 20.) Korm.rendeletII. 8 Az építési folyamatban résztvevők feladatai és felelőssége
Az építési folyamat résztvevői.
Az építtető.
Az építési szerződés.
A beruházáslebonyolító.
A kivitelező (a vállalkozó és az alvállalkozó kivitelező). A felelős műszaki vezető.
Az építési műszaki ellenőr, az építésügyi igazgatási szakértő.
A fedezetkezelő.
Az építési napló.

Jogszabályok:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.
1997. évi LXXVIII. tv.
1959. évi IV. tv.
215/2010. (VII. 9.) Korm. rend.
193/2009. (IX. 15.) Korm. rend.
104/2006. (IV. 28.) Korm. rend.
2003. évi CXXIX. tv.

Arató Zoltán okl. villamosmérnök, irányítástechnikai szakmérnök, munkavédelmi szakmérnök (OMMF)

Dr. Jámbor Attila jogász, ügyvéd (Építéshatósági Szakmai Kollégium, a SZIE oktatója)

Nagy Béla okl. gépészmérnök, mérnöktanár, Biztonságszervező szakmérnök, ny. alzrds, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet műszaki tanár, tűzvédelmi szakértő

Neumann Gábor okl. közgazda, mérlegképes könyvelő (LB-Knauf), Pannon Egyetem Gazdaság-
tudományi Kara Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék oktatója

Pesti Monika okl.építészmérnök, szakíró, Springer, ill. Business Media Magyarország Szakkiadó, szerkesztő

Szende Árpád, Alpár díjas okl.építészmérnök, szakmérnök, építész vezető tervező, nemzetközi színszakértő,
aranykoszorús igazságügyi szakértő, építésügyi szakértő, műszaki ellenőr

Dátum Leírás Hely
2011-07-01 folyamatos jelenkezés, interneten on-line Budapest,
2012-06-30 folyamatos jelenkezés, interneten on-line Budapest,

 Időszak kezdő dátuma: 2011-07-01

 Időszak záró dátuma: 2012-06-30
nincs korlátozva

FAT akkreditáció: ALF-028

Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.
Telefon: +36(1)252-12-70 +36(1)252-12-70,
Fax: +36(1)252-12-70, Csomborne.Ocsko.Maria@ybl.szie.hu


Csanády Pál (csanady.pal@artifexkiado.hu )
Artifex Kiadó Kft. 1119 Budapest, Mohai út 43-45.
Telefon: 783-1711, Fax: 783-6360
www.epitesztovabbkepzes.hu

www.epitesztovabbkepzes.hu

A továbbképzésben a moduláris rendszernek köszönhetően a jogosultsági vizsgát tett vagy nem tett tagok is megtalálják az új/még nem tanult jogszabályokhoz kapcsolódó tananyagot az adott tematikán belül.

nincs adat

Az online képzésen való részvétel díja
(teszt kitöltéssel és továbbképzési igazolás kiállítással):
9.800 Ft + 25% ÁFA,

A fórumon való részvétel ingyenes, csakúgy, mint a telefonos segítségkérés.

A tananyaghoz a hozzáférés nincs fizetéshez kötve, így tartósan biztosított.

A honlapon a tananyaghoz kapcsolódó ellenőrző kérdések vannak, amiknek helyben utána lehet nézni (tehát nem vizsga), a részvételt az teljesíti, aki jó válaszokat ad az anyag alapján.
Az 5-5 óra teljesítésről a résztvevő az igazolást e-mailben kapja meg.


A www.epitesztovabbkepzes.hu honlap 2009 decembere óta működik, online kötelező és szabadonválasztott építész- és mérnökkamarai képzések teljesítésére szolgál.

1. A továbbképzésben kamarai tagok vehetnek részt, a részvételi díj befizetése előtt is hozzá lehet férni a tananyaghoz.

2. A jelentkező a tanfolyamon (jogi-pénzügyi min. 5 óra, minőség-szabvány min. 5 óra) való részvételt tesztek kitöltésével igazolja, és összesen 9.800,- ft+áfa befizetése ellenében kap igazolást. A honlapon több ½ ill. 1 órás kurzus közül választhat érdeklődése szerint (pl. új rendeletről, vagy amit kevésbé ismer, amivel éppen találkozik a munkája folyamán…), összesen legalább 5-5 órányit.

3. Tervezünk szakmai információkat a továbbképzésen belül is.

4. A továbbképzési lapot a rendeletek megjelenésekor frissítjük, naprakész.A továbbképzésben a moduláris rendszernek köszönhetően a jogosultsági vizsgát tett vagy nem tett tagok is megtalálják az új/még nem tanult jogszabályokhoz kapcsolódó tananyagot az adott tematikán belül.


MMK elbírálási száma: 2010/5374/KT (2009/5374/KT)

Online továbbképzés

A konzultáció két módon biztosított:
- A honlapon fórumot van, ahol egymástól és a honlap (építész) szerkesztőjétől lehet kérdezni.
- Telefonon is segítséget lehet kérni

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft