OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-19 10:50:29  
MTESZ Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
Postai címe: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Telefonszám(ok): 1/224-1456
Fax: 1/224-1456
E-mail (elsődleges): edu@mtesz.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

előadás, konzultáció

ill. távoktatás:

www.mteszoktatas.hu

12 óra, de a jogosultsági vizsgával rendelkezőknek és nem rendelkezőknek elkülönítve

Jogi ismeretek - jogosultsági vizsgával rendelkezőknek (3 ó)
a) Az építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó előírások, telekalakítás, építészeti-műszaki dokumentációk. Az építésügyi hatóság szervezeti rendszere, építményfajták, műemlék-, természet- és környezetvédelem.
b) Az építésfelügyelet általános szabályai, a kivitelezési tevékenység szabályai, az építési napló, kivitelezési dokumentáció
c) Országos Tűzvédelmi Szabályzat, tűzvédelmi dokumentáció.
d) Szakmagyakorlás változásai, szakmagyakorlással összefüggő szerződéskötési ismeretek. Vállalkozási – megbízási – felhasználási típusú szerződések tartalmi követelményei a tervezés, a tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőrzés során.
e) Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó főbb jogszabályok. A felsőfokú műszaki szakképesítés elismerése az EU-ban.

Jogi ismeretek - jogosultsági vizsgával nem rendelkezőknek (3 ó)
a) Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere, főbb fogalmaik. Az építési törvény, a településrendezés és az OTÉK előírásai.
b) Az építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó előírások, telekalakítás, építészeti-műszaki dokumentációk. Az építésügyi hatóság szervezeti rendszere, építményfajták, műemlék-, természet, és környezetvédelem.
c) Szakmagyakorlás változásai, szakmagyakorlással összefüggő szerződéskötési ismeretek. Vállalkozási – megbízási – felhasználási típusú szerződések tartalmi követelményei a tervezés, a tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőrzés során.
d) Az építésfelügyelet általános szabályai. Az építési és építésfelügyeleti bírság. A kivitelezési tevékenység szabályai, az építési napló, kivitelezési dokumentáció.

Pénzügyi ismeretek - jogosultsági vizsgával rendelkezőknek (3 ó)
a) Hatályos adó-és pénzügyi jogszabályok. A vállalkozásokra vonatkozó legújabb eljárási szabályok.
b) Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos főbb szabályai, költségbecslés, költségszámítás.
c) Szerzői jogok alakulása, jogdíjak érvényesítése a közbeszerzésben. Közbeszerzésre vonatkozó főbb szabályok, költségbecslés, költségszámítás.
d) Kockázatkezelés a befektetések, fejlesztések területén.

Pénzügyi ismeretek - jogosultsági vizsgával nem rendelkezőknek (3 ó)
a) Hatályos adó- és pénzügyi jogszabályok. A vállalkozásokra vonatkozó legújabb eljárási szabályok.
b) A kis-és középvállalkozások adózása. Számlakiállítás, ÁFA fizetés, fordított Áfa.
c) Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos főbb szabályai, költségbecslés, költségszámítás.
d) Szerzői jogok alakulása, jogdíjak érvényesítése a közbeszerzésben.
e) Közbeszerzésre vonatkozó főbb szabályok, költségbecslés, költségszámítás.
f) Kockázatkezelés a befektetések, fejlesztések területén.

Szabványügyi ismeretek - jogosultsági vizsgával rendelkezőknek (3 ó)
a) A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványok jelölése, közzétételük.
b) A műszaki szabályozás az EU-ban. A CE megfelelőségi jelölés.
c) Az építési termékekre vonatkozó 89/106/EEC irányelv. Az irányelvet harmonizáló hazai szabályozás: ETA, ÉME. Az építési termékekre vonatkozó szabályozás aktuális kérdései.
d) Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok.
Minőségügyi ismeretek - jogosultsági vizsgával rendelkezőknek (3 ó)
a) Az építési termékek megfelelőség igazolása, megfelelőségi tanúsítvány és szállítói megfelelőségi nyilatkozat.
b) Lakások, épületszerkezetek kötelező alkalmassági ideje, szavatossági felelősség. Jótállásiss kötelezettség jogszabályi alapja.
c) A tervezés és kivitelezés során minőségügyi és munkavédelmi követelmények, és azok betartatása. Az akadálymentesítés főbb jogszabályi követelményei.
d) Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás. Építési termék direktívája EU szabályozás előírásai.

Szabványügyi ismeretek - jogosultsági vizsgával nem rendelkezőknek (3 ó)
a) A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványok jelölése, közzétételük.
b) A műszaki szabályozás az EU-ban. A CE megfelelőségi jelölés.
c) Az építési termékekre vonatkozó 89/106/EEC irányelv. Az irányelvet harmonizáló hazai szabályozás: ETA, ÉME. Az építési termékekre vonatkozó szabályozás aktuális kérdései.
Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok.
Minőségügyi ismeretek - jogosultsági vizsgával nem rendelkezőknek (3 ó)
a) Az építési termékek megfelelőség igazolása, megfelelőségi tanúsítvány és szállítói megfelelőségi nyilatkozat.
b) Lakások, épületszerkezetek kötelező alkalmassági ideje, szavatossági felelősség. Jótállási kötelezettség jogszabályi alapja.
c) A tervezés és kivitelezés során minőségügyi és munkavédelmi követelmények, és azok betartatása. Az akadálymentesítés főbb jogszabályi követelményei.
d) Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás. Építési termék direktívája EU szabályozás előírásai.

Jog:
Dr. Kaprinay Gizella Zsófia, Dr. Maszong Attila, Dr. Bertha Árpád
Dr. Mózes István, Dr. Végh Katalin, Dr. Veres Zsuzsanna
Csonka Rudolf, Hartai Ferenc, Környei Béla
Surányiné Patsch Katalin, Sánta Gyula, Nyeste Lajos
Nagy Tibor, Molnár Tamás, Hafner Miklós
Bencsics Attila, Hajdú István, Pintér János, Dr. Kegye Szilárd
Dr. Nagy Paulina, Dr. Csorba Ágnes, Dr. Stichó Krisztina

Pénzügy:
Borsik Ildikó, Oláh Csilla, Losonczi Ilona
Baudentisztl Pálné, Botka Erika, Hankó Andrásné
Mesterné Berta Ildikó Mariann, Dr. Bikali Gabriella, Hajnali Józsefné

Szabvány:
Pappné Tombácz Ildikó, Dávid Emma, Környei Béla
Domonkos György, Dr. Andor Krisztián, Kenyeres István
Kreicsi Gábor Tamás, Szabó Péter, Dr. Winkler Gábor

Minőségügy:
Makra Péter, Kocsis László, Dr. Csoknyai Tamás, Csott Róbert
Diószegi Eszter, Domonkos György, Dr. Andor Krisztián
Dr. Ciákyné Pocsai Eleonóra, Kenyeres István, Kocsis László
Kreicsi Gábor Tamás, Makra Péter, Pappné Tombácz Ildikó
Stipkovits Tamás, Szalay Zsuzsa, Szabó Péter
Pintér János, Dr. Winkler Gábor

Dátum Leírás Hely
0000-00-00 Budapest,
0000-00-00 8200 Veszprém,
0000-00-00 7600 Pécs,
0000-00-00 8000 Székesfehérvár,
0000-00-00 9000 Győr,
0000-00-00 9700 Szombathely,
0000-00-00 3100 Salgótarján,
0000-00-00 2800 Tatabánya,
0000-00-00 4000 Debrecen,
0000-00-00 4246 Nyíregyháza,
0000-00-00 6700 Szeged,
0000-00-00 3300 Eger,
0000-00-00 5600 Békéscsaba,
0000-00-00 7400 Kaposvár,
0000-00-00 3500 Miskolc,
0000-00-00 8900 Zalaegerszeg,
0000-00-00 6000 Kecskemét,
0000-00-00 2900 Komárom,

 Időszak kezdő dátuma: 2010-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-06-30
30-60 fő

KMRMK (régi FMK)
01-0278-04
AL-0405

Nagy János
1027 Budapest, Fő u. 68.
Tel./fax:1/224-1456
Mobil: 30/488-0394
e-mail: edu@mtesz.hu


Kontakt órás képzés esetén a jelenléti ív, napló, óraterv készül, és minden esetben felnőttképzési szerződést kötünk. Az órák befeleztével személyes aláírással az igazolást kiadjuk. Távoktatás esetén on-line jelentkezés után megkapják a hallgatók a továbbképzés szakanyagaihoz a belépési jelszót, ha visszajeleztek, hogy áttanulmányozták, küldjük az ellenőrző kérdéseket. Az ellenőrző kérdések értékelése után személyes megjelenéssel és aláírással adjuk át az igazolást. A teljes továbbképzési anyagot dokumentáljuk és tároljuk.

nincs adat

Kontakt órás képzés díja:
15.000 Ft

Távoktatásban:
10 000 Ft

www.mteszoktatas.hu
2007. júniustól – jelszóval védett tan-és joganyag.
Tematika és a honlapon megkülönböztetett helyen részletes tájékoztatás a kidolgozott jog-és tananyag a kamarai honlaprészen mindenki által hozzáférhető. Megkülönböztetve az új tan-és jogszabályi anyagokat.
E-mailen on-line jelentkezés, majd jelszó küldés az anyaghoz. Visszajelzés után küldjük az ellenőrző kérdéseket. Ellenőrző kérdések megválaszolása , majd ellenőrzése után kiállítjuk a tanúsítványokat. A képzés során keletkezett levelezést és dokumentációt archiváljuk.
A honlapon szereplő tananyag frissítése folyamatos a jogszabály-változások alapján.

Teljes tematika megtekinthető megkülönböztetve a jogosultsági vizsgával rendelkezők és nem rendelkezők tematikáját, valamint a távoktatásos tananyagokat úgyszintén bontva. A hozzájuk rendelt kidolgozott tananyag és jogszabályi háttér teljes terjedelmében elérhető.

nincs adat

Igény esetén CD-s tananyag

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft