OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2010-07-25 13:41:28  
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
Postai címe: 2509 Esztergom-Kertváros Wesselényi út 35-39.
Telefonszám(ok): 33/ 435-755
Fax: 33/ 435-664
E-mail (elsődleges): oktav@oktav.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.oktav.hu
 

Távoktatásos forma:
Az OKTÁV Zrt. elektronikus tananyagot készít a képzések lebonyolításához, amelyet CD-n átad a tanfolyam résztvevőinek.
Emellett az OKTÁV honlapján is elérhetővé kívánjuk tenni az elektronikus tananyagot a résztvevők számára.
Kontaktf

mind távoktatás, mind kontaktórás előadások

1. Hatályos jogszabályok rövid áttekintése
- Polgári jog (2006. évi IV. tv. A gazdasági társaságokról)
- KET (2004. évi CIV. tv.)
- Ingatlan-nyilvántartás (az 1997. évi CXLI. tv. és 2007. évi módosításai)
- Munkajog (1992. évi XXII. tv.)
- Közbeszerzés (2003. évi CXXIX. tv.)

2. EU jogszabályok hatása
- közbeszerzés
- biztonság és egészségvédelem

3. Gyakorlat – szerződésmintákon keresztül

(Dr. Szitás Ágnes; 4 óra)

Vállalkozások gazdaságos működésének elemzése a mérleg és eredmény-kimutatás adataiból
-Vállalkozások elszámolásai
- A vállalkozásokat terhelő közterhek
- A műszaki ellenőr, mint vállalkozó
- Személyi jövedelemadó elemeinek ismertetése, aktuális változások ismertetése
- Egyszerűsített vállalkozási adó és aktuális változások ismertetése
- Társasági adó és aktuális változások ismertetése
- Osztalékadó és aktuális változások ismertetése
- Az adózás rendje

(Krepelka Gabriella; 4 óra)

1. Minőségirányítás a projektmenedzsmentben
- A projekt minőségirányítása
- A rendszer felépítése egy projektben
- Minőség a projektben
- Minták, jó gyakorlatok
2. Kockázatalapú irányítási rendszerek és a kockázatkezelés
- KIR, MEBIR, ISMS stb. rendszerek rövid ismertetése, hasonlóságuk és különbségük bemutatása, szerepük egy építési projekt során (konkrét példa bemutatásával)
- Kockázatmenedzsment bemutatása építőipari példán

1. Szabványok elérhetősége és gyakorlati alkalmazása
- Harmonizált szabványok
- Szabványkeresés az interneten
- Szabványok tartalmi és formai értelmezése példagyakorlattal

(Gulyás Gabriella; 4 óra)

Dr. Szitás Ágnes ügyvéd, biztosítási szakjogász, kereskedelmi szakjogász

Krepelka Gabriella okl.magasépítő,
közgazdasági szakokleveles mérnök, felsőfokú ingatlankezelő, ingatlanközvetítő és értékbecslő, felsőfokú műszaki ellenőr

Gulyás Gabriella tanár, üzleti menedzser, minőségirányítási auditor

Dátum Leírás Hely
0000-00-00 Budapest,

 Időszak kezdő dátuma:

 Időszak záró dátuma:
5-25 fő

FAT akkreditáció száma:
11-0019-04

Ligetvári István oktatási igazgató
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
2509 Esztergom-Kertváros
Wesselényi út 35-39.
T: 435-755
Mobil: 20/777-9235
ligetv@oktav.hu


Feltételek: a távoktatásos anyag önellenőrző tesztjeinek megoldása, részvétel egy konzultáción
Az igazolást az OKTÁV Zrt. általános gyakorlatának megfelelően adja ki.

nincs adat

20. 000 + ÁFA

Távoktatási honlap: 2007. június óta. Havi frissítés.
Az anyag kiadásának feltétele: egy konzultációs időpontra való visszaigazolt jelentkezés.
Módja: honlapról on-line vagy CD formátum
Igazolása: on-line vagy e-mailben visszajuttatott, kitöltött önellenörző teszt
A honlap figyelembe veszi a MÉK jogosultsági vizsgaanyagát, a vizsgát még le nem tett személyek számára bővített tananyagot is kínál.
MMK elbírálási száma: KT17/A-2007

nincs adat

A távoktatási honlaphoz kapcsolódóan havi rendszerességgel Hírlevél készül.

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft