OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2022-04-13 09:14:18  
Forum Média Kiadó Kft.
- főtémakör: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
- altémakör: 9.12 Épületenergetika, település-energetika •••
Postai címe: 1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám(ok): 06-1-273-2090
Fax: 06-1-468-2917
E-mail (elsődleges): elod.hoppal@forum-media.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: http://forum-media.hu/
 

4 modulból álló online továbbképzés
Online képzés formája: írott anyag elolvasása + teszt kitöltése modulonként.

4x3 óra, összesen 12 óra

Energetikai tanúsítás
Az épületenergetikai tanúsítás jogszabályi háttere, számítási eljárásai, gyakorlata négy leckében

1. modul: Az energetikai tanúsítás-tanúsítvány jogszabályi, szabályozási háttere
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai
Milyen épületek esetén kötelező a tanúsítvány és mikor nem?
Ki végezhet tanúsítást?
Az épületenergetikai szakértői engedély iránti kérelem mellékletei
Kivételek a tanúsítvány elkészítésének kötelezettsége alól
A tanúsítvány költségei, díja
Tanúsítvány – formai, tartalmi követelmények, érvényesség
A tanúsítvány hatálya
A tanúsítás dokumentálása
Új épületek egyszerűsített/normál számításon alapuló tanúsítása
Milyen dokumentumokat és hogyan kell elkészíteni?
Szükséges dokumentumok felépítése
Az iratok közlési, iratkezelési kötelezettsége
A tanúsítást végző szakértők kötelezettségei
A tanúsítvány tartalmi és formai követelményei
Megőrzési kötelezettség
Díjjegyzék-készítési kötelezettség
Energetikai-megtakarításra irányuló javaslat elkészítése
Tanúsítvány érvényességi ideje – mikor kell új tanúsítvány?
Az egyszerűsített tanúsítás szabályai
A tanúsítvány beszerzése, átadása a vevőnek, illetve a bérlőnek
A kifüggesztési kötelezettség esetei
Tanúsítvány az épület egészére és az épület önálló rendeltetési egységére
Energetikai minőségi osztályok

2. modul: Az épületek energetikai követelményértékei és számítási eljárásai
Az épületek energetikai tanúsításáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásai
A számítások lépéseinek sorrendje
A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményértékek
Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények
Az épületek nyári túlmelegedésének kockázatára vonatkozó követelmények. Számítási módszer leírása
Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások.
Belső hőmérsékletre és az épület szellőző levegő igényére vonatkozó előírások.
A hőtermelőre vonatkozó előírások. A fűtési rendszerre vonatkozó előírások. A HMV rendszerre vonatkozó előírások.
A légtechnikai rendszerre vonatkozó előírások. A hűtési rendszerre vonatkozó előírások.
Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz
Az épületet határolásának egészére vonatkozó számítások
A fűtés éves nettó hőenergia igénye. A fűtés primer energia igénye
A melegvíz-ellátás primerenergia-igénye. A szellőzési rendszerek primer energia igénye
A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása
Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok
Az összesített energetikai jellemző számítása
Számítási példák

3. modul: A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben hivatkozott legfontosabb szabványos számítási eljárások
Anyagok hővezetési tényezőinek szabványos korrekciója
Felületi (hőátadási) ellenállások szabványos meghatározása
Változó vastagságú rétegek szabványos hővezetési ellenállása
A rétegtervben szereplő inhomogeneitásból származó hőhidak hatása, inhomogén szerkezetek szabványos hővezetési ellenállása
Légüregek hőtechnikai hatásának szabványos korrekciója
Mechanikai rögzítések (dűbelezés) szabványos hőtechnikai korrekciója
Fordított rétegrendű lapostetők szabványos hőtechnikai korrekciója
Talajjal érintkező határolás, lábazatok szabványos hőtechnikai számítása
Belső hőmérséklet és relatív páratartalom szabványos értékei
Számítási példák

4. modul: Épületenergetikai tanúsítás a gyakorlatban
Meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása
A meglévő épületgépészeti rendszerek azonosítása
Épületek állagának felmérése, az energiafelhasználás minden szintjének megvizsgálása
A bérjegyzék célszerű összeállítása
Maximálisan elszámolható időigény
Energetikai minőségtanúsítási díjszámítás és költségjegyzék (minta)

2,5

Dr. Tóth Elek DLA, okleveles építőmérnök, vezető tervező, igazságügyi szakértő, a BME címzetes egyetemi tanára
Nagy Balázs, okl. szerkezet-építőmérnök MSc, épületenergetikai szakmérnök, doktorandusz (BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék)
Szende Árpád, Alpár-díjas építészmérnök, szakmérnök, vezető tervező, építésügyi és igazságügyi szakértő

Dátum Leírás Hely
2022-03-10 0010 Internet,

 Időszak kezdő dátuma: 2022-01-01

 Időszak záró dátuma: 2022-12-31
nincs létszámkorlát

Hoppál Előd
1-273-2090
Email: elod.hoppal@forum-media.hu
Jelentkezés: http://forum-media.hu/ oldalon keresztül online.

elod.hoppal@forum-media.hu
https://www.skilled.hu/kurzus/energetikai-tanusitas/

Célcsoport: Energetikai tanúsítók

nincs adat

39 900 Ft+áfa

Nemes Nagy Sándor Úrral történt egyeztetés alapján befizetési igazolásként a korábban el nem bírált pályázatok befizetéséről szóló igazolást töltöttük fel.

Online továbbképzés

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft