OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2022-04-13 09:11:19  
Forum Média Kiadó Kft.
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: 1.2 Tervezést előkészítő, vagy azzal összefüggő szakértői tervezői vizsgálatok és szakvélemények alkalmazása és azok jogkövetkezményei (pl. építési geodézia, hidrogeológiai, geotechnikai vizsgálat, műemlékvédelem esetén történeti épületek esetében előzete
Postai címe: 1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám(ok): 06-1-273-2090
Fax: 06-1-468-2917
E-mail (elsődleges): elod.hoppal@forum-media.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: http://forum-media.hu/
 

5 modulból álló online továbbképzés
Online képzés formája: írott anyag elolvasása + teszt kitöltése modulonként.

5x3 óra, összesen 15 óra

A tervező szerepe, jogai és kötelezettségei
5 leckés online tanfolyam tervezőknek és építőipari szakembereknek

1. modul: Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység jogszabályi, szabályozási háttere a hatályos előírások alapján
Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység jogszabályi definíciója, körülményei
Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység szakmagyakorlási feltételek jogszabályi előírásai
A tervező feladatai
A tervezési program
Szakmai címek
Összeférhetetlenségi szabályok
A kiviteli dokumentációk jogszabályi követelményrendszere

2. modul: Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység fogalma, metodikája, kompetencia követelmények
A tervezési tevékenység követelményrendszere, felelőségi körei
A tervezési tevékenység folytatásának szabályai
A tervezési tevékenység fajtái, metodikája
A tervezési tevékenység dokumentumai, tartalmi, formai követelményei
A tervezőnek miről és milyen módon kell nyilatkoznia az egyes tervezési fázisokban
A tervezői művezetés
A tervezési díj
A tervezői felelősségbiztosítás

3. modul: A tervdokumentációk követelményrendszere
Az építési hibák fogalma, a hibás teljesítés meghatározása
Az építési hibák önkéntes szabványhasználata
Az építési hibák észlelési időpontjai, megfelelőségi vizsgálata, kijavítása-értékcsökkenése
Az építési hibák csoportosítása
A tervdokumentációk követelményrendszere: jogszabályi-, szabványossági, egyéb szakmai szabályokban megfogalmazott követelmények

4. modul A tervdokumentáció hibái, a tervezői hibás teljesítés
A tervdokumentációk fajtái, és azok főbb elemei
A szerződésekre vonatkozó új előírások
A vállalkozói szerződés szabályai
A kivitelezési szerződés új előírásai
A tervezői felelősség az új Ptk. előírásaira tekintettel
A tervdokumentáció hibái, a tervezői hibás teljesítés: hiányok, hibák csoportosítása

5. modul Az e-építési napló létrehozása és vezetése
Az e-építési napló bevezetésének alapelvei
Az e-építési napló létrehozásáról és vezetéséről röviden
A tervező szerepe az e-építési napló vezetése során
A tervező és az építőipar szereplői hogyan tartanak kapcsolatot az e-építési naplóban

3

Dr. Hegedűs Annamária, okleveles építészmérnök, szabályozási szakjogász
Dr. Papp Ferenc, jogász

Dátum Leírás Hely
2022-03-10 0010 Internet,

 Időszak kezdő dátuma: 2022-01-01

 Időszak záró dátuma: 2022-12-31
nincs létszámkorlát

Hoppál Előd
1-273-2090
Email: elod.hoppal@forum-media.hu
Jelentkezés: http://forum-media.hu/ oldalon keresztül online.

elod.hoppal@forum-media.hu
https://www.skilled.hu/kurzus/a-tervezo-szerepe-jogai-es-kotelezettsegei/

Célcsoport: tervezők

nincs adat

39 900 Ft+áfa

Nemes Nagy Sándor Úrral történt egyeztetés alapján befizetési igazolásként a korábban el nem bírált pályázatok befizetéséről szóló igazolást töltöttük fel.

Online továbbképzés

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft