OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2018-05-22 15:28:55  
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
- főtémakör: Nincs adat
- altémakör: NA
Postai címe: 4028 Debrecen, Sarló utca 3.szám, Fszt.
Telefonszám(ok): 52/349-075
Fax: 52/349-075
E-mail (elsődleges): hbmepkam@net-portal.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: hbmek.hu
 

Szakmai előadás

2018.05.28. 14.00-17.00

„Tervezői felelősség aktuális kérdései”
Szakmai továbbképzés a Hajdú Bihar Megyei Építész Kamara szervezésében„A tervezői szerződés bizalmi megállapodás.
Ezt tükrözi az is, hogy a tervezők a mai napig megbízónak hívják építtetőt annak ellenére, hogy a tervezési szerződés mindig is vállalkozási szerződés volt.
Mára a bizalmi viszony TERVEZŐ ÉS MEGRENDELŐ KÖZÖTT elsősorban a családi házépítésnél maradt fenn.
Itt ugyanis az építtető, adott esetben teljes megtakarítását, családja sorsát bízza tervezőjére, aki ezért a bizalomért cserébe képes a szakma szabályai szerint lefordítani az építtető által felvázolt igényeket.”
(Forrás: dr. Gáts Andrea ügyvéd: Egyre fontosabb a jó szerződés – tervezői szerződések és szerződésminták elméletben és gyakorlatban - megjelent a Tervezők Lapjának induló számában)Az építésügy átalakulása 2016-2018

• Egyszerű bejelentés megjelenése,
• Engedélyezési eljárások háttérbe szorulása
• Előzetes hatósági kontroll megszűnése (pl. beépítési követelmények előzetes tisztázása)
• Megnövekedett építtetői igények
• Szakági tervezői gárda kapacitáshiánya
• Szakképzett kivitelező vállalkozók hiánya
Eredmény: Generáltervezői szakmai kockázat növekedése?
Az egyszerű bejelentés szabályainak változásai

Helyi építési szabályok fokozottabb érvényesülése 2016. 05.13
Kötelező tervezői művezetés 2016 06.14-től
Kötelező felelősségbiztosítás 2017. január 1-től: tervezők, kivitelezők
Kiterjesztés a 300 m2 alatti meglévő lakóépületek bővítése, átalakítása esetére 2017. január 1.- től
Kiterjesztés a 300 m2 feletti új és meglévő lakóépületek bővítésére feltételek mellett

Tervezői felelősség – megosztható-e és kivel?
Új résztvevő: a felelősségbiztosítást nyújtó biztosító
Kire vonatkozik a tervezői felelősségbiztosítás?
Generáltervezőre
Építész tervezőre (ha építtetővel közvetlenül szerződik)
Szakági tervezőre (ha építtetővel közvetlenül szerződik)
A felelősségbiztosítás időtartama
Biztosítható cégek regisztrációs kötelezettsége a szakmai kamaránál
Tervezői tevékenység folytatásának feltételei
Tervezői művezetés
Általános eset
Tervezői művezetés kötelező esetei
Ki végezhet tervezői művezetést?
Tervezői művezetés díjazása
A tervező feladata és felelőssége
A tervező az Étv, és Ptk szerinti felelőssége
Szakági tervező igénybevétele

Építési engedély hatálya, módosítása
Építési engedélytől eltérés megváltozott szabályai
Bejelentési dokumentációtól eltérés
A tervező és a tervezői művezető bírságai
Milyen a jó szerződés?

Általában: megfelelő szerződéssel felek mind a tervezési folyamat, mind a későbbi kivitelezés folyamán a beruházásra koncentrálhatnak, így hatékonyabb, vagyis idő- és költségigény tekintetében előre kalkulálható beruházás következhet. A biztonságos jogi és finanszírozási környezet pedig minőségi tervezést és kivitelezést eredményezhet a szó minden értelmében.
Az egyszerű bejelentéssel érintett, 300 m2 alatti lakóépületek esetén: mint jelenlegi preferált célcsoport szerződéseinél erős az elvárás, hogy az közérthető, tömör, de mindkét fél szerződéses elvárásait tükröző legyen. Mind szerzői jogi, mind a tervezési program szakmai és jogi vonásait megrendelő megismerhesse, a felek az egyes szerződéses rendelkezések jogi következményévek tisztában legyenek.

A tervezési program tartalma
A beruházás költségkerete
A tervezési szerződés törvényi szabályai
A kiviteli terv szerződésének szabályai
Építészeti szerzői jog

Szabályozásának forrásai
Építészeti alkotások szerzői jogi elismertsége
A szerzői mű általános fogalma
Tervfajták szerzői jogi védelme
Védelmi idő
A szerző, közösen alkotott művek
a.) Szerzőtársakról beszélhetünk, ha több szerző közös művének részletei nem használhatók fel önállóan.
b.) Társszerzőkről van szó, ha a közösen létrehozott mű részei egymástól elkülöníthetők, önállóan is felhasználhatók (összekapcsolt művek).
c.) Együttesen létrehozott műről beszélhetünk, ha annak megalkotásában az együttműködő szerzők hozzájárulásai olyan módon egyesülnek, hogy a létrejövő egységes műből nem lehetséges az egyes szerzők jogait külön-külön meghatározni.
Közös jogkezelés lehetősége
Szerzői jog tartalma
Személyhez fűződő és vagyoni jogok
Felhasználási szerződés
Szerzői jog megsértésének következményei

1 pont

Dr. Gáts Andrea LL.M.
ügyvéd

Dátum Leírás Hely
2018-05-28 Debreceni Egyetem Műszaki Kar 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.

 Időszak kezdő dátuma: 2018-01-01

 Időszak záró dátuma: 2018-12-31
Korlátlan

Radics Beatrix

hbmepkam@net-portal.hu
hbmek.hu

Kamara tagjai, szakmagyakorlói számára.

Díjmentes

-

-

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft