OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2016-02-18 15:44:36  
Magyar Téglás Szövetség
- főtémakör: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
- altémakör: 9.17 Környezettudatos építészet •••
Postai címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
Telefonszám(ok): +36 1 201 7056
Fax: +36 1 201 7056
E-mail (elsődleges): iroda@teglasszovetseg.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.teglasszovetseg.hu
 

konferencia

240 perc (szünet és kreditigazolások kiadása nélkül)

„Tények és tévhitek a lakásépítések szabályozásának változásairól.
Minőség és sokoldalúság égetett kerámia építőanyagok alkalmazásával.”

Konferenciánkat azzal a céllal rendezzük meg, hogy az építész-, építőmérnök, gépészmérnök és ingatlanszakmai közönség széles körben, neves szakértőktől ismerhesse meg a lakásépítések szabályozásának változásaival kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, valamint az égetett kerámia építőanyagok felhasználásának rendkívül komplex témáját. E kettős célrendszerből kiindulva konferenciánk számos aktuális témát mutat be: a mintaház-tervek hazai történetének, a támogatott lakásépítésekre, illetve a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű lakóépületek építésére vonatkozó szabályozás változásának bemutatásától az égetett kerámia építőanyagok kortárs építészeti felhasználásáig, illetve egy speciális ősi kerámia szerkezet alkalmazásának témájáig jut el.

Program:
9,00-9,10 (10 perc)
Megnyitó
Kató Aladár elnök, Magyar Téglás Szövetség

9,10-9,55 (45 perc)
Mintaházak Magyarországon: történeti áttekintés és szakmai javaslatok
Perényi Tamás DLA tanszékvezető egyetemi docens, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Tartalom:
A 2015 őszén elfogadott nemzeti építészetpolitika a családiház-építés minőségének javítása érdekében mintatervek kidolgozását tartja szükségesnek. A mintatervek magyarországi megjelenésének több mint 100 éves története van, az egymást követő mintaterv-ciklusok megvalósult házai jelentős mértékben határozzák meg a települések építészeti összképét. A különböző indíttatású és karakterű tervek tanulsággal is szolgálnak: egy új mintaterv-ajánlat kidolgozásának legfontosabb kezdőlépése egy helyes program kialakítása, amihez nemcsak a jelen igényeit, hanem a múlt tapasztalatait is ismernünk kell. Az előadás során (a teljesség igénye nélkül) az 1900-as évek fordulója után készült mintaterveket, illetve azok jellemző elemeit ismertetjük, majd kitérünk a témával kapcsolatos szakmai javaslatok bemutatására is.

9,55-10,25 (30 perc)
Mit kell tudnia a tervezőnek és a kivitelezőnek a támogatott lakásépítésekkel kapcsolatban?
Párdi Zsófia projektvezető, Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Tartalom:
A tervezők és a kivitelezők jelentős mértékben tudják segíteni szakértelmükkel és tapasztalataikkal az építkező, otthonukat bővíteni kívánó családokat. A családok otthonteremtési kedvezménye (csok) idén életbe lépett módosítása, valamint az adóvisszatérítési támogatás szabályozása számos ponton érinti az épület tervezését, a költségtervezést, az ütemezést, az anyagfelhasználást. Már az igénylés előtt, illetve az építkezés során folyamatosan szükséges a családdal való egyeztetés, valamint a tervek monitoringja a támogatási szabályok maradéktalan betartása érdekében. Az előadás elsősorban az alábbi témákat járja körül: lakáscélok, mérethatárok, komfortossági kritériumok, energetika, igénylés és folyósítás, számlák benyújtása, áfa-visszaigénylés.

10,25-11,10 (45 perc)
Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel
Dr. Fellegi Nándor ügyvédjelölt és Dr. Vilczek Balázs ügyvéd, Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda
Tartalom:
2016.01.01. napjától jelentős jogszabályi változások léptek életbe az építésügy területén. Az építtető a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén köteles az építési tevékenységet az építésügyi hatóság részére bejelenteni (egyszerű bejelentés), építési engedélyeztetési eljárás lefolytatása azonban nem szükséges. A jogszabályi módosulás kihatással van az építési tevékenység helyi építési szabályzatokhoz való viszonyára, valamint megváltoztatja az építtetők és a tervezők felelősségi körét. A megváltozott jogi környezetben az építtetők építésjogi kérdéseikkel várhatóan a tervezőkhöz fognak fordulni, ezért az előadás célja bemutatni, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az építtetőnek milyen jogszabályokat kell betartania az egyszerű bejelentéstől az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállításáig.

11,10-12,10 (60 perc)
Ilyen lehet a (közel)jövő családi háza?
Kiss Benedek műszaki szaktanácsadó, Wienerberger Téglaipari zRt.
Tartalom:
Hogyan építsünk közel nulla energiaigényű családi házat? Milyen kerámia építőanyagok alkalmasak a szigorú követelmények betartására? Hogyan teljesít az e4 ház? A Wienerberger első magyarországi e4 háza már a szigorúbb energetikai követelményeknek megfelelően épült, áttekintjük tehát, hogy mit is jelent ez számokban, mennyivel teljesíti túl a ház a követelményszintet. Megvizsgáljuk azokat a szempontokat is, amelyeket nem szabályoznak szigorú előírások. Mitől lesz élhető a családi ház, mit jelent a magas lakókomfort, és hogyan érhetjük ezt el gazdaságosan? Miért éppen egy magastetős épületforma a megfelelő választás az e4 ház esetében? A ferde zárófödém mintapéldáján keresztül megmutatjuk, hogyan lehet olyan szerkezetet építeni, ami kerámia tetőcserepek és födémrendszer felhasználásával ilyen sokrétű követelményrendszernek is megfelel. Végül a már használatban lévő épület mérési eredményeit is áttekintjük: így visszaigazolást nyernek az építést megelőző számítások és becslések.

12,10-12,30 (20 perc)
SZÜNET

12,30-13,00 (30 perc)
Az átszellőztetett tetőhéjazat
Galovszky Ferenc alkalmazástechnikus, CREATON South-East Europe Kft.
Tartalom:
Az előadás a tetőszerkezetek rétegfelépítésével foglalkozik. Megvizsgáljuk a tetőfedőanyag és az alatta lévő szerkezetek kapcsolódását, a légréteget (a ki- és beszellőzés fontosságát), annak korszerű, szakszerű kialakítását és szerepét az épületenergetikában. Egy két példán keresztül ismertetjük a homogén tető- és falkapcsolatot, illetve azok borítását kerámia tetőcserepekkel. Külön kitérünk az alátéthéjazatok megválasztási kritériumaira, a légrés kialakítására és méretezésére az átforduló tető és homlokzat kapcsolatában. Ismertetjük az itt szükséges csomópontokat és a speciális kerámia-elemek beépítési szabályait.

13,00-13,30 (30 perc)
Katalán boltozat, a födém szépsége
Bálint Tamás vándorépítész, Kós Károly Egyesülés, Kvadrum Kft. és Keserű Balázs tervező építész
Tartalom:
A katalán boltozat mint térlefedő szerkezet bemutatása, építészeti alkalmazásának ismertetése, kitérve a lakóházak léptékének megfelelő építési megoldásokra. Röviden áttekintjük a katalán boltozat történetét, és megvalósult építészeti példákon keresztül adunk betekintést a katalán vidék eme ősi szerkezetének megismeréséhez. Kitérünk a szerkezettel kapcsolatba kerülő építészekre és életútjukra, különös tekintettel Raphel Guastavino és Antoni Gaudí személyére. Végezetül a mai modern szemlélet szerinti formálási lehetőségeket mutatunk be ezzel a kerámiaanyagú szerkezettel kapcsolatban.

13,30-14,00 (30 perc)
Konzultáció, a továbbképzési igazolások kiadása

Moderátor: Ladányi Ágnes ügyvezető, Magyar Téglás Szövetség

1 pont

1) Kató Aladár, Magyar Téglás Szövetség, elnök
2) Perényi Tamás DLA, okl. építészmérnök, BME Lakóépülettervezési Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
3) Párdi Zsófia, okl. közgazdász, Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület, projektvezető
4) Dr. Fellegi Nándor, jogász, Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt
5) Dr. Vilczek Balázs, jogász, Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, ügyvéd
6) Kiss Benedek, okl. építészmérnök, Wienerberger Téglaipari zRt., műszaki szaktanácsadó
7) Galovszky Ferenc, magasépítő technikus, CREATON South-East Europe Kft., alkalmazástechnikus
8) Keserű Balázs, okl. építészmérnök, egyéni vállalkozó, tervező építész
9) Bálint Tamás, okl. építészmérnök, Kós Károly Egyesülés, Kvadrum Kft., vándorépítész

Dátum Leírás Hely
2016-04-07 Expo Congress Hotel, SKY terem 1101 Budapest X. kerület, Expo tér 2.

 Időszak kezdő dátuma: 2016-02-15

 Időszak záró dátuma: 2016-12-31
80-120 fő

Szerdahelyi Ildikó, tel/fax:+36 1 201 7056, mobil: +36 30 997 4744, e-mail: iroda@teglasszovetseg.hu

iroda@teglasszovetseg.hu
www.construma.hu

részvétel feltétele: regisztráció
célcsoport: építész-, építőmérnök, gépészmérnök, energetikai szakemberek és ingatlanszakmai közönség

Díjmentes a regisztrációt követően

díjmentes

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft