OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2016-12-07 10:36:02  
Gáts Ügyvédi Iroda
- főtémakör: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
- altémakör: 8.9 A tervező szerepe a kivitelezés során (kivitelezés tervezői felügyelete), tervezői részvétel •••
Postai címe: 1139 Budapest, Váci út 19.
Telefonszám(ok): +36309937657
Fax:
E-mail (elsődleges): titkarsag@gatsugyved.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

Projektoros kivetítéssel nyújtott interaktív előadás folyamatos konzultációs lehetőséggel. A délelőtt folyamán valamennyi résztvevő a 4x45 perces plenáris ülésen kezdi meg a változások általános áttekintését, majd ebédet követően a délutáni szekció ülések

10x45 perc

Az építési folyamat változásainak áttekintése a 2016. évi eleji jogszabálymódosító csomagok tükrében a Magyar Építész Kamara tervezői, felelős műszaki vezetői, továbbá valamennyi, a témában érdekelt építőipari beruházó számára

Építőipar változásai 2016.

Délelőtti előadás

Általános rész

Az építési folyamat áttekintése a változások tükrében
• Módosító jogszabálycsomagok - változások 2015 -ben és 2016. január 1-től
o Intézkedési terv az építésügy átalakításáról
o Az új Kbt. és végrehajtási rendeletei
o Gazdasági növekedés törvénycsomag (Étv., ÁFA tv. mód.)
o A lakásépítés új szabályai (a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő rendeletcsomag)
 A lakóépület építésének egyszerű bejelentése
 A lakáscélú állami támogatások
 A lakásépítési támogatás
 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárás
o További várható változások
• Az építési folyamat fázisainak változása
o Egyszerű bejelentés
o Használatbavétel/hatósági bizonyítvány kérdése
o HÉSZ szabályainak betartása
o Építési engedély/bejelentés hatálya, módosítása
o Építés engedélytől eltérés
o Eltérés az egyszerű bejelentés műszaki tartalmától
• Egyszerűsített bejelentési, engedélyezési tervdokumentáció, teljes- és egyszerűsített kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi előírásai
• Az építési folyamat résztvevői, jogviszonyaik, összeférhetetlenségük – változások 2016-ban
• Építőipari (kivitelezői, felelős műszaki vezetői, tervezői, lebonyolítói, stb.) tevékenység vállalásának és megkezdésének feltételei szakmagyakorlás céges formában, egyéni vállalkozóként, alkalmazottként, várható változások

Szabálytalan tevékenység jogkövetkezményei
• A szakmagyakorlók feladata, szakmai felelőssége: megváltozott építőipari, polgári jogi szabályok megismerése
• Szakszerűtlen, jogszerűtlen vagy jogosulatlan tevékenység
• Szankciók a tervezés/kivitelezés folyamata alatt – építéshatósági, építésfelügyeleti bírságok változásai
• Tervezési hibából kivitelezési hiba – mindenki felel, aki nem vette észre? – I. rész
• Tervtől eltérő, hibás kivitelezés jogkövetkezményei, a szakmagyakorlók kártérítési felelőssége az épület tulajdonosával szemben – nem csak a kivitelező felel? – I. rész

Délutáni előadások

I. Szekció - Vállalkozás

Új közbeszerzési törvény általános hatásai az építési beruházások szempontjából
• Tervezési szolgáltatások kivétele, és következményei
• Az építési beruházást érintő új végrehajtási rendeletek
• Új intézmények az építési beruházásoknál
• Tenderterv helyett jóváhagyási terv
• Minősített ajánlattevők jegyzéke – kamarai cégjegyzékek
• A beruházáslebonyolítás szakmai szabályai

Gyakorlati útmutató haladó ajánlattevők számára az új beszerzési formák fényében
• Az új Kbt. hatálya
• A közbeszerzési értékhatárok, becsült érték számítása
• A közösségi és nemzeti szabályozás új rendszere
• Új eljárástípusok
• Kivételi körök változásai
• Az alkalmassági feltételrendszer hatályos szabályozása
• Az értékelés folyamatának főbb változásai, bírálat folyamata
• Szerződéskötés, módosítás, teljesítés
• Jogorvoslati eljárás új szabályai

EU forrásokból támogatott projektek elszámolása (kivitelezői szekcióval közös záróelőadás)
• Műszaki átadás-átvételi eljárások a támogatott projektek tükrében
• Készrejelentés, munkaterület átadás kérdései
• A helyszíni ellenőrzésének menete, gyakorlata
• A beruházási költség elszámolható és nem elszámolható elemei, indikátorok szerepe, jelentősége
• Az elszámolás szempontjából fontos események
• Az elszámoláshoz szükséges műszaki dokumentációk követelményei

II. Szekció - Generál kivitelezés

• Felelős műszaki vezető helyszíni feladatai, jogai és kötelességei
• Fővállalkozó kivitelező és alvállalkozó kivitelezők műszaki vezetőinek feladat- és hatáskör megoszlása, alvállalkozókkal kapcsolatos feladatok
• A műszaki átadás-átvételi és a használatbavételi eljárás gyakorlati tudnivalói
• Irányítás eszközei

Az építőipari dokumentációk helyes vezetése
• Hogyan dokumentáljuk magunkat helyesen?
• Egyszerűsített bejelentési, engedélyezési tervdokumentáció, teljes- és egyszerűsített kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi előírásai – szakági munkarészei
• Az elektronikus tervdokumentációk kezelése
• Az elektronikus építési napló vezetésének aktuális kérdései, készrejelentés, munkaterület átadás, alvállalkozói naplók lezárása
• Építési hulladék elhelyezésének és kezelésének dokumentumai
• Szankciók a kivitelezés folyamata alatt – építéshatósági, építésfelügyeleti bírságok hogyan kerülhetők el?
• Építési termékekkel kapcsolatos felelősség a kivitelezésben, a felelős műszaki vezető feladatai
• Építési termék építménybe történő beépítésének és helyettesítésének feltételei
• Építési termékek műszaki teljesítményigazolása

Szerződéskötési ismeretek
• A felelős műszaki vezető jogviszonyának fajtái
• Tartalmi és formai követelmények
• FMV munkajogi felelőssége
• Vállalkozási, vagy megbízási szerződés – eredmény, vagy gondossági felelősség?
• Felelős műszaki vezetői megbízási szerződés az új Ptk. szerint
• FMV nélkül végezhető kivitelezés

Felelős műszaki vezetői felelősség - megosztható-e és kivel?
• Fővállalkozó kivitelező és alvállalkozó kivitelezők műszaki vezetőinek felelősség megoszlása
• Szakmai felelősség a kivitelező, építtető felé
• Építtetői felelősség építőipari szabályai – szakszerűtlen, jogszerűtlen utasítás
• Tervezési hibából kivitelezési hiba – mindenki felel, aki nem vette észre? – II. rész

EU forrásokból támogatott projektek elszámolása (vállalkozási szekcióval közös záróelőadás)
• Műszaki átadás-átvételi eljárások a támogatott projektek tükrében
• Készrejelentés, munkaterület átadás kérdései
• A helyszíni ellenőrzésének menete, gyakorlata
• A beruházási költség elszámolható és nem elszámolható elemei, indikátorok szerepe, jelentősége
• Az elszámolás szempontjából fontos események
• Az elszámoláshoz szükséges műszaki dokumentációk követelményei

III. Szekció - Generál tervezés

• Építmények, épületek
• Általános és sajátos építmények
• Épületek: Tervfajták, dokumentációk, építészeti-műszaki dokumentáció
• Alapvető tartalmi követelmények
o Építmény: telepítése, kialakítása, általános követelmények
• Tervdokumentációk típusai felhasználás célja szerint
o Beruházás előkészítése
o Tervtanácsi, településképi véleményezés
o Bejelentési, hatósági, szakhatósági
o Kivitelezés
o Egyéb műszaki felhasználások

• A tervezők e-napló vezetésének kérdésköre, tervezői művezetők, kiviteli tervkészítők lehetőségei
• Építési termék rendelet
• Építési termékekkel kapcsolatos tervezői felelősség, a dokumentációkkal kapcsolatos tervezői feladatok
• Építési termék építménybe történő betervezésének feltételei
• Teljesítménynyilatkozat
• Az elektronikus tervdokumentáció kezelése
• Tervezőt érintő szankciók – építésihatósági, építésfelügyeleti bírságok hogyan kerülhetők el?

Tervezői felelősség - megosztható-e és kivel?
• Tervező feladata, törvényi felelőssége
• Tervezőtársak, szakági tervezők kényszerű szerzőtársak felelősség megoszlása
• Építtetői felelősség építőipari, polgári jogi szabályai – lehet, hogy magamnak is köszönhetem a károm?
• Tervezési hibából kivitelezési hiba – mindenki felel, aki nem vette észre?
• Generáltervezés, vagy szakágankénti építtetői megrendelés – előnyök, hátrányok
• Tervezői felelősségbiztosítás – mire jó és mire nem?

Szerződéskötési ismeretek
• Tartalmi és formai követelmények
• A tervezési program
• Szerződésminta és/vagy jogszabályi háttér ismerete
• Tervezői szerződés alanyai – ki, kivel, hogyan szerződjön?
• A szerződés tárgya – tervdokumentációk, szerzői felhasználási jogok, tervezői művezetés?
• Vállalkozási, vagy megbízási szerződés – eredmény, vagy gondossági felelősség? (tervezői művezetés)

Tervezők szerzői joga
• Építészeti alkotások szerzői jogi elismertsége, szabályozásának forrásai
• A mű fogalma - építészeti alkotás: az épület és annak terve
• A szerzői jogvédelem tárgyai – védendő tervfajták köre
• Épület látképének szerzői jogi védelme
• A szerző, közösen alkotott művek – szerzőtársak, társszerzők, együttesen létrehozott mű
• Közös jogkezelés lehetősége – rábíznám-e jogaim érvényesítését egy ARTISJUS- hoz hasonló szervezetre?
• Védelmi idő
• Szerzői jog tartalma
• Személyhez fűződő jogok
• Vagyoni jogok
• A szabad felhasználás esetei
• Szolgálati művek, munkaviszonyban készített tervek sorsa
• Szerzői jogok átszállása: öröklés, átruházás – mikor melyik lehetséges?
• A felhasználási szerződés - írásbeliség, tartalmi követelmények, díjazás
• Szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei

4x45 perces modul: 1 pont, összesen: 2,5 pont

Dr. Laczkó Katalin
Kiss Andor
Dulácska Zsolt
Gáts András
Dr. Gáts Andrea

Dátum Leírás Hely
2016-01-27 KÉSZ irodaház - nem nyilvános rendezvény 1095 Budapest IX. kerület, Mester utca 87.
2016-02-04 Tervezői és műszaki ellenőri továbbképzés - nem nyilvános rendezvény 1053 Budapest V. kerület, Magyar utca 36.
2016-12-20 Építőipar aktuális változásai - Tervezői felelősségbiztosítás (nyilvános esemény) 7624 Pécs, Boszorkány út 2. (Pécsi Tudományegyetem Műszaki Informatikai Kar A007-es terem )

 Időszak kezdő dátuma: 2016-01-14

 Időszak záró dátuma: 2016-12-31
minimum 25 fő

Dr. Gáts Andrea ügyvéd
+36309937657
titkarsag@gatsugyved.hu

titkarsag@gatsugyved.hu


Magyar Építész Kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlók: tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök, volt és leendő beruházáslebonyolítók

MÉK tagoknak 30% kedvezmény

50.000 Ft + ÁFA, MÉK tagoknak: 35.000 Ft + ÁFA

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft