OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2015-01-22 15:43:17  
Fejér Megyei Építészak Kamarája
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: 1.1 A tervezési program szerepe, előkészítése
Postai címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 23. fszt. 3.
Telefonszám(ok): 22-385 317, 22-784789
Fax: 22-385 317
E-mail (elsődleges): fejermek@fejermek.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: http://www.fejermek.hu
 

A szakmai továbbképzés programja:
8:30-9:00 Regisztráció
Megnyitó: Németh László elnök - Fejér Megyei Építészek Kamarája
1. Jogszabályi környezet ismertetése
9:00-10:45
Az új OTSZ 5.0 célja, háttere, felépítése, a lényegi változások bemutatása
Előad

7 óra

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Szakmai továbbképzés építészeknek – 2015. január 22.
( a 2014. március 05-től hatályos új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról )

Székesfehérvár, Szabadművelődés Háza (Fürdő sor 3.)

A továbbképzésen alapvetően a 2014. december 05-én kihirdetett 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletről
(hatályos 2015. március 05-től), az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról lesz szó. Az új szabályozás
nem a korábbi átdolgozása, hanem egy kockázati osztály besorolásra épülő teljesen új előírásokat
tartalmazó rendelet. Az új jogszabály felépítésében is eltér a korábbitól. A BM rendeletben kerülnek
megfogalmazásra a követelményértékek, a TvMI (Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben) tartalmazza majd
azon műszaki megoldásokat, amelyekkel a követelményértékek, az elvárt biztonsági szint kielégíthető.

A fentieken túlmenően a 2014-es évben számos, a tervezőket érintő jogszabályváltozás történt,
gondolva itt pl. az új Polgári Törvénykönyvre. A Ptk. nagymértékben megnövelte a tervezők, különös
tekintettel a munkára szerződő építész (generál) tervező felelősségét is, mely nem csak a saját
munkarészre terjed ki, hanem a szakági tervezők kiválasztására, munkájuk ellenőrzésére és
koordinálására. Elengedhetetlen, hogy az építész megismerje az új OTSZ előírásait, mivel az
épületekbe betervezett építési termékek és szerkezetek kiválasztásánál a teljesítmény orientált
tervezés során figyelembe kell venni a tűzbiztonságot, mint épülettel szemben támasztott alapvető
követelményt.

A továbbképzésen az előadók röviden bemutatják a főbb jogszabályi változásokat, a tervezői
felelősséget, az új OTSZ főbb változásait, a TvMI szerepét, alkalmazási módját, az építési termékek és
építményszerkezetek beépítésének, betervezésének és teljesítményjellemzőinek igazolási módját,
valamint számos gyakorlati példával illusztrálják előadásukat.

A továbbképzést követően az előadókkal konzultációs lehetőséget biztosítunk

2 pont

- Mészáros János tűzvédelmi szakértő, MMK, MÉK Tűzvédelmi Tagozat,
- Vizi Ignác – tű. őrnagy, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Mészáros János tűzvédelmi szakértő, MMK, MÉK Tűzvédelmi Tagozat,
- Lestyán Mária TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezetője,
- Orbán Imre építész tervező, Wienerberger Téglaipari zRt.

Dátum Leírás Hely
2015-01-22 Országos Tűzvédelmi Szabályzat 8000 Székesfehérvár, Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3.

 Időszak kezdő dátuma: 2015-01-01

 Időszak záró dátuma: 2015-12-31
35-40 fő

fejermek@fejermek.hu
fejermek@fejermek.hu

kamarai tagok és regisztrált szakmagyakorlók, építészmérnökök, mérnökök és szakmagyakorlók részére

Díjmentes

ingyenes

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft