OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2015-01-22 16:11:32  
Expositor Rendezvényszervező és Marketingtanácsadó Kft.
- főtémakör: 3. Egészség és biztonság
- altémakör: 3.1 Tűzvédelem, tűzmegelőzés
Postai címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
Telefonszám(ok): 06 1 460 11 80
Fax: 06 1 460 11 80
E-mail (elsődleges): expositor@expositor.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: http://www.expositor.hu
 

konferencia, továbbképzés, szakmai előadás, szakkiállítás

2015. február 19. 10.00-17.00 óra között 1 nap, előadások, kiállítói konzultáció együttes időtartama: 7 óra

XI. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia
Tervezzünk az új OTSZ 5.0 szerint lépésről – lépésre

A továbbképzés részletei:

A szakmai fővédnökségre a BM OKF részéről Dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató úr lett felkérve a szervező Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata részéről.
Szervezők: Budapesti és Pest-megyei Mérnöki Kamara
Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata
Szakmai támogatók: Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata,
Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete,
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

2015.március 05.-ével hatályát veszti a korábbi OTSZ, mellyel lezárul egy korszak a hazai tűzvédelem területén és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ 5.0) életbe lépésével elkezdődik az épületek kockázati alapú besorolásán alapuló tűzvédelmi tervezés.
Az új OTSZ felépítésében is eltér a korábbi szabályozástól. A rendeletben találhatóak meg a követelmények, viszont új elem, hogy az OTSZ-hez Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket (TvMI) készít el az OKF irányítása alatt működő Tűzvédelmi Műszaki Bizottság, mely irányelvekben a követelményeket kielégítő, megkívánt biztonsági szintnek megfelelő műszaki megoldások és számítási módszerek kerülnek kidolgozásra.
A rugalmasabb, megváltozott szemléletmódú új OTSZ egyre szélesebb lehetőséget biztosít a mérnöki módszerek alkalmazására, valamint azok megfelelőség igazolásához történő felhasználására, egyúttal megnöveli a tervezők felelősségét is az alkalmazott műszaki megoldások, a tervezés során meghatározott bemenő adatok megadása, az építési termékek és építmény szerkezetek kiválasztása tekintetében. Vége annak a korszaknak, amikor elég volt kiolvasni a követelmény értékeket a „tervezési” munka során.
Ma már elengedhetetlen a jogszabályi előírások hierarchiájának és tartalmának, a fogalmak, szabványi előírások, épületszerkezetek tűzvédelmi szempontból lényeges statikai hierarchiájának, építési termékek és építményszerkezetek teljesítmény jellemzői igazolási módjainak, a mérnöki módszerek és az alkalmazásukhoz szükséges bemenő adatok, stb. ismerete, ahhoz, hogy egy létesítmény esetében - figyelemmel a Ptk. iránymutatásaira és a tervezési programra is - a tervező a megfelelő tűzvédelmi teljesítményjellemzővel bíró műszaki megoldást a tervezési folyamat során meghatározza (nem kiválasztás!).
Az MMK Tűzvédelmi Tagozata és a szakmai szervezetek a konferencia program összeállítása során arra törekedtek, hogy gyakorlati oldalról, tematikusan felépített előadásokban mutassák be az egyes építményszerkezetek tervezési és kiválasztási elveit, miként kell azokat a teljesítmény orientált tervezésben kiírni, terveken feltüntetni és a megfelelőségük igazolásának milyen lehetséges módjai vannak.

A szakmai nap programja:

Megnyitó: Bérczi László tű. dandártábornok, Tűzoltósági Főfelügyelő BM OKF
Lengyelfi László ny. tű alezredes a MMK Tűzvédelmi Tagozatának elnöke
Levezető: Lestyán Mária, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
1 Blokk – Kezdeti lépések – felelőségi kérdések 10:00-12:15
1X60 perc Kockázati osztály meghatározása a gyakorlatban az új OTSZ szerint mintapéldákon bemutatva
Előadó: Érces Ferenc tű ezredes, Wagner Károly tű alezredes BM OKF (felkérés alatt)

1x30 perc Tervezői felelősség, ki miért felel az új OTSZ, Ptk. és a közelmúlt jogszabályi változásai alapján.
Előadó: Lestyán Mária, TSZVSZ Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezető
1X45 perc Tervezzünk tartószerkezetet és aktív oltó renszert az új OTSZ szerint
Előadó: Kulcsár Béla Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar - Tűz és Katasztrófavédelmi Intézet, okl. építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök

Kávé szünet: 12:15-13:00
2 Blokk - Szerkezet tervezés 13:00-15:15
1X45 perc Tervezzünk tűzgátló szerkezetet az új OTSZ és TvMI szerint
Előadó: Dr. Takács Lajos Gábor docens, BME Épületszerkezettani Tanszék, a Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke

1X45 perc Tervezzünk külső térelhatároló szerkezetet az új OTSZ szerint
Előadók: Tóth Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezetője és Geier Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezető helyettes, Építésügyi Minőségellenőrző Innováció Nonprofit Kft.,

1x45 perc Tervezzünk szakipari szerkezetet az új OTSZ szerint
Előadó: Marlovits Gábor TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat

Kávé szünet: 15:15-15:45
3 Blokk – Menekülés, mentés feltételeinek biztosítása 15:45-17:15
1x45 perc Tervezzünk hő- és füstelvezetést az új OTSZ szerint
Előadó: Nagy Katalin, Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének elnöke

1X45 perc Tervezzünk menekülést, mentést az új OTSZ szerint
Előadó: Lengyelfi László ny. tű alezredes a MMK Tűzvédelmi Tagozatának az elnöke

2 pont

Bérczi László tű. dandártábornok, Tűzoltósági Főfelügyelő BM OKF
Lengyelfi László ny. tű alezredes a MMK Tűzvédelmi Tagozatának elnöke
Érces Ferenc tű ezredes, Wagner Károly tű alezredes BM OKF (felkérés alatt)
Kulcsár Béla Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar - Tűz és Katasztrófavédelmi Intézet, okl. építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök
Dr. Takács Lajos Gábor docens, BME Épületszerkezettani Tanszék, a Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke
Tóth Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezetője és Geier Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezető helyettes, Építésügyi Minőségellenőrző Innováció Nonprofit Kft.,
Marlovits Gábor TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat
Nagy Katalin, Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének elnöke

Levezető: Lestyán Mária, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

Dátum Leírás Hely
2015-02-19 SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest XIV. kerület, Dózsa György út 1.

 Időszak kezdő dátuma: 2015-01-01

 Időszak záró dátuma: 2015-12-31
minimum 200 - maximum 800 fő

Kiss Zoltán, zoltan.kiss@expositor.hu, 70/633-52-72

zoltan.kiss@expositor.hu
www.tfh.hu

Részvételi díjas, nyilvános konferencia, előzetes jelentkezés, regisztráció

Díjmentes a meghívottak számára

bruttó 8.000,- Ft előregisztrálók részére kedvezményes
bruttó 12.000,- Ft helyszínen fizetve
A díjkedvezmény előregisztrációhoz kötött.

akkreditált szakmai továbbképzés

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft