OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2014-05-14 17:54:54  
Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
- főtémakör: 4. A megbízó és a társadalom követelményei, örökségvédelem
- altémakör: 4.3 Építészettörténet, korok belsőépítészete és a belső értékek kutatása, vizsgálata
Postai címe: 1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám(ok): 784-17-91
Fax: 784-01-07
E-mail (elsődleges): epitesztovabbkepzo@chello.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
 

szakmai továbbképzés előadás

4 óra

Virtuális építészeti séta történelmi magyar városokban: Az alföldi városok (Debrecen és a Három Város)

Az előadás a legjelentősebb, illetve legsajátosabb magyar városok történetét, ki- és átalakulásuk folyamatát mutatja be.
Az adott város történetét, változását tárgyalják keletkezésüktől napjainkig, a történeti időrend figyelembe vételével.

Téma: Debrecen, Nagykőrös, Kecskemét és Cegléd
-------

1.rész:
-Előzmények. Az Alföld természetrajzi képe a kora Árpád-korban. A megtelepülés folyamata, a világi és az egyházi közigazgatás kiépülése.
-Az első települések. A korai településhálózat sajátosságai, a terület „várostalanságának” okai és következményei. A kereskedelmi utak, sószállító utak városképző ereje. A településhálózat első átrendeződése (XIII. századi pusztásodás), és kapcsolata a tatárjárással. A kunok betelepítése.
-A városiasodás csírái. Az elődtelepülések kialakulása, várossá válása.
Az első privilégiumok (I. Károly, illetve I. Zsigmond).
-A városképző erők: ipar, kereskedelem, állattenyésztés.
-A török hódoltság hatása az alföldi mezővárosok életére, az alföldi „hász-városok” (Debrecen és a Három Város) megerősödése. A megerősödés folyamata (területi gyarapodás, lakosságszám növekedése). A reformáció szerepe az alföldi mezővárosok életében.

2. rész:
-Az alföldi mezővárosok szerkezete, határhasználata a török hódoltság idején. A település belsőségének és határának speciális szerkezete.
-Az alföldi mezővárosok élete, folyamatos kűzdelme a fennmaradásért. Az önkormányzat és a védelem szervezete, a védekezés speciális formái (aktív védekezés).
-Az ország visszafoglalása és következményei az alföldi városokra nézve. A török-kori településstruktúra és hierarchia továbbélésének akadályai és lehetőségei. A redemptio hatása a városfejlődésre és a határ használatára (a tanyák kialakulása).
-Az alföldi mezővárosok védműveinek feloldódása a településszerkezetben.

2 pont

Rabb Péter PhD.

Dátum Leírás Hely
2014-05-21 16.00 1052 Budapest V. kerület, FUGA Budapesti Építészeti központ - V. Petőfi S. u. 5.

 Időszak kezdő dátuma: 2014-01-01

 Időszak záró dátuma: 2014-12-31
25-100

Dobosné Fontana Vera
1013 Bp. Attila út 14.
T: 784-17-91, F: 784-01-07
etkht.szervezes@upcmail.hu

epitesztovabbkepzo@chello.hu
www.epitesztovabbkepzo.hu

Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése, részvétel az előadás teljes időtartama alatt.
Bármely szakmagyakorló csoport részére

nincs adat

2990,- Ft/fő

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft