OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-04-12 14:43:58  
ALUTA Klaszter
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: 1.1 A tervezési program szerepe, előkészítése
Postai címe: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 44. 345. iroda
Telefonszám(ok): 20/404-8600
Fax: 06-1/373-0754
E-mail (elsődleges): info@expertpoint.hu
E-mail (másodlagos): helga.kiss@expertpoint.hu
Weboldal:
 

Környezettudatosság a korszerű építészetben

220 perc 10.00-14.20

Környezettudatosság a korszerű építészetben

Construma kiállítás szakmai program előadásainak vázlata


1. Fenntarthatóság az Ingatlanfejlesztésben, a piac értékítélete - Dr. habil. Schrancz Mihály 40 perc
A Fenntarthatóság témakörének szélesebb fogalmi és tartalmi tisztázása,
Az ingatlanszektor és az építőipar ezzel kapcsolatos kihívásai, a lehetséges válaszok, irányok elméleti megfogalmazása,
Hogy áll a fenntarthatóság ügye?,
A mozgástér vizsgálata: a szabályozási, piaci, gazdasági, technológiai környezet rövid áttekintése,
Fejlesztői attitűdök, dilemmák


2. A LEED kreditek és ami mögötte van - a K&H irodaház tükrében - Szabó Tamás János DLA építész előadása 40 perc
Miközben az energiatudatos építészet mindennapi tervezési munkánk részévé vált, megjelentek azok a nemzetközi minősítési standardok is, melyek alapján a környezettudatos építési gyakorlat valamilyen szinten „mérhetővé” vált. Immáron közismert a BREEAM és a LEED rendszer, legalábbis ami a „brand”-et illeti. De vajon mi van a logó mögött, mennyire garanciák e rendszerek minősítései a „zöld” épületek létrejöttére, és ami még ennél is lényegesebb: mit jelentenek ezek a rendszerek a mindennapok tervezési-kivitelezési nyelvére lefordítva. Egy közelmúltban elkészül épületünk, a Millennium Városközpontban felhúzott bankszékház a LEED arany fokozatának megszerzését célozta meg, és immáron két év, LEED szerinti tervezés-kivitelezés után idő és alkalom nyílik arra, hogy számot vessünk e rendszer tervezési és kivitelezési vonzataival, tapasztalataival egy konkrét példa esetén. Az előadás tematikája követi a minősítés tematikáját: szisztematikusan végigvesszük a megcélzott kreditpontokat, az elvárásokat, azok kielégítését, külön hangsúlyt fektetve az építészeti, homlokzati konzekvenciákra. Cél az általános ideológiai megközelítés helyett konkrét példán bemutatni, hogyan érhető el a kívánt minősítési fokozat, felvállalva az ezzel együtt óhatatlanul „szárazabb” előadás minden ódiumát. Főbb érintendő kreditcsoportok:
1. Fenntarthatóság az építési terület kiválasztásában („Sustainable sites”)
2. Hatékonyság a vízfelhasználás területén („Water efficiency”)
3. Energiafelhasználás optimalizálása, az atmoszféra védelme („Energy & atmosphere”)
4. Építési anyagok kiválasztásának szempontjai („Materials&resources”)
5. Beltéri környezet minőségének alakítása a felhasználók egészségének védelmében („Indoor enviromental quality)
6. Innováció a tervezésben („Innovation in design”)


3. A K&H Irodaház kivitelezése a LEED előírások tükrében Varga Zoltán 20 perc
Előadásomban bemutatásra kerül az ALUFE Kft. által készített K&H Irodaház homlokzata. Az épület a nemzetközi „zöld épület” minősítő rendszer (LEED) szigorú előírásai szerint készült. Ezek az előírások egyaránt meghatározták a tervezést, a beépített anyagok származási helyét, minőségét. Részletesen szó lesz az épület homlokzatának tervezéséről, a gyártásról és a szerelésről. Bemutatásra kerülnek a különlegességnek számító elemes és kéthéjú szerkezetek, melyek jelenleg a homlokzatépítés csúcsát jelentik.


4. Design és fenntarthatóság - Nordic Light Offices - Dr. Paulinyi Gergely, DLA 20perc
Az előadás témaválasztásával a környezettudatos szemlélet, a társadalmi fenntarthatóság és a kortárs építészeti design megkerülhetetlen összefonódására kívánja felhívni a figyelmet. A Skanska fejlesztésében készülő és jelenleg a kiviteli tervfázisban járó Nordic Light irodaépület tervezési folyamata e három fő irány mentén haladt, folyamatosan vizsgálva azok összhangját, harmóniáját. A munka során az urbanisztikai és szociális illeszkedéstől az alkalmazott aktív és passzív energetikai eszközökig figyelemmel kísérhető az a holisztikus, komplexitásra törekvő tervezési szemlélet, mely a Mérték Stúdió sajátja. A majd egy éves munka végeredménye egy olyan, a XXI. század fenntarthatóság követelményeit központi kérdésként kezelő irodaépület lett, mely az előmínősítési eljárás során megkapta a LEED Gold fokozatot.5. Az energiatudatos építés és felújítás szereplői - Fegyverneky Sándor Okl.építészmérnök, Az ALUTA Egyesület elnöke 20 perc
• Állam mint szabályozó, támogató, intézményfenntartó, építtető
• Önkormányzat mint intézményfenntartó és építtető
• Európai Unio mint szabályozó, támogató
• Építtetők, épület ill. lakástulajdonosok
• Tervezők, kutatók, minősítők, oktatók
• Kivitelezők, építőanyaggyártók
• Szakmai és társadalmi szervezetek
• Bankok
• Sajtó

A felsorolt „szereplők” feladatait, lehetőségeit, tevékenységeik összefüggéseit tárja fel az előadás.
Miként lesz a szereplők közös és koordinált munkájából igen jelentős energiamegtakarítás, sok új munkahely és javuló környezeti állapot...


6. Korszerű nyílászáró működtető rendszerek energiatudatos alkalmazása - Dömötör Álmos 20 perc
A motorosan működtetett nyílászáró rendszerek intelligens alkalmazása jelentős energia megtakarítással jár. A technológia, a műszaki megoldások már ma valamennyi tervező és felhasználó, valamint épületüzemeltető számára elérhető. Ha már egy ajtót, vagy ablakot automatikusan (motorosan) működtetünk, akkor azok a külső környezetérzékelőkkel összekapcsolt tudatos automatikus alkalmazása egy adott épületen belül csökkentheti az épület fűtési, hűtési szellőztetési energiaszükségletét, azaz energiaforrásokra fordított költséget, a CO2 kibocsátást.


7. SCHÜCO Energy³ - További lehetőségek a környezettudatos homlokzat építésben Héjj Tamás 20 perc
Az Alukönigstahl Kft. a német SCHÜCO és a svájci JANSEN rendszerek kizárólagos hazai forgalmazójaként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az energiahatékony nyílászáró- és függönyfalrendszerek megoldásait a gyártók, építészek , beruházók számára elérhetővé tegye. Az „Energy2 = energiamegtakarítás x energiatermelés” jegyében az Alukönigstahl olyan ablak-, ajtó- és függönyfalrendszereket mutat be, melyek alacsony energiaszintű-, illetve passzívházakhoz is alkalmazhatóak, valamint az energiatermelést is középpontba állítja. Az energiatermelést a homlokzaton és a tetőfelületeken azokkal a SCHÜCO napelemes rendszerekkel valósíthatjuk meg, amelyek a SCHÜCO homlokzati- és nyílászáró rendszerekbe integrálhatóak, attraktív építészeti elemként. „A fenntarthatóság iránt elkötelezett építészetért” az Alukönigstahl Kft. mottója, mivel kiemelt feladatának tekinti, hogy a gyártókat, tervezőket, beruházókat a legkorszerűbb műszaki ismeretekkel lássa el.


8. Automata ajtók környezettudatos alkalmazása – Jámbor Árpád 20 perc
Alcím: Egy esszenciális épületelem
Témák:
- Főbejárati megoldások (szélfogók, klimatizálás)
- Füstgátlás, légutánpótlási, szellőztetési megoldások,
- Automata ajtók vs. egyéb mozgatott nyílászárók előállításakori környezeti terhelés összehasonlítása
Az előadás rávilágít arra, hogy az automata nyílászárók nem a klasszikus ajtók versenytársai, hanem a mai elvárásoknak, előírásoknak leginkább megfelelő épületgépészeti elemek, melyek egyszerre valósítják meg a kisebb környezetterhelés mellett az alacsonyabb összeggel megvalósítható, nagyobb felhasználási értéket adó praktikumot-, higiéniát-, tűzgátlást-, légutánpótlást-, szellőztetést- és biztonságot érintő kérdéseket.


9. C2C - Bölcsőtől a Bölcsőig, avagy az üveg, mint környezettudatos építőanyag – Solymosi Bernadett 20 perc
I. AGC és a „Cradle to Cradle” – Fenntartható kombináció
A minősítési rendszer bemutatása.
Az AGC, mint ezüst fokozatú, környezete iránt elkötelezett gyártó.
II. Planibel TRI – Passzív üveg az aktív élethez
Az AGC és a passzív házak.
III. Forradalmi újítások a lágybevonatos üvegek területén
Az AGC kifejlesztette az első háromrétegű nemesfém bevonatot.
…hogy épületeink ne váljanak környezeti teherré!

1 pont

Schranzl Mihály úr (BME), Szabó Tamás János DLA, Varga Zoltán, Dr. Paulinyi Gergely, DLA,
Fegyverneky Sándor, Dömötör Álmos, Héjj Tamás, Jámbor Árpád, Solymosi Bernadett

Dátum Leírás Hely
2012-04-19 Környezettudatosság a korszerű építészetben 10.00 -14.20 1101 Budapest X. kerület, Albertirsai út 10 E épület Tükör terem

 Időszak kezdő dátuma: 2012-04-11

 Időszak záró dátuma: 2012-12-31
200-220 fő

Kiss Helga vezető marketing menedzser, 06-20/404-8600, helga.kiss@expertpoint.hu, online jelentkezés

info@expertpoint.hu
http://www.construma.hu/konferencia-regisztracio

Magyar Mérnök kamarai tagság, Magyar Építész kamarai tagság és nyilvántartott műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők részvétele

Díjmentes a regisztrációt követően

díjmentes

2 pont

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft