OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-02-01 19:45:19  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- főtémakör: 6. Beruházás-lebonyolítás, az építési folyamat, üzemeltetés
- altémakör: 6.16 Az építési műszaki ellenőri tevékenység
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): 422-2501
Fax: 222-2405
E-mail (elsődleges): terc@terc.hu
E-mail (másodlagos): judit.nyuzone@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
 

kontakt

3 nap, napi 8 tanóra - összesen 24 tanóra

Az építési műszaki ellenőri tevékenység a közigazgatási és bírósági eljárások tükrében

Részletes tematika

1. nap - 8 tanóra
A közigazgatási eljárásokban az építési hatósági engedélyezési eljárások

- az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó főbb jogszabályok,
- az építési hatósági eljárások formai és tartalmi követelményei,
- a szakhatóságok bevonásának gyakorlata,
- az eljárások során tapasztalható, általánosítható hibák és hiányosságok a kérelmezők részéről,
- a kérelmek elutasításának főbb okai,
- a Ket. alapján a jogorvoslatok lehetőségei, és a II. fokon eljáró közigazgatási szervek gyakorlata

2. nap - 8 tanóra
Egyedi ügyek ismertetésével a bírósági gyakorlat bemutatása

- a kereset benyújtásának formai és tartalmi követelményei, és a közigazgatási bíróságok döntései
- a vállalkozási szerződéshez kapcsolódó hibás teljesítés miatti kárigények elbírálásának gyakorlata, különös figyelemmel a megosztott kárfelelősségre,
- a garanciális igényekkel kapcsolatos perek gyakorlata

3. nap - 8 tanóra
Igazságügyi szakértő a közigazgatási és a kártérítési perekben

Az igazságügyi szakértő egyedi ügyeken keresztül mutatja be az építési műszaki ellenőr felelősségét is érintő mulasztásokra visszavezethető tervezői és kivitelezési hibákat és hiányosságokat

5 pont

Czikrayné dr. Fekete Zsuzsanna jogtanácsos
Lantosné dr. Gál Ilona ügyvéd
Dr. Kézdi Miklós egyetemi tanár

Dátum Leírás Hely
2012-03-07 TERC Irodaház 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-05-09 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-01-01

 Időszak záró dátuma: 2012-12-31
10-60 fő

Nyuzóné Mohácsi Judit
tel.: 422-2518

judit.nyuzone@terc.hu

a MÉK illetékességi körébe tartozó felsőfokú és középfokú végzettségű építési műszaki ellenőrök, építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki érdeklődők

nincs adat

42.000 Ft + áfa / fő

Beadva 2012-re az MMK-hoz is
MMK korábbi törzsszáma: 01/2011/0111 - 7 kreditpont

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft