OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-02-01 19:46:42  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- főtémakör: 7. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: 7.9 Épületrekonstrukció
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): 422-2501
Fax: 222-2405
E-mail (elsődleges): terc@terc.hu
E-mail (másodlagos): judit.nyuzone@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
 

kontakt előadás

2 nap - napi 8 tanóra, összesen 16 tanóra

Régi épületek óvása és helyreállítása

Az előadás célja megismertetni a hallgatókkal a régi építési eljárásokat, anyagokat a rekonstrukciók lehetőségeit, hogy a programon elsajátítható ismeretek révén a résztvevők minél nagyobb jártasságot szerezzenek azok megóvásában.

1. nap – 8 tanóra (8x 45 perc)

1.rész (2 tanóra)
Habarcsok és vakolatok

· Mész alapú régi anyagok, eljárások és adalékok, korjellemző anyagok, megoldások, összetételek. Felismerésük, javításuk, toldásuk.
· Hidraulikus pótlékok, korai cementek, jellemzők, hibák, zsákutcák, tanulságos megoldások.
· Cementek fajtái, tulajdonságai, hibái, pótolhatóságuk.

2.rész (2 tanóra)
Szigetelés és védelem

· Fal és tetőszigetelések régi megoldásai, anyagok és módszerek. Ami menthető és javítható...
· A kővédelem régi, újabb és korszerű anyagai és eljárásai.
· Favédelem régi, újabb és korszerű módszerei, korjellemzők felismerése, régi megoldások kezelése és követése.

3.rész (2 tanóra)
Festések

· Különféle eljárások és technikák, freskó, secco, stukkó-lusztró, viaszos, plasztikus, kazeines, fésűs, stb.
· Új festékanyagok.
· Korjellemző megoldások, felismerésük, datálásuk, javításuk.
· A festések régi anyagai és az építés régi vegyi anyagai.

4.rész (2 tanóra)
Burkolatok és egyebek

· Régi padlóburkolatok – terrazzo, mozaik... –, korjellemző megoldások.
· A két világháború közötti építészet „modern” anyagai.
· Fa burkolatok és felületkezelésük.
· A sgrafittó és módszerei.
· A két világháború közötti építészet jellemző megoldásai.
· Üveg az építészetben. Régi üvegszerkezetek.

2. nap – 8 tanóra (8x 45 perc)

1.rész (2 tanóra)
Falszerkezetek

· Alapozások és falak anyagai, megoldásai, felismerés és datálás.
· Különféle korok jellegzetes hibaforrásai.
· Merevítések, lépcsőszerkezetek, másodlagos szer-kezetek és problémáik.
· A hibák felismerése és javítása.

2.rész (2 tanóra)
Boltozatok

· Dongás szerkezetek. Keresztboltozatok és belőlük levezetett boltozatok. Gömbhéjból származtatott szerkezetek, cseh- és csehsüvegboltozat. Kupolaboltozatok. Összetett szerkezetek, kolostor-, teknő- és szabálytalan boltozatok. Korjellemző boltozati megoldások.
· Szerkesztési elvek és építési módok.
· Méretezés, teherbírás.
· Hibák forrásai, javítások lehetőségei, megerősítések, átépítési lehetőségek.

3.rész (2 tanóra)
Fa szerkezetek

· Födémek fajtái, rendszerük, beépítésük, méretezésük. Tipikus hibaforrások, javítási lehetőségek.
· Tetőszerkezetek középkori megoldásai. Barokk tetőszerkezetek. A mai szelemenes és állószékes rendszerek kialakulása. Függesztett szerkezetek. Különleges egyedi szerkezetek és megoldások. Típusok, korjellemzők, adatok, hibaforrások. A javítás, a megtartás és a módosítás lehetőségei.
· Fa falszerkezetek. Előfordulási helyük, fajták, megoldások, hibaforrások.

4.rész (2 tanóra)
Korai beton és vasbeton szerkezetek

· Egykor létezett rendszerek, méretezések és építési elvek, építésük módja, szerkezeti részleteik és adataik, Monier, Koenen, Wünsch, Mátrai, stb. A korai szerkezetek felismerése és tipikus hibái.
· A 20. század első felének lakóházi szerkezetei, gerendás-béléstestes és egyéb előregyártott szerkezetek. Felismerésük, tipikus hibaforrások, javítási lehetőségek.

4 pont

Dr. Déry Attila, dipl. építészmérnök, vezető tervező

Dátum Leírás Hely
2012-02-09 TERC KFt. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-02-28 TERC Irodaház 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-05-15 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, PIllangó park 9.
2012-09-26 TERC Kft 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-01-01

 Időszak záró dátuma: 2012-12-31
30-60 fő

Nyuzóné Mohácsi Judit
tel.: 422-2518

judit.nyuzone@terc.hu

Jogosultsági vizsgával rendelkező és nem rendelkező építészeti- műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, településtervezők, a MÉK illetékességi körébe tartozó felsőfokú végzettségű építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, műszaki érdeklődők

nincs adat

19.800 Ft + áfa / fő

Beadva 2012-re MMK-hoz is.
MMK korábbi törzsszáma: 01/2011/0042 - 2 kreditpont

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft