OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-02-10 17:05:50  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- főtémakör: 6. Beruházás-lebonyolítás, az építési folyamat, üzemeltetés
- altémakör: 6.8 Költségbecslés
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): 422-2501
Fax: 222-2405
E-mail (elsődleges): terc@terc.hu
E-mail (másodlagos): judit.nyuzone@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
 

szakmai

1 nap - 7 óra

TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer II. modul – SILVER - oktatása


Tematika: A TERC V.I.P. SILVER program a BRONZ egységárgyűjtemény szintű adattárát ötvözi a GOLD program komplex tudásával. Jó egyvelege lett a két változatnak, javasoljuk mindazon felhasználóknak, akik nem szeretik a tudáskorlátokat, valamint nincs szükségük normagyűjtemény szintű adattárfeltöltésre. A tanfolyami ismeretek révén a résztvevők megismerkednek a költségvetés tételes összeállításával, az új költségvetés létrehozásától kezdve a tételek keresésén és kiválasztásán át a tételek mennyiségének megadásáig és a tételek sorrendjének meghatározásáig. A résztvevők megismerkednek a költségvetés tételeinek árazásával, árelemzéssel, az egységre jutó anyagár és díjköltség meghatározásával, az ezekkel kapcsolatos műveletekkel.

Tanfolyami tematika

Költségvetés összeállítása
Új költségvetés sablonból
Tétel kiválasztás
Tételek felhasználása korábbi költségvetésekből (Input költségvetés használata)
Tétel módosítás
Részköltségvetés összesítő használata
Szerkesztő panel
Mennyiség részletezése
Felmérési napló használat
Devizás költségvetés használata
Könyvjelzők használata
Komplex tételek és adattár használata
Tételek sorrendjének módosítása
Tételhez fűzhető megjegyzések
Input és aktív költségvetés számszaki összehasonlítása
Exportálás a költségvetésből
Importálás költségvetésbe
Tételek normahátterének megtekintése
Szöveges MS WORD (doc) és RTF export
Költségvetés megtekintése „fa” nézetben.


a képzés során megszerezhető kompetencia:
A tanfolyami ismeretek révén a résztvevők képesek lesznek költségvetés tételes összeállítására, új költségvetés létrehozására, a tételek keresésére és kiválasztására. A résztvevők megtanulják a költségvetés tételeinek egységre jutó anyagár és díjköltség meghatározását, az ezekkel kapcsolatos műveleteket.

a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
egyéni választás, önértékelés, érvényes regisztráció
Windows alapismeretek, a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-
készítő Programrendszer I. modul – BRONZ (Önköltség) – ismerete

képzési idő: 7 tanóra, azaz 7x45 perc, 9.00-14.50 között
a tanfolyami tematikai felosztás szerint

a képzés módszerei:
szakmai, kontakt előadás, csoportos képzés, egyéni géphasználat
3 óra elmélet + 4 óra gyakorlat = 7 tanóra

a résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása, a képzésről illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
az előadás meghallgatása, érvényes regisztráció után a 103/2006. (IV.28.) Kormány rendelet és a MÉK Továbbképzési Szakbizottság határozata szerint, a Továbbképzési Igazolás átadva a résztvevőnek és egyidejűleg a névjegyzéket vezetőnek is eljuttatva

a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:
a TERC Kft. rendelkezik a kontakt előadás, csoportos képzés, egyéni géphasználat, konzultáció, gyakorlat megfelelő, a MÉK továbbképzési pályázatában, a FAT akkreditációban (AL-1011) előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével

jelentkezés: folyamatos, a TERC Kft. elérhetőségein, a Magyar Építész Kamara által meghatározott határideig

1,5 pont

Molnár Miklós, építészmérnök,
Fekete László, villamosmérnök

Dátum Leírás Hely
2012-03-21 TERC Irodaház 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-04-18 TERC Irodaház 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-05-15 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-06-12 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-07-17 TERc Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-08-15 TERc Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-10-17 TERC Kft 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-11-14 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2012-12-12 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
10 fő

Nyuzóné Mohácsi Judit
tel.: 422-2518

judit.nyuzone@terc.hu


célcsoport: jogosultsági vizsgával rendelkező és nem rendelkező építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, településtervezők, a MÉK illetékességi körébe tartozó felső-, illetve középfokú végzettségű építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, érdeklődők

nincs adat

12.000 Ft+áfa/fő

Átfutó program, MÉK korábbi törzsszáma: 2009/11/024, korábbi megítélt pontérték: 1,5

MMK-hoz beadva 2012-re is, MMK korábbi törzsszáma: 01/2011/0012, korábbi megítélt pontérték: 1,5

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft