OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-04-12 15:31:43  
RQC Regionális Minőségbiztosítási Központ Kft
- főtémakör: 7. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: 7.4 Új építőanyagok, korszerű épületszerkezetek
Postai címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszám(ok): 72/522-613
Fax: 72/522-614/12
E-mail (elsődleges): rqc@rqc.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.rqc.hu
 

Szakmai előadások, gyakorlatokkal kiegészítve
Frontális képzés, az elmélet/gyakorlat aránya 85-15%

4 nap, 30 óra, 7,5 óra/nap

BETONTECHNOLÓGIA – nem csak betontechnológusoknak

• Fogalom meghatározások, jelölések, rövidítések
• A beton osztályozása
• Követelmények a betonra és azok vizsgálata
• Műszaki feltételek a betonra
• A frissbeton átadása
• A gyártásközi ellenőrzés
• A megfelelőség ellenőrzése és megfelelőségi fel-tételek
• A beton jelölése
• A vizsgálatok legfontosabb eszközei, előírásai
• A beépített beton vizsgálata
• Vizsga

----------------------------------------------------------------------------------------



Betontechnológia tanfolyam (008900)
(2011-ben MÉK 2008/11/061
2012-ben MÉK 2008/12/061)

TEMATIKA

1. MODUL: ALAPFOGALMAK, JELÖLÉSEK

1.1 Fogalommeghatározások, jelölések, rövidítések.
A résztvevők legyenek tisztában a szakmai fogalmakkal, jelölésekkel, rövidítésekkel.

1.2 A beton osztályozása.
Környezeti hatás, friss beton, konzisztencia osztályok, a legnagyobb szemnagyság szerinti osztály, a megszilárdult beton, nyomószilárdsági osztályok, testsűrűségi osztályok.

1.3 A beton jelölése.
A szabványban leírt jelölések ismertetése. Példák ismertetése a beton jelölésére az MSZ 4798-1:2004 szabvány előírásai alapján.

2. MODUL: KÖVETELMÉNYEK A BETONRA

2.1 A beton alapanyagai
A beton anyagai (kötőanyagok, adalékanyagok, víz, adalékszerek, kiegészítőanyagok, betonösszetétel (cement kiválasztása, adalékanyagok felhasználása, újrahasznosított víz), kiegészítőanyagok, adalékszerek, kloridtartalom. Kitéti osztályok (határérték, teljesítőképesség). Frissbeton (konzisztencia, cementtartalom, vízcement tényező, légtartalom, legnagyobb szemnagyság). Megszilárdult beton (szilárdság, testsűrűség, vízzáróság, tűzveszélyesség, fagyállóság, kopásállóság, a szilárd beton levegőtartalma).

2.2 Műszaki feltételek, betontervezés
Általános előírások, műszaki feltételek a tervezett betonra és az előírt összetételű betonra, műszaki feltételek az előírt szabványos betonra és az előírt iparági betonra.

2.3 A frissbeton átadása
A beton felhasználójának tájékoztatása a gyártó részére, a gyártó tájékoztatása a felhasználó részére, szállítólevél transzportbeton esetén, szállítási tájékoztató a helyszínen kevert beton esetén, konzisztencia a leszállításkor, a beton szállítása a felhasználás helyére, eltarthatóság.

2.4 Az előírt követelmények ellenőrzése, megfelelőségi feltételek
A tervezett beton megfelelőségének az ellenőrzése, a nyomószilárdság megfelelőségének ellenőrzése, a megfelelőségi feltételek a testsűrűségre, más tulajdonságok megfelelőségének az ellenőrzése (pl. konzisztencia, stb.), a hasító-húzószilárdság megfelelőségének az ellenőrzése, az előírt összetételű és előírt szabványos és előírt iparági beton megfelelőségének az ellenőrzése, mi a teendő nem megfelelőség esetén.

2.5 A gyártásközi ellenőrzés
Általános előírások, ellenőrzési rendszerek, jegyzőkönyvezés, dokumentumok, vizsgálatok, kezdeti vizsgálat, személyzet, eszközök, felszereltség, a beton alkotóanyagainak adagolása, a beton keverése, gyártásközi ellenőrzési eljárások.


3. MODUL: A MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSE

3.1 A vizsgálatok legfontosabb eszközei, előírásai
Szitavizsgálat, konzisztencia vizsgálatok, próbatestek készítése, mintavétel, mintavételi jegyzőkönyv, utókezelés, hitelesítés, kalibrálás, saját kalibrálás (pontosság ellenőrzés), nyilvántartás, dokumentálás, vonatkozó szabványok.

3.2 A beépített beton vizsgálata
Roncsolásos, és roncsolásmentes vizsgálatok Schmidt-kalapács, szónikus vizsgálat, fúrásos magmintavétel.

3.3 Egyéb beton szerkezetek és újdonságok
Az üzemi előregyártás, a különleges betonok, és betontechnológiák kérdései, a beton és vasbeton korróziós folyamatai.
Nanotechnológia az építőiparban, betontechnológiai alkalmazások.

4. Vizsga

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Órarend
Betontechnológia tanfolyam (00 8900 20), 2011-es azonosító: MÉK -2008/11/061
Helyszín:.változó, Időpont:.változó
Időbeosztás 1. Nap 2. Nap 3. Nap 4. Nap
9.00-10.30. Témakör: Fogalommeghatározások, követelmények, jelölések Témakör: A beton alapanyagai Témakör: Az előírt követelmények ellenőrzése, megfelelőségi feltételek Témakör: A vizsgálatok eszközei, előírásai
10.45-12.15. Témakör: A beton osztályozása Témakör: Műszaki feltételek, betontervezés Témakör: Gyártásközi ellenőrzés Témakör: A beépített beton vizsgálata
Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet
13.00-14.30. Témakör: A beton jelölése Témakör: A frissbeton átadása Témakör Gyártásközi ellenőrzés Témakör: Egyéb beton szerkezetek
14.45-16.15. Témakör: A beton alapanyagai Témakör: Az előírt követelmények ellenőrzése, megfelelőségi feltételek Témakör: A vizsgálatok eszközei, előírásai Témakör: Egyéb beton szerkezetek
Vizsga
A teljes, 30 órás tanfolyamot alkalmanként azonos előadó tartja meg, az alábbi személyek közül:
Előadók neve, végzettsége, titulusa:
1. Dr. Orbán József, okleveles szerkezetépítő mérnök, betontechnológus szakmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár (JPTE PMMF)
2. Nagy Sándor, okleveles építőmérnök, minőségvizsgáló szakmérnök, az ÉMI Pécsi Állomás nyugalmazott állomásvezetője
Az előadók részletes szakmai önéletrajzát az akkreditációs pályázathoz mellékeltük.
Pécs, 2011. november 23.
Puska József
ügyvezető igazgató

8 pont

Nagy Sándor (okl. építőmérnök, minőségvizsgáló szakmérnök)
Dr. Orbán József (okl. építőmérnök, betontechnológus szak-mérnök, tanszékvezető főiskolai tanár)

Dátum Leírás Hely
2012-02-08 február 08-09 és február 15-16 Budapest, Hunor Hotel. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 40.
2012-04-16 2012. április 16-17 Budapest, Hunor Hotel. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 40.
2012-04-23 2012. április 23-24. Budapest, Hunor Hotel. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 40.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-12-07

 Időszak záró dátuma: 2012-12-01
5-35 fő

Bodányi Győző
rqc@rqc.hu
7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Tel/fax: 72/522-613
Mobil: 30/973-35-73

www.rqc.hu

Nyilvános vagy kihelyezett tanfolyam, részvételi díjjal
Szakmagyakorlóknak ajánljuk
Tervezők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök és építési szakértők részére

nincs adat

108.000,- Ft/fő (+ÁFA)

MMK 8 pont MK-1/2009/110
MMK elbírálási száma: 2011-ben: MK-01/2011/0039, 2012-re folyamatban van
MMK továbbképzési pont értéke: 2011-ben 6 pont

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft