OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-10-19 19:34:19  
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara, illetve Debreceni Egyetem Műszaki Kar
- főtémakör: Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: Építészetelmélet, kortárs építészet elmélete •••
Postai címe: 4024 Debrecen, Wesselényi utca 6. 1/15.
Telefonszám(ok):
Fax:
E-mail (elsődleges): hbmepkam@net-portal.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.hbmek.hu
 

Nyilvános szakmai előadás, konferencia.

1 nap

XVII. NEMZETKÖZI MŰSZAKI KONFERENCIA
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI SZEKCIÓ
Bábel és/vagy Árkádia


Debreceni Egyetem Központi épület (Nagyerdő) X terem
2011. október 14. péntek

1. ÜLÉSSZAK
Levezető elnök: SZALAI András DLA építész, művészettörténész BME-DE

09:00 – 09:50 VALASTYÁN Tamás, PhD, habil filozófus, DE Magyarország
Anarchtiectonika, Az építészet esztétikai reflexióihoz
10:00 – 10:30 TILLMANN József dr. filozófus, MOME, Magyarország
Árkádiák Bábele
10:45 – 11:15 KERÉKGYÁRTÓ Béla, dr. filozófus, BME, Magyarország
„Tanuljunk meg lakni”. Participatív törekvések a bécsi lakásépítésben

10:15 – 11:45 KÁVÉSZÜNET

11:45 – 12: 15 HADIK András művészettörténész, Magyar Építészeti Múzeum, Magyarország
Építész álmok Árkádiától Bábelig
12:30 – 13:00 PRAKFALVI Endre művészettörténész, Magyar Építészeti Múzeum, Magyarország
Rimanóczy Gyula Debrecenben

13:00 – 14:00 EBÉD

2. ÜLÉSSZAK
Levezető elnök: VUKOSZÁVLYEV Zorán, építész PhD BME – DE

14:00 – 14:30 CSÁGOLY Ferenc, DSc, Kossuth díjas építész, akadémikus, MTA, BME, Magyarország
Hol vagyunk? Merre tartunk?
14:45 – 15:15 MASZNYIK Csaba, DLA építész, Magyarország
Árkádiában éltünk mi is
15:30 – 16:00 TURÁNYI Gábor, DLA, Ybl díjas építész, MOME, Magyarország
Folyamat és/vagy végeredmény

16:00 – 16:30 KÁVÉSZÜNET

16:30 – 17:00 GOLDA János DLA, Ybl díjas építész SZE, Magyarország
Érzékelés, emlékezés és látomás a pesti Duna-parton
17:15 – 17:45 SUGÁR Péter, DLA Ybl díjas építész, BME, Magyarország
Bábel, alaprajz, metszet, homlokzat
18:00 – 18:30 JANÁKY István, DLA, Ybl díjas építész, MOME, Magyarország
Levelek Árkádiából

-----------------------------------------------------------------------


BÁBEL ÉS / VAGY ÁRKÁDIA
AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETRŐL VALÓ GONDOLKODÁS PARADIGMÁI

„A nem tisztán mechanikus művészetekben nem elég azt tudni, hogy hogyan kell működni, mindenekelőtt azt fontos megtanulni, hogy hogyan kell gondolkozni.” (Marc-Antoine Laugier)

Metaforaként Bábel tornya, és maga a város, mint labirintus – hol pozitív, hol negatív konnotációkkal –, szokásosan többek között a monumentális, a megalomán, a jelképi jelentést hordozó reprezentatív építészet szinonimája. Árkádia viszont egyrészt a letűnt aranykor monumentumait, a régmúlt szépségét őrző, másrészt formai és eszmei harmóniát sugárzó vidék, ahol – átvitt értelemben is – az ember és alkotásai, valamint a természet idilli együttélése a jellemző. Bábel az emberi (nagyot) akarás jelképe, Árkádia az (elveszett) ártatlanság és (letűnt) szépség szimbóluma.
E két mitikus toposz időről-időre, kimondva és kimondatlanul is determinálta és determinálja az építészeti – az építészet közegében végbemenő – gondolkodást, és az építészetről való fogalmi és kritikai gondolkodást úgy, hogy a gondolati modellekben gyakran nem csupán a két toposzt elválasztó jellegzetességek érvényesülnek, hanem a lehetséges érintkezési pontok is.
A design szemléletű építészeti jelek alkalmazása mellett, az építészeti forma érzéki-konkrét minőségének megragadása is áthatja a kortárs építészeti kifejezés-módokat. Más szóval – Juhani Pallasmaa kifejezéseit kölcsönözve – „a szem építészete” mellett „az érzékek építészete”, és a róluk való gondolkodás egyaránt napirenden van.
A konferencia célkitűzése az, hogy az építészeti és építészetkritikai gondolkodásban az említett toposzok által kijelölt végletek közötti tartományban érvényes és aktuális, hazai és nemzetközi példákat mutasson fel – részben a kortárs alkotói praxisból, részben az építészetelmélet és a kritika területéről, esetleg a paradigmák történeti kontextusára és előzményeire is reflektálva.

2 pont

Prof. Puhl Antal DLA,
Szalai András DLA
Hadik Tamás művészettörténész, Magyar Építészeti Múzeum
Vukoszávlyev Zorán, építész PhD BME-DE
Cságoly Ferenc,
Masznyik Csaba DLA,
Turányi Gábor DLA,
Golda János DLA,
Sugár Péter DLA,
Janáky István DLA

Dátum Leírás Hely
2011-01-01 2011. október 14. péntek 09.00 órától 18.30-ig , Debreceni Egyetem Központi Épület (Nagyerdő) X terem

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31

HBM Építész Kamara – Varga Beatrix +3652/349-075
DE Műszaki Kar- Tóth-Szél Anita +3652/415-155/77760 m.

www.hbmek.hu www.mk.unideb.hu

Szakmagyakorlóknak és érdeklődőknek, valamint hallgatóknak

nincs adat

--

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft