OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-09-15 10:14:11  
ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET
- főtémakör: Az építészet stratégiájának prioritásai
- altémakör: Kulturális örökség védelme, épített környezet, táj és természeti környezet
Postai címe: 1014 BUDAPEST, TÁNCSICS M. U. 1.
Telefonszám(ok): 1 212-7615
Fax:
E-mail (elsődleges): SECRETARIAT@ICOMOS.HU
E-mail (másodlagos): erzsebet.kovacs@icomos.hu
Weboldal: www.icomos.hu
 

Elméleti képzés (előadások)
Műhelymunka 3-5 fős csoportokban, illetve fórum
A képzés témájához illeszkedő egyéni munka bemutatása
Tanulmányi út Egerbe, szakmai vezetéssel
1 napos tanulmányi út

5,5 nap, Összesen 41 óra

Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem
(41. EGRI MŰEMLÉKVÉDELMI NYÁRI EGYETEM)
Történeti terek és térkapcsolatok

(41th EGER SUMMER UNIVERSITY ON MONUMENT PROTECTION)
HISTORICAL INTERIORS AND EXTERIORS

----------------------------------------------------------------

TÖRTÉNETI TEREK ÉS TÉRKAPCSOLATOK

A nyári egyetem több mint négy évtizedes hagyományát követve, ebben az évben is jelentős és aktuális műemlékvédelmi alapkérdések bemutatását és tisztázását kívánja elősegíteni. Az idei, immár negyvenegyedik nyári egyetem során a történeti enteriőrök és exteriőrök, illetve kapcsolatuk jelentőségét, jellegzetességeit, mai használatát, hasznosítását segítő, vagy akadályozó sajátosságait az elmélet és a gyakorlat oldaláról közelítve fogjuk vizsgálni. Manapság gyakran tapasztaljuk, a történeti terek értékeinek figyelmen kívül hagyását, sőt gátlástalan pusztítását, legyen szó egy-egy épület, épületegyüttes, vagy közterület fenntartásáról, felújításáról, rehabilitálásáról, hasznosításáról. Holott ezek a terek és térkapcsolatok meghatározó tényezői az eredményes műemlékvédelemnek és tágabban az örökségvédelemnek, hiszen értő, kreatív kezelésük záloga lehet a bennük rejlő értékek fennmaradásának és hasznosításának.

Hagyományainkhoz híven a tervezett témakörök bemutatására és megvitatására a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatási eredményekre támaszkodva kerül sor, de tervezzük, hogy bemutatjuk a szemléletbeli és az elméleti háttér változásait is. Mindezek mellett a továbbképzésen résztvevő szakembereket esettanulmányok sorának elemzésével is segítjük annak érdekében, hogy mindennapi gyakorlati feladataikat minél eredményesebben tudják elvégezni. Természetesen a helyszíni bemutatók, fórumszerű programok és kiscsoportos foglalkozások ebben az évben is hozzájárulnak az elvek és az elmélet gyakorlati érvényesülésének megértéséhez és elsajátításához.

A nyári egyetem a választott témát:„Történeti terek és térkapcsolatok" kiváló hazai és külföldi előadók közreműködésével fogja bemutatni, lehetőséget biztosítva arra, hogy a hallgatók és az előadók megvitassák a felmerült kérdéseket. A hallgatók közvetlen tapasztalatcseréjét fórumszerű programok is segítik. A szokásos egynapos tanulmányút, valamint a félnapos egri látogatás célja, hogy az érdekelt szakemberek bevonásával a hallgatók megismerjék és értékeljék a tágabb régió, valamint Eger történeti belvárosában, a folyamatban lévő, illetve a közelmúltban elkészült témához illő példák tanulságait.

A kezdetektől napjainkig az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság dolgozza ki a nyári egyetem oktatási koncepcióját, szakmai programját és gondoskodik annak lebonyolításáról.

A nyári egyetem az élethosszig való tanulás keretében döntéshozók, műemlékes szakemberek, tulajdonosok, önkormányzati és örökségvédelmi szakemberek, valamint az elkötelezett civilek mozgásterét és megoldási lehetőségeit kívánja megvilágítani. Az ismeretek elsajátítását egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében gyakorlati feladatokkal is szeretnénk segíteni. Arra törekszünk, hogy a résztvevők ne csak jelen legyenek az előadásokon, hanem maguk is beszámoljanak saját tapasztalataikról.

A nyári egyetem az építészeti és műemlékes szakmán belül egyedülálló, itthon és külföldön is elismert továbbképzési lehetőség. Így nem véletlen, hogy a továbbképzés hallgatóinak sorában a hazaiakon kívül, rendszeresen üdvözölhetünk szakembereket a környező és Európa távolabbi országaiból, sőt más távoli földrészekről is Dél Amerikától Afrikáig, Japántól Indiáig. A nyári egyetemet a Budapesti Műszaki Egyetemen kívül akkreditált képzésnek fogadja el a leuveni Katolikus Egyetem Raymond Le Maire Intézete is. A továbbképzésben résztvevőknek a Magyar Építész Kamara akkreditációs bizottsága 2010-ben 10 kredit pontot ítélt a szabadon választható kategóriában.

A ROMÁN ANDRÁS NYÁRI EGYETEM PROGRAMJA
Elnök: Winkler Gábor


Június 30. csütörtök

15.00 óra MEGNYITÓ

16.00 óra A TÖRTÉNETI TÉR KÖRNYEZETALAKÍTÓ SZEREPE - A HELY SZELLEME (Winkler Gábor)
Előadó: Winkler Gábor (HU)

17.00 óra AZ ÉPÍTÉSZETI TÉR FOGALMÁNAK KIALAKULÁSA ÉS MAI HASZNÁLATA
Előadó: Mezős Tamás (HU)

18.00 óra TÖRTÉNETI TEREK, TÉRKAPCSOLATOK ÉS A FUNKCIÓ HARMÓNIÁJÁNAK SZEREPE
A MŰEMLÉKVÉDELEMBEN
Előadó: Fejérdy Tamás (HU)

19.00 óra VACSORA, NYITÓESTJúlius 1. péntek

9.00 óra PROMENADOLÓGIA
Előadó: Meggyesi Tamás (HU)

10.00 óra AZ ÉPÍTÉSZETI TÉR ALKALMASSÁGA ÉS MEGFELELÉSE
Előadó: Nagy Gergely (HU)

11.00 óra KERTMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK TEREI ÉS TÉRKAPCSOLATAI –
A TÖRTÉNETI KERT SZERKEZETE.
Előadó: Fatsar Kristóf (HU)Július 1. péntek délután

14.30 óra FÉLNAPOS TANULMÁNYÚT EGERBE
A TÖRTÉNETI VÁROS TEREI ÉS TÉRKAPCSOLATAI – ÉPÜLETEK ÉS KÖZTEREK

Bemutatják: Dely György (HU)
Kurzveil Mária (HU)


Július 2. szombat

9.00 óra FOGALMI ABSZTRAKCIÓ – MŰEMLÉKKULTUSZ A KORTÁRS SPANYOL ÉPÍTÉSZETBEN
Előadó: Koródy Anna, Vukoszavlyev Zorán (HU)

10.00 óra JAPÁN TEREK ÉS TÉRKAPCSOLATOK
Előadó: Kaszás Károly (HU)

11.00 óra AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÉS TEREI NÉLKÜLÖZHETETLENEK,
VAGY FIGYELMEN KÍVÜL HAGYHATÓK? A SIKERES HOLLAND MÓDSZER
Előadó: Koldeveijl, Eloy (NL)


15.00 óra HALLGATÓK FÓRUMA


Július 3. vasárnap
7.00 óra Tanulmányi kirándulás Szlovákiába:Pelsőc, Csetnek, Rozsnyó, Bettlér KIRÁNDULÁSVEZETŐK: Markušova, Tina (SK),Šmelková, Eva (SK), Lazarova, Eva (SK), Lőrincsikova, Szilvia (SK), Nagyova Brigitta (SK)


Július 4. hétfő

9.00 óra TÖRTÉNETI TEREK ÉS A VÁROSFEJLESZTÉS (VESZÉLY, VAGY LEHETŐSÉG)
Előadó: Aczél Gábor (HU)

10.00 óra VÁROSI TEREK ÉRTÉKŐRZŐ REHABILITÁCIÓJA NÉMETORSZÁGBAN
Előadó: Brenner János (DE)

11.00 óra VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK HATÁRA…
Előadók: Soós Gábor (HU)15.00 óra A VÁROSI TÉR JELENTŐSÉGE ÉS MEGŐRZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE –
A SZEGEDI, SZT. ISTVÁN TÉRI VÍZTORONY ÉS A TÉR REHABILITÁCIÓJA
Előadó: Fekete Zoltán (HU)

16.00 óra A VÁROSI TÉR JELENTŐSÉGE ÉS MEGŐRZÉSÉNEK HELYZETE HOLLANDIÁBAN
Előadó: Hendriks, Leo (NL)

17.00 óra A NAGYSZEBENI TÖRTÉNETI TEREK ÉS TÉRKAPCSOLATOK KULTURÁLIS HASZNOSÍTÁSA.
EGYEDI JELENSÉG, VAGY KÖVETENDŐ, KÖVETHETŐ PÉLDA ERDÉLYBEN?
Előadó: Guttmann Szabolcs (RO)

Július 5. kedd

9.00 óra TÖRTÉNETI KÖRNYEZET ÉS A KORTÁRS ÉPÍTÉSZET TÉRALAKÍTÓ SZEREPE,
ILLESZKEDÉSE
Előadó: Roth János (HU)

10.00 óra 19. SZÁZADI BELSŐ TEREK, 21. SZÁZADI IGÉNYEK (Mányi István)
Előadó: Mányi István (HU)

11.00 óra TÉRKAPCSOLAT ÉS ÁTJÁRHATÓSÁG – A GÖDÖLLŐI KASTÉLY HELYREÁLLÍTÁSA
Előadó: Máté Zsolt (HU)

délután: Szabad program

18.00 óra Zárás, diplomaosztás, díszvacsora, búcsúest


Július 6. szerda

Elutazás

7,5 pont

A NYÁRI EGYETEM ELŐADÓI
1. ACZÉL GÁBOR DLA, YBL-DIJAS ÉPÍTÉSZ, ELNÖK, MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG
2. BRENNER JÁNOS Prof. Dr. CÍMZETES EGYETEMI TANÁR
3. DELY GYÖRGY YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ, MŰEMLÉKVÉDELMI SZAKMÉRNÖK (HU)
4. FATSAR KRISTÓF DR. HABIL. TÁJÉPÍTÉSZ, TANSZÉKVEZETŐ, BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM (HU)
5. FEJÉRDY TAMÁS, DR. DLA, ÉPÍTÉSZ, A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ELNÖKHELYETTESE, AZ ICOMOS MNB FŐTITKÁRA (HU)
6. FEKETE ZOLTÁN TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ, VÁROSÉPÍTÉS –VÁROSGAZDASÁGI SZAKMÉRNÖK (HU)
7. GUTTMANN SZABOLCS ÉPÍTÉSZ, MŰEMLÉKVÉDELMI SZAKMÉRNÖK, AZ ERDÉLYI ÉPÍTÉSZKAMARA VEZETŐJE (RO)
8. KASZÁS KÁROLY DLA YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ (HU)
9. KOLDEWEIJ, ELOY Dr . A TÖRTÉNTI TEREK SZAKÉRTŐJE , AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÜGYNÖKSÉGE (NL)
10. KÓRÓDY ANNA ÉPÍTÉSZ (HU)
11. KOVÁCS ERZSÉBET DR. ÉPÍTÉSZ, MŰEMLÉKVÉDELMI SZAKMÉRNÖK AZ ICOMOS MNB ALELÉNÖKE (HU)
12. KURZVEIL MÁRIA ÉPÍTÉSZ, MŰEMLÉKI FELÜGYELŐ, KORMÁNYHIVATAL, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI IRODA (HU)
13. HENDRIKS, LEO ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, KUTATÓ, ÉPÍTÉSÜGYI, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÉPÍTÉSÜGYI INTÉZETE (NL)
14. MÁNYI ISTVÁN YBL-DÍJA S ÉPÍTÉSZ, (HU)
15. MÁTÉ ZSOLT DR., ÉPÍTÉSZ, TISZTELETBELI EGYETEMI TANÁR (HU)
16. MARKUŠOVÁ, TINA ÉPÍTŐMÉRNÖK, MŰEMLÉKVÉDELMI SZAKMÉRNÖK, IGAZGATÓ, KASSAI REGIONÁLIS MŰEMLÉKI HIVATAL (SK)
17. MEGGYESI TAMÁS. DR., YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ, PROFESSZOR EMERITUS BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM (HU)
18. MEZŐS TAMÁS CSC. DLA, EGYETEMI TANÁR, (HU)
19. NAGY GERGELY DR. , ÉPÍTÉSZ ,ELNÖK ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG (HU)
20. ROTH JÁNOS DLA, YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ, EGYETEMI DOCENS (HU)
21. ŠMELKOVÁ, EVA ÉPÍTÉSZ, IRODAVEZETŐ, ROZSNYÓI MŰEMLÉKVÉDELMI IRODA (HU)
22. SOÓS GÁBOR PHD, A KÖH NEMZETKÖZI ÉS TUDOMÁNYOS TITKÁRSÁGÁNAK MB. VEZETŐJE, VÖMNBT NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK REFERENSE (HU)
23. VUKOSZÁVLYEV ZORÁN, PHD, ÉPÍTÉSZ ADJUNKTUS A BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK (HU)
24. WINKLER GÁBOR DR YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ, PROFESSZOR EMERITUS, SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM (HU)

Dátum Leírás Hely
2011-01-01 2011. június 30-július 5. , Eger

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
Elméleti képzés: 40-50 fő Tanulmányi út 40-50 fő Kiscsoportos mű

DR. KOVÁCS ERZSÉBET
1014 BUDAPEST, SZENTHÁROMSÁG TÉR 6. MFSZT. 44.
06 1 212-7615, erzsebet.kovacs@icomos.hu

www.icomos.hu www.ramnye.hu

Kamarai tagság, illetve felsőfokú végzettség,

nincs adat

MMK elbírálásra benyújtva.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft