OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-06-01 18:01:50  
RQC Regionális Minőségbiztosítási Központ Kft.
- főtémakör: Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: Épületszerkezetek
Postai címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszám(ok): 72/522-613 30/973-35-73
Fax: 72/522-614/12
E-mail (elsődleges): rqc@rqc.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

Szakmai előadás, gyakorlatokkal kiegészítve
Frontális képzés, az elmélet/gyakorlat aránya 83-17%

3 nap, 24 óra, 8 óra/nap (45 perces órákkal)

Építési technológiák – egyből jót!

• Falazatok (4 óra)
• Födémek és aljzatok (4 óra)
• Fal- és födémzsaluzatok (8 óra)
• Ácsszerkezetek (4 óra)
• Szigetelések (4 óra)
• Vizsga (1 óra)

---------------------------------------------------------------------------------

I. Modul: Falazatok

A modul célja:
A résztvevők ismerjék meg a különböző anyagú (pl.: égetett agyag, pórusbeton vagy beton falazó elemekből készülő) falak kivitelezése során betartandó, a tervezett geometriai méretek (be)tartása szempontjából döntő jelentőségű alkalmazástechnikai előírásokat és kivitelezési fogásokat.
Ismerjék meg a falazatokhoz csatlakozó szerkezetekre vonatkozó mérettűrések összefüggése-it. Ismerjék meg azokat a hiba-lehetőségeket, amiket már a falazatok készítése során elkövethetnek, és így azok megnehezítik, vagy ellehetetlenítik a később készülő csatlakozó szerkezetek megfelelő kialakítását.

Követelmények:
Olyan alkalmazástechnikai előírások ismerete, amiket figyelmen kívül hagyva a falazatok kivitelezése során olyan geometriai eltérések keletkeznek, amik károsan hatnak a csatlakozó
• födémek
• nyílászárók
• válaszfalak,
• kémények
• hő-, hang, és vízszigetelések
• kerámia és szerelt burkolatok,
• beépített bútorok,
• és egyéb szerkezetek megfelelő és szakszerű kialakítására.

2. Modul: Födémek és aljzatok

A modul célja:
A résztvevők legyenek tisztában a gerendás, kéregbetonos és monolit vasbeton födémekhez alsó oldalukon, illetve ezen födémekhez és más aljzatokhoz felülről csatlakozó szerkezetek megfelelő kialakításával.

Követelmények:
Olyan alkalmazástechnikai előírások ismerete, amiket figyelmen kívül hagyva a födémek alsó oldalán, illetve a födémek és egyéb aljzatok felett olyan geometriai eltérések keletkeznek, amik károsan hatnak a csatlakozó
• vakolatok, kellősítések, glettelések és aljzat kiegyenlítések,
• hő-, hang, és vízszigetelések,
• hideg- és melegburkolatok,
• és egyéb szerkezetek megfelelő és szakszerű kialakítására.

3. Modul: Fal- és födémzsaluzatok

A modul célja:
A résztvevők ismerjék meg a korszerű nagytáblás zsaluzati rendszerek által nyújtott lehetősé-geket és előnyöket. A rendszerek alkalmazásával elérhető előnyök megismerése az egyedileg készített zsaluzatokkal szemben. A leggyakrabban használatos zsalurendszerek összehasonlítása: azonos jellemzők és különbségek ismertetése. Fejlesztési irányok megismerése. A zsalu-rendszerek szélsőséges műszaki körülmények közötti alkalmazási lehetőségeinek bemutatása esettanulmányokon keresztül.
Követelmények:
A zsalurendszerek legfontosabb elemeinek átfogó ismerete. Támasztások, zsalutáblák, kapcsoló elemek, formaleválasztó anyagok. Födémek és falak zsaluzatai, pillérek zsaluzása. A zsaluzatokra vonatkozó erőtani, alakváltozási és munkavédelmi követelmények megismerése. A zsalurendszerek aktuális fejlesztési irányainak megismerése.
Gyakorlat:
Gyakorlat az oktatás helyszínén, a tanteremben: a résztvevők által használt zsalurendszerek alkalmazása során felmerült műszaki problémák megoldása csoportmunka keretében.

4. Modul: Ácsszerkezetek

A modul célja:
A résztvevők ismerjék meg a hagyományos fa, illetve a szeglemezes szerkezetű fedélszékek kivitelezése során betartandó, a tervezett geometriai méretek (be)tartása szempontjából döntő jelentőségű előírásokat és kivitelezési fogásokat.
Ismerjék meg a fedélszékekhez csatlakozó szerkezetekre vonatkozó mérettűrések összefüggéseit. Ismerjék meg azokat a hiba-lehetőségeket, amiket a fedélszékek készítése során elkövethetnek, és így azok megnehezítik, vagy ellehetetlenítik a később készülő csatlakozó szerkezetek megfelelő kialakítását.
Követelmények:
Olyan alkalmazástechnikai előírások ismerete, amiket figyelmen kívül hagyva az ács-szerkezetek külső és belső oldalán olyan geometriai eltérések keletkeznek, amik károsan hatnak a csatlakozó
• tetőfedések (kerámia, beton, fémlemez, bitumenes zsindely),
• tetősík ablakok,
• kémények,
• hő-, hang, és vízszigetelések,
• deszka-, építőlemez és gipszkarton aljzatok,
• lambéria és egyéb burkolatok megfelelő és szakszerű kialakítására.

5. Modul: Szigetelések

A modul célja:
A résztvevők ismerjék meg a hő-, hang és vízszigetelések anyagainak csoportosítását, az egyes anyagok speciális felhasználási lehetőségeit és az egyes anyagok különleges feltételek között kihasználható tulajdonságait. Ismerjék meg a víz elleni szigetelések elvi megoldási módjait a szigetelés nélküli építménytől a vízhatlan szigetelésig. Általános ismeretek meg-szerzése a víz elleni szigetelések működési elveiről, valamint arról, hogyan kell ezeket figyelembe venni a tervezés és a kivitelezés során.

Követelmények:
• A szigetelő anyagok csoportosítási módjainak ismerete.
• A hő- és hangszigetelő anyagok azonos és eltérő tulajdonságainak ismerete.
• A víz elleni szigetelések helyes megoldásai összetett igénybevételek esetén.
• A víz elleni szigetelések (tervezett és kivitelezett) kialakítása során elkövetett leggya-koribb elvi hibák elkerülése.

V. Vizsga

Követelmények:
A tanfolyamon való részvétel - naponta vezetett - jelenléti íveken történő igazolása.
A tanfolyam résztvevői írásbeli tesztvizsgát tesznek. A helyes válaszokra adott pontszámok érjék el a lehetséges, megszerezhető pontszámok 70%-át.

4,5 pont

- Herbert Gábor (okl. építőmérnök)
- Kittka Péter (okl. építőmérnök)
- Bodányi Győző (okl. építőmérnök, épületszigetelő szakmérnök

Dátum Leírás Hely
2011-01-01 Változó helyszíneken, évente több alkalommal meghirdetve. 2011-ben várható első időpont: szeptember vége – október eleje, Budapest, Hunor Hotel, Pünkösdfürdő u. 40. , Változó helyszíneken

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31

Kapcsolattartó neve: Bodányi Győző
- e-mail cím: rqc@rqc.hu
- levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
- tel: 72/522-613, fax: 72/522-614/12
mobil: 30/973-35-73

www.rqc.hu

- Nyilvános vagy kihelyezett tanfolyam, részvételi díjjal
- Szakmagyakorlóknak ajánljuk
- Tervezők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök és építési szakértők részére

nincs adat

90.000,- Ft/fő + 25% ÁFA

MMK-hoz elbíráláshoz benyújtva.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft