OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-05 20:09:19  
Ars Topia Alapítvány
- főtémakör: Környezetépítészet, környezetalakítás, tájépítészet
- altémakör: Gyűjteményes kertek, természetvédelmi illetve műemlékvédelem alatt álló zöldfelületek tájépítészeti szakvezetéssel történő szakmai látogatása
Postai címe: 1111 Budapest, Budafoki út 53.
Telefonszám(ok): 06 1 365 18 05
Fax:
E-mail (elsődleges): arstopia@arstopia.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.arstopia.hu
 

Szakmai előadás és bejárás

4 óra

FÁNK
Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tervezett szakmai program

Élőhely és gyűjteményrekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben
KMOP-3.2.1/B-2008-0002A Fővárosi Állat- és Növénykert az ország leglátogatottabb intézménye. A Kert elsődleges - állatok bemutatására irányuló – tevékenységén túl az elmúlt évtizedben fokozatosan erősödött a botanikai értékek bemutatása is, illetve e területen jelentős fejlesztések történtek és történnek jelenleg is. A főváros szívében elhelyezkedő Kert egyben jelentős értéket képviselő botanikai élőgyűjtemény is, amelynek ismeretterjesztési és szemléletformálási szerepe országos szinten is meghatározó. A FÁNK a hagyományos ismeretterjesztő funkciókon túl - amely elsősorban a növények megismertetése - ma már a természetvédelmi és ökológiai szemléletű nevelés egyik alappillére is.

A 2010. évi - évtizedek óta nem látott léptékű - kertrekonstrukciós munkák a Nagy-tó és a Sziklakert területére összpontosulnak.

A Nagy-tó vizes élőhely rekonstrukció feladatai:
- kerttörténeti rekonstrukció, a több mint 150 éve épült tó újjáépítése, tájképi látványainak feltárása és újak létrehozása,
- a Nagy-tó ökológiai állapotának javítását célzó, energia- és víztakarékos komplex vízellátási rendszer kiépítése,
- a FÁNK saját madárállománya és a berepülő vízi madarak számára fészkelési lehetőség biztosítása,
- az itt élő madarak számára háborítatlan, a látogatóktól elválasztott természetközeli élőhelyüket megidéző élőhely kialakítása,
- az invazív faállomány ütemezett, fokozatos leváltása, figyelembe véve a tavon élő madarak életciklusát és igényeit. A koros fák értékelése, egészségügyi kezelése Fakopp rendszerű ultrahangos vizsgálaton alapult,
- a tó medrének és partjának természetközeli megújítása, vízparti zonáció kialakítása és betelepítése veszélyeztetett és megszűnő természetes élőhelyekről.

A Sziklakerti speciális élőhely rekonstrukció feladatai:
- a sziklai növényvilág, illetve nyílt- és zárt sziklagyepek, mint a régió hegyvidéki részeire jellemző élőhelytípusok bemutatása,
- Magyarországon egyedülálló sziklakert kialakítása (nagy léptékű sziklakibúvások építése) a kistájra jellemző kőzet (mészkő) felhasználásával,
- a kitett sziklai élőhelytől a karsztbokorerdei elemekkel elválasztott szurdokerdőkre jellemző növényzet kialakítása, benne csörgedező csermely létesítése, amely a Nagy-tó komplex vízrendszerének része,
- ex situ védelemre alkalmas élőhelyek kialakítása és betelepítése veszélyeztetett és megszűnő természetes élőhelyekről.


A projekt gyűjteményes kerti szempontból egyidejűleg törekszik érvényesíteni az attraktív kertépítészet, a nagyobb kertegységekben való gondolkodás, a botanikai gyűjteményfejlesztés, a honos fajok és élőhelyek bemutatása és az ex-situ természetvédelmi génmegőrzés szempontjait, üzemeltetési szempontból pedig a fenntarthatóságot szem előtt tartó rendszerszemléletet, a víz- és energiatakarékosságot, illetve a biológiai egyensúlyt javító műszaki megoldásokat.

A továbbképzés a megvalósult projekt vetítéses ismertetésével indul. A projekt elvi alapjait – a terület tájökológiai viszonyai, a botanikai gyűjtemény és a gyűjtemény fejlesztési lehetőségei, az élőhely-rehabilitáció határai , az aktív természetvédelem lehetőségei városi környezetben - a projektgazda, a tervező tájépítészek és a botanikus szakértő mutatja be. Áttekintjük a projekt megvalósulásának fázisait, a fordulópontokat és a buktatókat is. A helyszíni bejárás során az elkészült projektet a kivitelező mutatja be a műszaki ellenőr és a tervezők segítségével.

A továbbképzés ingyenes, ám a belépéshez felnőtt csoportos jegy váltása szükséges (1600 Ft/fő).

A szakmai továbbképzésre – a megvalósult projekt speciális jellege miatt – tájépítészeket várunk. A projekt szívét adó növénytelepítések társulás- és fajismertetései, az ex situ védelem értékelése a társszakmák számára érthetetlen és érdektelen lenne.

Budapest, 2011. április 12.

Szűcs Gábor, az Ars Topia Alapítvány elnöke
Vincze Attila, szervező
okl. táj- és kertépítész vezető tervező

2 pont

Vincze Attila okl. táj- és kertépítész vezető tervező
Szabó Ágnes tájépítész mérnök
Nemes Zoltán okl. táj- és kertépítész mérnök
Kecskés Ferenc botanikus
Madácsi Gábor, kivitelezés, Lyra Florae Kft.
Zsigmond Vince, FÁNK, Fejlesztési csoport vezetője

Dátum Leírás Hely
2011-06-10 15:00 1146 Budapest XIV. kerület, Fővárosi Állat- és Növénykert, 1146 Bp. Állatkerti krt. 6-12.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
10-40 fő

Vincze Attila
Jelentkezés telefonon vagy e-mailen:
06 1 365 18 05, 06 30 626 77 57
der.judit@pagonyiroda.hu

der.judit@pagonyiroda.hu
www.arstopia.hu

Táj- és kertépítész mérnök végzettségűek számára nyilvános előzetes jelentkezés alapján.

Díjmentes, de önköltséggel

Ingyenes, az Állatkertbe való belépéshez felnőtt csoportos jegy váltása szükséges (1600 Ft/fő)

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft