OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-05 14:25:07  
BME Mérnöktovábbképző Intézet
- főtémakör: Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: Épületenergetika •••
Postai címe: 1111 Budapest, Egry József u. 1.
Telefonszám(ok): 463-2471
Fax: 463-2470
E-mail (elsődleges): info@mti.bme.hu
E-mail (másodlagos): evameszaros@mti.bme.hu
Weboldal: www.mti.bme.hu
 

Szakmai előadások és gyakorlati bemutató

40 óra, 5 napon át (hetente egy-egy meghatározott nap, napi 8x45 perc)

Felkészítő az épületenergetikai követelményrendszerre és tanúsításra,
egységei és tartalma (2006 januártól kezdődően, szemeszterenként megújítva):

-EU és hazai irányelvek, szabványok, rendeletek és tervezetek, az épületenergetikai követelményrendszer lényege, felépítése
-épületek energiaigényének számítása tervezésénél
-épületek energetikai minőségének tanúsítása
-mintapéldák
-szoftver háttér és alkalmazás, önfelmérő teszt dolgozat minta, naprakész információk
-mellékletek: legfontosabb szabványok CD-je, vizsgatematika előzetes tervezet, további szakirodalom

Célja: Épületeink átlagos energiafogyasztása 2-3-szorosa a fejlettebb országokban megszokottnak. Ezt fokozatosan csökkenteni szükséges (lásd a 2002/91/EK EU irányelvet!). Ezt a folyamatot segíti elő az épületenergetikai követelményrendszer és tanúsítás. Ennek alaprendelete 2006-ban már hatályba lépett.

A tanfolyam során a résztvevők – a közeljövőben megjelenő további rendeleteket, azok rendelet-tervezeteit is figyelembe véve – felkészülnek a feljogosított vizsgabizottság előtti vizsga letételére. A sikeres vizsga az egyik feltétele a szakértői tevékenységhez szükséges mérnök-, illetve építész-kamarai regisztrációnak.
Terjedelme: kb. 400 oldal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A képzés célja:
Épületeink átlagos energiafogyasztása 2-3-szorosa a fejlettebb országokban megszokottnak. Ezt fokozatosan csökkenteni szükséges (lásd a 2002/91/EK irányelve és annak új, nemrég megjelent, szigorított változatát!). Ezt a folyamatot segíti elő az épületenergetikai követelményrendszer és tanúsítás. Ennek alaprendeletei az évek során már hatályba léptek.

A képzés során a résztvevők is felkészülnek a feljogosított tanúsítói vizsgabizottság előtti vizsga letételére. A sikeres vizsga az egyik feltétele az – épületenergetikai szakértői illetve tanúsítói tevékenységhez szükséges – mérnök-, illetve építész- kamarai bejegyzésnek. A tanúsítói tevékenységhez a kamarák szerint már nem szükséges kamarai tagság.
A tantermi gyakorlatok során számpéldák megoldásával, a terepgyakorlatok során épületszerkezeti-, és épületgépészeti rendszer- felismeréssel foglalkoznak a hallgatók.

Célcsoport:
Épület-energetikával, -energiagazdálkodással és létesítményüzemeltetéssel/gazdálkodással foglalkozó tervezők, szakértők, vállalkozók, akik Magyarország energiafelhasználásának kb. 40 %-át kitevő, mintegy 400 PJ/év fogyasztás csökkentésével kívánnak foglalkozni, tervezési munkáikkal, épületenergetikai tanúsításaikkal ezt kívánják elősegíteni.

A részvétel feltételei:
Épületenergetikai szakértőséghez szakirányú (építész-, építő-, gépész-, villamos-, energetikai-mérnöki) egyetemi végzettség, az MMK szerinti 8 év szakirányú gyakorlat, tanúsításhoz felsőfokú végzettség és 1 éves szakmai gyakorlat.

A résztvevők jártasságot szereznek:
A már hatályba lépett, megjelent, illetve a közeljövőben megjelenő rendeletek (és rendelet tervezetek) szerinti épületenergetikai követelményrendszernek megfelelő kiértékelésben, tervezésben és tanúsításban. Erről önkiértékelő teszt-dolgozatot és épületenergetikai követelményrendszer felülvizsgálat, illetve tanúsítás témájú gyakorlati dolgozatot készítenek.
Ez utóbbit a hallgatókkal szóban és írásban megbeszéljük, kiértékeljük. Az itt felmerülő szempontokat a résztvevők jövőbeni munkájukban hasznosíthatják.

A képzés tematikájának fő fejezetei (az ismert vizsgakövetelmények tükrében):
 Jogszabályi és rendeleti háttér
 Az épületenergetikai szabályozás háttere
 A belső környezet kritériumai
 Az épület energiaigényének számítása a tervezésnél
 Az épületek energetikai minőségének tanúsítása
A képzés elvégzéséről szóló igazolás: Szakdolgozati érdemjegy és/vagy részvételi bejegyzés az intézeti leckekönyvbe.

Tanfolyami tananyagok: Az előadók által összeállított oktatási segédletek és szakanyagok.
Baumann Mihály: Épületenergetika PTE Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécs 2009. 320 oldal.

5 pont

Dr. Emhő László (egyben a tanfolyam szakmai vezetője, emho@mti.bme.hu ),
Dr. Baumann József,
Dr. Csoknyai István,
Dr. Osztroluczky Miklós,
Porosz Géza

Dátum Leírás Hely
2011-03-18 40 órás tanfolyam 1111 Budapest XI. kerület, BME Mérnöktovábbképző Intézet, Egry József u. 1. E. épület

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
15-45 fő

Mészárosné Merbler Éva,
BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1111 Budapest, Egry József u. 1. E ép.
(1)463-3497, (1)463-2470, evameszaros@mti.bme.hu

evameszaros@mti.bme.hu
www.mti.bme.hu

Szakirányú felsőfokú végzettség (építész-, építő-, gépész-, villamos-, energetikai-mérnöki) legalább 1 éves szakirányú gyakorlat, a vonatkozó rendelet szerint

nincs adat

110.000 Ft+ ÁFA a 40 órás tanfolyam díja

Tanfolyamvezető: Dr. Emhő László BME MTI
Önkiértékelő írásbeli teszt vizsga és szakdolgozat
MTI tanfolyam azonosító: 12-002
A képzés ismertetése: http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/12-002.html


MMK elbírálási száma: 03/2007/0014
MKK továbbképzési pont értéke: 4,5 pont

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft