OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-05 14:25:51  
BME Mérnöktovábbképző Intézet
- főtémakör: Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: Épületenergetika •••
Postai címe: 1111 Budapest, Egry József u. 1.
Telefonszám(ok): 463-2471
Fax: 463-2470
E-mail (elsődleges): info@mti.bme.hu
E-mail (másodlagos): evameszaros@mti.bme.hu
Weboldal: www.mti.bme.hu
 

Szakmai előadások és gyakorlati bemutató

73 óra, 9 napon át (hetente egy-egy meghatározott nap, napi 8x45 perc, egy alkalommal 9x45 perc)

EU rendszerű energia auditor képzés egységei és tartalma (tanfolyam 1998 tavaszától kezdődően, folyamatosan, szemeszterenként megújítva):

-bevezető és oktatástechnikai szempontok,
-energia auditálás röviden-megtakarítási lehetőségek, mintapéldák,
-bevezetés az energiagazdálkodásba,
-energia mértékegységek, tarifák,
-energia vételezés szerződéssel a versenypiacon,
-az energia auditálás módszertana,
-ipari létesítmény és oktatási épület audit esettanulmány, ----információ-, és támogatási források-szakirodalom,
-villamos motorok- hajtások,
-műszerek-mérések,
-kazánok és karbantartásuk,
-gőzrendszerek,
-sűrítettlevegő rendszerek,
-EU épületenergetikai előírások,
-épületenergetikai követelményrendszer és tanúsítás tervezet,
-épületenergetikai mintapéldák,
-épületfizika,
-épületszerkezetek energetikai követelményei,
-világítás,
-épületenergetikai szoftverek és használatuk,
-szoftveres épületenergetikai mintapélda,
-fűtés-távfűtés,
-klímatizálás-hűtés,
-beszabályozás-légtechnika-automatika,
-hidraulikai beszabályozás
-kapcsolt hő-, és villamosenergia-termelés,
- vízgazdálkodás,
-megújuló energiák,
-hidrogén-, és tüzelőanyag-technológiák,
-közlekedési energiagazdálkodás,
-mérés és felülvizsgálat,
-energiamegtakarítás szerződéssel,
-energiatakarékossági beruházások gazd. értékelése,
-naprakész épületenergetikai információk,
-banki folyamatok, szempontok,
-terepgyakorlat épületen,
-a jó auditor szemlélete, diplomáciai és gyakorlati fogásai


-mellékletek: legfontosabb szabványok szakirodalom,

Célja: A résztvevők jártasságot szereznek: az EU-rendszerű energia auditálásban, veszteségfeltárásban, audit jelentésben, bankrakész javaslatban, szakértői véleményben, megvalósíthatósági tanulmány készítésében épületekre, létesítményekre, üzemekre, közlekedési és egyéb vállalkozásokra, épületenergetikai követelményrendszer szerinti felülvizsgálatban, tanúsítás készítésében
Terjedelme: kb. 800 oldal

--------------------------------------------------------------------------------------------

A képzés célja:
A végzett auditorok kellő többlettudással felvértezve, a tanfolyam tudásanyagának sikeres elsajátítása, ennek szakdolgozattal és írásbeli szintfelmérő teszt-dolgozattal történő megerősítése, az egyéb, minden ilyen szakértői jogosultságot kérvényezőre érvényes feltétel teljesülése esetén – a továbbképzésen túl, többek között – a) kellő szakmai kiinduló alapot és BME MTI energiaauditor végzettséget ad energia auditálás tevékenységhez, b) megszilárdítja MMK (épület) energetikai szakértői cím megszerzésének esélyét, továbbá c) felkészít az épületenergetikai „tanúsítói” jogosultság elnyeréséhez szükséges – a MMK/MÉK által szervezett/szervezendő, de jelenleg kamarai tagságot nem kívánó – vizsga sikeres letételére.
A tantermi gyakorlatok során számpéldák megoldásával, a terepgyakorlatok során épületszerkezeti-, és épületgépészeti rendszer- felismeréssel foglalkoznak a hallgatók.

Célcsoport:
Energetikával, energia-gazdálkodással, energia-veszteségfeltárással és létesítmény-üzemeltetéssel, -gazdálkodással foglalkozó cégek, tervezők, szakértők, más szakemberek, vállalkozók, akik korlátozás nélkül – többek között – Magyarország teljes, mintegy 1100 PJ/év energiafelhasználásának csökkentésében kívánnak munkálkodni, beleértve az épületek mintegy 400PJ/év fogyasztását.

A részvétel feltételei:
Szakirányú felsőfokú végzettség (építész-, építő-, gépész-, villamos-, energetikai-mérnöki, (energetikusi), tanúsításhoz, szakirányú felsőfokú végzettség és 1 éves szakirányú szakmai gyakorlat, az energia auditor szakképzéshez, illetve az MMK (épület) energetikai szakértéshez szakirányú egyetemi végzettség és 8 éves gyakorlat.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben:
EU-rendszerű auditálás, veszteségfeltárás, audit-jelentés, bankrakész javaslat, szakértői vélemény, megvalósíthatósági tanulmány készítése épületekre, létesítményekre, üzemekre, közlekedési-, és egyéb vállalkozásokra, elő épületenergetikai követelményrendszer szerinti felülvizsgálat, tanúsítás készítése (a vonatkozó, már hatályba lépett rendeletek, illetve rendelet tervezetek alapján).

A képzés főbb témakörei: Bevezetés az energiagazdálkodásba, audit módszertannal, villamos-, és hőenergiával, azok műszaki és piaci kérdéseivel, épületenergetikával, gazdasági-banki megítéléssel, menedzsmenttel, humán- erőforrással kapcsolatos fejezetek.

Résztvevők értékelése:
Tudásszint mérő teszt dolgozat és szakdolgozat alapján.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:
a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a „Tanúsító oklevél a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott EU-rendszerű enegia auditor című képzésen részt vett” tanúsítványt kapja.

Tanfolyami tananyagok: Az előadók által összeállított oktatási segédletek és szakanyagok.
Baumann Mihály: Épületenergetika PTE Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécs 2009. 320 oldal.

9 pont

Előadók a fenti fejezetek sorrendjében:
Dr. Emhő László (egyben a tanfolyam szakmai vezetője, emho@mti.bme.hu ),
Szajbert Péter,
Dr. Stróbl Alajos,
Dr. Hunyár Mátyás,
Gáti Gábor,
Könczöl Sándor,
Balkányi György,
Dr. Csoknyai István,
Dr. Várfalvi János,
Dr. Osztroluczky Miklós,
Dr. Majoros András,
Dr. Baumann József,
Porosz Géza,
Vinkler Károly,
Bercsi Gábor,
Dr. Szoboszlay Miklós,
Weöres Botond,
Bakoss Géza

Dátum Leírás Hely
2011-04-13 73 órás tanfolyam 1111 Budapest XI. kerület, BME Mérnöktovábbképző Intézet, Egry József u. 1. E. ép. XI. em.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
15-45 fő

Mészárosné Merbler Éva,
BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1111 Budapest, Egry József u. 1. E ép.
(1)463-3497, (1)463-2470, evameszaros@mti.bme.hu

evameszaros@mti.bme.hu
www.mti.bme.hu

Szakirányú felsőfokú végzettség (építész-, építő-, gépész-, villamos-, energetikai-mérnöki, energetikusi) és az EU-15-ben megszokott legalább 3 éves szakirányú gyakorlat

nincs adat

182.000 Ft + Áfa a 73 órás tanfolyam díja

Tanfolyamvezető: Dr. Emhő László BME MTI
Elmélet: 71 óra
Terepgyakorlat: 2 óra
Írásbeli teszt vizsga és szakdolgozat.

MTI tanfolyam azonosító: 12-001
A képzés ismertetése: http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/12-001.html

MMK elbírálási száma: 03/2007/0014 (törzsszám)
MKK továbbképzési pont értéke: 6,5

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft