OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-12-02 21:42:04  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: Beruházáslebonyolítás•••
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): 422-2518
Fax: 222-2405
E-mail (elsődleges): judit.nyuzone@terc.hu
E-mail (másodlagos): oktatas@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
 

Szakmai előadás-sorozat

3 nap 3x 8 = 24 tanóra

Az építési műszaki ellenőri tevékenység a közigazgatási és bírósági eljárások tükrében

1. nap - 8 tanóra

Előadó: Czikrayné dr. Fekete Zsuzsanna

A közigazgatási eljárásokban az építési hatósági engedélyezési eljárások

- az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó főbb jogszabályok,
- az építési hatósági eljárások formai és tartalmi követelményei,
- a szakhatóságok bevonásának gyakorlata,
- az eljárások során tapasztalható, általánosítható hibák és hiányosságok a kérelmezők részéről,
- a kérelmek elutasításának főbb okai,
- a Ket. alapján a jogorvoslatok lehetőségei, és a II. fokon eljáró közigazgatási szervek gyakorlata



2. nap - 8 tanóra

Előadó: Lantosné dr. Gál Ilona

Egyedi ügyek ismertetésével a bírósági gyakorlat bemutatása

- a kereset benyújtásának formai és tartalmi követelményei, és a közigazgatási bíróságok döntései
- a vállalkozási szerződéshez kapcsolódó hibás teljesítés miatti kárigények elbírálásának gyakorlata, különös figyelemmel a megosztott kárfelelősségre,
- a garanciális igényekkel kapcsolatos perek gyakorlata



3. nap - 8 tanóra

Előadó: dr. Kenéz Miklós

Igazságügyi szakértő a közigazgatási és a kártérítési perekben

Az igazságügyi szakértő egyedi ügyeken keresztül mutatja be az építési műszaki ellenőr felelősségét is érintő mulasztásokra visszavezethető tervezői és kivitelezési hibákat és hiányosságokat.








Napi órabeosztás


Előadás 9.00 - 10.30 között 2 tanóra = 2 x 45 perc
10.30 - 10.45 között szünet
Előadás 10.45 - 12.15 között 2 tanóra = 2 x 45 perc
12.15 - 12.45 között ebédszünet
Előadás 12.45 - 14.15 között 2 tanóra = 2 x 45 perc
14.15 - 14.30 között szünet
Előadás 14.30 - 16.00 között 2 tanóra = 2 x 45 perc

4 pont

Czikrayné dr. Fekete Zsuzsanna jogtanácsos
Lantosné dr. Gál Ilona ügyvéd
Dr. Kenéz Miklós egyetemi tanár

Dátum Leírás Hely
2011-09-14 2011. szeptember 14-16. 1149 Budapest XIV. kerület, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2011-09-14 2011. szeptember 14-16. 1149 Budapest XIV. kerület, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
10–60 fő

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Nyuzóné Mohácsi Judit
tel.: 422-2518, fax:222-2405
e-mail: judit.nyuzone@terc.hu
Jelentkezés folyamatosan, a TERC Kft. elérhetőségein.

judit.nyuzone@terc.hu
www.terc.hu

Érvényes regisztráció, önértékelés
a MÉK illetékességi körébe tartozó felsőfokú és középfokú
végzettségű építési műszaki ellenőrök, építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki érdeklődők

nincs adat

42.000 Ft+áfa/fő = bruttó 52.500 Ft/fő

Az oktatási anyag olyan lényeges és alapvető aktuális ismereteket tartalmaz, amelyek az építési műszaki ellenőrök, a felelős műszaki vezetők, a tervezők, a szakértők számára egyaránt ajánlottak.

Kiadott segédanyag: az előadásokhoz kapcsolódó, kiegészítő ismereteket tartalmazó segédlet nyomtatott formátumban

MMK elbírálásra benyújtva.

A TERC Kft. FAT akkreditációs /AL- 1011/ felnőttoktatási intézmény.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft