OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-03-26 19:37:11  
Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány
- főtémakör: Környezetépítészet, környezetalakítás, tájépítészet
- altémakör: Táj- és kertépítészeti tervezés
Postai címe: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Telefonszám(ok): +36-291-1503, +36-20-241-0216
Fax:
E-mail (elsődleges): info@vmkalapitvany.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.vmkalapitvany.hu
www.viragosmagyarorszag.hu
 

szakmai tanulmányút, tanácsadás, területlátogatás

Virágos Magyarországért 2011. mozgalom országos bírálata, települések látogatása, szakmai továbbképzés
-------------------------------------------------------------

Virágos Magyarországért 2011.

A Virágos Magyarországért verseny elsődleges célja a kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának elősegítése, a településkép esztétikus megjelenítése, növényekkel történő díszítése, a környezetvédelem és környezetgazdálkodás az ökológiai követelményeire tekintettel. Új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, fenntartása, kulturált, egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, növénykiültetések a lakosság bevonásával, részvételével, továbbá a település műemlékeinek, épületeinek, turisztikai és kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése és a gyomnövények irtása. Programunkkal szeretnénk elérni, hogy a résztvevő városban vagy faluban javuljon a környezet tisztasága, rendje, a település kulturáltsága, összképe. Az önkormányzatok, a polgárok, civil szervezetek, intézmények, vállalkozók összefogása hozzájárul az életminőség javulásához, vendégváró országkép kialakításához, a fiatalok természetszerető, környezettisztelő magatartásához, kulturális értékeink védelméhez. Manapság a mozgalom már túllépett az első évek pusztán a virágokra szorítkozó szempontjain. A tét a fenntartható fejlődés, a természetes táj megőrzése, a racionális vízgazdálkodás, a korszerű hulladékfeldolgozás, az épített és természeti örökség megőrzése, gyarapítása, de legfőképp olyan kulturált, virágokkal, zöld növényekkel díszített tiszta környezete megteremtése, amely a települést az eljövendő generációk számára is széppé és élhetővé teszi. A hazai verseny igen jelentős és népszerű, évente kb. 350-400 település vesz részt benne.
A Virágos Magyarországért verseny szervezőbizottsága végzi a verseny koordinálását. A verseny bírálatát szintén szakemberek végzik, akiket országosan 7 régióvezető irányít. A Szövetség tagjai elismert szakemberek, akik „főállása” egy-egy település főkertészi státusza, főépítész, városgazdálkodó, városüzemeltető, tájépítész, környezet-gazdálkodó vagy kertészmérnök. A versenyben való szakmai részvételük alatt rengeteg tapasztalatot szereznek, amit a saját településükön kamatoztatni tudnak. A bírálatban folyamatosan résztvevő település fejlődését végigkísérhetik, elmondásuk szerint számukra ez a legnagyobb elismerés, hogy a szemük előtt válik egy-egy város vagy falu modern, virágos, szakmailag helyesen kialakított európai szintű településsé. A szemle kezdeti időpontja: 2011. június 15., lezárása: szeptember 15.
Programunkkal szeretnénk elérni, hogy a versenyben résztvevő településen javuljon a környezet tisztasága, rendje, kulturáltsága, összképe. Kiemelkedő eredmény számunkra, hogy a verseny összefogásra buzdítja a résztvevőket, így az önkormányzatok, a lakosság, a civil szervezetek, a különféle intézmények, vállalkozók közös munkája eredményezi a közös életterükben kialakult környezet minőségi javulását, a pozitív, vendégváró településkép kialakítását, a kialakult természetszerető, környezettisztelő magatartást. Nem csupán a virágokkal való díszítésre szorítkozik a verseny, az igazi eredmény az, ha a települések elérik a természetes táj megőrzését, a racionális vízgazdálkodást, a korszerű hulladékfeldolgozást, az épített és természeti örökség megőrzését.

0,5 pont/nap

ld.: www.vmkalapitvany.hu, www.viragosmagyarorszag.hu

Dátum Leírás Hely
2011-01-01 2011. június 15. – 2011. szeptember 15. Jelentkezési határidő: 2011. június 01. , ld.: www.vmkalapitvany.hu, www.viragosmagyarorszag.hu

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
100 fő

Solymos Mónika
1188 Budapest, Saláta u. 9.
20/241-02-16,
Tel, fax1-2915-03
info@vmkalapitvany.hu
Országos, jelentkezni a 7 régióban, a régióvezetőknél lehet

info@vmkalapitvany.hu
www.vmkalapitvany.hu
www.viragosmagyarorszag.hu

nyilvános, szakmagyakorlóknak, főkertészeknek, főépítészeknek, városgazdálkodóknak, városüzemeltetőknek, tájépítészeknek, környzet-gazdálkodóknak, kertészmérnököknek

Díjmentes

Díjmentes

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft