OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-04-14 16:28:13  
Építész Továbbképző Nonprofit Kft. (BÉK-PMÉK)
- főtémakör: Nincs adat
- altémakör: NA
Postai címe: 1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám(ok): 06-1-784-17-91
Fax: 06-1-784-01-07
E-mail (elsődleges): epitesztovabbkepzo@chello.hu
E-mail (másodlagos): etkht.szervezes@upcmail.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
 

szakmai előadás vetítéssel

3 óra alkalmanként

Királyi nyomokon (sorozat)
1. A XI. század nyomában / Istvántól Kálmánig
2. III. Béla nyomában
3. Az Anjouk nyomában
4. Zsigmond nyomában
-------------------------------------------

Királyi nyomokon
előadássorozat
Rabb Péter Ph.D.
előzetes témavázlat
4 alkalom, 2 x 1,5 óra

Az előadássorozat a középkori Magyarország kultúrájának, ezen belül elsősorban építészetének bemutatását tűzi ki célul egy-egy uralkodó pályájának, illetve ez jól lehatárolható időszak bemutatása segítségével.
Az adott időszak általános politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyainak ismertetését a szakrális és a világi építészet alkotásainak bemutatása követi.

1. előadás A XI. század nyomában / Istvántól Kálmánig
1. rész
A Kárpát-medence természetrajzi viszonyai. A Kárpát-medence kulturális öröksége, az itt talált és a magunkkal hozott kultúra ötvöződése, a római kultúra kontinuitásának kérdése. A korabeli Európa természetrajzi, társadalmi, gazdasági és politikai viszonyai, a Magyar Királyság beilleszkedése Európába. A magyar külpolitika lehetőségei és alakulása, a viszony Bizánccal, a Német-Római császársággal és a pápai udvarral. A kereszténység térhódítása.
I. István
Az uralkodói központok (Esztergom és Fehérvár) születése és lokalizálásuk problémái. A közigazgatás (ispánságok) kiépítése, az ispánsági központok (földvárak). Az egyház szervezetének felállítása, az első székesegyházak (Gyulafehérvár I., Kalocsa I.) jellegzetességei. A fehérvári Szűz Mária prépostsági templom, az ún. fehérvári műhely tevékenysége és kisugárzása. A szerzetesrendek (bencések, baziliták) megjelenése, építészete (Szávaszentdemeter, Oroszlános, Veszprémvölgy, Visegrád, Pannonhalma, Bakonybél).
2. rész
I. András és Salamon
Az I. István halálát követő zűrzavar, Orseolo Péter és Aba Sámuel uralkodása. I. András hatalomra jutása, kisérlet az anarchia felszámolására. A Német-Római császársághoz fűződő viszony. Salamon trónörökössé tétele, a belső hatalmi harc feléledése. Nyílt háború Béla herceggel. András alapítása: Tihany, bencés apátság.
I. Béla
A konszolidáció, a Vata-féle lázadás leverése. Dömös.
I. Géza és I. László
Kiegyezés Salamonnal, a belső béke látszólagos megteremtése. Salamon ambíciói, az ország alávetése a Német-Római császárnak. A külpolitika változása László uralkodása idején, Horvátország meghódítása. Új püspökségek (Várad, Zágráb) alapítása. Új bencés apátságok (Zselicszentjakab, Somogyvár) alapítása. A „lombard-templomtípus” térhódítása, a székesegyházak átépítése (Eger, Győr, Pécs).
Kálmán
Az István-kori állapotok visszaállítása. Az ország gazdasági és külpolitikai stabilizálása (I. keresztes hadjárat), a belső rend helyreállítása (időleges leszámolás az Álmos-párttal), a pápa-párti politika, a szicíliai normann szövetség, hadjáratok Halicsba. Az esztergomi Várhegy első datálható építkezései. A fehérvári kultikus központ megalapozása.
2. előadás III. Béla nyomában
1. rész
Európa politikai, gazdasági és kulturális viszonyai a XII. század közepén, a „Két császár szövetsége”. II. Géza uralkodása, francia kapcsolatok (VII. Lajos, II. keresztes hadjárat). A Géza halála utáni zűrzavar (III. István, II. László és III. László uralkodása), a bizánci császár annektálási törekvései.
Béla/Alexiosz herceg karrierje Bizáncban (trónörökös és a császár jövendőbeli veje), a bizánci (és antik) kultúra hatása, egy világbirodalom irányításának megismerése. III. István halála, Béla/Alexiosz hazatérése.
Az ország gazdasági és politikai rendbetétele, fényes udvar kiépítése. Kulturális és politikai kapcsolatok Bizánccal, Londonnal és Párizzsal. Francia gyökerű dinasztikus kapcsolatok.
Kultúra a királyi udvarban, az igazgatás átszervezése (királyi kúria). Magyar diákok külföldi tanulmányai. Anonymus, Béla király jegyzője.
2. rész
A ciszterci rend megjelenése, Péter apát magyarországi látogatása, a királyi alapítások (Egres, Zirc, Pilis, Szentgotthárd és Pásztó). A ciszterci építészet jellegzetességei.
Az esztergomi királyi palota és a Szent Adalbert-székesegyház kiépítése. Kutatás- és pusztulástörténet.

3. előadás Az Anjouk nyomában
1. rész
Az Árpád-ház kihalása és annak következményei. A nápolyi Anjouk trónigénye, a kettős házassági kapcsolat. A trónra pályázók (Vencel, Ottó). Károly Róbert támogatói. Az ország meghódítása Dalmáciától a Rozgonyi csatáig.
A gazdasági és politikai konszolidáció, új pénzrendszer, a tartományurak leverése, Visegrádi királytalálkozó, a városok támogatása. Záh Felicián merénylete.
A királyi udvar vándorlása (Várad, Fehérvár, Visegrád), a budai polgárok ellenállása.
A Visegrádi királyi udvar kiépítése. A Salamon-torony, illetve a fellegvár, mint korai székhely. A palota kiépítésének I. periódusa.
2. rész
I. Lajos trónra lépése, külpolitikája. A lengyel trón megszerzése.
Új „útmenti” székhelyek építése: Zólyom, Diósgyőr. A lakályosság, mint tervezési szempont, az üdölőpalota, mint új funkció megjelenése, korabeli analógiái.
A visegrádi palota bővítése.
Az uralkodói központ Budára költözése, a budai királyi központ kiépítése, periódusai.
A királyi támogatás (mecenatúra) szerepe a kultúrában. A pálos rend támogatása: Budaszentlőrinc, mint zarándokközpont kiépítése. A Parler-műhely építkezései (Buda, Nagyboldogasszony-templom átépítése, Buda, királyi kápolna, Garamszentbenedek, bencés apátsági templom, Szászsebes, plébániatemplom).

4. előadás Zsigmond nyomában
1. rész
A Luxemburgi-ház születése: VII. Henrik német-római császár, I. János cseh király és IV. Károly német-római császár. Zsigmond gyermekkora: Prága. A prágai építkezések (Hradzsin, Károly-híd).
Zsigmond Magyarországra kerülése: pártharcok I. Lajos trónjának utódlásáért (Kis Károly, Lajos orleans-i herceg, Vencel cseh király, Zsigmond és a mögöttük álló bárói ligák). Zsigmond támogatói (Lackfiak). Házassága (Lajos lányával, Máriával) és megkoronázása.
Kisérlet a királyi hatalom megszilárdítására, újabb támogatók maga mögé állítása (városi dekrétumok).
Kisérlet az ország külső stabilitásának megőrzésére: törökellenes (még megelőző jellegű) hadjáratok. A déli végvári rendszer alapjainak lerakása, a várszervezet kiépítése.
Külpolitikája: európai léptékű. A német-római császári cím megszerzése, küzdelme a huszitákkal.
A bázeli zsinat. Kísérlet a béke helyreállítására.
A nagy utazó: utazásainak áttekintése Budától Londonig.
A mecénás és támogató: megrendelések és tervek vízemelő géptől a kórháztervekig. Az óbudai egyetem alapítása. A Sárkány Lovagrend.

2. rész
A visegrádi pihenőpalota átépítése.
A tatai vár építése. Építkezések Zsigmond árnyékában: Ozora, Siklós.
A budai királyi palota átépítése.

1,5 pont

Rabb Péter PhD.

Dátum Leírás Hely
2011-03-01 Később meghatározott budapesti helyszín Budapest,
2011-03-31 Később meghatározott budapesti helyszín Budapest,
2011-04-05 Később meghatározott budapesti helyszín Budapest,
2011-04-19 Később meghatározott budapesti helyszín Budapest,

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
25-100 fő

Dobosné Fontana Vera
1013 Bp. Attila út 14.
T: 784-17-91, F: 784-01-07
etkht.szervezes@upcmail.hu

etkht.szervezes@upcmail.hu
www.epitesztovabbkepzo.hu

Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése,
Nyílvános
Elsősorban tervezőknek, de minden a kamara által nyilvántartott jogosultsággal rendelkezőnek ajánlott

nincs adat

3400,- Ft/Fő/alkalom (ÁFA mentes)
Előzetes regisztráció és kredit igazolás kiadás nélkül egyetemistáknak és jogosultsággal nem rendelkezőknek ingyenes

MMK: elbírálásra benyújtva.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft