OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-12-03 11:33:58  
Dzone stúdió
- főtémakör: Nincs adat
- altémakör: NA
Postai címe: 2011 Budakalász Mátyás Király utca 18.
Telefonszám(ok): 70/9535375
Fax:
E-mail (elsődleges): info@dzone.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

Szakmai előadások

14 óra, 2 nap 1 napon 7óra, 60 perces egységekben

Beruházás lebonyolítói vizsgafelkészítő előadások
Cél:
A képzés a résztvevőket a beruházáslebonyolítói jogosultsági vizsga un. különös részére készíti fel.
A jogi, közigazgatási, pénzügyi és uniós finanszírozási ismereteket tartalmazó tananyag a 192/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet, 1. számú mellékletének II.3.-ban megfogalmazott témakörökre épül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bővebb információ a vizsgáról

• Magyar Építész Kamara: www.mek.hu
• Magyar Mérnöki Kamara: www.mmk.hu

Továbbá: a területi Építész Kamaráknál és Mérnöki Kamaráknál

A vizsgadíjat a képzés díja nem tartalmazza!

Ki jogosult beruházáslebonyolítói tevékenységre?
• Szakirányú végzettség (104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerint) :
- egyetemi vagy főiskolai végzettség,
- szakirányok: pl. építészmérnöki végzettség, más mérnöki végzettségekről az országos vagy a lakóhely szerint illetékes megyei kamaráknál lehet érdeklődni
• Szakmai gyakorlat: a szakirányú végzettség megszerzését követően, minimum 5 év
• Jogosultsági vizsga letétele: Magyar Építész Kamaránál vagy Magyar Mérnöki Kamaránál
• Bejelentés névjegyzékbe vételhez
(Vonatkozó jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
192/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről)

Milyen esetekben kötelező?
• ha jogszabály előírja beruházáslebonyolító kötelező közreműködését
VAGY
• ha jogszabály jogkövetkezményt állapít meg beruházáslebonyolító igénybevételéhez
(Vonatkozó jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről)

Mit kell tudni a vizsgáztatásról?
A vizsgáztatás a 192/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően egységes feltételek és kérdéssor mellett történik a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vizsgabizottsága előtt.
A vizsgákról és a jelentkezés módjáról bővebb felvilágosítást a lakóhely szerint illetékes Kamaráknál lehet kérni.
A Magyar Építész Kamara 2011. évben február hónaptól kezdi a vizsgáztatást.
A vizsga két részből tevődik össze, egy általános jogi főrészből és egy különös főrészből.
Az általános főrészből a Magyar Építész Kamara a vizsgázóknak egynapos, ingyenes vizsgakonzultációt biztosít.
A különös főrészre való felkészülés egyénileg vagy erre szakosodott felnőttképzést folytató szervezetek továbbképzésén lehetséges.
(Vonatkozó jogszabályok:
192/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről)

Mi a beruházáslebonyolítói tevékenység?
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
38/B. § (1) A beruházáslebonyolítói tevékenység az építtető megbízásából a 43. § (1) bekezdés a), e)-f) pontjában és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása.
43. § (1) Az építtető felel:
a) az építésügyi hatósági engedély megszerzéséért, illetve
e) az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásáért,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti szervhez történő jogszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletek meglétéért,
191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
8. § A jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező beruházáslebonyolító feladata - ha a felek eltérően nem állapodnak meg - a 7. § (2) bekezdésben foglaltak keretében az építtető általános megbízottjaként
a) szerződések megkötése az építtető nevében,
b) a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések előkészítése,
c) szükség szerint előtanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) készíttetése, az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése,
d) a beruházás gazdasági számításainak előkészítése (ráfordítások, árindex, megtérülési mutatók, hozam stb.),
e) a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, elő- és utókalkulációs elemzések készítése,
f)-g)
h) a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben történő elkészíttetése,
i) a tervező, a fővállalkozó kivitelező, az építési műszaki ellenőr kiválasztása és tevékenységük koordinációja,
j) az építtető által vállalt szolgáltatások biztosítása,
k) az árviták rendezése,
l) az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása és átadása a kivitelező részére.

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: 01137-2010

3 pont (1,5 pont naponta)

Dr. Gáts Andrea, jogalkotási szakjogász, ügyvéd
Dr. Katits Etelka Ph. D., egyetemi docens, PTE, PMMK, KTK
Gáts András, beruházás lebonyolító szakreferens

Dátum Leírás Hely
2011-04-14 2011. április 14 - 15. (csütörtök, péntek) 7600 Pécs,
2011-05-25 2011.05.25. - 2011.05.26. 2011 Budakalász, Kós Károly Művelődési Ház, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
2011-10-07 2011.10.07. - 2011.10.08. 1039 Budapest III. kerület, Békásmegyeri Közösségi Ház, 1039 Budapest, Csobánka tér 5.
2011-11-04 2011.11.04. - 2011.11.05. 1039 Budapest III. kerület, Békásmegyeri Közösségi Ház, 1039 Budapest, Csobánka tér 5.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
Minimum 15 fő

Kassai-Szoó Dominika
70-953-5375
info@dzone.hu

www.kreditpontoskepzes.hu

Részvételi díj befizetése

nincs adat

56.000 Ft + ÁFA

Kedvezményekről ld.:
www.kreditpontoskepzes.hu

MMK elbírálás folyamatban.

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2023 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft