OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   342  343  344  345  346  347  348  349  350  351   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2014/106Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális EgyesületeAkadálymentes út és vasút tervezés A képzés célja, hogy a rés  Akadálymentes út és vasút tervezés A képzés célja, hogy a résztvevők sajátítsák el a különböző fogyatékossággal bíró emberek, kiemelten a látássérültek számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosító külső környezet tervezésének megfelelő szemléletét és gyakorlatát. A feldolgozott témakörök: 1. Az akadálymentes tervezésre vonatkozó elvek és szabályok. 2. A korlátozott közlekedőképességű emberek. 3. Gyalogjárdák és gyalogutak speciális tervezési kérdései. 4. Gyalogos átvezetések speciális tervezési kérdései. 5. Gépészeti berendezések. 6. Közösségi közlekedés speciális tervezési kérdései. 7. Közlekedés, várakozás speciális tervezési kérdései. 8. Tájékoztató és információs rendszerek, megoldások. Egyéb speciális kérdések. A képzés elvégzésével a résztvevő: • Megismeri és megérti az akadálymentes közlekedés szükségességét és annak szemléleti alapjait. • Megismeri az akadálymentes tervezés és a műszaki tervezés során alkalmazható megoldásokat • Elkötelezettség alakul ki benne az akadálymentes megoldások alkalmazására • Képes lesz felismerni a gyakorlatban létező megoldásokat és a tervezési vagy kivitelezési hibákat, ezekre képes lesz jó megoldási alternatívákat kínálni Formai követelmények Max. 10 % hiányzás megengedett A képzés teszt kitöltésével zárul. Tartalmi követelmények A képzés során megoldott feladatlapok (tesztlapok) kidolgozása min. 50-%-os eredménnyel.2014-06-23, 2014-06-24Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Herm  Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57.3 pont
2014/110Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő EgyesületEgyetemes és akadálymentes tervezés, Az akadálymentesség épületg  Egyetemes és akadálymentes tervezés, Az akadálymentesség épületgépészeti szempontjai Egységei: 1. Jogi, törvényi hazai és nemzetközi szabályozások 2. Fogyatékosság típusai, hátrányos helyzetű csoportok speciális igényei 3. Létesítési követelmények 4. A zavarmentes környezet szerepe 5. Az épületgépészeti berendezések szembeni igények 6. Speciális épületgépészeti berendezések 7. Akadálymente épületgépészeti rendszerek 8. Közösségi és közhasználatú épületek akadálymentes épületgépészeti megoldásai 9. A magánszféra helyiségei akadálymentes használatának épületgépészeti megoldásai 10. Akadálymentes épületgépészeti berendezések karbantartása Célja: Az épületgépészet területén dolgozó szakemberek komplex tájékoztatása az akadálymentes épületgépészeti környezet kialakításáról, követelményeiről és szabályairól. A különböző fogyatékosságok és a hozzá kapcsolódó speciális igények megismerése. Terjedelme: 14 óra2014-06-02Salgótarján3 pont
2014/107Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális EgyesületeAz akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti szempontjai  Az akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti szempontjai, műszaki követelményei – fókuszban a vak és gyengénlátó személyek speciális igényei A továbbképzés célja, hogy a résztvevők sajátítsák el a különböző fogyatékos emberek, kiemelten a látássérültek számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosító külső környezet, és épületek tervezésének megfelelő ismeretét. A képzés célja: • A tárgyi környezet kialakítására vonatkozó jelenlegi törvényi és szabályozási háttér megismertetése. • A speciális igények megismerése különös tekintettel a látássérült felhasználókra, a jó megoldások kiválasztása, a kompetenciák fejlesztése. • Az akadálymentes épített környezet különleges, elsősorban a vak és gyengénlátó személyeket támogató megoldásainak elsajátítása az egyes funkcionális egységek esetében. • A különböző épülettípusok jó megoldásainak bemutatása. • A célcsoportok számára magas szinten megfelelő épített környezet létrehozásának bemutatása. • Átalakítás és felújítás tervezésének speciális követelményeinek bemutatása A feldolgozott témakörök: 1. Esélyegyenlőség az épített környezet használatában. Bevezetés 2. A külső környezet használata és a fogyatékosság 3. A közlekedési felületek használata és a fogyatékosság 4. A középületekben és szállás jellegű épületekben tervezett vizes blokkok használata és a fogyatékosság 5. Az oktatási- és sportlétesítmények használata és a fogyatékosság 6. Az egészségügyi intézmények és funkciók használata és a fogyatékosság 7. A szolgáltatást nyújtó létesítmények és funkciók használata és a fogyatékosság 8. A turizmus létesítményei és funkcióinak használata és a fogyatékosság 9. A kulturális szolgáltatásokat nyújtó épületek létesítményei és funkcióinak használata és a fogyatékosság 10. A lakások, lakóotthonok és szállásjellegű épületek létesítményei és funkcióinak használata és a fogyatékosság 11. Helyszíni értékelés, látássérült emberekkel közösen elvégzendő helyszínbejárás, akadálymentes épített környezet a gyakorlatban Értékelés, a kurzus anyagának összefoglalása, teszt készítése, minőségbiztosítási értékelőlap kitöltése. A képzés célja, hogy a résztvevők sajátítsák el a különböző fogyatékossággal élő, elsősorban a látássérült emberek számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosító külső környezet, és épületek tervezésének megfelelő szemléletét és technikáit. A képzés elvégzésével a résztvevő: • Megismeri a jelenlegi törvényi és szabályozási hátteret. • Képessé válik elsősorban a látássérült felhasználók speciális igényeinek megértésére, felismerésére, a jó megoldások kiválasztására. • Megismeri az egyes funkcionális egységek esetében az akadálymentes épített környezet különleges megoldásait. • Megismeri a különböző fogyatékos emberek számára történő épületalakítási lehetőségeket, megoldásokat. • Megismeri a különböző épülettípusok jó megoldásait. • Képessé válik a célcsoportok számára magas szinten megfelelő épített környezet létrehozására. • Megismeri az átalakítás és felújítás tervezésének speciális követelményeit. • Átfogó ismereteket szerez az akadálymentes épített környezet fő aspektusairól, és a szükséges speciális megoldásokról. Formai követelmények Max. 2 óra hiányzás, egy felmérés és egy teszt készítése a hallgató saját környezetében. Vizsga teszt 80 %-os megoldása. Tartalmi követelmények A képzés tesztlap kitöltésével zárul. A minősítés(megfelelt / nem felelt meg) a tesztlap értékeléséből képződik.2014-05-26, 2014-06-02, 2014-06-10, 2014-06-16, 2014-06-11, 2014  2014-05-26, 2014-06-02, 2014-06-10, 2014-06-16, 2014-06-11, 2014-06-17, 2014-07-07, 2014-07-22, 2014-07-21, 2014-07-29Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Herm  Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57.3 pont
2014/115Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális EgyesületeAz akadálymentesség és egyetemes tervezés kert- és szabadtér ter  Az akadálymentesség és egyetemes tervezés kert- és szabadtér tervezési szempontjai, műszaki követelményei A képzés célja, hogy a képzésen résztvevők sajátítsák el azokat a szabadtér tervezési módszereket, amelyek segítségével biztosítani lehet a közterületek és létesítményeik (szabadtéri objektumok, építmények, zöldfelületek és közterek, közparkok) egyenlő esélyű használatát. A közterületek és létesítményeik akadálymentes kialakítására vonatkozó jelenlegi törvényi és szabályozási háttér megismertetése. A közterületek és létesítményeik speciális használói kör igényei szerinti kialakítására vonatkozó műszaki megoldások ismerete, kompetenciák fejlesztése. A képzés tartalma: A feldolgozott témakörök: 1. Bevezetés - A fogyatékos személyek általános és speciális igényei. 2. A kert (park) mint pszicho-emocionális közeg, ember és természet kapcsolatrendszere. 3. A kert- és szabadtértervezés jogszabályi háttere, történeti példák 4. Műszaki megoldások a kert- és szabadtér-építészetben az akadálymentesítés érdekében 5. Növényalkalmazási ismeretek Tanulási eredmények: A képzés eredményeként a résztvevők: • Ismereteket szereznek és megtapasztalják a fogyatékos emberek különböző kommunikációs nehézségeit, a mindennapi élethelyzetekben megjelenő megküzdési problémákat. • Megismerik a különböző sérültekkel történő kommunikációs lehetőségeket, megtanulják azokat a szabadtér tervezési módszereket (szabadtéri objektumok, építmények, zöldfelületek és közterek) amelyek segítségével biztosítani lehet az egyetemes tervezést, a mindenki számára használható környezetet. • Megismerik a szükséges törvényi hátteret, megismerik és alkalmazzák a megfelelő műszaki ismereteket. • Szemléletváltást élnek át, amely alapján természetessé válik számukra az az attitűd, amely garancia arra, hogy felnőtt fogyatékos embertársaikkal a legtermészetesebb módon kommunikálnak. Minden köztértervezési feladatuk kapcsán automatikusan alkalmazzák az egyetemes tervezés elveit. Formai követelmények Max. 2 óra hiányzás, a vizsga teszt 80 %-os megoldása. Tartalmi követelmények A képzés tesztlap kitöltésével zárul. A minősítés(megfelelt / nem felelt meg) a tesztlap értékeléséből képződik.2014-06-13, 2014-06-20Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Herm  Budapest XIV. kerület Hermina út 57., Budapest XIV. kerület Hermina út 57.3 pont
2014/141Építész Továbbképző Nonprofit Kft.Szabad szemmel: Dánia Az út során érintett városok kortárs ép  Szabad szemmel: Dánia Az út során érintett városok kortárs építészetének és fenntartható törekvéseinek megismerése. 1. nap (szept. 3., szerda): odautazás, Malmö 09:00 találkozó a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B Terminál indulási csarnok közepén 10:50-12:35 utazás menetrend szerinti repülőjárattal Malmöbe (W6 2409) 13:00-13:30 transzfer a szállásra, szobák elfoglalása (30km/21’) 14:00-17:00 vezetett városnézés Malmöben kb. 17:00- szabadprogram 2. nap (szept. 4., csütörtök): Kolding, Odense 06:30-08:30 reggeli a szálláson, kijelentkezés a szobákból 08:30-11:30 utazás Kolding-ba (260km/2:30’) 11:30-14:30 közös városnézés Kolding-ban + szabadidő 14:30-15:30 utazás Odense-be (70km/50’) 15:30-18:30 közös városnézés Odense-ben + szabadidő 18:30-20:30 utazás Koppenhágába (165km/1:45’) kb. 20:30 szobák elfoglalása 3. nap (szept. 5., péntek): Koppenhága 07:00-08:30 reggeli a szálláson 08:30-16:00 közös városnézés Koppenhágában kb. 16:00- szabadprogram 4. nap (szept. 6., szombat): Sjælland 07:00-08:30 reggeli a szálláson 08:30-18:00 körutazás a Sjælland szigeten kb. 18:00- visszaérkezés Koppenhágába, szabadprogram 5. nap (szept. 7., vasárnap): 07:00-08:00 reggeli a szálláson, kijelentkezés a szobákból 08:00-10:00 szabadprogram 10:15-11:15 transzfer a malmö-i repülőtérre (61km/45’) 11:15 bejelentkezés a repülőjáratra 13:05-14:50 utazás menetrend szerinti repülőjárattal haza, Budapestre (W6 2410) kb. 15:15 érkezés Budapestre a Liszt Ferenc N. Repülőtér 2A terminálra A program kis mértékben változhat!2014-09-03Külföld Találkozó: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér3 pont
2014/148Fejér Megyei Építészak KamarájaSzlovénia-Olaszország-Ausztria - Autóbuszos szakmai kirándulás   Szlovénia-Olaszország-Ausztria - Autóbuszos szakmai kirándulás Nagyapáink nyomában a "nagy háború" kitörésének 100. évfordulóján Székesfehérvár-Ljubljana-Skocjan-Piran-Koper-Trieszt/Mimamare-Gorizia-Gradisca d"Isonzo-Doberdo/Visintini-Venzone-Treviso-Bassano del Grappa- Feltre-Belluno-Longarone-Cortina d" Ampezzo-Lienz-Villach-Bled-Celje-Maribor-Székesfehérvár2014-07-21Külföld3 pont
2014/169Építész Továbbképző Nonprofit Kft.Szabad szemmel: TOSCANA + Velencei Építészeti Biennálé + Assisi   Szabad szemmel: TOSCANA + Velencei Építészeti Biennálé + Assisi 7 napos továbbképzési tanulmányutunk során Firenze, Prato, Lucca, Pisa, San Gimignano, Siena, Montepulciano, Pienza építészeti örökségébe, modern építészetébe nyílik betekintés, mindez fűszerezve a toszkán tájon átívelő utazással valamint Assisi és Ferrara szépségével. Menet közben útba ejtjük a Velencei Építészeti Biennálét és Padovát is.2014-10-22Külföld Indulás: Deák tér3 pont
2014/170Építész Továbbképző Nonprofit Kft.Szabad szemmel: SZICÍLIA 2015. tavaszán újra Szicíliába utazu  Szabad szemmel: SZICÍLIA 2015. tavaszán újra Szicíliába utazunk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan felfedezzük a különleges sziget páratlan építészeti örökségét, és közben a természeti szépségeket is megcsodálhatjuk. Útvonal: Taormina - Cefalú - Palermo - Segesta - Erice - Selinus - Agrigento - Piazza Armerina - Siracusa - Catania - Etna2015-05-02Külföld Találkozó: Liszt Ferenc Repülőtér 2B3 pont
2014/194Kardos Labor KftKardos Labor szakmai napok / Hővisszanyerős szellőzés szakmai na  Kardos Labor szakmai napok / Hővisszanyerős szellőzés szakmai napok Program / elméleti modul 2 x 5 óra - komfort szellőzés - hővisszanyerés és épületenergetika - légtömör épületek légminősége és a páraháztartás kérdései - hővisszanyerő gépek, tulajdonságok, fagyvédelem, nyári bypass - hővisszanyerés és páravisszanyerés elmélete, működés, hatásfok, kialakítási módok - utófűtés / utófűtéses módszerek, létjogosultság - légtechnikai rendszer és füstgázelvezetés - légtechnikai és konyhai elszívás - légcsatorna hálózat kialakítási módjai, elszívás, befúvás - kivitelezési ökölszabályok, gyakori hibák - tervezési alapelvek, légmennyiségek számítása - talajhőcserélők alkalmazása - rendszer szabályozás - elszívó rendszerek A program gyakorlati modult is tartalmaz. A gyakorlati oktatás az elméleti anyag elemeire épül. Időtartama: 2 X 2 óra2014-11-12, 2014-11-13Külföld Sezimovo Usti, Csehország Tábor kisváros mellett, Külföl  Külföld Sezimovo Usti, Csehország Tábor kisváros mellett, Külföld Sezimovo Usti, Csehország Tábor kisváros mellett3 pont
2014/191Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi SzövetségeKorszerűség és megbízhatóság az épületburok tervezésben, -kivite  Korszerűség és megbízhatóság az épületburok tervezésben, -kivitelezésben 8.00 -8.30 Regisztráció, konzultáció 8.30-8.45 Megnyitó, az ÉMSZ szakkönyveinek bemutatása - Nemere Judit ÉMSZ titkár 8.45-9.00 Az ÉMSZ területi megbízottja A „2014 Év Tetője Nívódíj Pályázat” nívódíj és kategóriadíjas pályázatok szakmai bemutatása, elemzése 9.00-9.30 Szigeteléstechnikai előadás dr. Tóth Elek DLA – BMGE Magasépítési Tanszék, egyetemi docens 9.30-10.00 Szigetelési követelmények összefüggései - szigetelő rendszerek az építési gyakorlatban dr. Fülöp Zsuzsanna – BMGE Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi docens 10.00-10.35 Tervezői jogszabályi háttér I. Gáts Andrea – ügyvéd, jogalkotási szakjogász - MÉK MISZK jogi tanácsadója 10.35-10.55 Építészet, felelősség, tűzvédelem Lestyán Mária - Rockwool Hungary Kft (okl. építészm., fejlesztési és alk.technikai vezető) 10.55-11.30 Tervezői jogszabályi háttér II. Gáts Andrea - ügyvéd, jogalkotási szakjogász - MÉK MISZK jogi tanácsadója 11.30-12.00 Konzultáció, kávészünet, „2014 Év Tetője Nívódíj Pályázat” kiállítás megtekintése Lapostetők új építéseinek és felújításainak korszerű megvalósítása, vízszigetelés-energetika-tűzvédelem, hogyan teljesüljön egyszerre minden igény. 12.00-12.20 Az építési termékek szabályozásának változása - lapostető szigetelések követelményei dr. Matolcsy Károly - ÉMI Nonprofit Kft (tudományos igazgató) 12.20-12.50 Épületburok tűzvédelmi kérdései dr. Takács Lajos – BMGE Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus 12.50-13.10 Tetők szigetelése és felújítása, felelősség, fenntarthatóság Haraszti László - Icopal Villas Kft., okl. építészmérnök, elméleti oktató, műszaki szaktáncsadó 13.10-13.40 Vízelvezetési kérdések lapostetőkön dr. Kakasy László – BMGE Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus 13.40-14.30 Konzultáció, kávészünet, kiállítás megtekintése Magastetők és homlokzatok felújítása, viharállóság, katasztrófavédelem és akusztika. 14.30-15.00 Az épületburok akusztikai kérdései Csott Róbert, ÉMI Nonprofit Kft. (okl. építészmérnök, kutatásvezető mérnök) 15.00-15.20 100% alumínium, 40 év garancia Nemere Judit - Prefa Hungária Kft (okl. építőmérnök, cégvezető) 15.20-15.40 Eternit, az igényes építészet megtestesítője Galovszky Ferenc - Creaton Hungary Kft (magasépítő technikus, szaktanácsadó) 15.40-16.00 Tetőfelújítások kerámiacserepekkel Híves Zsolt - Tondach Magyarország Zrt. (okl. építészmérnök, projekt tanácsadó) 16.00-16.20 CPR alkalmazása a CREATON Hungary Kft-nél Ferenczy András – Creaton Hungary Kft. (magasépítő technikus, szaktanácsadó) 16.20-16.40 Egyedi hőszigetelési megoldások Kruchina Sándor - Austrotherm Kft. (épületszigetelő szakmérnök, marketing vezető) 16.40-17.10 Építészeti tárgyú előadás: Dulácska Zsolt - MÉK (Továbbképzési Szakbizottság tagja) 17.15-17.45 Konzultáció, Kamarai igazolások kiadása Párhuzamos események a nap folyamán: - „2014 Év Tetője Nívódíj Pályázat” díjazottjainak kiállítása - konzultáció a szakmai előadókkal - alkalmazástechnikai konzultáció - konzultáció az ÉMSZ nívódíjas szakkivitelezőivel - ÉMSZ új szakkönyveinek bemutatása2015-05-05, 2015-05-05, 2015-05-19, 2015-05-28, 2015-10-06, 2015  2015-05-05, 2015-05-05, 2015-05-19, 2015-05-28, 2015-10-06, 2015-10-15, 2015-10-27, 2015-11-05Nyíregyháza, Nyíregyháza, Pécs, Szombathely, Kecskemét, Törökbál  Nyíregyháza, Nyíregyháza, Pécs, Szombathely, Kecskemét, Törökbálint, Veszprém, Eger3 pont

3812 rekord, 382 oldalon

 |<   <   342  343  344  345  346  347  348  349  350  351   >   >| 


© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft