OTIR

Keresési kifejezés
A keresési kifejezésen belül szóközökkel elválasztva adhatja meg a feltételeket, amelyek alapján keresni kíván.
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

Bírálati sorszám: Pályázó neve
Témakör
Időszak kezdő dátuma [?] Az az időszak ahová az időpontok esnek.  Időszak záró dátuma 
Helyszín: Település:
Kedvezmény: Online továbbképzés / távoktatás
   Továbbképzés/oldal:   
Az adott képzésről az összes további információ hozzáférhető a bírálati sorszámára kattintva.

 |<   <   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   >   >| 

Keresés
Bírálati sorszám Pályázó neve Témakör Időpontok Helyszín Pont érték
2022/215Komárom-Esztergom Megyei Építész KamaraTatabányai Építész Est Az elmúlt évek „Év Háza” díjnyertes ép  Tatabányai Építész Est Az elmúlt évek „Év Háza” díjnyertes épületeiről készült kiállítás és az Építészek más művészetekben, az Orfeusz Társulat színházi estje 2022. október 26. szerda 17:30 óra Program: 17:30 Köszöntő Markos Anikó, Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara elnöke 17:40 A Kiállítás megnyitója 18:00 Az Orfeusz Társulat előadása Bevezetőt mond: László Tibor okl. építészmérnök Bor-csinálta doktor, Moliere Botcsinálta doktor című komédiájának ötletéből írta: László Tibor okl. építészmérnök Rendező tanárok: Ungvári István és Megyeri Zoltán Rendező asszisztens: László Tibor okl. építészmérnök A rendezvény zárása2022-10-26Tatabánya Kossuth Lajos u. 4.1
2022/225Magyar Építész KamaraA szakmagyakorlás sokrétűsége a műemlékvédelemben Tervezett p  A szakmagyakorlás sokrétűsége a műemlékvédelemben Tervezett program: Sajátos tárgyak: műemlékvédelem. Új szervezeti forma új kihívások - felkért előadó: Vukoszávlyev Zorán helyettes államtitkár Az értékleltár készítés tapasztalatai Komplex kutatási módszertan és alkalmazási példája, a módszer építéstörténeti hozadékai (Székesfehérvári Bazilika) - felkért előadó: Szabó Zoltán Komplex felújítási folyamat műemlékszakmai irányítása és feladatai (Ják apátsági templom) - felkért előadó: Sarkadi Márton Tűzvédelem és műemlékvédelem - felkért előadó: Dr. Takács Lajos, BME ebédszünet (szendvicsebéd) Műemlék és épületgépészet, műemlékes építész szemmel kritikusan - felkért előadó: Ivicsics Péter Történeti fedélszék rehabilitációja és fakonzerválás: A miskolci avasi templom tetőszerkezetének rehabilitációja, - felkért előadó: Rudolf Mihály DLA A nemzeti kastélyprogram eddigi szakmai tevékenysége, a szakmai kérdések megoldása - felkért előadó: Wittinger Zoltán Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési nonprofit Kft.2022-10-26Budapest VIII. kerület Ötpacsirta u. 2.2
2022/234Artifex Kiadó Kft.Építési jog 2022 – Beruházás. Tervezés Konferencia személyes és  Építési jog 2022 – Beruházás. Tervezés Konferencia személyes és online részvétellel 2022. október 25-én TERVEZETT PROGRAM 13.00–13.30 Regisztráció 13.30–13.40 Bevezető – Csanády Pál levezető elnök, a Metszet építész-folyóirat főszerkesztője 13.40–14.25 Társasház és rezsicsökkentés. Az épületek legalizálásának lehetőségei – Dr. Jámbor Attila ügyvéd, az Építésijog.hu portál szerkesztője A rezsicsökkentés átalakítása során hangzott el Gulyás Gergely minisztertől, hogy a többgenerációs épületekben úgy maradhat benne minden családtag a kedvezményes rezsiköltségben, ha társasházat alapítanak. A társasház-alapítás nem rendkívül bonyolult folyamat, a létesítésének azonban olyan építésügyi és jogi feltételei vannak, amelyeket kevesen gondolnak át (például a településképi bejelentési eljárás lefolytatása, engedély nélküli épületrészek, ingatlanon található terhek kezelése). Az előadás kitér arra is, hogy mi a különbség a használati megosztás és a társasház között: senki ne higgye el, ha azt mondják neki, hogy a kettő ugyanaz. Sajnos a tervezők gyakran asszisztálnak a rendeltetési egységek számára vonatkozó előírások kijátszásához, nem is gondolnak bele abba, hogy ez milyen következménnyel járhat számunkra. A rezsicsökkentett ár érvényesítéséhez 2022 szeptemberétől kérhető egy jegyzői hatósági bizonyítvány, amelyet sokan félreértenek, és azt gondolják, hogy ezzel társasházzá is válik az épületük. Mi lehet a következménye annak, ha olyan ingatlanra kérjük több lakás igazolását, ahol ennyi lakás nem is lehet? Az előadásban összefoglaljuk, hogy milyen hatósági bizonyítványokat lehet kérni az épületek kapcsán, és hogy milyen módon lehet az ingatlan-nyilvántartásban is feltüntetni, legalizálni az engedély nélküli épületeket. 14.25–14.55 Az Országos Építészeti Tervtanács működésének részletei. Új szempontok, irányok a műemlékvédelemben – Dr. Vukoszávlyev Zorán, Építési és Beruházási Minisztérium, építészetért és műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár A 2022. májusi kormányalakítással jött létre az Építési és Beruházási Minisztérium, amely nagy lendülettel látott neki az építésügyben fennálló feladatok áttekintésének, és a szükséges jogszabálymódosítások megalkotásának. Az Országos Építészeti Tervtanács 2022 augusztusától kibővült feladatkört lát el, ezért érdemes megismerni, hogy a testület milyen eljárás keretében és milyen szempontrendszer alapján hozza meg a döntéseit. Az előadásból kitekintést kaphatunk arra, hogy miként épül fel jelenleg az örökségvédelem hatósági és jogszabályi rendszere, valamint az Építési és Beruházási Minisztérium jövőbeni tevékenysége és jogalkotása hogyan fogja érinteni a műemlékvédelem területét, és melyek lesznek a hangsúlyos feladatok. 14.55–15.25 Az OTSZ és a TvMI-k 2022. évi átfogó módosítása – Veresné Rauscher Judit és dr. Veres György, Flamella Kft. A 2022. június 13-án hatályba lépő, az OTSZ további módosításait tartalmazó 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet fő célkitűzése, hogy a tűzvédelmi követelményrendszer is támogassa az építőipari műszaki fejlődés eredményeit, teret adva a korszerű és rugalmas tűzvédelmi tervezésnek, egyben megőrizve az életvédelmi, vagyonvédelmi célok elsőségét. Az előadás érinti a kockázati osztályba sorolás, az általános tűzvédelmi szerkezeti követelmények, a tűzterjedés elleni védelem, a rendeltetéstől függő létesítési előírások, a kiürítés, a hő-és füst elleni védelem, valamint a tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények nagyobb mértékű változásait. 15.25–16.00 KÁVÉSZÜNET 16.00–16.35 A telekalakítások állami főépítészi kontroll alatt: a „fordított építési engedélyezés” – Tóth Ferenc, Miniszterelnökség, a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Kabinet tagja 2021. december 22-én léptek hatályba azok a jogszabály-módosítások, melyek a telekalakítási eljárásokban az addig a települési jegyzők által folytatott településrendezési szakhatósági vizsgálatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami főépítészeihez telepítették. A kétfokú közigazgatási hatósági eljárások idején, azaz 2020. február 29-ig a kevés számú másodfokú telekalakítási ügyben már szakhatóságként jártak el az állami főépítészek, ez volt az egyik indok a hatáskör-áthelyezés mellett. A telekalakításra ritkán tekintünk úgy, mint az építkezéseket (szükség esetén) megelőző garanciális eljárásra, pedig ha ennek során hiba történik, az a beruházási folyamat egészére kihathat, legrosszabb esetben kivitelezés közben (vagy a használatbavételkor) ellehetetlenítve a jogszerű folytatást vagy lezárást. A telekalakítási dokumentáció vizsgálatakor – azt egyrészt az alkalmazandó központi és helyi jogszabályokkal, másrészt a valós állapottal összevetve – az állami főépítész valójában „fordított építési engedélyezést” végez el valamennyi, a telekalakítással érintett földrészlet esetén (az azokon jogszerűen vagy szabálytalanul álló, illetve tervezett építmények és a tervezett új telekhatárok figyelembe vételével). Az előadás bemutatja azokat az ellentmondásokat, amelyek az állami főépítészi eljárások megindulását követően merültek fel. A visszajelzéseik nyomán részben az építésügyi jogszabályokban, részben a földügyi-telekalakítási szakterületen várhatóak még változtatások. 16.35–17.10 A változtatási tilalom elrendelésétől az útlejegyzésig – a hatósági gyakorlat – Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, igazságügyi szakértő Napjainkban egyre többször merül fel a változtatási tilalom kérdése, mivel egyre több települési önkormányzat él ezzel a lehetőséggel. Főként az agglomerációs területeken ezzel igyekeznek gátat szabni a szaporodó lakóépületeknek, lakásoknak. Kevesen tudják, hogy ténylegesen a változtatási tilalom elrendelésének milyen előírásai vannak, és a hatóságok közül melyik az, amely az esetleges megsértését szankcionálhatja. A Kúria változtatási tilalmat taglaló döntései jól mutatják, hogy a gyakorlat egyáltalán nem egységes. Konkrét eseteken keresztül ismerhetik meg a konferenciarésztvevők azt is, hogy milyen építési tevékenységek végezhetők, ha az adott ingatlanra már fennáll a tilalom. A települések a változtatási tilalom mellett egyéb eszközökkel is igyekeznek a településrendezési céljaiknak érvényt szerezni, de ezek közül nem mindegyik érvényesülhet az engedélyezés során. Egy 2021 júliusától hatályos törvénymódosítás alapján olyan telkek esetében, ahol kiszolgáló út szabályozási szélessége a telek területét a szabályozási terven igénybe veszi, azt lakó és üdülő épület építése során úgy lehet tekinteni, mintha a telekalakítás már megtörtént volna, és a telekből elcsatolásra került volna már a kijelölt rész. Pontosabban az egyes hatóságok értelmezése rendkívül eltérő volt a szabályozási vonal figyelembe vétele kérdésében, de szerencsére már több bírósági ítélet is segítségünkre van az egységes gyakorlat kialakítása érdekében. 17.10 – 18.30 Fókuszban az aktuális építési jogi kérdések – Dr. Jámbor Attila ügyvéd, az Építésijog.hu portál szerkesztője, Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, igazságügyi szakértő Annak érdekében, hogy a résztvevőkben ne maradjon megválaszolatlan kérdés, az előadások lezárását követően dr. Jámbor Attila és Kiss Andor az előzetesen megküldött kérdésekből tart összefoglaló előadást. A gyakorlati problémákra gyakorlatias, de jogszerű megoldásokat kívánunk javasolni. Helyszíni kérdések feltételére is lesz lehetőség a rendelkezésre álló időkeret erejéig. A kérdéseket azonban már előzetesen írásban is elküldhetik a résztvevők a jambor.attila[kukac]epitesijog.hu email-címre, amelyeket az előadóknak is megküldünk, így nagyobb az esély arra, hogy választ is kaphatnak rá, mivel az előadók azt be tudják építeni az előadásukba.2022-10-25Budapest XX. kerület Budapest, Török Flóris u. 227-2291,5
2022/211Komárom-Esztergom Megyei Építész KamaraAz Év Háza Komárom-Esztergom Megyében” és a Fellner Év építész s  Az Év Háza Komárom-Esztergom Megyében” és a Fellner Év építész szemmel díjátadás és kiállítás 15:00 Megnyitó Michl József, Tata Város polgármestere Markos Anikó, KEM Építész Kamara elnöke „Az Év Háza Komárom-Esztergom Megyében” Pályázat eredményhirdetése és a pályaművekből rendezett kiállítás megnyitása Bálint Imre DLA Ybl Díjas építész, a zsűri elnöke 16:00 A Fellner Kiállítás megtekintése a Kuny Domokos Múzeum munkatársának szakmai vezetésével 17:00 Fellner – a MÉRNÖK Besey László mérnök Megújuló Fellner épületek Markos Anikó okl. építészmérnök Kötetlen beszélgetés Kb. 19:00 A rendezvény zárása2022-10-25Tata Váralja u. 3.1
2022/253Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara25. évforduló – “Október az építészet hónapja” c. rendezvénysoro  25. évforduló – “Október az építészet hónapja” c. rendezvénysorozat a Kamarában A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara megalakulásának 25. évfordulója alkalmából megrendezett “Október az építészet hónapja” c. rendezvénysorozat keretén belül, ezúton tisztelettel hívjuk meg az alábbi eseményünkre: 2022. október 25., kedd 16.00 órai kezdettel Skardelli György estünkre, melynek címe: „Epilógus” Helyszín: HBM Építész Kamara előadó tere (4028 Debrecen, Sarló utca 3.szám, Fszt.) Időpontja: 2022.10.25., 16.00 órai kezdettel Az est meghívott előadója: Skardelli György Kossuth-, Prima Primissima és Ybl Miklós-díjas építész, érdemes művész, a Puskás Ferenc Stadion, az MVM Dome, a Pannonhalmi Főapátság Fogadóépülete, a Budapest Sportaréna és sok más jelentős középület tervezője.2022-10-25Debrecen Sarló utca 3. szám, Fszt.1
2022/260Győr-Moson-Sopron Megyei Építész KamaraCASTRUM SZIMPÓZIUM Téma: Régóta megoldandó feladat a Castrum:   CASTRUM SZIMPÓZIUM Téma: Régóta megoldandó feladat a Castrum: Szentendre belső városrészének vonzóvá tétele a fenntartható urbanizáción keresztül, miközben örökségünk, az itt található régészeti hely megóvása egyik legfontosabb kihívása a városnak. Megválaszolása tehát elválaszthatatlanul összefonódik építészeti és városi örökségünk megőrzésével. Műemlékünk, építészeti örökségünk, a város arculatát meghatározó jellegzetes építészeti együttes, integrált védelme nemcsak nehéz és összetett feladat, hanem a helyi fejlődés lehetséges motorja is. Az, hogy be tudja-e tölteni a húzóerő szerepét, alapvetően azon múlik, sikerül-e a műemlékvédelem, településfejlesztés továbbá az értékvédelem szempontjait összehangolni, és esetleg részben a közösség építő tevékenységének szolgálatába állítani. Ezért döntő jelentőségű városunk sorsának alakulása szempontjából a műemlék és a régészeti, építészeti örökség védelme, valamint a szabályozáson és a közszféra építési beavatkozásán alapuló - operatív - városrendezés, városfejlesztést. Hatékony és rendeltetésszerű használata nagymértékben elősegíthetné, hogy régészeti, építészeti örökségünk olyan városi szövetbe integrálódjon, amely a dinamikusan fejlődő városi élet anyagi hordozója, és ezáltal városunk fenntartható fejlődésének biztosítéka2022-10-25Szentendre Városháza Díszterem2
2022/222Nógrád Megyei Építész KamaraBalassagyarmat Kovács Gábor előadása Napórák a világban2022-10-24Balassagyarmat0,5
2022/250Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész KamaraÉpületlátogatás vezetéssel- Néprajzi Múzeum, Magyar Zene Háza 8  Épületlátogatás vezetéssel- Néprajzi Múzeum, Magyar Zene Háza 8:50 Indulás 9:40 Érkezés NÉPRAJZI MÚZEUM -Házigazda Ferencz Marcell 10:40 Kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel 12:40 ebédszünet, szabadprogram 14:00 MAGYAR ZENE HÁZA -Házigazda Golda János 15:00 Kiállítás megtekintése 16:30 Indulás Miskolcra 19:00 Érkezés MISKOLC.2022-10-22, 2022-10-22Budapest Magyar Néprajzi Múzeum, Budapest Magyar Zene Háza2
2022/236Magyar Építőművészek SzövetségeOltári Múlt szakmai tanulmányút II. (Lenegyeltóti, Gyugy, Teleki  Oltári Múlt szakmai tanulmányút II. (Lenegyeltóti, Gyugy, Teleki) három Somogy megyei település Árpád-kori templomainak felfedezésére invitáljuk az érdeklődőket. Program: Indulás Budapestről, a BAH-csomóponttól 8:00 órakor (gyülekező 07:30) Lengyeltóti: Szent Jakab római katolikus templom, feltárt középkori ülőfülkékkel. (szakértő: B. Benkhard Lilla régész-kutató) Gyugy: Urunk menybemenetele római katolikus templom, Somogy megye legszebb és legjobb állapotban található Árpád-kori temploma példaértékű. (szakértő: Dr. Gere László régész) Teleki: Árpád-kori kápolna a mai temető dombon, kora középkori részletekkel, kőfaragványokkal. (szakértő: M. Anda Judit műemlékes építész) 17:00 érkezés Budapestre2022-10-222
2022/257Sz.-Sz.-B. Megyei Területi Építész KamaraSZAKMAI TANULMÁNYÚT - NAGYVÁRAD LÁTOGATÁS SZENT LÁSZLÓ VÁROSÁ  SZAKMAI TANULMÁNYÚT - NAGYVÁRAD LÁTOGATÁS SZENT LÁSZLÓ VÁROSÁBAN, NAGYVÁRADON” – Szatmári István és Tóth József Tamás építészekkel Időpont: 2022. október 22. (szombat) 06.30 - 06.45 Gyülekezés a Media Markt/OBI (4400 Nyíregyháza, László utca 8-12.) parkolójában 06.45 INDULÁS PROGRAM: Séta a várban és vármúzeumban szakavatott helyi régész vezetésével A mai vár helyén Szent László prépostsági monostort alapított, amelynek templomában közel húszévnyi uralkodás után halálát követően itt is temették el. Ez az igen nagyméretű templom a török korig hatalmas tömegeket vonzó zarándokhely volt. Luxemburgi Zsigmond is itt lett eltemetve 1437-ben korábban elhunyt első felesége mellé. Ekkorra már egy óriási méretű gótikus katedrálissá vált a szent király temploma, számos oldalkápolnával. A várat és a benne lévő épületeket folyamatosan bővítik és átépítik. Szent László korából származó épületek fokozatosan tűntek el, mára már a felszínen semmi sem maradt. A most látható nagyon szép, részben későreneszánsz palotaegyüttes és az erődrendszer első épületeit Bethlen Gábor kezdte el építeni 1613-ban történt fejedelemmé választását követően. A romos székesegyház elbontott köveit az erődítések falaiba falazták be. Gyönyörűen faragott boltvállak, bordaívek tömege lelhető fel a mai falakban. A törökök magyarországi uralmuk vége felé foglalták el a várat 1660-ban. Ekkorra már a püspöki város szinte teljesen elpusztult. A vár és környezete 1693-ban szabadult fel egy komoly ostromot követően. Ekkorra a régi, középkori épületeknek már nyoma sem maradt. A végleges program CSATOLVA! EGYÉB INFORMÁCIÓK Kiadások: az ebéd, valamint az italfogyasztás, valamint a felmerülő belépődíjak, ill. idegenvezetés önköltséges, azokat az autóbuszon, utazás közben kell megfizetni (RON) ROMÁN LEJ-ben. (előzetesen, itthon váltandó!) Az utazás díja (a buszköltség), a buszvezető ebédjének a költsége, az Építész Kamara éves költségvetésében előre betervezett összegből kerül kifizetésre, az a résztvevők számára ingyenes. Várható költségek Lej-ben egy főre vetítve: - Vár és püspöki palota belépőjegy ára 70 lej (tartalmazza az idegen vezető árát is) - Ebéd ára választástól függően 28-80 lej - A római katolikus templom látogatása ingyenes A költségekben kisebb változás lehet. A két héttel ezelőtti árfolyam szerint 86 Ft/Lej volt a váltási arány. Az ebéd ajánlatot (csatolva az árak külön), ill. a jelentkezési lapot CSATOLTUK! Jelentkezési határidő: 2022. október 17., hétfő 10.00 óra! A jelentkezési lapot kérjük email-ben az epiteszkamara@gmail.com címre megküldeni szíveskedjenek.2022-10-22Külföld Nagyvárad2

3893 rekord, 390 oldalon

 |<   <   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   >   >| 


© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft