OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2019-02-14 16:50:46  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar
- főtémakör: Nincs adat
- altémakör: NA
Postai címe: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Telefonszám(ok): +36 1 463 3531
Fax: +36 1 463 3530
E-mail (elsődleges): lovas.tamas@epito.bme.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.epito.bme.hu
 

felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak

felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak

3 szemeszter/félév

Nukleáris építmények mérnök szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés célja olyan mérnökök képzése, akik az atomerőmű és létesítményei tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében korszerű építőmérnöki tudással rendelkeznek. A speciális, atomerőművekben és hozzá kapcsolódó létesítményeknél alkalmazott anyagtani, tartószerkezetei, geotechnikai, épületszerkezeti, vízépítési, környezetvédelmi és geodéziai módszereken túl a hallgatók alapvető ismereteket kapnak a nukleáris biztonság, új generációs reaktortechnika, tűzbiztonság, munkavédelem és minőségbiztosítás területeken.
Cél olyan hallgatók képzése, akik építő- és építészmérnökként értik az atomerőművek tervezése, építése és üzemeltetése során előforduló műszaki szakágak tevékenységeit, ezáltal azokkal hatékonyan működhetnek együtt.

vagy 5 pont teljesített félévenként, - vagy a megszerzett diplomára 15 pont

lsd.:

https://epito.bme.hu/sites/default/files/page/Nukle%C3%A1ris%20%C3%A9p%C3%ADtm%C3%A9nyek%20szakm%C3%A9rn%C3%B6k%20-%20k%C3%A9pz%C3%A9si%20program.pdf

Dátum Leírás Hely
2019-02-04 II. évfolyam szakdolgozat konzultáció - folyamatos 1111 Budapest XI. kerület, Műegyetem rkp. 3.
2019-02-21 II. évfolyam 3. szemeszter, 2 nap 1111 Budapest XI. kerület, Műegyetem rkp. 3.
2019-03-13 II. évfolyam 3. szemeszter, 2 nap 1111 Budapest XI. kerület, Műegyetem rkp. 3.

 Időszak kezdő dátuma: 2019-01-01

 Időszak záró dátuma: 2019-12-31
min. 15 max. 32

Lovas Tamás (oktatási dékánhelyettes), lovas.tamas@epito.bme.hu, +36 1 463 2223, jelentkezés: https://epito.bme.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/nuklearis-epitmenyek

lovas.tamas@epito.bme.hu
https://epito.bme.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/nuklearis-epitmenyek

A képzés felvételi feltételei: legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett építészmérnöki szakképzettség vagy építőmérnöki alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

Önköltséges

275.000 forint/szemeszter

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft