OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2018-07-26 13:37:21  
Fórum Média Kiadó Kft.
- főtémakör: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
- altémakör: 9.12 Épületenergetika, település-energetika •••
Postai címe: 1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám(ok): 06-1-273-2090
Fax: 06-1-468-2917
E-mail (elsődleges): emoke.auguszt@forum-media.hu
E-mail (másodlagos): agnes.mader@forum-media.hu
Weboldal: http://forum-media.hu/
 

4 modulból álló online továbbképzés

4 modul kiküldése, összesen 12 tanóra

1. modul: Az energetikai tanúsítás-tanúsítvány jogszabályi, szabályozási háttere
• Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai
• Milyen épületek esetén kötelező a tanúsítvány és mikor nem?
• Ki végezhet tanúsítást?
• Az épületenergetikai szakértői engedély iránti kérelem mellékletei
• Kivételek a tanúsítvány elkészítésének kötelezettsége alól
• A tanúsítvány költségei, díja
• Tanúsítvány – formai, tartalmi követelmények, érvényesség
• A tanúsítvány hatálya
• A tanúsítás dokumentálása
• Új épületek egyszerűsített/normál számításon alapuló tanúsítása
• Milyen dokumentumokat és hogyan kell elkészíteni?
• Szükséges dokumentumok felépítése
• Az iratok közlési, iratkezelési kötelezettsége
• A tanúsítást végző szakértők kötelezettségei
• A tanúsítvány tartalmi és formai követelményei
• Megőrzési kötelezettség
• Díjjegyzék-készítési kötelezettség
• Energetikai-megtakarításra irányuló javaslat elkészítése
• Tanúsítvány érvényességi ideje – mikor kell új tanúsítvány?
• Az egyszerűsített tanúsítás szabályai
• A tanúsítvány beszerzése, átadása a vevőnek, illetve a bérlőnek
• A kifüggesztési kötelezettség esetei
• Tanúsítvány az épület egészére és az épület önálló rendeltetési egységére
• Energetikai minőségi osztályok

2. modul: Az épületek energetikai követelményértékei és számítási eljárásai
• Az épületek energetikai tanúsításáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásai
• A számítások lépéseinek sorrendje
• A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
• A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményértékek
• Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények
• Az épületek nyári túlmelegedésének kockázatára vonatkozó követelmények. Számítási módszer leírása
• Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások.
• Belső hőmérsékletre és az épület szellőző levegő igényére vonatkozó előírások.
• A hőtermelőre vonatkozó előírások. A fűtési rendszerre vonatkozó előírások. A HMV rendszerre vonatkozó előírások.
• A légtechnikai rendszerre vonatkozó előírások. A hűtési rendszerre vonatkozó előírások.
• Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz
• Az épületet határolásának egészére vonatkozó számítások
• A fűtés éves nettó hőenergia igénye. A fűtés primer energia igénye
• A melegvíz-ellátás primerenergia-igénye. A szellőzési rendszerek primer energia igénye
• A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása
• Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok
• Az összesített energetikai jellemző számítása
• Számítási példák

3. modul: A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben hivatkozott legfontosabb szabványos számítási eljárások
• Anyagok hővezetési tényezőinek szabványos korrekciója
• Felületi (hőátadási) ellenállások szabványos meghatározása
• Változó vastagságú rétegek szabványos hővezetési ellenállása
• A rétegtervben szereplő inhomogeneitásból származó hőhidak hatása, inhomogén szerkezetek szabványos hővezetési ellenállása
• Légüregek hőtechnikai hatásának szabványos korrekciója
• Mechanikai rögzítések (dűbelezés) szabványos hőtechnikai korrekciója
• Fordított rétegrendű lapostetők szabványos hőtechnikai korrekciója
• Talajjal érintkező határolás, lábazatok szabványos hőtechnikai számítása
• Belső hőmérséklet és relatív páratartalom szabványos értékei
• Számítási példák

4. modul: Épületenergetikai tanúsítás a gyakorlatban
• Meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása
• A meglévő épületgépészeti rendszerek azonosítása
• Épületek állagának felmérése, az energiafelhasználás minden szintjének megvizsgálása
• A bérjegyzék célszerű összeállítása
• Maximálisan elszámolható időigény
• Energetikai minőségtanúsítási díjszámítás és költségjegyzék (minta)

1 pont modulonként

Nagy Balázs, okl. szerkezet-építőmérnök MSc, épületenergetikai szakmérnök, doktorandusz (BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék)
Dr. Tóth Elek DLA, okleveles építőmérnök, vezető tervező, igazságügyi szakértő, a BME címzetes egyetemi tanára
Szende Árpád, Alpár-díjas építészmérnök, szakmérnök, vezető tervező, építésügyi és igazságügyi szakértő

Dátum Leírás Hely
2018-02-12 0010 Internet,

 Időszak kezdő dátuma: 2017-01-01

 Időszak záró dátuma: 2019-12-31
nincs létszámkorlát

Szabó-Auguszt Emőke
1-273-2098
Email: hoppal@forum-media.hu
Jelentkezés: http://forumakademia.hu/ oldalon keresztül online.

emoke.auguszt@forum-media.hu


nincs adat

39 900 Ft + áfa

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft