OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2018-04-03 11:56:59  
puren gmbh
- főtémakör: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
- altémakör: 9.4 Új építőanyagok, korszerű épületszerkezetek, az építési termékeknek a tervezett célra való elvárt műszaki jellemzőinek meghatározása
Postai címe: 2045, Törökbálint, Tópark utca 3.
Telefonszám(ok): 06307896389
Fax:
E-mail (elsődleges): andras.marton@puren.com
E-mail (másodlagos): thorsten.speckmann@puren.com
Weboldal: www.puren.hu
 

továbbképzés

6 tanóra (5 x 45 perc és 1 x 60 perc)

Trapézlemez + PIR hőszigetelés + PVC tető rétegrend előnyei rögzítéstechnikai, tűzvédelmi, tervezési, és költséghatékonyság oldalairól

Program:

8:00-8:30 Érkezés, regisztráció

8:30-9:15: Horváth Sándor (okleveles építészmérnök, építési szakértő, egyetemi adjunktus az Épületszigetelők Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége alapító tagja)
Ipari csarnoktetők tervezési kérdései.
-Csarnokvázak és tetőszerkezetek.
-A tetőlejtés kérdése, a vápa-keresztlejtés hiányának élettartam csökkentő következményei.
-Szerelt (trapézlemezes) tetőfödémek légzárási problémái.
-A szélszívás elleni rögzítés elvei. Csarnoktetők és azok attikájának hőhídmentes kialakítása.

9:15-10:00: Bencz Miklós (értékesítési mérnök) ArcelorMittal Construction Hungary
Lágy fedésű, hőszigetelt trapézlemezes födémek terhelhetősége a hőszigetelések függvényében:
• Az ArcelorMittal magas bordás trapézlemezekkel készülő többrétegű szerelt tetőszerkezetek bemutatása
• Miért az ArcelorMittal?
- A piac egyik legjobb teherbírású lemeze
- Termék és projekt támogatás (gyártástól a konszignációig)
• Terhelhetőség
- SPANer programunk bemutatása, (fesztávok, terhek és hatások)
- Alacsonyabb önsúly – nagyobb szabadság a teherbírásban, (példákkal szemléltetve)
• Tűzvédelem az ArcelorMittal teherhordó trapézlemezekkel épített födémek esetén
- PIR hőszigetelésű födémekre igazolható tűzvédelem
- Az igazolt tűzvédelem alkalmazhatósága OTSZ szerint.
- Követelményszintek
- Tűzállósági határérték, de nem minden az „REI“
- Tűzvédelmi osztály OTSZ. szerint
- Tető tűzterjedési osztály Broof (t1)
- Az OTSZ szerinti 60 kg/m2 felülettömeg szigetelések függvényében.
- Számít-e a felülettömeg a követelményszintben?
• Költséghatékonyság a felépítésnél.
- Kevesebb réteg / kevesebb munkafázis
- Gyorsabb kivitelezés
• Példák megvalósult projektekre

10:00-10:15: Kávészünet

10:15-11:00 Márton András (értékesítő Magyarország) puren gmbh
Tűzvédelmileg elfogadott költséghatékonyság a lapostető szigetelésben puren PIR-rel
-A poliuretán (PIR) bemutatása,
o Anyagösszetétel,
o Előnyök / hátrányok
o Gyártási mechanizmus,
o Hőállóság,
o Reakció tűzre,
o Reakció vízre,
o Reakció párára,
- PUR vs PIR
o Anyagok különbségeinek részletezése
 Elméleti-
 Gyakorlati szempontokból
- Különbség PIR és PIR között
o Sűrűség hatása a minőségben, élettartamban, hőszigetelésben.
o Tűzvédelmi tulajdonságok
- Esettanulmány nyári hővédelemmel kapcsolatban
o Hőszigetelő képesség bemutatása,
o Amplitudó fontossága
o Fáziskésleltetés részeletei,
o Légtömörség szerepe
- Mik a jelenleg Magyarországon elvárt hőszigetelő normák?
o Magastetőkre,
o Lapostetőkre,
- Miként lehet ezeket teljesíteni?
o Rétegrendek előnyei
o Rétegrendek részleteinek fontossága,
o Rétegrendek helyes megválasztásai,
o Meglévő szerkezetek korszerűsítése lehetősége PIR hőszigeteléssel,
- Tűzvédelmi elvárások OTSZ szerint trapézlemezen
o Kockázati osztályok ismereteinek frissítése,
o ÉMI REI 20 tanúsítvány értelmezése, részletezése
o Puren tervezési / kivitelezési támogatás program ismertetése
- PIR összehasonlítása egyéb hőszigetelésekkel trapézlemezes födémen,
o Tűzvédelmi szempontból,
o Hőszigetelő érték szempontjából,
o Önsúly szempontjából,
o Plusz megengedett terhek szempontjából,
o Megengedett fesztáv szempontjából,
o Trapézlemez vastagság szempontjából,
o Átmelegedés szempontjából
- PIR-ből egyedileg kialakított lejtések
o Lejtés megtervezése
o Lejtéstervezés támogatás puren gmbh részéről,
o Lejtés fajtái
 Pontra lejtés
• Pontra lejtés gazdaságosságának részletei
• Pontra lejtés tervezés,
 Vonalra lejtés
• tervezése,
• Kalkulációja,
• Konszignációja.
- Puren PIR kitűntetések és azok értelme a gyakorlatban
o PUR Life
o HBCD mentesség
o REI 20
- 2017 új termékek: secopur
o Bemutatás
o Alkalmazási lehetőségek
o előnyök

11:00-12:00 Győrfi Róbert (műszaki szaktanácsadó) Fatrafol - Fatra Izolfa Zrt.
FATRAFOL csapadékvíz ellen szigetelő lemezek alkalmazási területei PIR hőszigeteléssel
Lapostetők csoportosítása
• rétegfelépítés szerint
- egyenes rétegrend
- fordított rétegrend
• igénybevétel szerint
- Hasznosított
- Nem hasznosított
• Szerkezet szerint
- Szelőzés nélküli
- Átszellőztetett
- Rögzítés típusa szerint
• mechanikusan rögzített
• leterhelt
• ragasztott
- Általánosan elterjedt födémtípusok
• trapézlemez
• monolit vasbeton
• fa
• előre gyártott vb. elemek
• egyéb aljzatok (bitumenes tetők felújítása)
Egyenes rétegrendű vízszigetelés trapézlemez aljzaton különböző hőszigetelés
típusokkal, összehasonlítása ábrákkal, előnyök és hátrányok bemutatása
- Egyenes rétegrendű vízszigetelés trapézlemez aljzaton hőszigeteléssel
(MW,EPS,PIR)
- EPS hőszigetelés esetén (ábrával)
• FATRAFOL 810/V
• elválasztó réteg
• EPS hőszigetelés
• Kőzetgyapot hőszigetelés (tűzvédelmi réteg)
• FATRAPAR 0,2 párafékező PE fólia
• magasbordás trapézlemez
- Előnyök:
• a hőszigetelés viszonylag alacsony súlya
• a hőszigetelés könnyen vágható, alakítható
- Hátrányok:
• Tűzvédelmi szempont ???
• a hőszigetelés sérülékeny, főleg a lejtésképző elemek
• a csavarfejek besüllyedhetnek a hőszigetelésbe
• elválasztó réteg alkalmazása szükséges a hőszigetelés és a PVC közé
• a nagy rétegvastagság miatt hosszab rögzítőelemeket kell alkalmazni, lejtés
esetén akár 40+ cm
- PIR hőszigetelés esetén (ábrával)
• FATRAFOL 810/V
• PIR hőszigetelés
• FATRAPAR 0,2 párafékező PE fólia vagy alumínium betétes bitumenes párazáró
• magasbordás trapézlemez
- Előnyök:
• kisebb a terhelés a födémen
• tűzvédelmi szempontból megfelelő
• kevésbé sérülékeny, merev aljzatot biztosít a PVC szigetelés számára
• a kis rétegvastagság miatt rövidebb rögzítő elemeket lehet alkalmazni
(kevesebb költség)
• nem szükséges elválasztó réteget alkalmazni
- Hátrányok:
• páratechnikai szempontból méretezni kell a rétegfelépítést
- Broof T1 tanúsítvány jelentése, elvárásai

-TOPWET lefolyó rendszer bemutatása, általános vízelvezétési hibák okainak
feltárása, megoldásai

12:00-12:30 Ebédszünet

12:30-13:15 Bende József (Kereskedelmi vezető) Ejot Hungária kft:
Tartós biztonság alapja a lapostető szigetelésben
• Rövid bemutatkozás
• Rögzítési aljzatok – tartószerkezetek
• Rögzítési módok - jellemzői
-Rögzítés mechanikai rögzítés
-Rögzítés ragasztással
-Rögzítés leterheléssel
• Mechanikai rögzítés
-Jellemzői
-Követelmények
-Fellépő terhek
• Lépésállóság
-HTK-DABO rögzítőelemek vizsgálata
• Korrózióállóság
-Korróziós esetek
-Kesternich vizsgálat
-Climadur bevonat
• Hőhídhatás
-Hőhídhatás vizsgálata HTK-Dabo esetében
-Hőhídhatás a gyakorlatban
• Szélszívás
-Viharos események
-Szélszívás hatása a tetőszigetelésre
-Rendszer ellenőrzés „szélteszt“
-Videó
• Szélszívás számítás
-Szélteher mértéke
-Szélszívás számítás MSZ EN 1991-1-4:2007 szerint
-Rögzítőelem mennyiségek meghatározása
• Rögzítőelemek
-Rögzítés helye
-Rögzítőelem hosszának meghatározása
• Építéshelyszíni húzópróba terhelés

13:15-14:00 Palkovits Gábor (építészmérnök, területi képviselő) Ejot Hungária kft
Leesés elleni védelem a lapostetőkön
Jogi háttér
A biztonságos munkavégzéshez való jog, a biztonságos munkavégzés körülményei és kialakításuk minimális szabályai.
- Alaptörvény
- Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény.
- 5/1993.(XII. 26) MüM. rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
- rendelkezéseinek végrehajtásáról.
Létesítés
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-MüM rendelet a munkahelyek munkavédelemi követelményeinek minimális szintjéről
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
Munkaeszközök:
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
Egyéni védőeszközök:
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
- használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
- 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól
- 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
Balesetek – nyilvánosan közzétett adatok és elemzésük: „Amit senki nem reklámoz magáról”
Az építőipari munkavégzéssel szabadban dolgozók végzik a legveszélyesebb munkát ma Magyarországon, nem csak a halálos kimenetelű, hanem a maradandó egészségkárosodást jelentő baleseteket is figyelembe véve.
http://www.ommf.gov.hu/
TÁJÉKOZTATÓ
A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL
A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN
2016. év
Készítette:
A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Munkavédelmi Főosztálya
2017. február
- összes munkabaleset: 23027 eset
- halálos kimenetelű baleset: 80 fő (2015 évi: 84 fő, 2014 évi: 78 fő)
Tervezési alapelvek
- mikor kell alkalmazni – munkaterületen 2 m szintkülönbségtől
- egyéni védőeszközök használata lehetséges – kollektív védelem kizáró okai
- munkafeladat megfogalmazás – munkahelyzet felmérése
- az alkalmazható lezuhanás elleni rendszer meghatározása
- esési szabad távolság fogalma és összefüggései a rendszerre
- Követelmények és tervezési használati szabályok ismerete és alkalmazásuk egy példa tető épületeken keresztül. Visszatérő tervezési hiányosságok és hibás elnevezések kizárása gyártói tervezői támogatás igénybe vételével.
Lezuhanás elleni védelem kikötési pontokkal
A lezuhanás elleni védelemre kialakításra kerülő kikötési pontok fajtái a teherhordó szerkezetek szerint.
- Vasbeton szerkezetek
o Monolit vasbeton
o Körüreges födémpalló
o Kéreg szerkezetek
o Könnyűbeton – lehetőségek
- Teherhordó trapézlemez szerkezetek
- Acél tartószerkezetek
- Fa tartószerkezetek
- Egyedi megoldások
Lezuhanás elleni védelem bennmaradó nemesacél drótkötélzettel
A lezuhanás elleni védelemre állandó vonal menti kikötést biztosító drótköteles rendszerek fajtái a teherhordó szerkezetek szerint.
- Vasbeton szerkezetek
o Monolit vasbeton
o Körüreges födémpalló
o Kéreg szerkezetek
o Könnyűbeton – lehetőségek
- Teherhordó trapézlemez szerkezetek
- Acél tartószerkezetek
- Fa tartószerkezetek
- Egyedi megoldások
Vegyes lezuhanás elleni védelmi rendszer bennmaradó nemesacél drótkötélzettel és kiegészítő kikötési pontokkal
Gazdaságos rendszertervezési és használati lehetőségek

1,5 pont

Horváth Sándor (okleveles építészmérnök, építési szakértő, egyetemi adjunktus az Épületszigetelők Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége alapító tagja),
Bencz Miklós (értékesítési mérnök) ArcelorMittal Construction Hungary,
Márton András (értékesítő Magyarország) puren gmbh,
Győrfi Róbert (műszaki szaktanácsadó) Fatrafol - Fatra Izolfa Zrt.
Bende József (Kereskedelmi vezető) Ejot Hungária kft,
Palkovits Gábor (építészmérnök, területi képviselő) Ejot Hungária kft.

Dátum Leírás Hely
2017-05-25 8:00-14:00 2045 Törökbálint, Tópark utca 3. (Forwarders irodaház - Konferencia Terem)
2017-05-30 8:00-14:00 4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3. (Hotel Lycium****)
2017-05-31 8:00-14:00 9027 Győr, Budai út 4-6. (Hotel Famulus - Budapest Jobb Terem)
2017-06-01 8:00-14:00 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18/A. (BGE Gazdálkodási Kar - Infocentrum Nagyterem)

 Időszak kezdő dátuma: 2017-01-01

 Időszak záró dátuma: 2017-12-31
150 fő / helyszín

Márton András 06307896389

andras.marton@puren.com
www.puren.hu

Tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök, tűzvédelmi tervezők, tűzoltók, beruházók csarnok építés területről

Díjmentes a regisztrációt követően

díjmentes

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft