OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-19 10:51:06  
Magyar Építész Kamara - valamint MÉK Koordinációs és Logisztikai Kht.
Postai címe: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Telefonszám(ok):
Fax:
E-mail (elsődleges): mek@mek.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.mek.hu
 

kontakt órás tanfolyam,
kamarai beszámolóval záruló továbbképzés

2x5 óra

A jogi környezet általános felépítése
Szerződések polgári jogi általános szabályai
Vállalkozási alapismeretek és az adózás általános követelményei
Munkajogi alapismeretek
A közigazgatási hatósági eljárás, valamint az építésügyi hatósági eljárás általános szabályai
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Az Európai Uniós szakmagyakorlásra vonatkozó szabályozás
Műemlékvédelem. A környezet-, természet- és tájvédelem általános követelményei.

Vállalkozási alapismeretek
Szerződések polgári jogi általános szabályai,
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a pénztartozás szabályai
A közbeszerzés általános szabályai

A minőségirányítás rendje
Az épületszerkezetekkel kapcsolatos kötelező alkalmassági idő, kötelező jótállás
A megfelelőség igazolása A CE megfelelőségi jelölés fogalma
A szabványosítás fogalma és elvei A szabványokra és a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályok Szabványtípusok
A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladata, hatásköre
Tűzvédelmi ismeretek

előadók: Dr. Gáts Andrea, Kovács Imre, Dr. Hajnóczi Péter,
vizsgáztatók: a MÉK jogosultsági vizsgabizottságának tagjai

Dátum Leírás Hely
0000-00-00 Budapest,

 Időszak kezdő dátuma: 2010-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-06-30
20 –50 fő / alkalom

Nem szükséges (a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében MÉK részére adott felhatalmazás alapján.)

Dér Andrea
Magyar Építész Kamara
der.andrea@mek.hu
Tel./fax: 318-2944, 328-0339


Kamarai beszámolóval záruló továbbképzés, kizárólag azon építésztervezők számára, akik új tervezési jogosultságot kértek, és a hatályos rendeletben beszámolóra kötelezettek.

nincs adat

2x5 óra időtartamú kontakt órás tanfolyam:
bruttó 33000.-Ft/fő,
amely a beszámoló teljes költségét is tartalmazza.

Írásos felkészülési jegyzet áll rendelkezésre 2007. évtől.
A tanfolyamon jelenléti ív készül a beszámoló eredményes elvégzését igazoló okirat készül a 103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti tartalommal.

nincs adat

A tanfolyamon folyamatos konzultáció, továbbképzési és névjegyzéki ügyekkel összefüggő tanácsadás.

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft