OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2010-07-25 13:41:28  
PTE Pécsi Tudományegyetem Pollack Mérnöktovábbképző Központ
Postai címe: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b
Telefonszám(ok): 06 72 503 650 – 3970
Fax:
E-mail (elsődleges): mernoktovabbkepzo@pmmk.pte.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal:
 

konzultáció: igény szerint
, illetve távoktatás:

http://e-oktat.pmmf.hu

www.pmmf.hu honlap – általános tájékoztatás a tervezett képzésekről, letölthető jelentkezési lap, fizetési tudnivalók
ftp://witch.pmmf.hu:2001/ honlap: tananyagok, segédletek, - min

6+6 óra

Jogi környezet, jogalkotás, jogszabályi hierarchia. Jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.
Szerződések, szerződéskötés. Munkaviszony. Közigazgatási eljárás szabályai.

Építési törvény, változások az OTÉK-ban.
Építésügyi szakmagyakorlás, tervezés és kivitelezés általános szabályai, EU szabályozás.
A felsőfokú műszaki szakképesítések elismerése az EU-ban. Tervezési, kivitelezési jogosultságok a Bologna folyamat tükrében.
Tervpályázatok, közbeszerzés. Építési bírságok. Tervtanácsok működése. Tervdokumentáció tartalma, tervellenőrzés.
Műemlékvédelem, környezetvédelem, természetvédelem.

Államháztartás, GDP, társadalombiztosítás. Adózási kérdések., fordított ÁFA. Számlakiállítás, tartozás, követelés, behajtás, felszámolás, csőd. Költség menedzsment.
MÉK díjszámítás.
Kockázatkezelés, befektetések.
Befektetések, portfóliók
Építési projektek tervezése, vezetése, elszámolása – EU projektek sajátosságai.

Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás.
Megfelelőségi tanúsítvány, megfelelőségi nyilatkozat.
Építési termékek megfelelőség igazolása. Jótállás, szavatosság. Építési Termék Direktíva.
Szabvány fogalma, szabványosítás célja, hazai és nemzetközi intézményei, közzététel, szabvány jelölés.
Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Választható 2 órás modulok:
7/2006 TNM hőtechnikai rendelet alkalmazása.
Épületek energiafelhasználása – hőkomfort.
Tervezői művezetés, építési napló, építési tevékenység megkezdése. Építési felügyelet.
Műemlékvédelem – integrált örökségvédelem – módszerek, végrehajtások, tanulságok. Történeti értékvizsgálat. Településfejlesztés és rendezés összefüggései a magyar települések irányításában. OTÉK.
Korszerű építőanyagok. Korszerű betontechnológia. Szigetelési eljárások.
Iparosított technológiával épített épületek energiatudatos felújítása Pécsett
Korszerű mérnöki technológiák a magas- és mélyépítés területén.
A munkavédelem célja, szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése.
Munkáltató és munkavállaló kötelezettsége, biztonságos munkavégzés.

Dr. Dénes György jogász, NFGM
Dr. Prekáczka Judit jogász PTE PMMK
Dr. Lehoczky Judit egy. docens PTE KTK
Dr. Katits Etelka egy. docens PTE PMMK
Dr. Kukai Tibor f. docens PTE PMMK
Dr. Fülöp László egy. docens PTE PMMK
Dr. Orbán József f. tanár PTE PMMK
Dr. Hübner Mátyás e. tanár PTE PMMK
Dr. Metzing Ferenc ny. f. docens PTE PMMK
Dr. Bánky Tamás – ÉMI Bp
Dr. Bede István e. docens PTE PMMK
Dr. Perényi László e.docens PTE PMMK
Dr. Frohner Ilona e.docens PTE PMMK
Dr. Kovács Katalin projektmenedzser Pécs M.J.V.
B. Soós Klára – megh. előadó – PTE PMMK
Mersits Ildikó f. docens PTE PMMK
Kittka Péter f. docens PTE PMMK
Baracsi Viktória e. tanársegéd PTE PMMK
Baumann Mihály f.docens PTE PMMK
Jankó Marianna PTE PMMK
Barabás Béla f.docens PTE PMMK

Dátum Leírás Hely
2009-09-25 7600 Pécs, PTE PMMK
2010-05-14 7100 Szekszárd, PTE IGYFK

 Időszak kezdő dátuma:

 Időszak záró dátuma:
Minimum 25 fő esetén kontakt órás tanfolyam, A max. létszám a h

ALF - 015 intézmény akkreditációs lajstromszám
Minősítés: az intézmény megfelel a vonatkozó 24/2004. (VI.22.) FMM rendeletben előírt akkreditációs követelményeknek Érvényes: 2012. ápr. 27-ig
03-0014-04 bejegyzési szám

Dr. Szabó Éva egy. doc.
Mersits Ildikó f. docens

PTE PMMK Urbanisztika Tanszék
7624 Pécs Boszorkány u. 2.

TEL/FAX 06 72 503 650 – 3970
mernoktovabbkepzo@pmmk.pte.hu
Mobil: 06 20 326 81 49


Igazolás kiadásának feltétele és módja:
Távoktatásos formában a teszt feladat hibátlan megoldása, kontakt órákon, konzultáción való részvétel esetén a jelenléti ív, a felnőttképzési szerződés aláírása, a témát és az előadót értékelő kérdőív kitöltése, befizetés igazolása. Az igazolást a jelentkezési lapon magadott címre postázzuk.

nincs adat

22.000.- Ft
(12 óra) –
ÁFA mentes!

1. Az oktatási honlapunk (http://e-oktat.pmmf.hu) 5 éve folyamatosan működő, és állandóan bővülő tartalommal üzemelő, főiskolai és egyetemi oktatási célra fejlesztett rendszer. A hozzáférés személyre szabott, időben és tartalmában szabályozható. A kamarai továbbképzési anyagainkat 2007. októberétől folyamatos tartalombővítéssel hozzáférhetővé tettük a távoktatást igénybevevők számára – azonosítóval, jelszóval érik el a Mérnöktovábbképzés anyagait.
2. A hallgatókkal email útján tartjuk a kapcsolatot, a honlapon elérhető tesztkérdések megválaszolása után kapják meg a résztvevők az igazolást.
3. Szakmai reklámokat nem helyezünk el a honlapon, szakmai információkat a tananyaghoz kapcsolódóan igen.
4. A honlap frissítése nem központosított. A tárgyvezetők esemény-vezérelten frissítenek (feladatok kiadása, tanfolyamszervezők üzenetei, tananyag, stb. azonnal láthatók a felhasználó számára).
5. Egyéb: A tanfolyamok többi résztvevőinek is lehetővé tettük bizonyos tananyagok állandó elérését – a PMMK kari szerverének elérhetőségét biztosítjuk számukra. Itt folyamatosan elhelyezzük és frissítjük az előadók által rendelkezésre bocsátott tananyagokat, ill. direkt a továbbképzés céljait segítendő – segédleteket, tananyagokat.
MMK elbírálási száma: Ált.:KT-16/Á -2007
Sz.: KT-16/4,5,8,17 -2007 M: KT-16/15 - 2007
Sz: KT-16/1,9,11,12,14,15,16,19 - 2008

nincs adat

www.pmmf.hu honlap – általános tájékoztatás a tervezett képzésekről, letölthető jelentkezési lap, fizetési tudnivalók
ftp://witch.pmmf.hu:2001/ honlap: tananyagok, segédletek, - mindenkinek
http://e-oktat.pmmf.hu honlap: jelentkezési lapok, távoktatásban résztvevőknek tananyag, tesztek

• Az Építésügy I. ÖTM pályázaton támogatást nyertünk 2008-ban – a továbbképzés urbanisztika tárgyú témaköreihez távoktatásos segédanyagok elkészítésére – ezt az építészek, településtervezők kötelező és szabadon választható tartalmú továbbképzésénél kívánjuk továbbra is hasznosítani
• Az Építésügy II. ÖTM pályázaton támogatást nyertünk 2008-ban, felelős műszaki vezetők és építési műszaki ellenőrök számára jogalkalmazást elősegítő szakmai továbbképzések szervezésére – az ennek keretében elkészült segédleteket továbbra is hasznosítjuk a kötelező és szabadonválasztható tartalmú továbbképzéseknél
• Az Építésügy 2008 pályázaton támogatást nyertünk 2009-ben – a 7/2006 TNM rendelet és a 176/2008 korm.rend. megismertetéséhez szükséges segédletek kidolgozásához, ezeket a segédleteket adott témájú tanfolyamainkhoz biztosítani tudjuk.
• A PTE PMMK helyet ad más szervezők kreditpontos képzéseinek is. Egyéb kari szervezésű konferenciák, kiállítások, továbbképzések, rendezvények során külön akkreditációval biztosítjuk kreditpontok szerzését résztvevőinknek.
• A kari könyvtár, ill. a jegyzetellátó résztvevőink rendelkezésére áll szakirodalom beszerzésében

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft