OTIR

    Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2010-07-25 13:41:28  
SZIE Szent István Egyetem Ybl Miklós építéstudományi Kar 1879 Felnőttképzési csoport
Postai címe: H-1146 Budapest, Thököly út 74.
Telefonszám(ok): 252-1270
Fax: 252-1278
E-mail (elsődleges): Csomborne.Ocsko.Maria@ybl.szie.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.epitesztovabbkepzes.hu
 

1. távoktatás
interneten
www.epitesztovabbkepzes.hu

2. konzultáció
a honlapon fórum keretében, ill. telefonon "zöld" számon

min. 2*5 óra összesen (több 1/2 ill. 1-2 órás onlina kurzusból választhatóan az egyes fejezetekből)

Jogi és pénzügyi ismeretek:
1. A jogszabályokkal kapcsolatos alapfogalmak (hierarchikus rendszerük, jelölésük, hatályuk, stb.)
Az építésüggyel foglalkozó jogszabályok (építési törvény, OTÉK, egyéb főbb jogszabályok) rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik
Az építési törvény és az OTÉK előírásai: településrendezés, telekalakítás, építmények elhelyezése és létesítése
Az építési törvény változásai
2. Jogi személyek, gazdasági társasági formák
A szerződés fogalma és általános szabályai
Munkaszerződés, munkaviszony
Szerzői jog
3. A közigazgatási hatósági eljárás
Az építésügyi hatósági eljárások
Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái
Az engedélyezési tervdokumentációk főbb részei
Szakhatóságok közreműködése
Műemlékvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok
4. A tervezői és szakértői szakmagyakorlás általános követelményei
Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó főbb jogszabályok
A felsőfokú műszaki szakképesítések elismerése az EU-ban
A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással
5. Az építész és mérnök szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük
A kamarai szabályzatok

Pénzügyi ismeretek
I. 8 Pénzügyi ismeretek
Vállalkozások pénzügyei. Pénzügyek tartalma, feladatai.
Finanszírozás. Célja, feladata. Eszközök és források összhangja. Finanszírozási elvek, szempontok. Finanszírozási módszerek, lehetőségek. Rövid, közép és hosszú lejáratú formák. Likviditás kezelése. Lehetőségek a beavatkozásra.
Kockázatok.
Számvitel. Könyvvezetés – számviteli információs rendszer. Bizonylatok, bizonylati rend. Számlarend. Infrastruktúra. Beszámolási, közzétételi kötelezettség. Pénzügyi – számviteli kimutatások. Mérleg. Eredménykimutatás. Cash-flow kimutatás. Egyéb kimutatások. Elemzések.
Döntéselőkészítés, döntéstámogatás. Kontrolling. Termelési tevékenység gazdaságossági elemzése. Befektetési tevékenység elemzése.
Adózás. Az adó fogalma, adóztatási alapelvek. Az adózó és az adókötelezettség. Az adókötelezettség teljesítése.

Minőség- és szabványügyi, munkavédelmi ismeretek:
1. A szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja
A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei
A szabványok jelölése, közzétételük
Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok
2. A munkavédelem célja, szervezete
A főbb munkavédelmi követelmények, a munkáltatók és a munkaadók feladatai ezekkel kapcsolatban
A munkavédelmi hatóság feladatai, működése
3. Minőség és megfelelőség
Építési termékek megfelelőség igazolása, megfelelőségi tanúsítvány és nyilatkozat
Építőipari Műszaki Engedély
Épületek kötelező alkalmassági ideje, szavatosság
4. A tervezés és a kivitelezés során a minőségügyi és a munkavédelmi követelmények betartása:
A kiviteli terv készítőjének kötelezettségei
A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorok tevékenysége
Az építési napló szerepe, felépítése; tervezői művezetés
Az építésfelügyeleti ellenőrzés szerepe az építési minőség alakulásában
5.a Az akadálymentesítés jogszabályokban rögzített főbb követelményei
5.b Az építményeket érintő legfontosabb tűzvédelmi fogalmak, a tűzvédelmi dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei

Arató Zoltán okl. villamosmérnök, irányítástechnikai szakmérnök, munkavédelmi szakmérnök (OMMF)
Dr. Jámbor Attila jogász, ügyvéd (Építéshatósági Szakmai Kollégium, a SZIE oktatója)
Medgyasszay Attila okl.építészmérnök MBA, Energiatanúsítvány Bizottság tagja (Független Ökológiai Központ)
Nagy Béla okl. gépészmérnök, mérnöktanár, Biztonságszervező szakmérnök, ny. alzrds, SZIE Ybl Miklós
Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet műszaki tanár, tűzvédelmi szakértő
Neumann Gábor okl. közgazda, mérlegképes könyvelő (LB-Knauf), Pannon Egyetem Gazdaság-
tudományi Kara Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék oktatója
Szende Árpád, Alpár díjas okl.építészmérnök, szakmérnök, építész vezető tervező, nemzetközi színszakértő,
aranykoszorús igazságügyi szakértő, építésügyi szakértő, műszaki ellenőr
Pesti Monika okl.építészmérnök, szakíró, Springer, ill. Business Media Magyarország Szakkiadó, szerkesztő

Dátum Leírás Hely
2009-01-01 Budapest,

 Időszak kezdő dátuma:

 Időszak záró dátuma:
nincs korlátozva

FAT akkreditáció: ALF-028

Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Tanulmányi Osztály - Felnőttképzési csoport
Csomborné Ocskó Mária felnőttképzési referens
Telefon: (36 1) 252 1283 Fax: (36 1) 252 1298
E-mail: csomborne.ocsko.maria@ybl.szie.hu

távoktatás:
www.epitesztovabbkepzes.hu


A továbbképzésben a moduláris rendszernek köszönhetően a jogosultsági vizsgát tett vagy nem tett tagok is megtalálják az új/még nem tanult jogszabályokhoz kapcsolódó tananyagot az adott tematikán belül.

A honlapon a tananyaghoz kapcsolódó ellenőrző kérdések vannak, amiknek helyben utána lehet nézni (tehát nem vizsga), a részvételt az teljesíti, aki jó válaszokat ad az anyag alapján.
Az 5-5 óra teljesítésről a SZIE-YMMFK adminisztrációja értesítést kap, a résztvevő az igazolást postán kapja.

nincs adat

A képzésen való részvétel díja:
9.800 Ft+áfa,
ami tartalmaz 2 pontos szabadonválasztott képzést is.
A fórumon való részvétel ingyenes, csakúgy, mint a telefonos segítségkérés

2007. szeptember vége óta működik:
1. A továbbképzésben csak kamarai tagok vehetnek részt, a regisztrációs szám a kiadástól számítva 5 évig érvényes, a frissítések dátumából látszik a tananyag frissülése
2. A jelentkező a két tanfolyamra (jogi-pénzügyi min. 5 óra; minőség-szabvány min. 5 óra) 9.800 Ft + áfa befizetése ellenében kódot kap. A honlapon több ½ ill. 1 órás kurzus közül választhat érdeklődése szerint (pl. új rendeletről, vagy amit kevésbé ismer, amivel éppen találkozik a munkája folyamán…), összesen legalább 5-5 órányit.
3. Az archiweb tartalmaz egyéb szakmai információkat.
4. A továbbképzési lapot a rendeletek megjelenésekor természetesen frissítjük, naprakész.

A továbbképzésben a moduláris rendszernek köszönhetően a jogosultsági vizsgát tett vagy nem tett tagok is megtalálják az új/még nem tanult jogszabályokhoz kapcsolódó tananyagot az adott tematikán belül.

nincs adat

MMK: kicsit más szerkezetben, általános +építési tagozati továbbképzésnek
MMK elbírálási száma: KT-27-2008

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2021 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft