OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2022-04-13 09:09:20  
Forum Média Kiadó Kft.
- főtémakör: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
- altémakör: 8.17 A felelős műszaki vezetői tevékenység
Postai címe: 1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám(ok): 06-1-273-2090
Fax: 06-1-468-2917
E-mail (elsődleges): elod.hoppal@forum-media.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: http://forum-media.hu/
 

5 modulból álló online továbbképzés
Online képzés formája: írott anyag elolvasása + teszt kitöltése modulonként.

5x3 óra, összesen 15 óra

A felelős műszaki vezető szerepe, jogai és kötelezettségei
Online tanfolyam felelős műszaki vezetőknek és építőipari szakembereknek

1. modul: Az felelős műszaki vezetői tevékenység jogszabályi, szabályozási háttere a hatályos előírások alapján
A felelős műszaki vezető
Az felelős műszaki vezetői tevékenység jogszabályi definíciója, körülményei
Az felelős műszaki vezetői tevékenység szakmagyakorlási feltételek jogszabályi előírásai
Összeférhetetlenségi szabályok
A felelős műszaki vezetőket érintő fontosabb jogszabályváltozások
Az építőipari dokumentációk helyes vezetése

2. modul: A felelős műszaki vezető feladatai
A felelős műszaki vezető tevékenysége, feladatai, kötelezettségei
Az építési hibák önkéntes szabványhasználata
Az építési hibák észlelési időpontjai, megfelelőségi vizsgálata, kijavítása-értékcsökkenése
Teljesítésigazolási feladatok
A felelős műszaki vezető építési termékekkel kapcsolatos feladatai
Költség-adatszolgáltatás
A felelős műszaki vezető szerződésével kapcsolatos tudnivalók

3. modul: Felelős műszaki vezetők, az építésfelügyeleti hatósági eljárásban, ellenőrzésben
Az építésfelügyeleti ellenőrzés célja
Építési napló szabálytalan vezetése
Helyszíni ellenőrzés, ellenőrzött területek
Jegyzőkönyv
A szabálytalan tevékenység jogkövetkezményei

4. modul: Az e-építési napló létrehozása és vezetése
Az e-építési napló bevezetésének alapelvei
Az e-építési napló vezetése a gyakorlatban

5. modul: Az Építésgazdasági Stratégia előírásai

3

Dr. Hegedűs Annamária, okleveles építészmérnök, szabályozási szakjogász, építész tervező és felelős műszaki vezető
Dr. Papp Ferenc, jogász

Dátum Leírás Hely
2022-03-10 0010 Internet,

 Időszak kezdő dátuma: 2022-01-01

 Időszak záró dátuma: 2022-12-31
nincs létszámkorlát

Hoppál Előd
1-273-2090
Email: elod.hoppal@forum-media.hu
Jelentkezés: http://forum-media.hu/ oldalon keresztül online.

elod.hoppal@forum-media.hu
https://www.skilled.hu/kurzus/a-felelos-muszaki-vezeto-szerepe-jogai-es-kotelezettsegei/

Célcsoport: felelős műszaki vezetők

nincs adat

39 900 Ft+áfa

Nemes Nagy Sándor Úrral történt egyeztetés alapján befizetési igazolásként a korábban el nem bírált pályázatok befizetéséről szóló igazolást töltöttük fel.

Online továbbképzés

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.93 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft