OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2022-03-11 11:36:07  
Fatra Izolfa Zrt.
- főtémakör: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
- altémakör: 9.7 Épületszerkezetek
Postai címe: 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 4.
Telefonszám(ok): 06-30-883-6997
Fax:
E-mail (elsődleges): fatra@izolfa.com
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.fatrafol.hu
 

Alkalmi online vagy helyszíni szakmai előadás tervező és kivitelező, ill. minden egyéb szakmagyakorló számára

3 óra

A PVC alapú csapadékvíz szigetelések ABC-je – Elmélet és gyakorlat értelmezése lépésről lépésre
1 – PVC alapok
(A lágy PVC alapú lemezes szigetelések megismerése, felhasználási lehetőségei, a rájuk vonatkozó rendeleti előírások, szabványok, és szakmai előírások alapján.)
1.1 – Alapvető követelmények
- Műanyagok összehasonlítása
- Gyártás technológia
- Betétek, hordozók lényege, jelentősége
- Fizikai jellemzők
- Szigetelést érő hatások
- Szigeteléssel szemben támasztott követelmények
- Megfelelősség igazolás (Teljesítmény nyilatkozatok, ÉME, ETA értelmezése)
1.2 – Tűzvédelmi követelmények
- Tetőtéri tűzterjedés
- rooft vizsgálatok értelmezése
- Tűzvédelmi megfelelőségi igazolás

2 – Tervezési alap kérdések
(A tervezés során felmerülő alapvető kérdések, összefüggések tisztázása, alkalmazott anyagok jelentősége a rétegrendben. Rétegrend stabilizálása.)
2.1 – Alapvető követelmények
- Általános követelmények
- Szigetelés aljzata

2.2 – Tetők rétegei
- Lejtésadó réteg
- Páratechnikai / Légzáró réteg
- Hőszigetelés
- Elválasztó, felület kiegyenlítő réteg
- Hasznosított tető rétegei

2.3 – Rögzítés technika
- Általános tudnivalók (szabványok, méretezés)
- Rögzítés leterheléssel
- Rögzítés ragasztással
- Rögzítés mechanikai rögzítő elemekkel
- Vízszintes irányú erők felvétele
- Hasznosított tető rétegei

3 – Szerkezeti csatlakozások kialakítása
(Csomópont képzés logikai rendje, alkalmazott kiegészítő anyagok. Vízelvezetés tervezése, gyakorlati vonatkozásai. )
3.1 – Szigetelő lemez kezelése
- Sarkok kialakítása
- Attika falak és tetőszélek szigetelése
- Attikák belső sarok képzése
- Falak és felépítmények szigetelése
- Nyílászárók csatlakoztatása
- Felülvilágítók szegélyezése
- Csőáttörések szegélyezése
- Mozgási hézagok kezelése

3.2 – Vízelvezetés
- Általános előírások
- Gravitációs és szívott rendszerek
- Víznyelők beépítése
- Víznyelők védelme
- Külső vízelvezetés

3.3 – Egyéb szerkezetek
- Járósávok, közlekedők
- Berendezések alapjai
- Állókorc profilok
4 – Rétegrendek kialakítása
(Rétegrend kialakításának logikai összefüggése, anyag kölcsönhatások)
4.1 – Alapvető követelmények
- Egyenes rétegrend alternatívái, lehetőségei
o Nem járható tetők
o Hasznosított tetők
- Zöld tetők
- Okos tetők (Kék tető)
5 – Kivitelezési kérdések
(Munkavégzési folyamat értelmezése szigetelői feladatok szemszögéből, az elkészült munka ellenőrzése, garanciális vonatkozásai és a csapadékvíz szigetelés készítésének gyakorlati kérdései)
5.1 – Munkavégzés
- Munkaterület átvétele
- Időjárási feltételek
- Anyagtárolás, mozgatás
- Munkavégzés szakaszolása
- Átadás-Átvétel
- Ellenőrzés

5.2 – Szigetelés utóélete
- Használat és karbantartás
- Szavatosság
- Felújítás alapelvei
- Felújítás tervezése
5.3 – Kivitelezés gyakorlati kérdései
- Szigetelő lemez fektetése
- Forrólevegős hegesztés
o Autommata/kézi hegesztés
o Oldószeres hegesztés
- „T” csatlakozás
- Attika szerkezete
- Fóliabádog elhelyezése
- Attika szigetelése
- Mechanikai rögzítés
- Ragasztásos rögzítés
- Leterheléses rögzítés
- Elkészült szigetelés ellenőrzése

0,5

Jámbor Zsolt Gábor - okl.építészmérnök, mérnök szaktanácsadó - Fatra Izolfa Zrt.

Dátum Leírás Hely
2022-05-27 Online továbbképzés 0010 Internet, Youtubeon tartott ingyenes képzés
2022-06-03 Privát céges képzés Budapest, Ady Endre u. 32-40
2022-06-21 Privát céges képzés 9000 Győr, Wesselényi u. 6.
2022-07-29 Online továbbképzés 0010 Internet, Youtubeon tartott ingyenes képzés
2022-10-28 Online továbbképzés 0010 Internet, Youtubeon tartott ingyenes képzés
2022-12-09 Youtubeon tartott ingyenes képzés 0010 Internet, Online továbbképzés

 Időszak kezdő dátuma: 2022-01-01

 Időszak záró dátuma: 2022-12-31
1-1000

Jámbor Zsolt

fatra@izolfa.com
Regisztráció e-mailben: kepzes.fatra@gmail.com

Célcsoport minden olyan szakmagyakorló, akinek mindennapi munkája során (tervezés, előkészítés, ellenőrzés, kivitelezés stb.)PVC alapú csapadékvíz szigetelésekkel találkozik. / Az online képzés teljesítésének feltétele a tesztkérdés helyes megválaszolása.

Díjmentes

Díjmentes

Online továbbképzés

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft