OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2017-10-12 13:57:18  
Fórum Média Kiadó Kft.
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: 1.2 Tervezést előkészítő, vagy azzal összefüggő szakértői tervezői vizsgálatok és szakvélemények alkalmazása és azok jogkövetkezményei (pl. építési geodézia, hidrogeológiai, geotechnikai vizsgálat, műemlékvédelem esetén történeti épületek esetében előzete
Postai címe: 1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám(ok): 06-1-273-2090
Fax: 06-1-468-2917
E-mail (elsődleges): hoppal@forum-media.hu
E-mail (másodlagos): malustyik@forum-media.hu
Weboldal: http://forum-media.hu/
 

Online továbbképzés, 5 modullal

5 x 3 óra

Az építészeti-műszaki tervezői tevékenység előírásai

A továbbképzés részletes tematikája modulok szerinti bontásban
1. modul
Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység jogszabályi, szabályozási háttere
• Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység jogszabályi definíciója, körülményei
• Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység szakmagyakorlási feltételek jogszabályi előírásai
• A tervező feladatai
• A tervezési program
• Szakmai címek
• Összeférhetetlenségi szabályok
• A kiviteli dokumentációk jogszabályi követelményrendszere

2. modul
Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység fogalma, metodikája, kompetencia követelmények
• A tervezési tevékenység követelményrendszere, felelőségi körei
• A tervezési tevékenység folytatásának szabályai
• A tervezési tevékenység fajtái, metodikája
• A tervezési tevékenység dokumentumai, tartalmi, formai követelményei
• A tervezőnek miről és milyen módon kell nyilatkoznia az egyes tervezési fázisokban
• A tervezői művezetés
• A tervezési díj
3. modul
A tervdokumentációk követelményrendszere
• Az építési hibák fogalma, a hibás teljesítés meghatározása
• Az építési hibák önkéntes szabványhasználata
• Az építési hibák észlelési időpontjai, megfelelőségi vizsgálata, kijavítása-értékcsökkenése
• Az építési hibák csoportosítása
• A tervdokumentációk követelményrendszere: jogszabályi-, szabványossági, egyéb szakmai szabályokban megfogalmazott követelmények


4. modul
A tervdokumentáció hibái, a tervezői hibás teljesítés
• A tervdokumentációk fajtái, és azok főbb elemei
• A szerződésekre vonatkozó új előírások
• A vállalkozói szerződés szabályai
• A kivitelezési szerződés új előírásai
• A tervezői felelősség az új Ptk. előírásaira tekintettel
• A tervdokumentáció hibái, a tervezői hibás teljesítés: hiányok, hibák csoportosítása


5. modul
Az e-építési napló létrehozása és vezetése
• Az e-építési napló bevezetésének alapelvei
• Az e-építési napló létrehozásáról és vezetéséről röviden
• A tervező szerepe az e-építési napló vezetése során
• A tervező és az építőipar szereplői hogyan tartanak kapcsolatot az e-építési naplóban

1 pont modulonként

Dr. Hegedűs Annamária

Dátum Leírás Hely
2017-03-30 ,
2017-09-05 E-szeminárium Budapest, 1139 Budapest Váci út 91.

 Időszak kezdő dátuma: 2017-09-05

 Időszak záró dátuma: 2018-10-31
nincs létszámkorlát

Hoppál Előd
1-273-2090
Email: hoppal@forum-media.hu
Jelentkezés: http://forumakademia.hu/ oldalon keresztül online.

hoppal@forum-media.hu
www.forumakademia.hu

tervezői szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezők

nincs adat

39 900 Ft + áfa

Online továbbképzés

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft