OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2016-05-30 13:32:01  
Nagy Gergely okl.építészmérnök (PANNONTERV)
- főtémakör: 4. A megbízó és a társadalom követelményei, örökségvédelem
- altémakör: 4.12 Az építészet, régészet, művészettörténet összefüggései
Postai címe: 1092 Budapest, Knézits utca 12.
Telefonszám(ok): 455-90-20
Fax: 455-90-29
E-mail (elsődleges): nagy.gergely@pannonterv.hu
E-mail (másodlagos): arch@pannonterv.hu
Weboldal:
 

5 és fél óra

A Budapesti Kálvin téri Református Egyházközség
„A második kétszáz év hajnalán”
címmel tudományos konferenciát szervez a templom alapkőletételének 200-dik évfordulója alkalmából


A reformátusok első pesti templomának felépítése nem csak az egyház megjelenésének a jelentőségét hirdeti, hanem közössége révén lehetővé tette az ország egyik legdinamikusabban fejlődő központi városában a magyar nemzeti szellemiség újjászületését. A templom - és az alatta külön lejárattal épült kripta klasszicista építészetünk egyik meghatározó alkotása. Ide temetkeztek az egyházhoz kötődő jelesek. Közösségük együtt képviseli történelmünkben is meghatározó korukat. Itt nyugszik Fáy András, akit a Nemzeti Kör elnökének választottak. Körötte alakult az a társaság, ahol nem csak a magyar kultúra társadalmi rangjának az elismerését tekintették feladatnak, hanem Széchenyit megelőzve az ország gazdasági életének talpra állítását is célul tűzték. Az irodalom, a színjátszás, a magyar zene legkiválóbb képviselői csatlakoztak a mozgalomhoz. Ebben a polgárosodó körben számos olyan intézménynek vetették meg az alapját, ami később hosszútávon határozta meg az ország lehetőségeit és teremtették meg az iparosodás alapjait is. Itt kapott végső nyughelyet Sebestyén Gábor országgyűlési képviselő, aki tizenöt kötetben adta közre Csermák, Lavotta, Rózsavölgyi dalait. Csorba József, aki a kaposvári kórházat hozta létre a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Péchy Imre alnádor, országgyűlési képviselő volt sok cikluson át, az MTA igazgatótanácsa tagja, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, aki sokat tett a magyar nyelvoktatás meghonosításáért. Wodiáner Sámuel a Lánchíd építésének egyik legnagyobb támogatója volt. Számos további jelentős személy mellett itt nyugszik Báthory Gábor a templom-, és közösségépítő lelkész is. Ide temették a patrónus Hermina főhercegasszonyt, József nádor második feleségét. Wesselényi Miklósnak is itt volt halála után nyughelye, amíg nem engedték zsibói családi sírboltba való temetését. A klasszicista templom felépítése Pest városfejlődésére volt jelentős hatással, a kripta pedig szimbólum, a nemzeti felemelkedés szimbóluma.

Ennek kifejezésére 2016-ban képzőművészeti pályázatot hirdettek. A program célja méltó módon megjeleníteni és bemutatni azt a szellemiséget, amit a hely és az itt nyugvók képviselnek, és ami lehetővé tette a magyar gondolkodók történelmi léptékű kibontakoztatását. Építész, történész, művészettörténész, egyházi tisztségviselőkből álló bizottság által összeállított program alapján elkészültek a képzőművészeti pályaművek.

Az alapkőletétel 200. évfordulója alkalmat nyújt arra, hogy a téma szakavatott ismerői konferencia keretében mutassák be a templom építésének és virágzásának korát és azt az építészeti környezetet, ahova a kiválasztott alkotások kerülhetnek. Ezt követően a beérkezett pályaművek is megtekinthetők lesznek. A részvevők felmerülő véleményei a végső döntés meghozatalát is segítik.

A konferencia fővédnöke: Szabó István püspökKonferencia időpontja: 2016. június 11. 14h

A konferencia helyszíne: Budapest, Kálvin téri református templom 1091 Budapest, Kálvint tér 7/a


Részletes program:


14.00-14.30 A templom bemutatása a konferencia résztvevői számára Deák Zoltán - Schuszter Dániel építészek vezetésével

Az építészet helyi világa

Levezető elnök Lichter Tamás

14.30-14.40 Levezető elnök be(fel)vezetése

14.40-14.50 Páll László elnök igazgató lelkész köszöntője

14.50-15.00. Nagy Gergely Építészet és kultúra – egy megújulás kérdései
15.00-15.20. Bibó István A pesti klasszicista környezet
15.20-15.40. Szatmári Judit A reformátusok megtelepedésének szerepe Pest városfejlődésében
15.40-16.00 Hadik András Egy építészeti tervpályázat a Kálvin téri templomról és környezetéről

16.00-16.30. Szünet (A kripta bemutatása Nagy Gergely építész vezetésével)


Közösségépítő szellemiség a jövőért

Levezető elnök: Nagy Gábor

16.30-16.50. Hermann Róbert Utak a reformkorba(n) - a közösség társadalmi szerepvállalása
16.50-17.10. Millisits Máté Templomépítő protestáns egyházközösségek a 19. század első harmadában
17.10-17.30. Susa Éva A kripta családközösségei
17.30-17.50. Krász Lilla Cseh-Szombathy József és Sámuel: protestáns orvos értelmiség a 18. és 19. századforduló Magyarországán
17.50-18.00 Tőkéczki László Zárszó

18.00-18.40 Szünet (A szobrászati pályázat anyagának bemutatása kiállítás a Kálvin teremben)

18.40-19.30 Az orgonával az orgonáról (Bódiss Tamás - Homolya Dávid)


Közreműködő szakmai partner: ICM Kft.
PANNONTERV Kft.

2 pont

Deák Zoltán (építész) Schuszter Dániel (építész) Schreiber József (szerkezettervező) Páll László (Elnök-igazgató lelkész) Nagy Gergely (építész) Bibó István(művészettörténész) Hadik András (művészettörténész) Lichter Tamás (szerkezettervező-kivitelező) Nagy Gábor (építész) Hermann Róbert (történész) Millisits Máté (művészettörténész) Susa Éva (antropológus) Krász Lilla (történész) Tőkéczki László (történész) valamint a vállalkozó szobrászok.

Dátum Leírás Hely
2016-06-11 Kálvin téri Református Templom 1091 Budapest IX. kerület, 1091 Budapest Kálvin tér 7/a

 Időszak kezdő dátuma: 2016-06-01

 Időszak záró dátuma: 2016-12-31
150

Nagy Gergely

nagy.gergely@pannonterv.hu
nincs

nincs

Díjmentes

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft